هیچوقت تسلیم نشوید

...

هیچ گاه  چرخه امید و ناامیدی پایان نمی پذیرد. گاهی بودن در شرایطی که هیچ کنترلی روی آن ندارید و باید تصمیمی علارقم میل باطنی اتخاذ کنید، واقعا دشوار است. صرف نظر از مشکلاتی که با آنها روبه رو هستید، این حرکت به جلو و تحمل است که هنگام مقابله با سختی ها بسیار اهمیت پیدا می کند...

این مطلب را به اشتراک بذارید:

سایر پست های موفقیت

...

بزرگ و متفاوت فکر کنید

...

حداقل 15 دقیقه وقت برای خودمان بزاریم

...

مسیر از قبل برای شما آماده شده است

...

انتخاب هوشمندانه

...

کمبود اطلاعات مانع موفقیت

...

عادت های افراد موفق را با تکرار، در خود بسازید

...

هیچوقت تسلیم نشوید

...

بعضی وقت ها باید گذاشت و گذشت

در باره بلاگ

فرمول موفقیت در هر کاری به این صورت تعریف میشود که:

موفقیت= خواستن * باور * مداومت

یعنی اگر کسی هدفی را "واقعا" بخواهد ؛ و به موفقیت خود ایمان و "باور" داشته باشد، و برای رسیدن به آن هدف پشتکار و "مداومت" نشان دهد (یعنی برای آن طرح و برنامه بچیند و با سختی ها مایوس نشود) با موفقیت به هدفش می‌رسد. موفقیت در سرمایه گذاری و بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. و همین شد دلیل راه اندازی این وبلاگ. امیدوارم ازین پست ها استفاده لازم رو ببرید و بتونه گام کوچکی باشه در راه موفقیت های روزافزون شما.

هومن مقراضی
مارچ 2016

مطالب گذشته