فارس (فارس | تحلیل و سیگنال شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)

 

عنوان توضیحات
نام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
نماد فارس
سال تاسیس 1370
سال عرضه اولیه 1391
سهامداران عمده گروه پتروشیمی تابان فردا 19 درصد
موضوع فعالیت محصولات شیمیایی
فعالیت شرکت سرمایه گذاری 
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت افزایش نرخ ارز هرچند بر بخش صادراتی درامد فارس موثر است اما عمدتا باعث افزایش بهای تمام شده میگردد

 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)  به عنوان شرکتی مادر تخصصی که در بسیاری از محصولات پتروشیمی دارای زنجیره ارزش کامل بوده به گونه ای که در سبد دارائیهای خود دارای مجتمع های آروماتیک، الفین، اوره آمونیاک و صنایع پایین دستی بوده که همگی آنها براساس زنجیره ارزش یکپارچه و متواتر شکل گرفته اند.وجود محصولات گوناگون در سبد محصولات، در اختیار داشتن زنجیره ارزش خوراک و محصول، شرکتهای تخصصی حوزه سرمایه گذاری و اجرای پروژه های پتروشیمی و کانال فروش تداوم کسب و کار گروه را تضمین و تاب آوری شرکت را در قبال ریسکهایی چون تامین خوراک، تغییرات قیمتی در شماری از محصولات، مدیریت سرمایه گذاریها و اجرای به موقع و باکیفیت پروژه ها افزایش میدهند.

 محصول و فعالیت اصلی شرکت 

سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه صندوق ها یا سایر اوراق بهادار، عمده سرمایه گذاری نماد فارس بر صنایع شیمیایی، وایطه گری های مالی و پولی و وتامین برق و گاز میباشد . 

باید در نظر داشت گاز مایع LPG در ردیف یکی از مهمترین محصولات صادراتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس قرار دارد همچنین اتیلن به عنوان یکی از مهمترین مواد میانی تولیدی شرکتهای زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد.

 

تاثیر نرخ دلار بر نماد جم پیلن

نوسانات ارزی هم بر بخش درآمدی و هم هزینه ای شرکت تاثیرگذار است. به لحاظ اینکه ماهیت بخش قابل توجهی از فروش شرکت را فروش صادراتی تشکیل میدهد، لذا نوسانات نرخ ارز بر روی درآمدهای ریالی حاصل از فروش های ارزی تاثیر میگذارد، که کاهش نرخ ارز صرفا از این دیدگاه باعث کاهش سودآوری شرکت میگردد.

سودآوری شرکت از محل فروش خارجی کمتر تحت تاثیر نوسان منفی نرخ ارز قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز بهای تمام شده ریالی تجهیزات، قطعات، مواد شیمیایی و کاتالیستها می انجامد. اثرات تورمی که نیز ریشه در افزایش نرخ ارز دارد بهای تمام شده پروژه ها و در نتیجه نرخ بازده داخلی آن را متاثر میکند که موارد اشاره شده تاثیرات منفی ریسک نوسانات ارزی بر روی کسب و کار شرکت محسوب میگردند

 

سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های  پتروشیمی پلی پروپیلن جم

افزایش تنشهای بین المللی هر دو طرف عرضه و تقاضا را برای نفت و گاز در سطح بین المللی متاثر کرده این امر در کوتاه مدت بر قیمتها و در بلندمدت بر زیر ساختها و لجستیک آن ها تاثیر خواهد گذاشت.

تحریمها بر سطح دسترسی به تکنولوژ ی، تجهیزات، مواد شیمیایی و کاتالیستها و جذب سرمایه گذاری خارجی تاثیرگذار بوده و دسترسی به خدمات بانکی، بیمه ای، کشتیرانی و لجستیک را با مشکل موجه میکند .

تغییر قوانین و مقررات از جمله قوانین مالیاتی، مناطق ویژه اقتصادی، گمرک، صادرات و واردات و ارزش افزوده ریسک هایی را برای گروه ایجاد مینماید.

مسئله مربوط به کمبود آب یکی دیگر از ریسک هایی است که شرکت را تهدید مینماید . 


آخرین اخبار و آپدیت سهم فارس (فارس | تحلیل و سیگنال شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

آخرین ارزش پرتفوی نماد فارس در بهمن سال ۱۴۰۱

آخرین ارزش پرتفوی نماد فارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با حدود(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2023-03-06

آخرین ارزش پرتفوی نماد فارس در دی ماه 1401

آخرین ارزش پرتفوی نماد فارس (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) در دی ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 11% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 274 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد فارس به ترتیب اختصاص دارد به:

  1.  پتروشيمي نوري با سهم 68800 میلیارد تومان 
  2. پتروشيمي پارس با سهم 62800 میلیارد تومان
  3. پتروشيمي مبين با سهم 55000 میلیارد تومان

ضمنا سهم فارس در این ماه حدود 18 میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را واگذار کرده که از این میزان حدود 1 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

نوشته شده در 2023-03-06

تحلیل تکنیکال نماد فارس 15 اسفند 1401

اولین مقاومت سهم فارس ناحیه ۱۱۰۰ تومان تعیین شده است که قیمت می تواند با بروز واکنش(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2023-03-06

آخرین آپدیت ها