شجاعت، شرط اصلی برای موفقیت

...

شجاعت می‌خواد که متفاوت باشی. شجاعت می‌خواد که موفق باشی چون موفق نبودن خیلی خیلی آسون‌تره.
عظمت جایزه ای که از انجام یک کارجسورانه به دست خواهید آورد را برای خود تصور کنید. شاید این جایزه رهایی از کاری باشد که نمی توانید آن را تحمل کنید..
اگر جرات انجام کارهای جسورانه را نداشته باشید، رسیدن به موفقیت غیرممکن است. برای موفق شدن نیاز است که ریسک های خلاقانه ای انجام دهید.
در این راه ما به شما کمک خواهیم کرد.
 

سایر پست های موفقیت

...

چند هزار پوند/ یورو در حساب پس اندازتون دارین؟

...

هیچ موفقیتی شانسی به دست نمی‌آید

...

شجاعت، شرط اصلی برای موفقیت

...

دیر یاد گرفتن بهتر از هرگز یاد نگرفتن است

...

تاثیر انتخاب درست هدف

...

تا وقتی که عادت های زندگیتون رو تغییر ندین، زندگیتون بهتر از این چیزی که هست نمیشه...

...

یک حقیقت در مورد پول

...

ترس از شکست

در باره بلاگ

فرمول موفقیت در هر کاری به این صورت تعریف میشود که:

موفقیت= خواستن * باور * مداومت

یعنی اگر کسی هدفی را "واقعا" بخواهد ؛ و به موفقیت خود ایمان و "باور" داشته باشد، و برای رسیدن به آن هدف پشتکار و "مداومت" نشان دهد (یعنی برای آن طرح و برنامه بچیند و با سختی ها مایوس نشود) با موفقیت به هدفش می‌رسد. موفقیت در سرمایه گذاری و بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. و همین شد دلیل راه اندازی این وبلاگ. امیدوارم ازین پست ها استفاده لازم رو ببرید و بتونه گام کوچکی باشه در راه موفقیت های روزافزون شما.

هومن مقراضی
مارچ 2016

مطالب گذشته