افشای اطلاعات الف و ب در بورس

افشای اطلاعات الف و ب در بورس

افشای اطلاعات الف و ب در بورس یکی از دلایل توقف نمادهای معاملاتی است. این اطلاعات با اهمیت بر قیمت سهام شرکت‌ها تاثیرگذار هستند بنابراین اگر قصد سرمایه گذاری در بورس ایران را دارید باید از مصادیق افشای اطلاعات، زمان توقف نمادها و نحوه بازگشایی آن‌ها مطلع شوید.

افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب چیست؟

اطلاعات با اهمیت گروه الف و ب، اتفاقاتی هستند که در شرکت‌های بورسی یا فرابورسی رخ می‌دهند که باعث تغییر در میزان سودآوری و یا عملکرد این شرکت‌ها می شود. به همین دلیل، سهامداران این شرکت‌ها، طبق قانون باید از چنین اتفاقاتی باخبر شوند. این اطلاعات بر اساس میزان اهمیت به دو دسته گروه الف و ب تقسیم بندی می‌شوند.

تفاوت افشای اطلاعات الف و ب چیست؟

اطلاعات با اهمیت گروه الف، تاثیر بیشتری بر روی سودآوری شرکت خواهند داشت یا به عبارتی تغییرات مهمتری از شرکت را به اطلاع عموم می رساند. برای مثال اگر یک شرکت بورسی بخواهد قیمت محصولات خود را 10 درصد افزایش دهد، تاثیر چشمگیری بر درآمد شرکت و سودآوری آن خواهد داشت. بنابراین در این مورد، افشای اطلاعات الف صورت می‌گیرد.

اطلاعات با اهمیت گروه ب، تاثیر کمتری نسبت به گروه الف در سودآوری و یا عملکرد شرکت دارند یا به عبارتی اطلاعات گروه ب از اهمیت کمتری نسبت به گروه الف برخودار هستند. برای مثال اگر یک شرکت بورسی بخواهد سیاست تقسیم سود خود را تغییر دهد، این موضوع جزء افشای اطلاعات ب در بورس در نظر گرفته می‌شود.

برای آشنایی با تغییرات قیمت سهام بعد از تقسیم سود نقدی کلیک کنید!

افشای اطلاعات الف در بورس شامل چه مواردی می شود؟

 • تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت شرکت
 • شروع مجدد فعالیت متوقف یا تعلیق شده
 • بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید
 • اعلام اعسار یا ورشکستگی شرکت
 • نتایج شرکت یا برگزاری مناقصه یا مزایده
 • انعقاد، فسخ و یا تغییرات اساسی در قراردادهای مهم

افشای اطلاعات الف در بورس شامل چه مواردی می شود؟

 • کشف منابع و یا ذخایر قابل توجه
 • هر نوع ترکیب، تجزیه، ادغام و اکتساب
 • نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت
 • تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت‌های تحت کنترل
 • تغییر سهامدار عمده
 • اعلام وقوع حوادث غیر مترقبه
 • تعدیلات سنواتی
 • درخواست خروج از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مربوطه
 • خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری
 • تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی (قیمت ارز)

افشای اطلاعات الف در بورس شامل چه مواردی می شود؟

 • دریافت یا پرداخت کمک‌های نقدی یا غیر نقدی بیشتر از ۵ درصد سرمایه شرکت
 • پذیرش یا انتقال اوراق در بازارهای بین المللی
 • برگشت بیشتر از ۵ درصد از محصولات شرکت بر اساس تولید آخرین سال مالی
 • دریافت مجوز تغییر بیشتر از ۱۰ درصد در قیمت فروش محصولات یا خرید مواد اولیه
 • تغییر در برآوردهای حسابداری

زمان توقف نماد پس از افشای اطلاعات الف

پس از افشای اطلاعات الف، نماد مربوطه متوقف شده و در جلسه معاملاتی بعدی بازگشایی می‌شود.

نحوه بازگشایی نماد پس از افشای اطلاعات الف

بازگشایی نماد پس از افشای اطلاعات گروه الف با مکانیسم حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان انجام می شود. بنابراین قیمت سهم می تواند با درصد بیشتری مثلا مثبت 50 درصد یا منفی 50 درصد باز شود. برای یادگیری نحوه پیش‌بینی قیمت سهام پس از بازگشایی نمادهای بورسی و سرمایه‌گذاری در نمادهای ارزشمند بورس ایران می توانید از دوره آموزشی تابلوخوانی، نوسان گیری و ترفندهای بورس ایران استفاده کنید.

نحوه بازگشایی نماد پس از افشای اطلاعات الف

اگر در حراج ناپیوسته معامله ای انجام نشود و یا این که سازمان بورس آن را تایید نکند، یک بار دیگر در همان روز یا در 90 دقیقه ابتدایی جلسه معاملاتی بعدی، حراج ناپیوسته تکرار می شود. اگر این بار هم کشف قیمت صورت نگیرد، آخرین قیمت پایانی نماد معاملاتی، قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته خواهد بود.

افشای اطلاعات ب در بورس شامل چه مواردی می شود؟

 • تغییر در نوع فعالیت اصلی شرکت
 • شرکت یا برگزاری مناقصه یا مزایده
 • افشای معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت یا معاملات با سایر اشخاص وابسته
 • پذیرش تعهدات جدید یا اتمام تعهدات قبلی
 • دعاوی مهم مطروحه له یا علیه شرکت
 • تغییرات در ترکیب تولید یا فروش محصولات
 • تغییر وضعیت مشتریان یا عرضه‌کنندگان عمده شرکت
 • برنامه انتشار اوراق بدهی
 • پیشنهاد یا تصویب پرداخت سود و یا تغییر سیاست تقسیم سود
 • توثیق یا فک رهن دارایی‌ها
 • ایجاد یا منتفی شدن بدهی احتمالی
 • تغییر حسابرس
 • تصمیم هیئت مدیره برای بازخرید سهم یا فروش سهام خزانه
 • توثیق، مسدود کردن، آزادسازی یا فک رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده که عضو هیئت مدیره است.
 • سایر موارد

برای آموزش ترفندهای نوسان گیری در بورس تهران این مطلب را بخوانید!

زمان توقف نماد پس از افشای اطلاعات ب

پس از افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، نماد معاملاتی متوقف می‌شود. در این مورد، با توجه به زمان انتشار افشای اطلاعات ب، مدت زمان توقف نماد یکی از سه حالت زیر خواهد بود:

 1. اگر افشای اطلاعات ب در خارج از ساعت کاری بورس باشد، نماد مربوطه در 90 دقیقه ابتدایی جلسه معاملاتی بعدی متوقف شده و بعد از آن بازگشایی می‌شود.
 2. اگر افشای اطلاعات ب تا قبل از 90 دقیقه پایانی جلسه معاملاتی باشد، نماد مربوطه حداکثر به اندازه 60 دقیقه متوقف شده و بعد از آن بازگشایی می‌شود.
 3. اگر افشای اطلاعات ب در 90 دقیقه پایانی جلسه معاملاتی صورت بگیرد، نماد متوقف شده و در جلسه معاملاتی بعدی بازگشایی می‌شود.

نحوه بازگشایی نماد پس از افشای اطلاعات ب

بازگشایی نماد پس از افشای اطلاعات ب، با استفاده از کشف قیمت در حراج ناپیوسته و با محدودیت دامنه نوسان صورت می گیرد. بعد از کشف قیمت، نماد با محدودیت دامنه نوسان جدید بازگشایی می‌شود.

اگر کشف قیمت توسط ناظر بازار تایید نشود، نماد با قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی و محدودیت دامنه نوسان بازگشایی می شود.

برای آشنایی با فرآیند و نحوه تغییر کارگزار ناظر این مطلب را مطالعه کنید!

آیا امکان بیشتر شدن زمان توقف نماد در افشای اطلاعات الف و ب وجود دارد؟

اگر سازمان بورس تشخیص دهد که افشای اطلاعات الف و ب، ابهام دارد یا قوانین مربوط به آن رعایت نشده است، می‌تواند نماد را حداکثر به اندازه دو روز کاری متوقف کند. در این حالت سازمان با انتشار پیام شفاف سازی درباره دلایل توقف، سهامداران را مطلع می کند. اگر در این مدت، ابهام برطرف شود و یا اطلاعات آن اصلاح شود، نماد بازگشایی می شود. در غیر این صورت، سازمان بورس، عدم همکاری ناشر را برای عموم مردم افشا کرده و زمان بازگشایی را اعلام می کند.

نحوه اطلاع از افشای اطلاعات الف و ب چگونه است؟

برای بررسی افشای اطلاعات الف و ب و بررسی جزئیات مربوط به آن می توانید به سایت کدال مراجعه کنید.

نحوه اطلاع از افشای اطلاعات الف و ب چگونه است؟

همان طور که در شکل بالا مشخص است باید ابتدا نام نماد مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس از فیلد «گروه اطلاعیه»، گزینه «افشای اطلاعات با اهمیت و شفاف سازی» را انتخاب کنید. در نهایت با انتخاب گزینه «افشای اطلاعات با اهمیت» در فیلد «نوع اطلاعیه»، می‌توانید از جزئیات این اطلاعات، باخبر شوید.

برای بررسی مثال افشای اطلاعات الف می توانید به اطلاعیه زیر که از نماد فجر (فولاد امیرکبیر کاشان) انتخاب شده، دقت کنید. در این مثال، به علت دریافت مجوز تغییر بیشتر از 10 درصد قیمت در نرخ فروش محصولات، افشای اطلاعات الف، صورت گرفته است.

افشای اطلاعات الف

شکل زیر، مثال افشای اطلاعات ب را در نماد غشاذر (شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی) نشان می‌دهد. همان طور که می بینید عدم حصول نتیجه از برگزاری مناقصه، در دسته اطلاعات ب قرار می‌گیرد.

افشای اطلاعات ب

افشای اطلاعات الف و ب در بورس (مخصوصا نوع الف)، از مسائل مهمی است که در قیمت سهام تاثیر دارد. به همین علت حتما باید از جزئیات مربوط به آن‌ها مطلع شوید. همان طور که قبلا هم گفتیم بازگشایی نماد پس از افشای الف لزوما مثبت نخواهد بود. اگر سهام خود را به درستی انتخاب کرده و پرتفوی مناسبی برای خود چیده باشید، در افشای اطلاعات الف نمادها، سود خوبی به دست خواهید آورد. برای به دست آوردن اطلاعات کاربردی در رابطه با سهم های بورس و انتخاب سبد پیشنهادی سهام می‌توانید به صفحه‌ی تحلیل 300 سهم بورس تهران مراجعه کنید.

برای شروع یک سرمایه گذاری هوشمندانه در بورس، باید به طور کامل با مفاهیم بورسی آشنا شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می توانید از مقالات زیر استفاده کنید.

سوالات متداول

۱- مدت زمان بسته شدن نماد پس از افشای اطلاعات الف، چقدر است؟

پس از افشای اطلاعات الف، نماد متوقف شده و در جلسه معاملاتی بعدی بازگشایی می‌شود.

۲- آیا همیشه بازگشایی نماد پس از افشای اطلاعات الف، بدون محدودیت دامنه نوسان است؟

در بیشتر مواقع بازگشایی نماد پس از افشای الف، با کشف قیمت در حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان صورت می‌گیرد اما در برخی مواقع محدودیت دامنه نوسان معمول برای نماد در نظر گرفته می‌شود. در متن مقاله، علت وقوع چنین حالتی را توضیح داده‌ایم.

لینک کوتاه: https://Amoozesh-boors.com/i/cji

نظرات (7)