ما با یک حساب 10 میلیارد ریالی (1 میلیارد تومان) وارد شده ایم و تمام قیمت هایی را که مشاهده میکنید به ریال می باشد!

نقدینگی: -2,915,064,250 ريال
دارایی کل: 20,733,782,050 ریال
ارزش خرید پرتفوی: 19,615,021,300 ریال
ارزش کنونی پرتفوی: 23,648,846,300 ریال
تعداد نماد باز: 18
سود / ضرر : 10,733,782,050 ریال

جمع سود ما 107 درصد معادل 10,733,782,050 ریال ، از 15 آبان تا الان می باشد.