...

همیشه سعی کنید چالشی که پیش رو دارید را به خوبی درک کنید. همیشه سعی داشته باشید تا برای هدفی که دار..

...

هیچ گاه چرخه امید و ناامیدی پایان نمی پذیرد. گاهی بودن در شرایطی..

...

به‌طور جدی رشد شخصی خودتان را شروع کنید، ذهنیتتان..

...

افرادی که بزرگ فکر می‌‌کنند برای دست یافتن به اهداف خود..

...

شجاعت می‌خواد که متفاوت باشی. شجاعت می‌خواد که موفق باشی چون موفق نبودن..

...

اگر در هر شغل و حرفه‌ای هستید، باید بدانید که ..

...

بهترین بخش موفقیت این است که لازم نیست چرخ را از اول اختراع کنی..

...

همه‌ی ما گاهی اوقات کارها را به زمان دیگری موکول می‌کنیم و با این پدیده آشنا هستیم..

...

در حالیکه انسان تسلط زیادی روی محیط پیرامون خود ندارد اما اگر در شرایطی که انتخاب در دست اوست..

...

ثروتمندان، پول سازند. فرصت های بزرگ معمولا نه به وسیله چشمان شما که به وسیله ..

در باره بلاگ

فرمول موفقیت در هر کاری به این صورت تعریف میشود که:

موفقیت= خواستن * باور * مداومت

یعنی اگر کسی هدفی را "واقعا" بخواهد ؛ و به موفقیت خود ایمان و "باور" داشته باشد، و برای رسیدن به آن هدف پشتکار و "مداومت" نشان دهد (یعنی برای آن طرح و برنامه بچیند و با سختی ها مایوس نشود) با موفقیت به هدفش می‌رسد. موفقیت در سرمایه گذاری و بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. و همین شد دلیل راه اندازی این وبلاگ. امیدوارم ازین پست ها استفاده لازم رو ببرید و بتونه گام کوچکی باشه در راه موفقیت های روزافزون شما.

هومن مقراضی
مارچ 2016

مطالب گذشته