ما با یک حساب 10 میلیارد ریالی (1 میلیارد تومان) وارد شده ایم و تمام قیمت هایی را که مشاهده میکنید به ریال می باشد!

نقدینگی: 9,073,033,847 ريال
دارایی کل: 25,109,499,847 ریال
ارزش خرید پرتفوی: 15,312,064,200 ریال
ارزش کنونی پرتفوی: 16,036,466,000 ریال
تعداد نماد باز: 14
سود / ضرر: 15,109,499,847 ریال

جمع سود ما 151 درصد معادل 15,109,499,847 ریال ، از 15 فروردین 1399 تا الان می باشد.

برای اطلاعات بیشتر راجع به انجمن اینجا کلیک کنید