سیگنال بورس، اخبار بورس تهران و تحلیل سهام ها

سود شستا

قرار بود سود نماد شستا از روز پنجشنبه از طریق سامانه سجام پرداخت شوند و کسانی که سامانه سجام ندارند نیز با مراجعه به بانک رفاه کارگران سود سهام خود را دریافت کنند اما  سود این نماد نه از طریق سامانه سجام و نه از طریق بانک به تعدادی از سهامداران پرداخت نشده است.

مراجعه به چند شعبه بانک رفاه کارگران حاکی از این است که هنوز سود سهام وارد سیستم نشده است که بتوانند سود به سهامداران پرداخت کنند.همچنین  از سهامداران سود شستا در سامانه سجام نیز این سود برای تعدادی از سهامداران واریز نشده است.

انجمن خبرگان بورس‌ تهران

برای کسب حداکثر سود در بازار بورس تهران به چه چیزهایی نیاز داریم؟ شما برای موفقیت در این بازار چقدر آماده و مسلط هستید؟
در انجمن خبرگان بورس تهران ما پرتفوی از سهام ها به همراه زمان خرید و فروش را به شما خواهیم داد و همچنین اخبار مهم پیش روی بازار سرمایه توسط اساتید بررسی و سهام‌های روبه رشد آینده مورد تحلیل قرار می گیرد. در آخر تمام تحلیل های و اشکالات شما توسط اساتید برطرف شده یا در تالار گفتگو پاسخ داده می شود.