بزرگ و متفاوت فکر کنید

...

افرادی که بزرگ فکر می‌‌کنند برای دست یافتن به اهداف خود راه‌هایی را انتخاب می‌کنند که دیگران را متعجب می‌کند. راههایی که خلاقانه و جسورانه هستند  به آنها کمک می‌کنند تا موفقیت های کوچک را یکی یکی بسازند و در آخر به پیروزی بزرگی دست یابند..

سایر پست های موفقیت

...

ورک شاپ 30 ساعته آموزش بورس همراه با ترید آنلاین

...

سالِ جدید، شروع جدید

...

تاثیر انتخاب درست هدف

...

اصل هم نشینی با ادم ها

...

بزرگترین مانع در راه ثروتمند شدن افراد، نداشتن دانش مالی هست، نه نداشتن سرمایه.

...

تفاوت بین ثروتمندان و مردم عادی چیست؟

در باره بلاگ

فرمول موفقیت در هر کاری به این صورت تعریف میشود که:

موفقیت= خواستن * باور * مداومت

یعنی اگر کسی هدفی را "واقعا" بخواهد ؛ و به موفقیت خود ایمان و "باور" داشته باشد، و برای رسیدن به آن هدف پشتکار و "مداومت" نشان دهد (یعنی برای آن طرح و برنامه بچیند و با سختی ها مایوس نشود) با موفقیت به هدفش می‌رسد. موفقیت در سرمایه گذاری و بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. و همین شد دلیل راه اندازی این وبلاگ. امیدوارم ازین پست ها استفاده لازم رو ببرید و بتونه گام کوچکی باشه در راه موفقیت های روزافزون شما.

هومن مقراضی
مارچ 2016

مطالب گذشته

عضویت رایگان