لطفا توجه کنید:

بعد از تماشای هر ویدئو، لطفا در این قسمت تمرین مربوطه را انجام دهید و عکس هایش را برای ما در سایت آپلود کنید.
برای رفتن به مرحله بعدی، نه تنها پاس کردن امتحان لازم هست، بلکه انجام دادن این کارهای عملی نیز الزامی می باشد.
توجه: نمره ای که شما از انجام دادن تمرینات می گیرید، در جمع امتیاز ماهانه شما تاثیر دارد.

 

# درس عنوان تمرینات
0جلسه مقدماتیافتتاح حساب و نصب نرم افزارمشاهده
1جلسه اولآشنایی با بازارهای مالیمشاهده
2جلسه دومتعریف روند و مقاومت ها مشاهده
3جلسه سومآموزش نرم افزار متا تریدرمشاهده
4جلسه چهارمالگوهای بازگشتی مشاهده
5جلسه پنجمتمرین الگوهای بازگشتیمشاهده
6جلسه ششمالگوهای ادامه دهندهمشاهده
7جلسه هفتمالگوهای ادامه دهنده قسمت 2مشاهده
8جلسه هشتم مدیریت ریسک مشاهده
9جلسه نهممدیریت ریسک: بهترین زمان و حجم معامله مشاهده
10جلسه دهم فیبوناچی و گن مشاهده
11جلسه یازدهممیانگین متحرکمشاهده
12جلسه دوازدهماسیلاتورهای CCI و Momentum مشاهده
13جلسه سیزدهماسیلاتورهای MACD و RSI مشاهده
14جلسه چهاردهمواگرایی مخفی مشاهده
15جلسه پانزدهم Pivot خطوط پیوت مشاهده
16جلسه شانزدهمترکیب کردن ابزارها بخش اولمشاهده
17جلسه هفدهمترکیب کردن ابزارها بخش دوممشاهده
18جلسه هجدهمترکیب کردن ابزارها بخش سوممشاهده
19جلسه نوزدهمترکیب کردن ابزارها بخش چهارممشاهده
20جلسه بیستمتئوری داومشاهده
21جلسه بیست و یکمچرخه های زمانیمشاهده
22جلسه بیست و دوم مک دی و استوک استیک مشاهده
23جلسه بیست و سوماسیلاتورهای غیر مومنتومی مشاهده
24جلسه بیست و چهارمتئوری الیوت 1 مشاهده
25جلسه بیست و پنجمتئوری الیوت 2 مشاهده
26جلسه بیست و ششمتئوری الیوت 3 مشاهده
27جلسه بیست و هفتمالگوهای شمعی ژاپنی 1 مشاهده
28جلسه بیست و هشتمالگوهای شمعی ژاپنی 2 مشاهده
29جلسه بیست و نهم الگوهای شمعی ژاپنی 3مشاهده
30جلسه سی ام مدیریت ریسک 3 - مدیریت حد ضرر - استراتژی معاملات پلکانیمشاهده
31جلسه سی و یکمواگرایی زمانی مشاهده
32جلسه سی و دوم استراتژی پیپو مشاهده
33جلسه سی و سوماستراتژی اسنایپر مشاهده
34جلسه سی و چهارماستراتژی معامله در روند خنثیمشاهده
35جلسه سی و پنجممعاملات بلند مدتمشاهده
36جلسه سی و ششممعاملات روزانه با پرایس اکشنمشاهده
37جلسه سی و هفتمچرا معامله گران در فارکس ضرر می کنند؟مشاهده
38جلسه سی و هشتماستراتژی برای اسکالپر هامشاهده
39جلسه سی و نهماستراتژی برای شکست کامل و شکست فیلد شدهمشاهده