متفاوت فکر کنید

...

همیشه سعی کنید چالشی که پیش رو دارید را به خوبی درک کنید. همیشه سعی داشته باشید تا برای هدفی که دارید برنامه ریزی داشته باشید و هیچگاه تسلیم نشوید.
همچنین فراموش نکنید برای پرورش یک ذهن خلاق همیشه سعی کنید آرام باشید. 
رمز داشتن ایده‌های برتر، آرامش خاطر است. ابتدا باید ذهن خود را آماده کنید و سپس به ایده‌های خوب فکر کنید.

این مطلب را به اشتراک بذارید:

سایر پست های موفقیت

...

راه رسیدن به موفقیت

...

بورس کجاست؟

...

هیچوقت تسلیم نشوید

...

مهارت حل مشکل

...

چرا شما جزو کسانی نباشید که در بورس ماهی چند هزار پوند درامد دارند؟

...

اهمیت برنامه‌ ریزی و مطالعه

...

بعضی وقت ها باید گذاشت و گذشت

...

تنظیم اهداف

در باره بلاگ

فرمول موفقیت در هر کاری به این صورت تعریف میشود که:

موفقیت= خواستن * باور * مداومت

یعنی اگر کسی هدفی را "واقعا" بخواهد ؛ و به موفقیت خود ایمان و "باور" داشته باشد، و برای رسیدن به آن هدف پشتکار و "مداومت" نشان دهد (یعنی برای آن طرح و برنامه بچیند و با سختی ها مایوس نشود) با موفقیت به هدفش می‌رسد. موفقیت در سرمایه گذاری و بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. و همین شد دلیل راه اندازی این وبلاگ. امیدوارم ازین پست ها استفاده لازم رو ببرید و بتونه گام کوچکی باشه در راه موفقیت های روزافزون شما.

هومن مقراضی
مارچ 2016

مطالب گذشته