support

خگستر| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
نماد خگستر
سال تاسیس دی ماه 1376
سال عرضه اولیه مهرماه 1385
موضوع فعالیت سرمایه گذاری در صنعت خودرو و ساخت قطعات
سهامداران عمده ایران خودرو 46 درصد / گروه مالی پارسیان 3 درصد / سرمایه گذاری سمند 2 درصد

نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) به عنوان نهاد مالي و یکي از بزرگترین هلدینگهای کشور با هدف سرمایه گذاری در   تجاری و پولي در خدمت زنجیره تأمین گروه صنعتي ایرانخودرو و با بهره گیری از اعتبار جهاني گروه صنعتي ، شرکتهای تولیدی ایرانخودرو، ضمن سرمایه گذاری و اعمال مدیریت در برخي شـرکتهای تولیدی مجموعه و قطعه سـازی صنعت خودرو اقدام به سرمایه گذاری در صنعت لیزینگ، بانکداری و بیمه نموده است که ضمن تنوع بخشي به  پرتفوی سرمایهگذاری خود نسبت به کاهش ریسک سرمایهگذاری تک بخشي اقدام نموده و علاوه بر آن بخشي از فعالیت حرفهای خود را به بازار پول و سرمایه اختصاص داده است. 

فعالیت اصلی شرکت خگستر

سرمایه گذاري، خرید، اداره وتوسعه، تکمیل، فروش، واگذاري و اجاره انواع کارخانجات و واحدهاي اقتصادي، تولیـدي و صنعتی و هرگونه اموري که با فعالیت فوق مرتبط باشد، انجام معاملات کلیه سهام و اوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید وفروش باشند

عوامل موثر بر درآمد شرکت خگستر

بازار های اصلي شرکتهای تحت پوشش تامین خطوط تولید OEM گروه صنعتي ایران خودرو مي باشد.از نگاه شرکتهای تحت پوشش، بازار داخلي و خارجي، فروش خودرو و مشتریان آن مي باشد که در حوزه محصول خودرو بازار داخل و خارج و در حوزه خدماتي، مالي و اقتصادی مشتریان بازار داخل کشور شامل حوزه های مرتبط با صدور انواع بیمه نامه، لیزینگ و اعتبار سنجي و وصول مطالبات و سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام شرکتهای بورسي مي باشد.

عوامل موثر بر هزینه های شرکت خگستر

 افزایش هزینه های عمومي و جاری تولید و افـزا یش تـورم موجـب افـزا یش قیمت نهادههای تولید و بهای تمام شـده کالاهـا ی تولیـدی و خـدمات ارائـه شـده ميگـردد.

تاثیر قیمت دلار بر سودآوری و هزینه های شرکت خگستر

نوسانات نرخ ارز اثر مستقیم بر روی نرخ سهام شرکت دارد که  بخشي از  نوسان نرخ سهام،  ناشي از نوسان نرخ  ارز در شرکتهای سرمایه پذیر مي باشد (افزایش بهای تمام شده تولید) .راهکارهای شرکت جهت کنترل و مدیریت این ریسک تعریف پروژه های داخلي سازی از طریق همکاری با شرکتهای دانش بنیان مي باشد.

سایر عوامل موثر بر سود و زیان شرکت خگستر

 • زیان ده بودن برخي از شرکت های تحت پوشش 
 • کمبود نقدینگي و نیاز به استقراض شرکت های تحت پوشش
 • تحریمهای بین المللي علیه ایران و محدودیتهای تعاملي با کشورها در خصوص دستیابي به تکنولوژیها و دانش  فني و اختلال در سیستم بانکي و مبادلات ارزی
 • عدم امکان توسعه و اخذ منابع مالي مناسب توسط شرکت های سرمایه پذیر با توجه به محدودیتهای بانکي و بازار سرمایه
 • کاهش احتمالي عوارض و تعرفه های واردات خودرو
 • افزایش ریسک های سرمایه گذاری های داخلي و خارجي با توجه به تأثیرات عوامل محیطي بر فضای کسب و کار کشور
 • شگرایش و تمایل مشتریان به سمت خودروهای وارداتي و بالتبع آن استفاده از قطعات مصرفي وارداتي

آخرین اخبار و آپدیت سهم خگستر   (خگستر| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

گزارش فعالیت ماهانه ( شهریور ماه سال 1402 ) نماد خگستر

بررسی گزارش کدال و رسیدن سهم خگستر به ارزش ذاتی خود ... ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط Mina در 05 مهر 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خگستر تاریخ 19 شهریور ماه سال 1402

بروز رسانی و بررسی چارت تکنیکال سهم خگستر ... ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط Mina در 19 شهریور 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مرداد ماه سال 1402 ) نماد خگستر

پورتفوی بورسی نماد خگستر که عمدتا بر سهام خودرو و ساخت قطعات استوار میباشد افزایش 221 درصدی داشته و به 13898 میلیارد تومان رسیده است.

سهم خگستر در مرداد ماه از محل واگذاری سهام 2.5 میلیارد تومان سود شناسایی نموده و تا پایان مرداد ماه 31.8 میلیارد تومان نیز سود نقدی جهت مشارکت در مجامع دریافت نموده است.

ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی خگستر 1840.7 میلیارد تومان برآورد شده است و با نسبت 82 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد و از منظر بنیادی به تارگت خود رسیده است.

نوشته شده توسط Mina در 11 شهریور 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( تیر ماه سال 1402 ) نماد خگستر

ارزش پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد خگستر افزایش 247 درصدی داشته و به میزان 15061 میلیارد تومان رسیده است، عمده سرمایه گذاری خگستر بر شرکت های ایرانخودرو، بانک پارسیان، خمحرکه و خمهر میباشد، سهم خگستر در خرداد ماه 3.9 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام سود شناسایی نموده و تا پایان خرداد ماه نیز 7.7 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع شناسایی نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس خگستر به 1820 میلیارد تومان رسیده است و با نسبت 78 درصدی P/NAV معامله میشود.

نوشته شده توسط Mina در 12 مرداد 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( خرداد ماه سال 1402 ) نماد خگستر

نماد خگستر در خرداد ماه 21 میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری و تا پایان خرداد ماه 7.6 میلیارد تومان سود مشارکت در مجامع را دریافت نموده و با نسبت 81 درصدی P/NAV معامله میکردد، باید در نظر داشت پورتفوی بورسی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانخودرو طی عملکرد ماهانه 321% افزایش داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 12 مرداد 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خگستر تاریخ 22 تیر ماه سال 1402

خگستر در حال حاضر در ناحیه حمایتی 4000 ریال قرار گرفته است و هنوز نشانه های برگشت قیمت روی چارت سهم خگستر ایجاد نشده است، با توجه به سنتیمنت بازار در صورت شکست حمایت خگستر قیمت سهم تا 3500 ریال ادامه مسیر داده و بهترین ناحیه برای ورود نوسان گیران را ایجاد مینماید، همچنین در صورت تثبیت خگستر در این ناحیه مقاومت های خگستر 5000 و 6500 ریال ارزیابی میگردند.

نوشته شده توسط Mina در 22 تیر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت ماه سال 1402 ) نماد خگستر

ارزش پورتفوی بورسی نماد خگستر با رشد 370 درصدی به ارزش 20283 میلیارد تومان رسیده است، سهم خگستر عمدتا بر صنعت خودرو، ساخت قطعات و بانک سرمایه گذاری داشته که در عملکرد ماهانه 25 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام سود شناسایی نموده، همچنین ارزش سرمایه گذاری های خارج بورسی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به 1799.5 میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر با نسبت 86 درصدی P/NAV درحال معامله بوده و به ارزش ذاتی خود به لحاظ بنیادی رسیده است.

نوشته شده توسط Mina در 17 خرداد 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خگستر تاریخ 13 اردیبهشت ماه سال 1402

نماد خگستر اخیرا موفق به شکست کانال صعودی خود شده و اولین مقاومت پیش روی این نماد، محدوده مقاومت مینور 800 تومان ارزیابی میگردد، به سهامدارن این نماد پیشنهاد به نگهداری و بررسی مجدد قیمت در مقاومت اعلام شده میگردد و پیشنهاد میگردد حد ضرر همراه با قیمت جا به جا گردد، چنانچه قیمت از مقاومت مینور وارد فاز اصلاحی گردید پیشنهاد به سیو سود و در صورت عبور از این ناحیه با در نظر گرفتن مقاومت 1000 تومان تا تارگت قله تاریخی پیشنهاد به نگهداری میشود.

نوشته شده توسط Mina در 13 اردیبهشت 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1402 ) نماد خگستر

ارزش پورتفوی بورسی نماد خگستر به 21849.8 میلیارد تومان رسیده است و افزایش 407 درصدی به بهای تمام شده را نشان میدهد، بخش عمده سرمایه گذاری های بورسی سهم خگستر بر صنعت خودرو و علی الخصوص نماد های خودرو و خمحرکه میباشد، خگستر در فروردین ماه سال 1402 از واگذاری سهام حکشتی و سایر خودرویی ها 23.6 میلیارد تومان سود شناسایی نموده و ارزش پورتفوی خارج بورس این شرکت به 1780.4 میلیارد تومان رسیده است، بر این اساس نسبت قیمت به ارزش روز خالص دارائیهای نماد خگستر 86% ارزیابی شده که بالاتر از متوسط هم گروهیان خود ارزیابی میشود.

نوشته شده توسط Mina در 13 اردیبهشت 1402

تحلیل گزارش فعالیت اسفند ماه 1401 سهم خگستر

آخرین ارزش پرتفوی نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 18% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 16800 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد خگستر به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. ایران خودرو با سهم 11072 میلیارد تومان 
 2. بانک پارسیان با سهم 2318 میلیارد تومان
 3. نیرو محرکه با سهم 1347 میلیارد تومان

ضمنا سهم خگستر در اسفند ماه حدود 64 میلیارد تومان خرید بورسی و حدود 31 میلیارد تومان خرید غیربورسی داشته است همچنین خگستر حدود 171 میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را واگذار کرده که از این میزان حدود 37 میلیون تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

 

نوشته شده توسط محسن در 07 فروردین 1402

تحلیل تکنیکال سهم خگستر 7 فروردین 1402

قیمت سهم خگستر پس از برخورد به ناحیه مقاومتی مهم ۵۲۰ تومان وارد اصلاح شده و اکنون مجدداً در حال تلاش برای تست ناحیه مقاومتی ۵۲۰ تومان می باشد لذا در صورت توانایی قیمت از عبور از این ناحیه، مقاومت بعدی سهم خگستر ناحیه سقف تاریخی ۱۲۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. اما در صورت بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی اولین حمایت سهم خگستر ناحیه کف کانال صعودی یعنی ناحیه ۳۱۰ تومان می باشد.

نوشته شده توسط محسن در 07 فروردین 1402

گزارش فعالیت ماهانه (بهمن ماه) سال 1401 نماد خگستر

نماد خگستر در بهمن ماه 5.8 میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری و تا پایان بهمن ماه 72.7 میلیارد تومان سود محقق شده در مجامع داشته است، پورتفوی بورسی نماد خگستر که عمدتا روی نماد های خودر، وپارس، خمحرکه و خمهر استوار میباشد تا انتهای بهمن رشد 225 درصدی داشته است، نسبت P/NAV روز شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 78% ارزیابی شده و معادل با میانگین ارزش خالص دارایی های بازار میباشد.

نوشته شده توسط Mina در 08 اسفند 1401

صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه سال 1401 نماد خگستر

EPS نماد خگستر در دوره 9 ماهه معادل 18 ریال با کاهش 80 درصدی نسبت به مدت مشابه گزارش شده است، همچنین درآمد های عملیاتی کاهش 65 درصدی، هزینه های مالی رشد 6253 درصدی و هزینه های عملیاتی نیز کاهش 28 درصدی را تجربه نموده است.

نوسانات نرخ ارز و تورم عمده ترین مسئله در خصوص افزایش بهای تمام شده و در نتیجه کاهش سود شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو میباشد.

نوشته شده توسط Mina در 08 اسفند 1401

گزارش فعالیت ماهانه (دی ماه 1401) سهم خگستر

شرکت  گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با نماد خگستر در دهمین ماه از سال مالی  189 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشت و ۷۲۷,۰۸۸ میلیون ریال نیز سود مجمع محقق کرده است.همچنین پورتفوی بورسی نماد خگستر در انتهای دی ماه رشد 286% داشته است . باید در نظر داشت خگستر درحال حاضر با نسبت 78 درصدی P/NAV معامله میگردد.

 

نوشته شده توسط Mina در 02 اسفند 1401

بررسی آخرین وضعیت نماد خگستر در آذر ماه 1401

آخرین ارزش پرتفوی نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) در آذر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 27% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 12740 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد خگستر به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. ایران خودرو با سهم 8225 میلیارد تومان 
 2. بانک پارسیان با سهم 1930 میلیارد تومان
 3. نیرو محرکه با سهم 957 میلیارد تومان

ضمنا سهم خگستر در آذر ماه حدود 247 میلیارد تومان خرید بورسی و حدود 13 میلیارد تومان خرید غیربورسی داشته است همچنین این شرکت حدود 250 میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را واگذار کرده که از این میزان حدود 230 میلیون تومان زیان واگذاری شناسایی شده است.

نوشته شده توسط محسن در 12 دی 1401

ارزش پورتفوی آبان ماه 1401 سهم خگستر

آخرین ارزش پرتفوی نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) در آبان ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 1% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 10/023 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد خگستر به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. ایران خودرو با سهم 6208 میلیارد تومان 
 2. بانک پارسیان با سهم 1799 میلیارد تومان
 3. نیرو محرکه با سهم 710 میلیارد تومان

ضمنا سهم خگستر در آبان ماه حدود ۳ میلیارد تومان خرید بورسی و حدود ۶ میلیارد تومان خرید غیربورسی داشته است همچنین این شرکت حدود ۷ میلیارد تومان است که پرتو خود را واگذار کرده که از این میزان حدود ۶۵ میلیون تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

نوشته شده توسط محسن در 07 آذر 1401

تحلیل تکنیکال نماد خگستر 7 آذر 1401

قیمت سهم خگستر پس از برخورد به ناحیه حمایتی کف کانال صعودی دراز مدت خود اکنون ناحیه مقاومتی مهم سقف این کانال را پیش روی خود دارد یعنی ناحیه مهم ۵۳۰ تومان که در صورت بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی می تواند مجدداً اصلاحی را تا ناحیه کف این کانال داشته باشد(ناحیه مهم  300 تومان)

نوشته شده توسط محسن در 07 آذر 1401

تحلیل بنیادی نماد خگستر؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 1401

EPS محقق شده نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) در دوره 6 ماهه معادل 23 ریال سود گزارش شده که افت 76 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است . جمع درآمد عملیاتی 83 درصد افت ،سود عملیاتی 69 درصد افت ، هزینه های مالی 11272 درصد رشد و سود خالص 75 درصد کاهش را تجربه نموده است . سایر تغییرات با اهمیت به شرح جدول زیر میباشد :

نوشته شده توسط Mina در 30 آبان 1401

ارزش خالص دارایی های نماد خگستر در مهر ماه سال 1401

نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) تا پایان مهر ماه 727 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده و از معاملات واگذاری سهام نیز  4,891 میلیون ریال سود کسب نموده است .

همچنین پورتفوی بورسی نماد خگستر در انتهای ماه رشد  (132.15%) داشته است . مهمترین شرکتهای بورسی خگستر عبارتند از ايران خودرو - بانک پارسيان - صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران ) و محورسازان ايران خودرو.

ان ای وی روز شرکت 77 درصد ارزیابی شده است . 

نوشته شده توسط Mina در 19 آبان 1401

گزارش فعالیت شهریور ماه 1401 سهم خگستر

نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) تا پایان شهریور ماه 727 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.همچنین شرکت در انتهای شهریور ماه چندین شرکت  در پرتفوی بورسی خود دارد که  رشد (147%) داشته است.خگستر در حال حاضر با نسبت 70 درصدی پی به ان وی در حال معامله میباشد . 

نوشته شده توسط Mina در 21 مهر 1401

رشد ارزش پورتفوی نماد خگستر در مرداد ماه 1401

آخرین ارزش پرتفوی نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 9% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 11196 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد خگستر به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. ایران خودرو با سهم 7235 میلیارد تومان 
 2. بانک پارسیان با سهم 2049 میلیارد تومان
 3. نیرو محرکه با سهم 789 میلیارد تومان

ضمنا سهم خگستر در مرداد ماه هیچ گونه خرید بورسی نداشته اما حدود مبلغ 11 میلیارد تومان خرید غیر بورسی داشته اما حدود 91 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 42 میلیون تومان زیان واگذاری شناسایی شده است.

نوشته شده توسط محسن در 08 شهریور 1401

تحلیل تکنیکال نماد خگستر 9 مرداد 1401

قیمت سهم خگستر پس از برخورد به مقاومت ناحیه ۴۵۰ تومان با بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی وارد اصلاح شده و اکنون نیز حمایت ناحیه ۳۱۵ تومان را از دست داده است. حمایت ناحیه کف کانال صعودی می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند لذا قیمت سهم خگستر میتواند تا این ناحیه ریزش خود را ادامه دهد. شرایط برگشت مجدد به بالای این ناحیه حمایتی از دست رفته قیمت می تواند مقاومت سقف کانال صعودی خود را مجدد تست کند.

نوشته شده توسط محسن در 09 مرداد 1401

سود سهام نماد خگستر

بدینوسیله برنامه زمانبندی پرداخت سود سهامداران نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) که در زمان مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ سهامدار شرکت می باشند به شرح زیر اعلام میگردد:

 • پرداخت سود سهامداران حقیقی: از طریق سامانه سجام در بهمن ماه ۱۴۰۱
 • پرداخت سود سهامداران حقوقی: از بهمن ماه ۱۴۰۱ در مهلت قانونی با مکاتبه سهامداران مذکور با معرفی شماره حساب

ضمنا از سهامدارن محترمی که تاکنون ثبت نام خود را در سامانه سجام نهایی نکرده اند درخواست میگردد به منظور امکان دریافت سود سهام، در اسرع وقت نسبت به ثبت نام با تکمیل مشخصات در سامانه مذکور اقدام فرمائید.

نوشته شده توسط محسن در 09 مرداد 1401

آخرین ارزش پرتفوی نماد خگستر در تیر ماه 1401

آخرین ارزش پرتفوی نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) در تیر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 2% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 10265 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد خگستر به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. ایران خودرو با سهم 6553 میلیارد تومان 
 2. بانک پارسیان با سهم 1927 میلیارد تومان
 3. نیرو محرکه با سهم 716 میلیارد تومان

ضمنا سهم خگستر در تیر ماه هیچ گونه خریدی نداشته اما حدود 8 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 78 میلیون تومان زیان واگذاری شناسایی شده است.

نوشته شده توسط محسن در 09 مرداد 1401

گزارش فعالیت عملکرد ماهانه خگستر

مهمترین شرکتهای بورسی گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو  عبارتند از:ايران خودرو - بانک پارسيان - صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران ) و مهرکام پارس که با رشد 148% به مبلغ 104,727,733 میلیون ریال رسیده است.و در حال حاضر با نسبت 88 درصدی پی به ان ای وی در حال معامله میباشد . 

باید در نظر داشت در پایان  مجمع سالیانه خگستر که در تاریخ  سه شنبه ۱۴ تیرماهبرگزار گردید  به ازای هر سهم 12 ریال سود تقسیمی تصویب شد.

نوشته شده توسط Mina در 28 تیر 1401

گزارش فروردین خگستر

 ۷۳٪ از پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت، بورسی و ۲۷٪ از شرکت‌های غیر بورسی تشکیل شده است که مهمترین شرکتهای بورسی خگستر عبارتند ازايران خودرو ، بانک پارسيان، صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران ) و مهرکام پارس که با رشد (167%) به مبلغ 11,283 میلیارد تومان تا پایان فروردین ماه  رسیده است. بالاترین ارزش دارایی‌های پرتفوی بورسی متعلق به شرکت ایران خودرو و بانک پارسیان می‌باشد و در حال حاضر با نسبت 94 درصدی پی به ان ای وی در حال معامله میباشد .

نوشته شده توسط Mina در 19 اردیبهشت 1401

آپدیت تکنیکال خگستر اردیبهشت ماه

قیمت موفق به شکستن مقاومت استاتیک شده و در حال حاضر در حال زدن پولبک به مقاومت شکسته شده است،در صورت ادامه دار شدن فشار تقاضا صعود قیمت تا 5300 ریال محتمل خواهد بود و در صورتی که سهم وارد فاز اصلاحی شود اولین حمایت سهم محدوده حمایتی استاتیک و عدد رند 3000 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر دوستان کوتاه مدتی فعال خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 19 اردیبهشت 1401

گزارش فعالیت اسفند ماه

 

شرکت در انتهای اسفند ماه از واگذاری سهام درآمدی شناسایی ننموده منتها چندین شرکت با بهای تمام شده 4,218.2 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (167%) به مبلغ 11,281.3 میلیارد تومان رسیده است و با نسبت 79 درصدی پی به ان ای وی در حال معامله میباشد . 

 

 

نوشته شده توسط Mina در 23 فروردین 1401

آخرین ارزش پرتفوی بورسی خگستر در بهمن ماه ۱۴۰۰

آخرین ارزش پرتفوی بورسی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با نماد خگستر در بهمن ماه ۱۴۰۰ با حدود ۴ % رشد نسبت به ماه گذشته حدود مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین سرمایه‌گذاری این شرکت بر روی صنعت خودرو و ساخت قطعات می باشد همچنین سنگینترین سرمایه‌گذاری بر روی این صنعت نیز بر روی شرکت ایران خودرو با سهم حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان و پس از آن در رتبه دوم برروی شرکت بانک پارسیان با حدود دو هزار میلیارد تومان می باشد

شرکت در بهمن ماه خرید قابل‌توجهی نداشته اما در فروش حدود مبلغ ۶ میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رساند که سه میلیارد تومان زیان واگذاری شناسایی شده است.

نوشته شده توسط محسن در 21 اسفند 1400

اطلاعات مهم در صورت مالی 9 ماهه خگستر که باید بدانید

درآمدهای عملیاتی: 414 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  ۷۶ % کاهش   یافته است.
سود عملیاتی:362 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  ۷۹ % کاهش   یافته است.
سود خالــص: 366 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  ۷۶ % کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

 • عمده دلیل کاهش سودآوری شرکت در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته، کاهش فروش سرمایه گذاری ها با توجه به شرایط بازار سرمایه می باشد.

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

 1. پرداخت یک میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

 •  عمده درآمد حاصله ناشی از شناسایی سود نقدی شرکت صنعتی نیرو محرکه بیمه پارسیان و سمند می باشد
 • پیشرفت طرح توسعه راه اندازی خط مونتاژ AT با ارزش برآوردی ۷۵ میلیارد تومان تا انتهای سال ۱۴۰۰
 • پیشرفت طرح توسعه طراحی و تولید خانواده گیربکس جدید با ارزش برآوردی ۵۲۵ میلیارد تومان تا انتهای پاییز ۱۴۰۲

نوشته شده توسط محسن در 21 اسفند 1400

گزارش فعالیت دی ماه خگستر

 

 

خگستر تا  دی ماه ۴,۲۷۰,۷۱۱ میلیون ریال سود مجمع دریافتی از زیرمجموعه ها محقق کرده است همچنین مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ايران خودرو - بانک پارسيان - صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران ) و مهرکام پارس که با رشد 134% به مبلغ 96,901,283 میلیون ریال رسیده است. و در حال حاضر سهم با نسبت 58 درصدی پی به ان ای وی در حال معامله میباشد .

نوشته شده توسط Mina در 30 بهمن 1400

آپدیت تکنیکال بهمن ماه خگستر

قیمت بین محدوده حمایتی و مقاومتی 2100 و 2500 ریال محصور شده است در صورت شکست مقاومت داینامیک نزولی،صعود سهم تا 3000 ریال محتمل خواهد بود و درصورت شکست حمایت دره قیمتی ، نزول سهم تا 1800 ریال محتمل خواهد بود و حد ضرر فعال مینماید.

نوشته شده توسط Mina در 20 بهمن 1400

گزارش فعالیت آذر ماه گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

شرکت در انتهای آذر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 4,143.2 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (134.51%) به مبلغ 9,715.9 میلیارد تومان رسیده است و در حال حاضر با نسبت 59 درصدی پی به ان ای وی در حال معامله می باشد .

نوشته شده توسط Mina در 20 دی 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/08/30

P/NAV: %52

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ايران خودرو - بانک پارسيان - صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران ) و مهرکام پارس.

شرکت در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 4,145.7 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (140%) به مبلغ 9,946.3 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده توسط Mina در 07 دی 1400

ایجاد مومنتوم صعودی در حرکت برگشتی خگستر

سهم پس از تست دره قیمتی قبلی با ایجاد واگرایی مثبت و مومنتوم قدرتمند صعودی واکنش مثبتی نشان داده و  مقاومت های 2500 و 3300 بر سر راه حرکتی سهم قرار دارند . در ص.رت شکست مووینگ ماهانه حد ضرر فعال خواهد شد . 

نوشته شده توسط Mina در 16 آبان 1400

جذابیت گزارش فعالیت مهر ماه خگستر

رشد 140 درصدی ارزش پورتفوی بورسی خگستر و شناسایی  4,270 میلیارد ریال سود سهام در مجامع تا پایان مهر ماه موجب شده تا این شر کت با نصف ارزش خالص دارایی های خود در بازار معامله گردد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ايران خودرو - بانک پارسيان - صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران ) و مهرکام پارس.

نوشته شده توسط Mina در 16 آبان 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/06/31

شرکت در انتهای شهریور ماه چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود دارد که به رشد (157.84%)  رسیده است و با نسبت 57 درصد ان ای وی معامله میگردد.
 

نوشته شده توسط Mina در 17 مهر 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31

 شرکت در انتهای مرداد ماه چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود داشته که رشد 207% داشته است.
 

نوشته شده توسط Mina در 17 مهر 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ايران خودرو - بانک پارسيان - صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران ) و محورسازان ايران خودرو.

 شرکت در انتهای تیر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 41,487,079 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 180% به مبلغ 116,098,406 میلیون ریال رسیده است.

نوشته شده توسط Mina در 06 مرداد 1400

اطلاعات و صورت‌های مالی دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30

سود خالص:  2130% رشد داشته است.
سود عملیاتی:  2522% رشد داشته است.
جمع درآمدهای عملیاتی: 2242% رشد داشته است.
سرمایه: 3,960.5 میلیارد تومان که بدون تغییر بوده است.
 

نوشته شده توسط Mina در 04 تیر 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/30

 شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 41,487,080 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 158% به مبلغ 106,947,890 میلیون ریال رسیده است.

نوشته شده توسط Mina در 10 خرداد 1400
آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود