ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

فنوال | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

موضــوع فعاليــت شــركت طبــق مــاده 2 اساســنامه كــه بــر اســاس تصــميم مجمــع عمــومي فــوق العــاده صــاحبان ســهام در تیرمــاه 1395 اصــلاح شــده اســت ، تأســيس كارخانجــات تولیدی و صــنعتی بــه منظور ساخت ورق آلومينيموم و هر نوع فـرآورده هـای دیگـر آلومينيومی و تصـدی بـه هـر نـوع امـور تولیدی و صــنعتی و فــروش محصــولات و مصــنوعات شــركت ، ارائــه دهنــده خــدمات آزمــون بعنــوان آزمايشــگاه همكــار بــه اداره كــل اســتاندارد و ســایر ســازمان هــا و متقاضــیان مراكــز دولتــی و خصوصـی ـ پيرامــون : استاندارد آلیاژهـای آلوميـنیوم و آلوميـنیوم كـار پـذیر (مطـابق اسـتاندارد ملـی شـماره 16588 ، (آزمـون كشش در دمـای محیـط ، آزمـون سـختی سـنجی و آزمـون آنـالیز شیمایی ـ (كوانتـومتری ) و انجـام كلیه اموری كه به طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به موضوع شركت  باشد.

 

عوامل موثر بر فروش شرکت

1-رشد اقتصادی و رونق بازار فروش

2-محدودیت در واردات محصولات مشابه به کشور

 

محصولات شرکت

1-کویل

2-ورق

3-تسمه

4-کلد

5- ورق های آلومینیومی

 

فاکتور های مهم تاثیر گذار بر هزینه های شرکت

1-عدم ثبات قیمت دربازار مواد اولیه

2- قیمت و کیفیت شمش آلومینیوم

 

تاثیر قیمت دلار

1-نوسانات قیمت ارز به دلیل اینکه شرکت  بر بازار داخلی برای فروش محصولات بیشتر تمرکز کرده و مقدار محدودی صادرات دارد و حجم مواد اولیه وارداتی ناچیز است(یک دهم) تاثیری از قیمت دلار نمیگیرد.

 

سایر عوامل سود و زیان شرکت

1-نوسان قیمت محصولات با توجه به واردات

2-رکود در بازار تقاضا

3-واردات محصولات مشابه

4-ریسک نوسان قیمت جهانی فلزات

5- با توجه به اینکه شرکت بدهی بانکی ندارد، ریسک نوسانات نرخ بهره برای شرکت وجود ندارد

 

 


آخرین اخبار و آپدیت سهم فنوال   (فنوال | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم)


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت ماه سال 1403 ) نماد فنوال

نوشته شده توسط Mina در 23 خرداد 1403

آخرین اخبار سهم فنوال؛ تحلیل گزارش فروردین ماه 1403

آخرین اخبار سهم فنوال

نماد فنوال (گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومنیوم) در فروردین ماه 1402 حدود مبلغ 72 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 60% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 57% رشد پیدا کرده است.

پیشنهاد مطالعه بیشتر: 

 • تحلیل تکینکال سهم ما
 • آخرین اخبار سهم فخاس
 • تحلیل بنیادی سهم غالبر

محصولات سهم فنوال

نماد فنوال  در فروردین ماه حدود بیش از 607/000 کیلوگرم از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود 57% کاهش داشته است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد فنوال  در فروردین ماه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 1. ورق آلومینیومی با سهم 40 میلیارد تومان از فروش در رتبه اول 
 2. تسمه آلومینیومی با سهم 26 میلیارد تومان از فروش در رتبه دوم
 3. کویل آلومینیومی با سهم 6 میلیارد تومان از فروش در رتبه سوم 

عملکرد ماهانه سهم فنوال 

نوشته شده توسط محسن در 17 اردیبهشت 1403

تحلیل تکنیکال سهم فنوال 17 اردیبهشت ماه 1403

سهم فنوال با برخورد به مقاومت مهم ناحیه ۸۳۰۰ ریال واکنش منفی ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط محسن در 17 اردیبهشت 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( اسفند ماه سال 1402 ) نماد فنوال

فروش ماهانه نماد فنوال 

نماد فنوال در اسفند ماه از طریق فروش داخلی به فروش 179.3 میلیارد تومانی دست یافت که 96% از این فروش داخلی و 4% را صادرات تشکیل داده است.

فروش فنوال در این ماه افزایش 9% در مقایسه با ماه گذشته داشته است، همچنین در مقایسه به مدت مشابه 19% و نسبت به متوسط ماهانه 32% افزایش داشته است.

محصول اصلی فنوال در اسفند 1402

عمده درآمد فنوال از طریق ورق آلومینیومی بوده که سهم 50 درصدی از فروش داخلی را به خود اختصاص داده است. 

 تولید، فروش و نرخ محصولات فنوال 

ورق آلومینیومی در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است :

میزان تولید: 19% افزایش

مقدار فروش: 7% افزایش

نرخ فروش: 7% افزایش

تحلیل بنیادی فنوال 

مجموع فروش 12 ماهه فنوال در مقایسه با مدت مشابه افزایش 25 درصدی داشته و انتظار میرود شرکت تولیدی نورد آلومینیوم ( فنوال ) در صورت مالی سالانه خود با کاهش EPS همراه باشد . 

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت پالایشی :

تحلیل جدید سهم بنیادی شپنا

مطالعه اخبار جدید شسپا

بررسی تولید و فروش نماد شبهرن

نوشته شده توسط Mina در 17 فروردین 1403

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد فنوال تاریخ 22 اسفند ماه سال 1402

بروز رسانی و بررسی سطوح حمایت و مقاومت سهم فنوال ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط Mina در 22 اسفند 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( بهمن ماه سال 1402 ) نماد فنوال

عملکرد ماهانه سهم فنوال 

شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم ( فنوال ) در بهمن ماه 1402 فروش 164 میلیارد تومانی را به دست آورده که افزایش 11 درصدی در مقایسه با ماه گذشته و همچنین رشد 23 درصدی نسبت به متوسط ماهانه داشته است، 

درآمد ماهانه فنوال نسبت به بهمن ماه سال گذشته 4% افزایش را تجربه نموده است.

عامل موثر بر درآمد و فروش نماد فنوال در بهمن ماه سال 1402

بخش اصلی درامد سهم فنوال ورق آلومینیومی بوده که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 6 درصدی مقدار و افزایش 36 درصدی نرخ را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی فنوال 

نماد فنوال طی 11 ماه به فروش 1493.2 میلیارد تومان دست یافته است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 25 درصدی داشته و طی این مدت 11% بیشتر از کل درآمد سال گذشته درامد زایی داشته است.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت فلزات اساسی :

بهبود عملکرد نماد فخاس در گزارشات کدالی

اخبار جدید سهم پر نوسان فباهنر

بررسی موقعیت تکنیکالی ذوب

نوشته شده توسط Mina در 14 اسفند 1402

آخرین اخبار سهم فنوال؛ تحلیل گزارش دی ماه 1402

آخرین اخبار سهم فنوال

نماد فنوال (گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومنیوم) در دی ماه 1402 حدود مبلغ 148 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 5% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10% رشد پیدا کرده است.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

محصولات سهم فنوال

نماد فنوال  در دی ماه حدود بیش از 1/400/000 کیلوگرم از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود تغییر محسوسی نداشته است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد فنوال  در دی ماه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 1. تسمه آلومینیومی با سهم 76 میلیارد تومان از فروش در رتبه نخست
 2. ورق آلومینیومی با سهم 49 میلیارد تومان از فروش در رتبه دوم 
 3. کویل آلومینیومی با سهم 16 میلیارد تومان از فروش در رتبه سوم 

عملکرد ماهانه سهم فنوال 

نوشته شده توسط محسن در 23 بهمن 1402

سود سهام فنوال؛ بررسی صورت مالی 9 ماهه منتهی به آذر ماه 1402

سود سهام فنوال

فروش شرکت: 1200 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  32% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 490 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  106% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 440 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  122% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 332 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  120% افزایش   یافته است.
EPS نماد فنوال: 980 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  120% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد فنوال

 • با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان انجمن خبرگان به استحضار می رساند دلیل افزایش ۱۲۲ درصدی سود عملیاتی در نه ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا به دلیل افزایش حجم فروش به میزان ۶ درصد و افزایش مبلغ فروش به میزان ۳۱ درصد و همچنین افزایش نرخ فروش به میزان ۲۴ درصد نسبت به نه ماهه سال قبل می باشد .
 • دلیل افزایش هزینه های مالی در نه ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به دلیل افزایش مبلغ تسهیلات دریافتی و همچنین افزایش نرخ بهره از ۱۸درصد به ۲۳درصد می باشد .

 پیش بینی سود سهم فنوال

 • نماد فنوال (شرکت گروه کارخانه هاي توليدي نورد الومينيوم) برای 3 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 3900 تن معادل 358 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است. 

 • همچنین سهم فنوال با ثبت فروش 1200 میلیارد تومانی در پایان 9 ماهه سال مالی خود توانست حدود بیش از 71 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

 • ضمناً فنوال  در گزارش ۹ ماهه خود برای سال مالی منتهی به اسفند ماه سال ۱۴۰۳ نیز برآوردی داشته است. در این برآورد پیش بینی فروش بیش از 16000 تن معادل 2070 میلیارد تومان فروش کل سال آتی برآورد گشته است.

نوشته شده توسط محسن در 23 بهمن 1402

تحلیل تکنیکال سهم فنوال 23 بهمن ماه 1402

سهم فنوال را نگه داریم؟

سهم فنوال حمایت مهم ناحیه ۶۰۰ تومان را پیش روی خود دارد که در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار، وارد سیر صعودی شده و لذا در همین مسیر مقاومت‌های ناحیه ۸۲۰، ۱۱۰۰ و ۱۴۰۰ تومان را پیش روی خود خواهد دید. اما در صورت از دست رفتن حمایت مهم ناحیه ۶۰۰ تومان مهم‌ترین حمایت بعدی سهم فنوال ناحیه ۴۸۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نمودار سهم فنوال 

نوشته شده توسط محسن در 23 بهمن 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( آذر ماه سال 1402 ) نماد فنوال

عملکرد ماهانه آذر ماه سال 1402 نماد فنوال

فروش آذر ماه سال 1402 سهم فنوال 141.1 میلیارد تومان گزارش شده است، تغییرات درآمدی فنوال به شرح زیر میباشد:

در مقایسه با ماه گذشته 3% افت داشته است.

در مقایسه با متوسط ماهانه 9% رشد داشته است.

در مقایسه با مدت مشابه 12% رشد داشته است.

محصول اصلی گروه کارخانه های نورد آلومینیوم ( فنوال )

محصول پر فروش نماد فنوال در آذر ماه سال 1402 تسمه آلومینیومی بوده است که در مقایسه با ماه گذشته رشد 1 درصدی نرخ و رشد 18 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی سهم فنوال

مجموع درآمد فنوال طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 31% افزایش داشته است و طی این مدت 88% از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.

افزایش سرمایه نماد فنوال در آذر ماه سال 1402

نماد فنوال در تا ریخ 3 دی ماه سال 1402 مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه 50 درصدی از محل سود انباشته را برگزار نموده است.

 

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نماد فخاس در صنعت فلزات اساسی این لینک را کلیک کنید.

نمودار درآمد ماهانه فنوال

نوشته شده توسط Mina در 09 دی 1402

افزایش سرمایه سهم فنوال

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت فنوال در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. جزئیات افزایش سرمایه سهم فنوال را در بخش پایین ملاحظه می‌فرمایید:

جزئیات افزایش سرمایه سهم فنوال

 • سرمایه فعلی: 339 میلیارد تومان 
 • مبلغ افزایش سرمایه: 170 میلیارد تومان
 • درصد افزایش سرمایه: 50 درصد 
 • منبع تامین افزایش سرمایه: از محل سود انباشته 
 • موضوع افزایش سرمایه:  تکميل طرح‎ توسعه و خريد ماشين آلات 

 

نوشته شده توسط محسن در 05 آذر 1402

آخرین اخبار سهم فنوال؛ تحلیل گزارش آبان ماه 1402

نماد فنوال (گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومنیوم) در آبان ماه 1402 حدود مبلغ 146 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 1% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 40% رشد پیدا کرده است.

محصولات سهم فنوال

نماد فنوال  در آبان ماه حدود بیش از 1/400/000 کیلوگرم از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود تغییر محسوسی نداشته است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد فنوال  در آبان ماه می توان به تسمه آلومینیومی با سهم 64 میلیارد تومان از فروش اشاره کرد که به عنوان پر فروش ترین محصول شرکت در این ماه شناخته شده است.

بهترین عملکرد صنعت فلزات در مهر ماه برای نماد فروی بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

نوشته شده توسط محسن در 05 آذر 1402

آخرین اخبار سهم فنوال؛ تحلیل گزارش مهر ماه 1402

نماد فنوال (گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومنیوم) در مهر ماه 1402 حدود مبلغ 144 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 1% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 44% رشد پیدا کرده است.

محصولات سهم فنوال

نماد فنوال  در مهر ماه حدود بیش از 1/400/000 کیلوگرم از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 2% افت پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد فنوال  در مهر ماه می توان به تسمه آلومینیومی با سهم 75 میلیارد تومان از فروش اشاره کرد که به عنوان پر فروش ترین محصول شرکت در این ماه شناخته شده است.

نوشته شده توسط محسن در 05 آذر 1402

سود سهام فنوال؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 1402

سود سهام فنوال

فروش شرکت: 755 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  32% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 315 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  93% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 282 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  111% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 210 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  97% افزایش   یافته است.
EPS نماد فنوال: 618 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  97% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد فنوال

 • با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان انجمن خبرگان به استحضار می رساند افزایش 111 درصدی سود عملیاتی عمدتا بابت افزایش 8 درصدی حجم فروش و همچنین افزایش 22 درصدی نرخ فروش محصولات سهم فنوال بوده است.

 پیش بینی سهم فنوال در خصوص تولید و فروش محصولات

 • نماد فنوال (شرکت گروه کارخانه هاي توليدي نورد الومينيوم) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 8/100/000 کیلوگرم معادل 790 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

 • همچنین سهم فنوال با ثبت فروش 755 میلیارد تومانی در پایان 6 ماهه ابتدایی سال مالی خود توانست حدود بیش از 44 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

بهترین عملکرد صنعت فلزات در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد فجر بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

نوشته شده توسط محسن در 05 آذر 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد فنوال تاریخ 24 مهر ماه سال 1402

در بررسی نمودار تکنیکال فنوال قیمت سهم در حال نوسان مابین محدوده های 9500 و 12500 ریال میباشد، در صورت ادامه دار شدن اصلاح و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 7500 ریال خواهد بود، همچنین در صورت تثبیت قیمت و تشدید تقاضا و عبور قیمت سهم فنوال از محدوده مقاومتی ذکر شده، مقاومت بعدی سهم محدوده 17000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 24 مهر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( شهریور ماه سال 1402 ) نماد فنوال

نماد فنوال طی عملکرد ماهانه درآمد 142.5 میلیارد تومان را شناسایی نموده است، این رقم در مقایسه با ماه گذشته و متوسط ماهانه 16% و نسبت به شهریور ماه سال گذشته 29% رشد داشته است.

تسمه آلومینیومی به عنوان محصول اصلی و پر فروش گروه کارخانه های تولیدی نبرد آلومینیومی کاهش 5 درصدی نرخ فروش نسبت به ماه گذشته داشته است، مقدار فروش این محصول رشد 14 درصدی داشته است.

مجموع عملکرد فنوال طی نیم سال اول بهبود 32 درصدی داشته است و طی این مدت 56% از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است و انتظار میرود فنوال در گزارش میاندوره ای با بهبود سود همراه باشد.

نوشته شده توسط Mina در 09 مهر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مرداد ماه سال 1402 ) نماد فنوال

شرکت تولیدی نورد آلومینیوم ( فنوال ) در مرداد ماه به درآمد 123.1 میلیارد تومانی که نسبت به ماه گذشته افت 1 درصدی و نسبت به متوسط ماهانه افزایش 1 درصدی داشته است.

عملکرد ماهانه نماد فنوال نسبت به مرداد ماه سال گذشته 17% رشد داشته است.

3% از کل درآمد مرداد ماه سهم فنوال از طریق صادرات و مابقی به فروش داخلی رسیده است.

تسمه آلومینیومی به عنوان محصول پر فروش این شرکت در مقایسه با ماه گذشته با کاهش 8 درصدی مقدار فروش مواجه شده است، نرخ فروش این محصول 12% رشد داشته است.

مجموع عملکرد 5 ماهه فنوال نسبت به مدت مشابه رشد 33 درصدی داشته است و طی این مدت 45% از کل درآمد سال قبل کاور شده است.

باید در نظر داشت نماد فنوال در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص برگزاری مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه 5 درصدی از محل سود انباشته میباشد، با توجه به درصد افزایش سرمایه سهم فنوال و محل تامین آن مشارکت در مجمع برای سهامدارن بلند مدتی این نماد ریسکی را شامل نمیشود، همچنین انتظار نمیرود نوسانات قیمتی روی چارت فنوال نیز ناشی از این خبر ایجاد گردد.

نوشته شده توسط Mina در 12 شهریور 1402

آخرین اخبار سهم فنوال؛ تحلیل گزارش تیر ماه 1402

نماد فنوال (گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومنیوم) در تیر ماه 1402 حدود مبلغ 124 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 21% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 35% رشد پیدا کرده است.

نماد فنوال  در تیر ماه حدود بیش از 1/430/000 کیلوگرم از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 5% افت پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد فنوال  در تیر ماه می توان به تسمه آلومینیومی با سهم 64 میلیارد تومان از فروش اشاره کرد که بعنوان ر فروش ترین محصول شرکت در این ماه شناخته شده است.

همچنین در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که در تاریخ پنجشنبه مورخ ۲۹ تیر ماه و با حضور بیش از ۷۷ % سهامداران برگزار شد مبلغ ۵۰۰ ریال معادل 47% eps ساخته شده سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.

نوشته شده توسط محسن در 09 مرداد 1402

تحلیل تکنیکال سهم فنوال 9 مرداد ماه 1402

 قیمت سهم فنوال پس از ۳۵ % اصلاح از سقف قیمتی اکنون به ناحیه حمایتی ۱۱۰۰ تومان رسیده است در صورت حفظ این ناحیه، اولین مقاومت سهم فنوال ناحیه ۱۷۰۰ تومان می‌باشد اما در صورت از دست رفتن حمایت ناحیه ۱۱۰۰ تومان حمایت بعدی سهم فنوال ناحیه 900 تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط محسن در 09 مرداد 1402

صورت مالی 3 ماهه نماد فنوال منتهی به 31 خرداد ماه سال 1402

EPS نماد فنوال در گزارش فصلی بهار با افزایش 89 درصدی نسبت به مدت مشابه به رقمی معادل 232 ریال رسیده است، درآمد های عملیاتی سهم فنوال در گزارش میاندوره ای 38%، سود ناخالص 75% و سود عملیاتی 98% رشد را تجربه نموده است، باید در نظر داشت در مجمع فنوال 50 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم گردیده است.

نوشته شده توسط Mina در 03 مرداد 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( خرداد ماه سال 1402 ) نماد فنوال

فروش نماد فنوال طی عملکرد 1 ماهه برابر با 155.8 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته افت 3 درصدی درآمد را تجربه نموده است، همچنین درآمد سهم فنوال در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب افزایش 51 و 45 درصدی داشته است، مجموع عملکرد 3 ماهه فنوال نسبت به مدت مشابه 38% بهبود داشته و طی این دوره 27% از کل درآمد سال قبلی پوشش داده شده است.

نوشته شده توسط Mina در 06 تیر 1402

صورت مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه سال 1401 نماد فنوال

تحلیل بنیادی فنوال در عملکرد سالانه 1401 نشان میدهد که درامد های عملیاتی 46% و بهای تمام شده 63% رشد داشته و به سود ناخالص 429.5 میلیارد تومانی رسیده است که نسبت به مدت مشابه رشد 20 درصدی داشته، سود عملیاتی نماد فنوال با افزایش 16 درصدی همراه بوده و به دلیل افزایش هزینه های مالی و مالیات بر درآمد EPS سهم فنوال افت 81 درصدی داشته و به سود 873 ریالی به ازای هر سهم رسیده است.

نوشته شده توسط Mina در 27 خرداد 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت ماه سال 1402 ) نماد فنوال

در تحلیل بنیادی و بررسی عملکرد اردیبهشت ماه نماد فنوال میزان فروش برابر با 160.2 میلیارد تومان گزارش شده که رکورد جدیدی در شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم محسوب میشود، این رقم در مقایسه با ماه گذشته 251% و نسبت به مدت مشابه 37% رشد داشته است، پر فروش ترین محصول سهم فنوال مربوط به ورق آلومینیومی داخلی میباشد که نرخ فروش این محصول در مقایسه با ماه گذشته بدون تغییر گزارش شده، اما مقدار فروش ایین محصول 260% و میزان تولید 156% افزایش را تجربه نموده است، مجموع درآمد ناشی از عملکرد 2 ماهه از سال مالی نسبت به مدت مشابه 34% افزایش داشته و 15% از کل درآمد سال قبل پوشش داده شده است.

نوشته شده توسط Mina در 08 خرداد 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد فنوال تاریخ 7 خرداد ماه سال 1402

نماد فنوال در حال حاضر محدوده حمایتی 13500 ریال را پیش رو دارد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، حرکت سهم تا 18000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت ادامه دار بودن اصلاح و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 9500 ریال خواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 07 خرداد 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1402 ) نماد فنوال

گروه کارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم ( نماد فنوال ) با انجام 8% صادرات به درامد 45.6 میلیارد تومان رسیده است، هرچند این رقم در مقایسه با مدت مشابه افزایش 25 درصدی داشته اما نسبت به ماه گذشته 70% افت درآمد را تجربه نموده، بیشترین وزن سبد سهم فنوال را تسمه آلومینیومی تشکیل میدهد که نرخ فروش این محصول نسبت به ماه گذشته 15%، مقدار فروش آن 22% و مقدار تولید نیز 19% کاهش داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 06 اردیبهشت 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد فنوال تاریخ 20 فروردین ماه سال 1402

نماد فنوال که از قدرت صعودی بالایی برخوردار شده در حال حاضر به سطح مقاومتی 11500 ریال رسیده، در صورت عبور قیمت از این محدوده، مقاومت های 12500 و 13500 ریال بر سر راه سهم قرار دارد، همچنین حمایت سهم 10000 ریال ارزیابی میگردد.

نوشته شده توسط Mina در 20 فروردین 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( اسفند ماه سال 1401 ) نماد فنوال

کارخانه تولیدی نورد آلمینیوم با نماد فنوال با سهم 3 درصدی از صادرات در اسفند ماه به درآمد 150.2 میلیارد تومانی رسیده است، هرچند این رقم افت 4 درصدی نسبت به رکورد و گزارش ماهانه قبلی دارد، اما عملکرد متعادلی ارزیابی میگردد چرا که نسبت به متوسط ماهانه 39% و نسبت به اسفند سال گذشته 51% بیشتر است، ورق آلمینیومی که بیشترین وزن سبد فروش نماد فنوال را تشکیل میدهد، با افت 27 درصدی در مقدار فروش همراه بوده است، نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 1% رشد داشته است، مجموع عملکرد 12 ماهه سهم فنوال رشد 146 درصدی نسبت به مدت مشابه را نشان میدهد.

نوشته شده توسط Mina در 16 فروردین 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( بهمن ماه ) سال 1401 نماد فنوال

افزایش در تناژ و نرخ فروش محصول استراتژیک نماد فنوال منجر به ثبت رکورد جدیدی در گزارشات ماهانه سهم فنوال شده است، فنوال در بهمن ماه 157.2 میلیارد تومان درآمد را گزارش نموده است، این رقم در مقایسه با ماه گذشته رشد 16 درصدی، نسبت به متوسط ماهانه رشد 52 درصدی و نسبت به مدت مشابه رشد 42 درصدی داشته است، پر فروش ترین محصول سهم فنوال در بهمن ماه ورق آلومینیومی گزارش شده که مقدار و نرخ فروش این محصول رشد 14 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است، مجموع درآمد نماد فنوال طی عملکرد 11 ماهه رشد 45 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته.

نوشته شده توسط Mina در 10 اسفند 1401

صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه 1401 نماد فنوال

EPS نماد فنوال، در 9ماهه 446 ریال گزارش شده، که نسبت به مدت مشابه افت 79 درصدی داشته است، همچنین درآمد عملیاتی رشد 48 درصدی، هزینه های مالی رشد 56 درصد و سود عملیاتی نیز رشد 6 درصد را نسبت به مدت مشابه تجربه نموده است. عمده دلایل تغییرات به شرح زیر است:

 

نوشته شده توسط Mina در 05 اسفند 1401

گزارش فعالیت ماهانه (دی ماه 1401) سهم فنوال

 شرکت گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم با نماد فنوال در دهمین ماه از سال مالی با فروش  135 میلیارد تومانی و به رو بود . این رقم در مقایسه با ماه قبل رشد 7 درصد، نسبت متوسط ماهانه  افزایش 35 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد افزایش داشته است. 

پر فروش ترین محصول سهم فنوال ورق آلومینیومی گزارش شده که مقدار تولید 18 درصد و مقدار فروش این محصول  12 درصد افزایش یافته است، نرخ این محصول 2 درصد بیش از ماه گذشته بوده است. 

 در محصول تسمه آلومینیومی، 3 درصد کاهش تولید، 5 درصد کاهش مقدار و 7 درصد کاهش نرخ فروش نسبت به ماه قبل گزارش شده است.مجموع درآمد نماد فنوال طی عملکرد ده ماهه 46 درصد افزایش را تجربه نموده است. 

نوشته شده توسط Mina در 25 بهمن 1401

تحلیل تکنیکال سهم فنوال 24 دی 1401

همانطور که در تحلیل گذشته بیان شد قیمت سهم فنوال ناحیه سقف مقاومتی کانال صعودی رشد را تجربه کرده است که می تواند با عبور از این ناحیه مقاومتی رشد خود را تا ناحیه ۸۷۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورت بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی اولین حمایت سهم فنوال ناحیه ۶۱۰ تومان در نظر گرفته شده است.

نوشته شده توسط محسن در 24 دی 1401

آخرین وضعیت سهم فنوال در آذر ماه 1401

نماد فنوال (گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومنیوم) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 126 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 21% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 37% رشد پیدا کرده است.

نماد فنوال  در آذر ماه حدود بیش از 1/400/000 کیلوگرم از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 8% رشد پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد فنوال  در آذر ماه می توان به ورق آومینیومی با سهم 50 میلیارد تومان از فروش اشاره کرد که بعنوان ر فروش ترین محصول شرکت در این ماه شناخته شده است.

نوشته شده توسط محسن در 24 دی 1401

تحلیل تکنیکال نماد فنوال 4 دی 1401

قیمت سهام فنوال در قالب یک کانال صعودی کوتاه مدت در حال رشد سمت ناحیه مقاومتی سقف کانال و همچنین ناحیه کلاسیکی ۶۳۰۰ ریال می باشد که می‌تواند در صورت شکست آن رشد خود را تا مقاومت بعدی خود یعنی ناحیه سقف کانال صعودی دراز مدت ادامه دهد.

نوشته شده توسط محسن در 04 دی 1401

بررسی گزارش آبان ماه ۱۴۰۱ نماد فنوال

نماد فنوال (گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومنیوم) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 104 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 4%  و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 22% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد فنوال  در آبان ماه حدود بیش از 1/300/000 کیلوگرم از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 2% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات نماد فنوال  در آبان ماه می توان به ورق آومینیومی با سهم 32 میلیارد تومان از فروش اشاره کرد که بعنوان ر فروش ترین محصول شرکت در این ماه شناخته شده است.

همچنین لازم به ذکر است که مشخصات جدید اعضای هیئت مدیره نماد فنوال (گروه کارخانجات تولیدی نورد آلومنیوم) به طور کامل در سامانه کدال اشاره شده که با توجه به ضروری نبودن آن از ذکر اسامی و جزییات بیشتر پرهیز کردیم.

نوشته شده توسط محسن در 04 دی 1401

گزارش مهر ماه فنوال

98 درصد از درآمد فنوال در مهر ماه از طریق فروش داخلی و 2 درصد مابقی از طریق فروش داخلی صورت پذیرفته است . فنوال دراین ماه  معادل 998,613 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 13% افزایش داشته است. درآمد شرکت نسبت به ماه قبلی 9 درصد کاهش و نسبت به میانگین ماهانه 5 درصد افزایش را تجربه نموده است .تسمه آلومینیومی سهم 33 درصدی از فروش این ماه را بخود اختصاص داده است  تولیداین محصول در مقایسه با ماه گذشته 31 درصد و مقدار فروش 4 درصد افت نسبت به ماه گذشته را تجربه نموده است و این افزایش درآمد مدیون دریافت افزایش نرخ شرکت میباشد. شرکت مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه 400 درصدی از محل سود انباشته را برگزار نموده است .

 

 

نوشته شده توسط Mina در 21 آبان 1401

گزارش فعالیت ماهانه فنوال

(99%) درصد ازدرآمد بدست آمده فنوال در شهریور ماه مربوط به فروش داخلی و تنها (1%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.فنوال در این ماه معادل مبلغ 110.3 میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به ماه قبل 4% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 20% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 24% افزایش درآمد داشته است.تسمه آلومينيومي با میزان فروش 326079 میلیون ریال سهم 33 درصدی از فروش داخل را بخود اختصاص داده ودر صدر پر فروش ترین محصول سبد شرکت قرار گرفته است . 

باید در نظر داشت مجوز افزایش سرمایه گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم به میزان 400 درصدی از محل سود انباشته صادر گردیده است . 

نوشته شده توسط Mina در 21 آبان 1401

گزارش فعالیت مرداد ماه فنوال

 

(96%) درصد از درآمد فنوال در مرداد ماه 1401 مربوط به فروش داخلی و (4%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.فنوال درین ماه ، مبلغ 105.5 میلیارد تومان درآمد داشته است که  نسبت به ماه قبل 14% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 19% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 82% افزایش درآمد داشته است.

باید در نظر داشت افزایش سرمایه 400 درصدی فنوال از محل سود انباشته مورد تائید حسابرس قرار گرفته است . 

نوشته شده توسط Mina در 21 آبان 1401

فنوال در تیر ماه

(92%) درصد از درآمد تیر ماه فنوال مربوط به فروش داخلی و (8%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.گروه کارخانه های تولیدی نورد الومینیومدرین ماه مبلغ 92.4 میلیارد تومان درآمد داشته است که درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 14% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 6% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 92% افزایش درآمد داشته است.در این ماه مقدار تولید ورق آلومینیومی 8 درصد و مقدار فروش آن 32 درصد کاهش یافته است، نرخ این محصول هم 12 درصد کمتر از ماه گذشته بوده است.  در محصول تسمه آلومینیومی، رشد 6 درصدی تولید و 4 درصدی مقدار فروش، در کنار کاهش 7 درصدی نرخ نسبت به ماه قبل گزارش شده است.از نظر تکنیکالی فنوال در حال حاضر در محدوده حمایتی 22500 ریال و مقاومتی 25500 ریال میباشد، در صورت تثبیت قیمت، و عبور از مقاومت حرکت سهم تا 30000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن حمایت، حمایت بعدی 19000 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

نوشته شده توسط Mina در 09 مرداد 1401

آپدیت گزارشات ماهانه فنوال

(92%) درصد از درآمد فنوال در خرداد ماه  مربوط به فروش داخلی و (8%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. فنوال در خرداد ماه ، مبلغ 107.5 میلیارد تومان درآمد داشته است که درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 8% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 40% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 57% افزایش درآمد داشته است.مقدار تولید ورق آلومینیومی 25 درصد و فروش آن 20 درصد بیش از ماه اردیبهشت بوده اما نرخ این محصول با کاهش 20 درصدی همراه است. در محصول تسمۀ آلومینیومی کاهش 11 درصدی تولید و 21 درصدی در فروش و رشد 8 درصدی نرخ گزارش شده است.

بلحاظ تکنیکالی قیمت در حال حاضر کف کانال بلند مدتی خود در محدوده 26000 ریال قرار دارد در صورت تثبیت قیمت حرکت سهم تا 28000 ریال محتمل خواهد بود،همچنین در صورت از دست رفتن حمایت نزول سهم تا25000  ریال دور از ذهن نخواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 06 تیر 1401

گزارش فعالیت اردیبهشت فنوال

 (98%) درصد از درآمد شرکت درین ماه  مربوط به فروش داخلی و (2%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.فنوال در اردیبهشت مبلغ 117.3 میلیارد تومان درآمد داشته است که این رقم نسبت به ماه قبل 220 درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 90 درصد افزایش داشته است . 

 

نوشته شده توسط Mina در 17 خرداد 1401

گزارش فروردین ماه

 (92%) درصد از درآمد شرکت در ابتدای سال مالی مربوط به فروش داخلی و (8%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. شرکت درین ماه مبلغ 36.6 میلیارد تومان درآمد را شناسایی نمود. درآمد شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 83% افزایش درآمد داشته است.درآمد شرکت نسبت به ماه قبل افت 63 درصدی داشته است .

 

نوشته شده توسط Mina در 30 اردیبهشت 1401

گزارش اسفند ماه

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 10.11% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 33.35% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 47.87% افزایش درآمد داشته است. شرکت درین ماه مبلغ 99.4 میلیارد تومان درآمد را گزارش نموده است. 

 

 

نوشته شده توسط Mina در 19 اردیبهشت 1401

گزارش بهمن فنوال

(96%) درصد از درآمد فنوال درین ماه مربوط به فروش داخلی و (4%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. فنوال در بهمن ماه 1400 معادل مبلغ 110.6 میلیارد تومان درآمد را شناسایی نموده که  نسبت به ماه قبل 10% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 56% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 106% افزایش درآمد داشته است.شرکت در بهمن ماه با رشد 5 درصدی در مقدار فروش، 1420 تن محصول به فروش رسانده است. نرخ فروش تسمه آلومینیومی یک درصد و نرخ ورق های آلومینیومی سه درصد بیش از ماه قبل گزارش شده است. 

نوشته شده توسط Mina در 13 اسفند 1400

اپدیت تکنیکال اسفند ماه فنوال

قیمت در حال حاضر بعد از واکنش مثبت به خط روند صعودی خود به سمت محدوده مقاومتی استاتیک 25500 ریال در حرکت است در صورت ادامه فشار خرید و شکست این محدوده مقاومتی،مقاومت بعدی 28700 ریال خواهد بود و در صورت نزول اولین و دومین حمایت به ترتیب 22000 ریال و 23000 ریال خواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 01 اسفند 1400

ثبت رکورد تازه فنوال در دی ماه

(91%) درصد از درآمد شرکت درین ماه  مربوط به فروش داخلی و (9%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.فنوال درین ماه معادل 1,004,638 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که مجموعا درآمد شرکت نسبت به ماه قبل 10% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 48% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 74% افزایش درآمد داشته است.
79 درصد سبد درآمد داخلی و 7درصد مربوط به صادرات و 4 درصد الباقی مربوط به محصولات کارمزدی و خدمات می باشد .محصولات اصلی شرکت ورق و تسمه آلومینیومی می باشد.  فنوال دردی ورق داخلی را با 7 درصد افزایش نرخ نسبت به آذر و تسمه آلومینیومی را با 4 درصد رشد و کویل را با اندکی افت به فروش رسانده است نرخ صادراتی ورق 10 درصد رشد داشته و نرخ خدمات فنوال هم 10 درصد رشد داشته داشته است . 

 

نوشته شده توسط Mina در 10 بهمن 1400

گزارش فعالیت آذر ماه فنوال

 (97%) درصد از درامد شرکت در آذر ماه مربوط به فروش داخلی و (3%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.فنوال درین ماه معادل 916,844 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که مجموعا درآمد شرکت  نسبت به ماه قبل 7% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 42% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 23% افزایش درآمد داشته است.
 شرکت در ماه آذر همانند ماه آبان 1.3 میلیون کیلوگرم محصول به فروش رسانده است. نرخ فروش ورق های آلومینیومی شرکت در این ماه با رشد 2 درصدی نسبت به ماه گذشته همراه شده و به 88 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است. 

 

نوشته شده توسط Mina در 21 دی 1400

گزارش فعالیت ماهانه آبان

شرکت در سه ماهه احیر بهتر عمل کرده (93%) درصد از درآند شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (7%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 1% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 38% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 41% افزایش درآمد داشته است.

 فنوال در ماه آبان همانند ماه مهر 1330 تن محصول به فروش رساند. نرخ فروش ورق آلومینیومی شرکت بدون تغییر نسبت به ماه گذشته برابر با 85 هزار تومان در هر کیلوگرم گزارش شده است اما نرخ فروش کویل و تسمه آلومینیومی شرکت در این ماه 10 درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافت و به ترتیب به 93 و 91 هزار تومان در هر کیلوگرم رسید. 

 

نوشته شده توسط Mina در 17 آذر 1400

بررسی چارت فنوال

قیمت در حال حاضر با ایجاد واگرایی مثبت و برگشت استوکستیک از منطقه اشباع فروش، در حال حاضر درمنطقه کم ریسک حمایت استاتیک 22000 واقع شده در صورت شکست محدوده پرتراکم 24000 تارگت 30000 و 34000 را به ترتیب بر سر راه سهم قرار دارد. همچنین رعایت حد ضرر 21500 برای سهامداران الزامیست.

نوشته شده توسط Mina در 22 آبان 1400

گزارش فعالیت مهر ماه فنوال

(94%) درصد از درامد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (6%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.فنوال در مهر 86.4 میلیارد تومان فروش ثبت کرد که نسبت به ماه قبل 3% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 50% افزایش داشته است.
همچنین درآمد شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 75% افزایش درآمد داشته است.

مقدار فروش شرکت در شهریور 961 هزار تن بوده که با 12 درصد کاهش، به 850 تن در مهر رسیده است. نرخ فروش ورق آلومینیومی 10 درصد نسبت به شهریور افزایش داشته است.

 

 

نوشته شده توسط Mina در 22 آبان 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/06/31

(95%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (5%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 53% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 74% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 65% افزایش درآمد داشته است.
 

نوشته شده توسط Mina در 26 مهر 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31

91درصد از درآمد شرکت درین ماه  مربوط به فروش داخلی و 9 درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 21% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 17% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 31% افزایش درآمد داشته است.

 مقدار فروش فنوال در مرداد رشد 10 درصدی نسبت به تیر ماه تجربه کرد. نرخ فروش ورق آلومینیومی در مرداد با رشد 6 درصدی نسبت به تیرماه به 80 هزار تومان در هر کیلوگرم رسید و نرخ کویل آلومینیومی بدون تغییر نسبت به ماه گذشته برابر 77 هزار تومان در هر کیلوگرم بود. 
 

نوشته شده توسط Mina در 09 شهریور 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

 (94%) درصد از درآمد شرکت مربوط به فروش داخلی و (6%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 30% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 4% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 8% کاهش درآمد داشته است.

 فنوال تیر ماهش را با فروش 399.7 تن از محصولاتش پایان برد که در خرداد 648.9 تن از محصولاتش را فروخته بود. نرخ فروش محصولات در تیر نیز با رشد 9 درصدی نسبت به خرداد همراه بوده است.

نوشته شده توسط Mina در 08 مرداد 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/03/30

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 11% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 68% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 43% افزایش درآمد داشته است.

 مقدار فروش فالوم در خرداد 1540 تن، اردیبهشت 1250 تن و در میانگین سال 99، 1150 تن بود. 

 نرخ فروش تسمه، ورق و کویل آلومینیومی شرکت در خرداد به ترتیب برابر 75.5، 76 و 75 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بود که نسبت به اردیبهشت حدود 5% افزایش داشته است.
 

نوشته شده توسط Mina در 13 تیر 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/30

درآمد فنوال نسبت به اردیبهشت سال قبل حدود 153 درصد رشد و نسبت به میانگین سال ۹۹ حدود 24 درصد رشد کرده است.

 مقدار فروش تسمه آلومینیومی در اردیبهشت ماه حدود 271000 کیلوگرم گزارش شده است که این عدد برای اردیبهشت سال قبل برابر با 166000 بوده است.

 نرخ فروش تسمه آلومینیومی نسبت به ماه گذشته 122% رشد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 10 خرداد 1400
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود