مجموعه آموزش بورس

تنها مجموعه آموزشی ایرانی برنده نشان استاندارد بین المللی CPD از انگلستان

کلاس های رفع اشکال

در فارکس اگر میخواهید به سود ثابت برسید باید زیر نظر یک مربی تمام اشکالات تحلیل خود را برطرف کنید. ما هر هفته 4 ساعت با شما تمرین میکنیم!

آغاز مسیر موفقیت

آیا قبلا آموزش دیده اید؟ سطح دانش خود را بسنجید.

مصاحبه ها و سمینارها


اولین سمینار آموزشی ما در لندن

مدیریت ریسک

تفاوت سرمایه گذاری در بورس تهران با بازارجهانی

نظرات دانشجویان


سطح علمی ویدئو ها 96%
توضیحات ساده و قابل فهم97%
کیفیت جلسات رفع اشکال91%
جامع و کامل بودن آموزش ها95%
این دوره را به دیگران توصیه می کنید؟96%
دانشجوی ما هستید؟ لطفا رائ بدهید.

موفقیت اتفاقی نیست. ما به کیفیت آموزش و موفقیت دانشجویانمان متعهدیم و رضایت دانشجوهایمان باعث افتخار ماست.