امواج الیوت به سبک نئوویو

امواج الیوت به سبک نئوویو

گلن نیلی (Glenn Neely) استادی بود که در دهه 1980 میلادی بر آن شد تا ضعف ها و مشکلات موجود در امواج الیوت را برطرف کند و قوانین مشخصی برای شناسایی الگوها در آن فراهم آورد. پس از آن که «رالف نلسون الیوت» در دهه 1930 میلادی امواج الیوت و سیکل های تکراری قیمت در بازار را شناسایی کرد افرادی چون بولتون همیلتون، رابرت پریچر و رابرت بالان سعی کردند این امواج و الگوهای موجود در آن را بازنویسی کنند و آن را با پیچیدگی های بازار در سال‌های پس از مرگ الیوت هماهنگ کنند اما همچنان بسیاری از الگوها قوانین محکمی برای شناسایی نداشتند. به همین دلیل پس از این افراد گلن نیلی تحقیق روی امواج الیوت را آغاز کرد.

 او تمام تلاش خود را به کار بست تا ضعف سبک‌های قبلی امواج الیوت را برطرف کند و قوانین محکمی برای الگوهای پیشرو و اصلاحات تبیین کند. در نهایت گلن نیلی سبکی به نام سبک نئوویو در امواج الیوت به وجود دارد که از سبکهای قبلی که به عنوان امواج الیوت کلاسیک شناسایی می شوند، جدا شد. در این بخش از سری مقالات امواج الیوت، آموزش امواج الیوت نئوویو را در دستور کار خود قرار داده ایم تا شما را با این سبک منحصر به فرد که در عین وفادارای به الگوهای امواج الیوت قسمت های مختلفی در آن بهینه سازی شده است، آشنا کنیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

عناصر اصلی سبک امواج الیوت نئوویو

گلن نیلی برای تبیین قوانین مشخص در امواج الیوت، از سه عنصر اصلی استفاده کرده است.

عناصر اصلی سبک امواج الیوت نئوویو

۱- منطق (Logic)

در امواج الیوت گلن نیلی قانون منطق حکم می کند که صعودی یا نزولی شدن هر الگو با ساختار خود الگو و الگوی قبل و بعد از خود متناسب باشد. برای مثال بعد از یک الگوی اصلاحی انتظار برگشت قیمت را داریم. اگر چنین اتفاقی نیفتد باید شمارش امواج الیوت را از اول و به شکل دیگری انجام داد.

۲- خود تعریفی (Self-Defining)

در امواج الیوت گلن نیلی، الگوهایی که در درجات پایین تر (تایم فریم پایین تر) قرار دارند نسبت به الگوهای موجود در درجات بالاتر، محدوده زمانی و قیمت کوچکتری دارند. به عبارت دیگر این الگوها نباید محدوده های بزرگتری نسبت به درجه بالاتر داشته باشند.

۳- خود تاییدی (Self-Confirmation)

حرکتی که پس از الگوی امواج الیوت رخ می دهد باید تایید کننده الگوی قبل از خود باشد.

تک موج از دیدگاه سبک نئوویو

در ادامه مبحث امواج الیوت به سبک نئوویو، بهتر است به تعریف تک موج (Monowave) از دیدگاه نیلی بپردازیم. او معتقد است ساده‌ترین شکل موج، یک «تک موج» است. تک موج، حرکتی است که با تغییر جهت قیمت آغاز شده و با یک تغییر جهت دیگر پایان می یابد. به بیان دیگر تک موج، موجی با طول متغیر در هر جهت به جز جهت عمودی است.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

تک موج از دیدگاه سبک نئوویو

تمام اشکال بالا به جز شکل آخر بر مبنای حرکات معتبر قیمت هستند. زمان در امواج الیوت مبحث مهمی است که گلن نیلی بر آن تاکید زیادی دارد. به همین جهت است که در شکل آخر که دو دیتای مربوط به قیمت در یک واحد زمانی و به شکل یک خط عمودی نشان داده شده کاملا بی اعتبار است.

در امواج الیوت نئوویو، مهمترین وظیفه یک تحلیلگر الیوت این است که تک موج ها را به درستی شناسایی کند چون کل تئوری امواج الیوت بر اساس آن پایه گذاری شده است. تغییر در جهت قیمت، کلیدی ترین نکته ای است که باید برای شناسایی تک موج از آن استفاده کنید. برای مثال در شکل زیر دو تصویر نشان داده شده است. در تصویر سمت چپ تک موج کاملا مستقیم است اما مواقعی پیش می آید که تک موج شکل یک خط مستقیم را ندارد. در تصویر سمت راست می بینید که حرکت صعودی قیمت کاملا مستقیم نیست با این حال چون تغییری در جهت قیمت رخ نداده است، این حرکت همچنان به عنوان یک تک موج محسوب می شود.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

طبقه بندی حرکات بازار از دیدگاه سبک نئوویو

طبقه بندی حرکات بازار از دیدگاه سبک نئوویو

در امواج الیوت به روش گلن نیلی، تمام حرکات بازار در دو دسته کلی جای می گیرند؛ حرکات پیشرو و حرکات اصلاحی.

حرکات پیشرو یا شتابدار (Impulsions)

در این دسته الگوهایی که در جهت روند حرکت می کنند، وجود دارند. در حرکات کوتاه مدت بازار، حرکات پیشرو می توانند به شکل تک موج ظاهر شوند اما در صورت پیچیده بودن حرکات قیمت، حرکات پیشرو به 5 قسمت تقسیم می شوند.

حرکات اصلاحی (Corrections)

در این دسته الگوهایی که در خلاف جهت روند حرکت می کنند، وجود دارند. حرکات اصلاحی یا از تک موج ها به وجود می آیند و یا در صورت پیچیده بودن از 3 قسمت به وجود می آیند. این حرکات پیچیده در قالب حرکات خنثی و بدون جهت در بازار ظاهر می شوند.

انواع موج ها از دیدگاه سبک نئوویو

در امواج الیوت گلن نیلی به جز موج های ساده، امواج دیگری نیز وجود دارند.

 • بسا موج (Polywave) از ترکیب 3 یا 5 تک موج به وجود می آید.
 • فرا موج (Multiwave) از ترکیب 3 یا 5 بساموج به وجود می آید.
 • اَبر موج (Macrowave) از ترکیب 3 یا 5 فراموج به وجود می آید.

تک موج پایین سطح در امواج و اَبر موج بالاترین سطح در امواج الیوت به سبک گلن نیلی است.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

مفهوم کش دایتا یا داده نقدی در امواج الیوت به سبک نئوویو

گلن نیلی در کتاب امواج الیوت نئوویو به مفهومی به نام داده نقدی اشاره می کند. او معتقد است استفاده از قیمت های پایانی برای تئوری امواج الیوت نمی تواند دیتای کاملا درستی در اختیار معامله گران قرار دهد. او همچنین معتقد است اشتباه بسیاری از معامله گران برای تحلیل امواج الیوت، استفاده از نمودارهای میله ای است. نمودارهای میله ای به دلیل نشان دادن بیشترین و کمترین قیمت در یک خط عمودی نمی توانند موج های قیمت را به درستی نشان دهند.

بنابراین او در روشی که منحصر به خود نیلی است کوچکترین واحد زمانی را به دو بخش تقسیم می کند و کمترین و بیشترین قیمت در آن بازه زمانی را به ترتیب وقوع آن‌ها در همان بازه، روی نمودار مشخص کرده و با وصل کردن آن‌ها به یکدیگر تک موج ها را به وجود می آورد.

مفهوم کش دایتا یا داده نقدی در امواج الیوت به سبک نئوویو

قانون تناسب (Proportion) در امواج الیوت به سبک نئوویو

گلن نیلی معتقد است انتخاب یک تایم فریم خاص یا یک قیمت مشخص برای بررسی امواج الیوت خود به خود تعیین کننده نوع الگوهای الیوتی خواهد بود که در این بازه های انتخابی مشاهده می کنید چون هر کدام از این الگوهای الیوتی در درجات خاصی ظاهر می شوند بنابراین باید محدوده انتخابی شما برای بررسی امواج الیوت از نظر قیمت و زمان متناسب باشد. برای درک مفهوم تناسب در سبک نئوویو بهتر است با تعریف حرکت جهتدار و غیرجهت دار در این دیدگاه آشنا شوید.

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

حرکات جهت‌دار و غیرجهت‌دار (Directional & Non-Directional) در امواج الیوت به سبک نئوویو

نکته مهمی که باید به آن دقت کنید این است که حرکات جهت دار و غیرجهت دار با حرکات پیشرو و اصلاحی متفاوت است. درست مثل تمام الگوهای الیوت اگر حرکت جهت دار یا غیرجهت دار از یک کف (Low) شروع شود در نهایت در یک سقف (High) کامل می شود.

 • حرکت جهت دار همیشه از ترکیب مجموعه ای از تک موج ها به وجود می آید که باعث افزایش یا کاهش ارزش در بازار می شود.

به عنوان یک قانون عمومی باید به این نکته اشاره کنیم که اولین تک موج موجود در یک حرکت جهت دار بیشتر از 61.8 درصد اصلاح نمی‌شود. علاوه بر این یک حرکت جهت دار زمانی پایان می یابد که یک تک موج که در جهت خط مرکزی نوسان قیمت (این خط در شکل زیر مشخص شده است) حرکت می کند بیشتر از 100 درصد اصلاح شود.

حرکات جهت‌دار و غیرجهت‌دار (Directional & Non-Directional) در امواج الیوت به سبک نئوویو

 • حرکت غیرجهت دار از ترکیب مجموعه ای از تک موج ها به وجود می آید که ایستایی بازار را به وجود می آورند.

اولین تک موج از یک حرکت جهت دار معمولا بیشتر از 61.8 درصد اصلاح می شود. علاوه بر این یک حرکت غیرجهت دار زمانی پایان می یابد که قیمت بیشتر از 161.8 درصد کل حرکت غیرجهت دار اصلاح شود.

مقاله پیشنهادی: انواع معامله گر در بازارهای مالی

حرکات جهت‌دار و غیرجهت‌دار (Directional & Non-Directional) در امواج الیوت به سبک نئوویو

شکل بالا، حرکات غیرجهت دار در امواج الیوت نیلی نشان می دهد. در ادامه قسمت های شماره دار را در شکل بالا را توضیح می دهیم.

۱- ترکیب تک موج اول و تک موج دوم در سمت چپ و پایین تصویر یک حرکت غیرجهت دار را به وجود آورده است. فلش شماره یک در تصویر بالا، اولین تک موج را نشان می دهد. همان طور که می بینید تک موج دوم بیشتر از 61.8 درصد تک موج اول را اصلاح کرده است.

۲- در قسمت بالای تصویر، دومین حرکت غیرجهت دار که از ترکیب چندین تک موج به وجود آمده، نشان داده شده است. فلش شماره دو، اولین تک موج حرکت غیرجهت دار را نشان می دهد. همان طور که می بینید این تک موج بیشتر از 61.8 درصد قیمت را اصلاح کرده است.

۳- فلش شماره سه به یک براکت اشاره دارد. در این براکت یک حرکت جهت دار درون حرکت غیرجهت دار بزرگتر قرار گرفته است. قبل از این که حرکت غیرجهت دار را بررسی کنید بهتر است حرکت جهت دار درون آن را مطالعه کنید.

۴- این پیشروی قیمت بیشتر از 161.8 درصد فشردگی قبلی (حرکت غیرجهت دار) است. حرکت غیرجهت دار کامل شده است.

حالا که با مفاهیم حرکت جهت دار و غیرجهت دار در کتاب امواج الیوت نیلی آشنا شدید، می توانیم مفهوم تناسب را با توجه به آن توضیح دهیم.

مقاله پیشنهادی: بازار روند دار

تناسب در حرکات جهت دار از دیدگاه گلن نیلی

در حرکات جهت دار زمانی که داده ها را از کف سمت چپ تا سقف سمت راست و یا از سقف سمت چپ تا کف سمت راست ترسیم کنید، این حرکات در قالب یک مربع جای می گیرند. در واقع این داده ها در یک مربع و در حول زاویه 45 درجه نوسان می کنند. انحراف از این زاویه چه در بعد قیمت و جه در بعد زمان تا 25 درجه قابل قبول است.

تناسب در حرکات جهت دار از دیدگاه گلن نیلی

تناسب در حرکات غیرجهت دار از دیدگاه گلن نیلی

در حرکات غیرجهت دار زمانی که داده ها را از کف سمت چپ تا سقف سمت راست و یا از سقف سمت چپ تا کف سمت راست ترسیم کنید، این داده ها تقریبا نصف یک مربع را پوشش می دهند. برای این کار ابتدا باید شروع و پایان حرکت غیرجهت دار را مشخص کنید و سپس متناسب با بعد بزرگتر (در این حالت معمولا بعد زمان بزرگتر است) مربع را رسم کنید. در این حرکات مهم نیست که قیمت چقدر از لحاظ زمانی طولانی می شود، مهم این است که آخرین نقطه حرکت غیرجهت دار در نزدیکی 50 درصد مربع باشد. شکل زیر گویای این حالت است. مربع A و B مثال هایی از تناسب درست قیمت/ زمان هستند که در حرکات غیرجهت دار وجود دارند.

تناسب در حرکات غیرجهت دار از دیدگاه گلن نیلی

انواع امواج پیشرو یا شتابدار در امواج الیوت به سبک نئوویو

در این قسمت به سراغ امواج پیشرو و تقسیم بندی آن‌ها از دیدگاه گلن نیلی می پردازیم. این مواج به دو دسته روند دار (Trending Impulse) و ترمینال (Terminal Impulse) تقسیم بندی می شوند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن

انواع امواج پیشرو یا شتابدار در امواج الیوت به سبک نئوویو

 • تفاوت امواج پیشرو روند دار و ترمینال در سبک نئوویو چیست؟

در امواج پیشرو روند دار موج چهار الیوت نمی تواند وارد محدوده موج دو الیوت شود اما در امواج پیشرو ترمینال همپوشانی موچ چهارم و دوم الیوت الزامی است.

 • شباهت امواج پیشرو روند دار و ترمینال در سبک نئوویو چیست؟

شباهت این دو دسته از امواج در این است که موج سوم نباید بیشتر از 100 درصد توسط موج چهارم اصلاح شود.

انواع امواج پیشرو یا شتابدار در امواج الیوت به سبک نئوویو

شکل سمت راست یک الگوی پیشرو ترمینال را نشان می دهد. به همپوشانی موج 4 و 2 دقت کنید. این موضوع فقط در الگوی ترمینال دیده می شود. تصوی سمت چپ در شکل بالا یک الگوی پیشرو روند دار را نشان می دهد. در این تصویر جدایی کامل موج های 4 و 2 که خاصیت الگوی روند دار است دیده می شود.

انواع امواج اصلاحی در امواج الیوت به سبک نئوویو

زمانی که در بازار الگوهای پیشرو جریان نداشته باشند، الگوهای اصلاحی در حال وقوع اند. گلن نیلی امواج  اصلاحی را به شش دسته کلی تقسیم بندی می کند.

مشاهده بیشتر: انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

انواع امواج اصلاحی در امواج الیوت به سبک نئوویو

۱- الگوی زیگزاگ در امواج الیوت به سبک نئوویو (Zigzag)

اولین الگوی اصلاحی امواج الیوت از دیدگاه گلن نیلی، الگوی زیگزاگ با ساختار 5-3-5 است که در آن موج A  (موج اول) باید یک به شکل یک الگوی پیشرو شتابدار باشد. انواع الگوی زیگزاگ عبارتند از : الگوی زیگزاگ معمولی، زیگزاگ کوتاه شده و زیگزاگ کشیده.

الگوی زیگزاگ در امواج الیوت به سبک نئوویو (Zigzag)

۲- الگوی مسطح در امواج الیوت به سبک نئوویو (Flat)

دومین الگوی اصلاحی امواج الیوت از دیدگاه گلن نیلی، الگوی مسطح با ساختار 5-3-3 است که در آن موج A  (موج اول) باید یک به شکل یک الگوی اصلاحی باشد و معمولا روند شکل گیری آن کند است. انواع الگوی مسطح عبارتند از : الگوی مسطح متعارف، الگوی مسطح موج C ناقص، الگوی مسطح موج B ناقص، الگوی مسطح ناقص دوگانه، الگوی مسطح کشیده، الگوی مسطح نامنظم یا غیرعادی، الگوی مسطح نامنظم ناقص و الگوی مسطح جاری.

الگوی مسطح در امواج الیوت به سبک نئوویو (Flat)

۳- الگوی مثلث در امواج الیوت به سبک نئوویو (Triangle)

سومین الگوی اصلاحی امواج الیوت از دیدگاه گلن نیلی، الگوی مثلث با ساختار 3-3-3-3-3 است که ساختار هر قسمت از آن اصلاحی می‌باشد. انواع الگوهای مثل عبارتند از:

 • مثلث انقباضی یا همگرا (مثلث انقباضی محدود، مثلث انقباضی نامحدود، مثلث انقباضی افقی، مثلث انقباضی نامنظم یا غیرعادی، مثلث انقباضی جاری، مثلث انقباضی کانتر، مثلث انقباضی تناوب معکوس)
 •  مثلث انبساطی یا واگرا (مثلث انبساطی محدود، مثلث انبساطی نامحدود، مثلث انبساطی افقی، مثلث انبساطی نامنظم یا غیرعادی، مثلث انبساطی جاری، مثلث انبساطی کانتر، مثلث انبساطی تناوب معکوس)
 • مثلث خنثی (مثلث خنثی تناوب استاندارد، مثلث خنثی تناوب معکوس، مثلث خنثی افقی، مثلث خنثی نامنظم یا غیرعادی، مثلث خنثی جاری، مثلث خنثی کانتر)

پیشنهاد مطالعه: مقایسه بازار فارکس و ارز دیجیتال

الگوی مثلث در امواج الیوت به سبک نئوویو (Triangle)

۴- الگوی دیامتریک در امواج الیوت به سبک نئوویو (Diametric)

چهارمین الگوی اصلاحی امواج الیوت از دیدگاه گلن نیلی، الگوی دیامتریک است که از 7 قسمت تشکیل شده و با حروف A تا G نشان داده می شود. این الگو می تواند در هر یک از امواج اصلاحی و در یکی از شاخه های الگوی ترمینال ظاهر شود. انواع مختلف الگوی دیامتریک عبارتند از: الگوی دیامتریک پاپیونی، الگوی دیامتریک الماس و الگوی دیامتریک الماسی زیگزاگ.

الگوی دیامتریک در امواج الیوت به سبک نئوویو (Diametric)

۵- الگوی سیمتریک در امواج الیوت به سبک نئوویو (Symmetric)

پنجمین الگوی اصلاحی امواج الیوت از دیدگاه گلن نیلی، الگوی سیمتریک است که از 9 قسمت تشکیل شده است. یکی از نشانه های تشخیص این الگو، کند بودن موج A آن است. الگوی سیمتریک در تمام امواج به جز امواج پیشرو، موج C الگوی مسطح و زیگزاگ و موج A الگوی زیگزاگ می تواند ظاهر شود.

الگوی سیمتریک در امواج الیوت به سبک نئوویو (Symmetric)

۶- الگوی غیر استاندارد ترکیبی در امواج الیوت به سبک نئوویو (Combination)

ششمین الگوی اصلاحی امواج الیوت از دیدگاه گلن نیلی، الگوهای ترکیبی هستند که از ترکیب الگوهای قبلی به وجود می آیند. این الگوها شامل موارد زیر می شوند:

 1. الگوهای شارپ: زیگزاگ دوگانه، زیگزاگ سه گانه
 2. الگوهای ساید: دوگانه سه تایی، سه گانه سه تایی

مشاهده بیشتر: بهترین بروکر فارکس

الگوی غیر استاندارد ترکیبی در امواج الیوت به سبک نئوویو (Combination)

در امواج الیوت به سبک نئوویو، مفاهیم جدیدی همچون کش دیتا به تئوری امواج الیوت اضافه شده است و راهنماهای مربوط به الگوهای امواج الیوت به شکل قوانین محکمی درآمده اند که معامله گران با استفاده از آن‌ها می توانند با اطمینان بیشتری این الگوها را در چارت‌های قیمت پیدا کنند. موج شماری صحیح الیوت اگرچه کار دشواری است ولی با یادگیری آن می توانید یک قدم محکم و رو به جلو در بازارهای جهانی‌ای همچون فارکس بردارید. در دوره فارکس، نحوه اصولی موج شماری الیوت به عنوان یکی از پایه های استراتژی جامع معاملاتی آموزش داده می شود، بنابراین اگر می خواهید به شکلی کاربردی این موج شماری را به همراه سایر جنبه های تحلیل تکنیکال و مدیریت پوزیشن یاد بگیرید می توانید به این دوره مراجعه کنید.

امواج الیوت به سبک نئوویو تنها یکی از مقالات مربوط به مبحث امواج الیوت است. اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در این زمینه هستید می توانید از مقالات زیر هم استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- قواعد امواج الیوت در سبک نئوویو چیست؟

این قوانین شامل منطق، خود تعریفی و خود تاییدی می شود که در متن مقاله توضیح داده شده اند.

۲- تک موج در سبک امواج الیوت گلن نیلی به چه معناست؟

تک موج، یک موج حرکتی است که با تغییر جهت قیمت آغاز شده و با یک تغییر جهت دیگر پایان می یابد. تک موج ساده ترین شکل امواج به حساب می آید.

۳- حرکت جهت دار و غیرجهت دار در سبک نئوویو به چه معناست؟

حرکت جهت دار از ترکیب مجموعه ای از تک موج ها به وجود می آید که باعث افزایش یا کاهش ارزش در بازار می شود. حرکت غیرجهت دار از ترکیب مجموعه ای از تک موج ها به وجود می آید که ایستایی بازار را به وجود می آورند.

نظرات (3)