بزرگ و متفاوت فکر کنید

...

افرادی که بزرگ فکر می‌‌کنند برای دست یافتن به اهداف خود راه‌هایی را انتخاب می‌کنند که دیگران را متعجب می‌کند. راههایی که خلاقانه و جسورانه هستند  به آنها کمک می‌کنند تا موفقیت های کوچک را یکی یکی بسازند و در آخر به پیروزی بزرگی دست یابند..

این مطلب را به اشتراک بذارید:

سایر پست های موفقیت

...

راه رسیدن به موفقیت

...

دیر یاد گرفتن بهتر از هرگز یاد نگرفتن است

...

چطور آدم های موفق همیشه حداقل یک قدم جلوتر از بقیه هستند؟

...

اهمیت دانش مالی

...

استراتژی چیست؟

...

مدیریت زمان

...

تنظیم اهداف

...

تعیین هدف

در باره بلاگ

فرمول موفقیت در هر کاری به این صورت تعریف میشود که:

موفقیت= خواستن * باور * مداومت

یعنی اگر کسی هدفی را "واقعا" بخواهد ؛ و به موفقیت خود ایمان و "باور" داشته باشد، و برای رسیدن به آن هدف پشتکار و "مداومت" نشان دهد (یعنی برای آن طرح و برنامه بچیند و با سختی ها مایوس نشود) با موفقیت به هدفش می‌رسد. موفقیت در سرمایه گذاری و بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. و همین شد دلیل راه اندازی این وبلاگ. امیدوارم ازین پست ها استفاده لازم رو ببرید و بتونه گام کوچکی باشه در راه موفقیت های روزافزون شما.

هومن مقراضی
مارچ 2016

مطالب گذشته