...

کلید سرمایه‌گذاری هوشمندانه در تکمیل و اجرای آموخته‌های خود درباره‌ی سرمایه و سرمایه‌گذاری است. بنابراین..

...

شاید این جمله درست ترین تعریف از بازار بورس این روزهای ایران باشد...

...

شما نیاز دارید که هدف خود را کاملا باور کنید، آن زمان است که می توانید به آن عمل کنید. شما می بایست ایمان و اعتقاد قوی به خودتان، ایده ها و نظرات و ظرفیت های خود داشته باشید...

...

وقت‌کشی باعث افت کیفیت زندگی، افزایش استرس و کاهش تمرکز میشود...

...

زمانی که با مسئولیت دشواری سر و کار دارید، به تمام انرژی که بتوانید جمع کنید احتیاج دارید...

...

نیاز مادر همه اختراعات است. تا زمانی که انسان‌ها مجبور به انجام دادن کاری نشوند آن را انجام نمی‌دهند..

...

همیشه ابتدا مشکلات را ارزیابی کنید تا بتوانید برای آن راه حل پیدا کنید. برخی از راه حل‌هایی که برای حل مشکلات وجود دارند ممکن است که نتوانند کاملا موثر واقع شوند..

...

زندگی همواره در حرکت است چه ما به جلو حرکت کنیم، رشد کنیم، به عقب برگردیم یا بمیریم. ما انتخابی داریم..

...

موفقیت از طریق کار، تجسم، جاه طلبی، انگیزه و استمرار در رسیدن به هدف حاصل می شود..

...

با استقامت و سخت‌کوشی به موفقیت می‌رسید. وقتی اراده ی بالایی داشته باشید، موفقیت‌تان حتمی خواهد بود

در باره بلاگ

فرمول موفقیت در هر کاری به این صورت تعریف میشود که:

موفقیت= خواستن * باور * مداومت

یعنی اگر کسی هدفی را "واقعا" بخواهد ؛ و به موفقیت خود ایمان و "باور" داشته باشد، و برای رسیدن به آن هدف پشتکار و "مداومت" نشان دهد (یعنی برای آن طرح و برنامه بچیند و با سختی ها مایوس نشود) با موفقیت به هدفش می‌رسد. موفقیت در سرمایه گذاری و بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. و همین شد دلیل راه اندازی این وبلاگ. امیدوارم ازین پست ها استفاده لازم رو ببرید و بتونه گام کوچکی باشه در راه موفقیت های روزافزون شما.

هومن مقراضی
مارچ 2016

مطالب گذشته