ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

معاملات تحت احتیاط در بورس و فرابورس | تعلیق نماد به چه معناست؟

زمان مطالعه 5 دقیقه
آخرین بروزرسانی 09 تیر 1403
بورس تهران   کاوه اوحدی
زمان انتشار 18 مهر 1402
معاملات تحت احتیاط در بورس و فرابورس | تعلیق نماد به چه معناست؟

منظور از معاملات تحت احتیاط در بورس و فرابورس شرایطی است که نماد معاملاتی به یکی از سه علت زیر به فرآیند تعلیق شدن نزدیک شده اما با صلاحدید سازمان بورس، معاملات آن انجام می‌شود:

 1. عدم انتشار به موقع اطلاعات با اهمیت
 2. ظن تقلب یا دستکاری در صورت‌های مالی
 3. نیاز به بررسی شفافیت اطلاعاتی ناشر

در صورت وقوع هر یک از موارد بالا، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند نماد را تعلیق کرده و از ناشر نماد، درخواست اطلاعات کند. پس از مدتی نماد مذکور با ارائه اطلاعات توسط ناشر یا بدون ارائه آن بازگشایی می‌شود. از آنجایی که در صورت عدم رفع مشکل نیز پس از مدتی نماد بازگشایی می‌شود، معاملات انجام شده در آن را با نام معاملات تحت احتیاط در بورس و فرابورس می‌شناسند.

تعلیق نماد در بورس چیست؟

تعلیق نماد در بورس به جلوگیری از انجام معامله سهام یک شرکت گفته می‌شود.

منظور از شرکت‌های مشمول فرآیند تعلیق چیست؟

شرکت‌های مشمول فرآیند تعلیق، شرکت‌هایی هستند که برخی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار (ماده ۳۹ مکرر) را رعایت نکرده‌اند.

الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار

اگر ناشر پس از ۵ روز کاری اطلاعات مورد نیاز سازمان را ارائه نکند، مشمول فرآیند تعلیق می‌شود. مهلت ناشر برای ارائه اطلاعات ۹ ماه است که در برخی موارد تا ۶ ماه دیگر نیز قابل تمدید است. در صورت گذشت مهلت مقرر و عدم ارائه دلایل کافی، نماد به حالت تعلیق شده درآمده و از بورس لغو پذیرش می‌شود.

 • معاملات در نمادهای مشمول فرآیند تعلیق، انجام می‌شود اما نمادهای تعلیق شده، بسته شده و در نهایت ممکن است لغو پذیرش شوند.

یک نماد در چه صورتی مشمول تحت احتیاط می‌شود؟

طبق ماده ۱۹ مکرر ۱ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و ماده ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران، سازمان بورس می‌تواند یک نماد معاملاتی (سهام یا سایر اوراق بهادار وابسته به آن) را با توجه به یکی از سه موردی که در ادامه شرح می‌دهیم، تعلیق کند.

۱- اگر ناشر، اطلاعات با اهمیت (مربوط به ماده ۱۳ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات) را به موقع منتشر نکرده باشد.

 • ماده ۱۳، مربوط به مواردی است که منجر به افشای اطلاعات الف و ب توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران می‌شود. از جمله مصادیق افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، می‌توان به تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت شرکت اشاره کرد.

۲- اگر ظن تقلب یا دستکاری در اطلاعات منتشر شده یا صورت‌های مالی ناشر وجود داشته باشد.

۳-  اگر وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر نیاز به بررسی داشته باشد.

 • منظور از ناشر، شرکتی است که سهام یا سایر اوراق بهادار آن در بورس پذیرفته شده است. برای مثال ناشر سهام ثتران، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران است.

پس از تحت احتیاط شدن یک نماد، چه اتفاقی می‌افتد؟

سازمان بورس، نمادی که به یکی از سه علت فوق، مشمول تحت احتیاط شده باشد را تعلیق می‌کند. با تعلیق نماد معاملاتی، نماد مذکور حداکثر به مدت ۱۰ روز کاری بسته می‌شود. طی این ۱۰ روز، ناشر بایستی اطلاعات درخواست شده را به سازمان ارائه نماید.

پس از تحت احتیاط شدن یک نماد، چه اتفاقی می‌افتد؟

در صورت ارسال اطلاعات توسط ناشر، نماد روز معاملاتی بعدی بازگشایی می‌شود اما در صورت عدم رفع دلایل تعلیق نماد معاملاتی پس از اتمام مهلت مذکور، طبق نظر هیات مدیره سازمان بورس یکی از دو گزینه زیر در مورد نماد، عملی خواهد شد:

 1. تداوم تعلیق نماد
 2. یا بازگشایی نماد معاملاتی به همراه شفاف‌سازی شرایط نماد

معامله تحت احتیاط در بورس چیست؟

منظور از معامله تحت احتیاط در بورس، خرید و فروش سهام یا سایر اوراق بهادارِ مرتبط با نمادهایی است که نتوانسته‌اند، دلایل تعلیق خود را رفع کنند. در واقع درصورتی که سازمان رای به بازگشایی نماد (در شرایط عدم رفع دلایل تحت احتیاط شدن نماد دهد) خرید و فروش آن نماد با عنوان معامله تحت احتیاط در بورس شناخته می‌شود.

 • این معاملات پس از در اختیار گذاشتن فرم اطلاع از ابهام توسط کارگزاری به سرمایه‌گذاران و تایید آن انجام می‌شوند.

برای مثال می‌توان به بازگشایی نماد حسیر (شرکت ریل سیر کوثر) پس از تعلیق اشاره کرد. با وجود اینکه ناشر نتوانسته اطلاعات درخواست شده توسط سازمان بورس را ارائه دهد اما نماد آن تحت عنوان «معامله تحت احتیاط» بازگشایی شده است.

معامله تحت احتیاط در بورس چیست؟

فرم پذیرش اطلاع از ابهام معاملات تحت احتیاط چیست؟

فرم پذیرش اطلاع از ابهام معاملات تحت احتیاط، توافق نامه‌ای است که به صورت آنلاین در سامانه کارگزاری توسط سرمایه‌گذار امضا می‌شود. در واقع اگر قصد خرید و فروش نمادهای تحت احتیاط را داشته باشید، بایستی این فرم را که به منزله آگاهی شما از این فرآیند است را تایید کنید.

فرم پذیرش اطلاع از ابهام معاملات تحت احتیاط چیست؟

حداکثر زمانی که یک نماد در شرایط «تحت احتیاط» قرار می‌گیرد، چقدر است؟

مهلتی که سازمان بورس جهت ادامه فرآیند تعلیق یا بازگشایی نماد در شرایط معامله تحت احتیاط می‌دهد، حداکثر ۶ ماه از تاریخ تعلیق است.

در صورت ارائه اطلاعات مورد نیاز در این مدت:

 1. اگر نماد تعلیق شده باشد، از تعلیق خارج می‌شود.
 2. اگر نماد مشمول معامله تحت احتیاط باشد، به معاملات عادی بازمی‌گردد.

تصویر زیر، اطلاعیه مربوط به خروج شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه را در سایت کدال نشان می‌دهد.

حداکثر زمانی که یک نماد در شرایط «تحت احتیاط» قرار می‌گیرد، چقدر است؟

در صورت عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز:

 1. اگر نماد تعلیق شده باشد، جهت لغو پذیرش به بورس معرفی می‌شود.
 2. اگر نماد مشمول معامله تحت احتیاط باشد، تعلیق شده و جهت لغو پذیرش به بورس معرفی می‌شود.

نحوه مشاهده لیست نمادهای تحت احتیاط چگونه است؟

جهت مشاهده لیست نمادهای تحت احتیاط، مشمول فرآیند تعلیق و تعلیق شده به همراه علت تعلیق آنها می‌توانید از روشهای زیر استفاده کنید:

 1. مراجعه به قسمت نمادهای تحت احتیاط بورسی در سایت بورس اوراق بهادار تهران.
 2. مراجعه به قسمت نمادهای تحت احتیاط فرابورسی در سایت فرابورس ایران.
 3. مراجعه به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، قسمت بورس اوراق بهادار تهران، قسمت نمادهای مشمول تعلیق.
 4. مراجعه به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، قسمت فرابورس ایران، قسمت نمادهای مشمول تعلیق.

نحوه مشاهده لیست نمادهای تحت احتیاط چگونه است؟

نحوه انجام معاملات در نمادهای تحت احتیاط چگونه است؟

جهت انجام معاملات در نمادهای تحت احتیاط باید فرم اطلاع از ابهام معاملات تحت احتیاط را تایید کنید. البته پیش از انجام معاملات در این گونه نمادها بهتر است علت تحت احتیاط شدن یک نماد را بررسی کنید. گاهی نمادی دچار معاملات تحت احتیاط می‌شود که از وضعیت بنیادی خوبی برخوردار است اما صرفا به علت عدم شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات مشموش تحت احتیاط می‌شود اما گاهی نیز ظن دستکاری در صورت‌های مالی برای جلوگیری از نمایشِ ضرر و زیان گسترده شرکت انجام می‌شود. بنابراین خرید و فروش سهام چنین شرکت‌هایی توصیه نمی‌شود. به طور کلی می‌توان گفت خرید و فروش نمادهای تحت احتیاط، ریسک بالایی دارد.

 • اگر فرصت یا دانش کافی جهت انتخاب سهام بنیادی را ندارید، از سیگنال سهام انجمن خبرگان سرمایه‌گذاری در ایران استفاده کنید. در این انجمن، اسامی سهم‌های مناسب برای کسب بازدهی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به همراه زمان دقیق ورود و خروج در اختیار اعضا قرار داده می‌شود.

معاملات تحت احتیاط  در بورس و فرابورس، نوعی فرصت است که از طرف سازمان بورس به ناشران این نمادها داده می‌شود تا در زمان تعیین شده اطلاعات درخواست شده سازمان را فراهم کرده و و از تعلیق شدن خود جلوگیری کنند.

از آنجایی که نمی‌توان از عدم تعلیق این نمادها در آینده مطمئن بود، خرید و فروش چنین سهم‌هایی با ریسک بالایی همراه است. بنابراین توصیه می‌کنیم اولا انتخاب سهام را با تسلط به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی انجام داده و دوما لیست نمادهای تحت احتیاط، مشمول تعلیق و یا تعلیق شده بورس و فرابورس را از طریق روشهایی که در متن مقاله به آنها اشاره شد، بررسی کنید.

 

جهت آشنایی با سایر قوانین بازار سرمایه ایران از مقالات زیر استفاده کنید.

 

سوالات متداول

۱- منظور از معاملات تحت احتیاط کدال چیست؟

معاملات تحت احتیاط طبق کدال، نمادهایی هستند که خرید و فروش آنها در بازار بورس و فرابورس انجام شده و همزمان سازمان بورس منتظر ارائه اطلاعات درخواست شده از ناشر این نمادها است. از آنجایی که شفاف‌سازی اطلاعات ناشرهای بورسی و فرابورسی و اطلاعیه مربوط به تحت احتیاط قرار گرفتن آنها در سایت کدال منتشر شده، به آنها معاملات تحت احتیاط طبق کدال گفته می‌شود.

۲- چرا نمادها مشمول تحت احتیاط می‌شوند؟

نمادهای تحت احتیاط، اطلاعات با اهمیت را به موقع منتشر نکرده یا ظن دستکاری در صورت‌های مالی آنها وجود دارد و یا جهت شفافیت هر چه بیشتر بایستی اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس را ارائه کنند.

۳- آیا تحت احتیاط بودن نماد یک شرکت به معنای ضررده بودن آن است؟

خیر. تحت احتیاط بودن یک نماد، ضرر ده یا سود ده بودن آن را مشخص نمی‌کند بلکه عدم شفافیت در ارائه اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس را نشان می‌دهد. با این حال خرید و فروش این نمادها در بازار ریسک بالایی به همراه دارد.

 

: ارسال نظر
نظرات :
 • comment 4464
  EmadArmani
  1402-08-13

  سلام در چه صورت سازمان یک نماد معاملاتی را تحت احتیاط می‌نماید؟

  • سلام به شما دوست عزیز سازمان بورس و اوراق بهادار تهران هر روزه توسط ناظران خود تمامی نمادهای قابل معامله در بازار را نظارت کرده تا تقلبی در معاملات صورت نگیرد.

آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود