تغییر کارگزار ناظر چیست؟

تغییر کارگزار ناظر چیست؟

بعضی از افراد هستند که قبلا در بورس ثبت نام کرده‌اند اما از خدمات کارگزاری خود ناراضی هستند و می‌خواهند در یک کارگزاری جدید و بهتر فعالیت کنند. در این جاست که مفهومی به نام تغییر کارگزار ناظر به وجود می‌آید.

جریان آزاد نقدی یا FCF چیست؟

جریان آزاد نقدی یا FCF چیست؟

جریان آزاد نقدی یا FCF در واقع جریان وجوه آزاد نقد، وجه نقدی است که پس از کم کردن هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای یک شرکت باقی می‌ماند. جریان آزاد نقدی به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا با استفاده از آن تصمیمات بهتری برای خرید یا فروش سهام شرکت بگیرند.

قیمت پایانی در بورس و نحوه محاسبه آن

قیمت پایانی در بورس و نحوه محاسبه آن

سازمان بورس و اوراق بهادار قیمت پایانی را که بر مبنای میانگین وزنی تمام قیمت‌ها در روز محاسبه می‌شود به عنوان مبنای قیمت فردا یا همان صفر تابلو در نمادها در نظر می‌گیرد.

نسبت P/S یا قیمت به فروش در بورس چیست؟ و چگونه محاسبه می‌شود؟

نسبت P/S یا قیمت به فروش در بورس چیست؟ و چگونه محاسبه می‌شود؟

نسبت P/S یا نسبت قیمت به فروش قیمت سهام را با درآمد یا فروش شرکت مقایسه می‌کند و با تقسیم قیمت بر میزان فروش به ازای هر سهم به دست می‌آید.

نسبت PEG (قیمت به درآمد به نرخ رشد) در بورس چیست؟

نسبت PEG (قیمت به درآمد به نرخ رشد) در بورس چیست؟

نسبت PEG ابزار ارزشمندی است که به وسیله آن می‌توان سهام در حال رشد را ارزیابی کرد. برای محاسبه نسبت PEG باید قیمت هر سهم را به سود به دست آمده به ازای هر سهم که همان EPS است، تقسیم کرد.

شاخص ROE در بورس چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟

شاخص ROE در بورس چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟

شاخص ROE‌ چیست؟ این شاخص به معنای شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام است که از تقسیم کردن درآمد خالص به جمع حقوق صاحبان سهام به دست می‌آید.

شاخص ROA‌ در بورس چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

شاخص ROA‌ در بورس چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

ROA شاخصی است که به وسیله آن می‌توانید نحوه مدیریت یک شرکت و نسبت سودسازی آن را در رابطه با کل دارایی‌هایش بسنجید.ROA‌ از تقسیم کردن میزان درآمد خالص شرکت به میانگین کل دارایی‌های آن به دست می‌آید.

نسبت P/NAV و نحوه استفاده از آن در بورس

نسبت P/NAV و نحوه استفاده از آن در بورس

نسبت P/NAV از تقسیم کردن قیمت روز یا قیمت بازار (Price) بر ارزش خالص دارایی (NAV) به دست می‌آید. سهامداران می‌توانند با استفاده از نسبت P/NAV در بورس، قیمت پایانی سهم را با ارزش ذاتی آن مقایسه کرده و برای خرید سهم اقدام کنند.

نسبت P/B‌ در بورس چیست و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

نسبت P/B‌ در بورس چیست و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

نسبت P/B برگرفته از دو واژه Price به معنای قیمت بازار (قیمت پایانی) و Book Value به معنای ارزش دفتری است. پس P/B نسبت میان قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم را بر مبنای داده‌های موجود در ترازنامه نشان می‌دهد اما ارزش دفتری به چه معناست؟

ارزش خالص دارایی یا NAV در بورس چیست؟

ارزش خالص دارایی یا NAV در بورس چیست؟

با استفاده از شاخص NAV در بورس می‌توانیم ارزش هر سهم از شرکت را به دست بیاوریم. فرمول NAV بسیار ساده است. کافی است کل بدهی‌ها را از کل دارایی‌ها کم کنیم.

مطالب گذشته