متفاوت فکر کنید

...

همیشه سعی کنید چالشی که پیش رو دارید را به خوبی درک کنید. همیشه سعی داشته باشید تا برای هدفی که دارید برنامه ریزی داشته باشید و هیچگاه تسلیم نشوید.
همچنین فراموش نکنید برای پرورش یک ذهن خلاق همیشه سعی کنید آرام باشید. 
رمز داشتن ایده‌های برتر، آرامش خاطر است. ابتدا باید ذهن خود را آماده کنید و سپس به ایده‌های خوب فکر کنید.

سایر پست های موفقیت

...

چطور مانند افراد موفق فکر کنیم

...

بزرگ و متفاوت فکر کنید

...

راه رسیدن به موفقیت

...

مقاومت در برابر تغییر و راه حل هایش قسمت دوم

...

موفقیت چگونه به دست می آید؟

...

کدام شرکت ها مناسب سرمایه گذاری هستند؟

...

5 گام تا رسیدن به موفقیت - گام دوم

...

بورس کجاست؟

در باره بلاگ

فرمول موفقیت در هر کاری به این صورت تعریف میشود که:

موفقیت= خواستن * باور * مداومت

یعنی اگر کسی هدفی را "واقعا" بخواهد ؛ و به موفقیت خود ایمان و "باور" داشته باشد، و برای رسیدن به آن هدف پشتکار و "مداومت" نشان دهد (یعنی برای آن طرح و برنامه بچیند و با سختی ها مایوس نشود) با موفقیت به هدفش می‌رسد. موفقیت در سرمایه گذاری و بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. و همین شد دلیل راه اندازی این وبلاگ. امیدوارم ازین پست ها استفاده لازم رو ببرید و بتونه گام کوچکی باشه در راه موفقیت های روزافزون شما.

هومن مقراضی
مارچ 2016

مطالب گذشته

عضویت رایگان