خگستر (خگستر| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
نماد خگستر
سال تاسیس دی ماه 1376
سال عرضه اولیه مهرماه 1385
موضوع فعالیت سرمایه گذاری در صنعت خودرو و ساخت قطعات
سهامداران عمده ایران خودرو 46 درصد / گروه مالی پارسیان 3 درصد / سرمایه گذاری سمند 2 درصد

نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) به عنوان نهاد مالي و یکي از بزرگترین هلدینگهای کشور با هدف سرمایه گذاری در   تجاری و پولي در خدمت زنجیره تأمین گروه صنعتي ایرانخودرو و با بهره گیری از اعتبار جهاني گروه صنعتي ، شرکتهای تولیدی ایرانخودرو، ضمن سرمایه گذاری و اعمال مدیریت در برخي شـرکتهای تولیدی مجموعه و قطعه سـازی صنعت خودرو اقدام به سرمایه گذاری در صنعت لیزینگ، بانکداری و بیمه نموده است که ضمن تنوع بخشي به  پرتفوی سرمایهگذاری خود نسبت به کاهش ریسک سرمایهگذاری تک بخشي اقدام نموده و علاوه بر آن بخشي از فعالیت حرفهای خود را به بازار پول و سرمایه اختصاص داده است. 

فعالیت اصلی شرکت خگستر

سرمایه گذاري، خرید، اداره وتوسعه، تکمیل، فروش، واگذاري و اجاره انواع کارخانجات و واحدهاي اقتصادي، تولیـدي و صنعتی و هرگونه اموري که با فعالیت فوق مرتبط باشد، انجام معاملات کلیه سهام و اوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید وفروش باشند

عوامل موثر بر درآمد شرکت خگستر

بازار های اصلي شرکتهای تحت پوشش تامین خطوط تولید OEM گروه صنعتي ایران خودرو مي باشد.از نگاه شرکتهای تحت پوشش، بازار داخلي و خارجي، فروش خودرو و مشتریان آن مي باشد که در حوزه محصول خودرو بازار داخل و خارج و در حوزه خدماتي، مالي و اقتصادی مشتریان بازار داخل کشور شامل حوزه های مرتبط با صدور انواع بیمه نامه، لیزینگ و اعتبار سنجي و وصول مطالبات و سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام شرکتهای بورسي مي باشد.

عوامل موثر بر هزینه های شرکت خگستر

 افزایش هزینه های عمومي و جاری تولید و افـزا یش تـورم موجـب افـزا یش قیمت نهادههای تولید و بهای تمام شـده کالاهـا ی تولیـدی و خـدمات ارائـه شـده ميگـردد.

تاثیر قیمت دلار بر سودآوری و هزینه های شرکت خگستر

نوسانات نرخ ارز اثر مستقیم بر روی نرخ سهام شرکت دارد که  بخشي از  نوسان نرخ سهام،  ناشي از نوسان نرخ  ارز در شرکتهای سرمایه پذیر مي باشد (افزایش بهای تمام شده تولید) .راهکارهای شرکت جهت کنترل و مدیریت این ریسک تعریف پروژه های داخلي سازی از طریق همکاری با شرکتهای دانش بنیان مي باشد.

سایر عوامل موثر بر سود و زیان شرکت خگستر

 • زیان ده بودن برخي از شرکت های تحت پوشش 
 • کمبود نقدینگي و نیاز به استقراض شرکت های تحت پوشش
 • تحریمهای بین المللي علیه ایران و محدودیتهای تعاملي با کشورها در خصوص دستیابي به تکنولوژیها و دانش  فني و اختلال در سیستم بانکي و مبادلات ارزی
 • عدم امکان توسعه و اخذ منابع مالي مناسب توسط شرکت های سرمایه پذیر با توجه به محدودیتهای بانکي و بازار سرمایه
 • کاهش احتمالي عوارض و تعرفه های واردات خودرو
 • افزایش ریسک های سرمایه گذاری های داخلي و خارجي با توجه به تأثیرات عوامل محیطي بر فضای کسب و کار کشور
 • شگرایش و تمایل مشتریان به سمت خودروهای وارداتي و بالتبع آن استفاده از قطعات مصرفي وارداتي

آخرین اخبار و آپدیت سهم خگستر (خگستر| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

بررسی آخرین وضعیت نماد خگستر در آذر ماه 1401

آخرین ارزش پرتفوی نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) در آذر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2023-01-02

ارزش پورتفوی آبان ماه 1401 سهم خگستر

آخرین ارزش پرتفوی نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) در آبان ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 1% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 10/023 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد خگستر به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. ایران خودرو با سهم 6208 میلیارد تومان 
 2. بانک پارسیان با سهم 1799 میلیارد تومان
 3. نیرو محرکه با سهم 710 میلیارد تومان

ضمنا سهم خگستر در آبان ماه حدود ۳ میلیارد تومان خرید بورسی و حدود ۶ میلیارد تومان خرید غیربورسی داشته است همچنین این شرکت حدود ۷ میلیارد تومان است که پرتو خود را واگذار کرده که از این میزان حدود ۶۵ میلیون تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

نوشته شده در 2022-11-28

تحلیل تکنیکال نماد خگستر 7 آذر 1401

قیمت پس از برخورد به ناحیه حمایتی کف کانال صعودی دراز مدت(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2022-11-28

تحلیل بنیادی نماد خگستر؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 1401

نوشته شده در 2022-11-21

ارزش خالص دارایی های نماد خگستر در مهر ماه سال 1401

نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) تا پایان مهر ماه 727 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده و از معاملات واگذاری سهام نیز  4,891 میلیون ریال سود کسب نموده است .

همچنین پورتفوی بورسی نماد خگستر در انتهای ماه رشد  (132.15%) داشته است . مهمترین شرکتهای بورسی خگستر عبارتند از ايران خودرو - بانک پارسيان - صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران ) و محورسازان ايران خودرو.

ان ای وی روز شرکت 77 درصد ارزیابی شده است . 

نوشته شده در 2022-11-10

گزارش فعالیت شهریور ماه 1401 سهم خگستر

نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) تا پایان شهریور ماه 727 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.همچنین شرکت در انتهای شهریور ماه چندین شرکت  در پرتفوی بورسی خود دارد که  رشد (147%) داشته است.خگستر در حال حاضر با نسبت 70 درصدی پی به ان وی در حال معامله میباشد . 

نوشته شده در 2022-10-13

رشد ارزش پورتفوی نماد خگستر در مرداد ماه 1401

آخرین ارزش پرتفوی نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 9% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 11196 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد خگستر به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. ایران خودرو با سهم 7235 میلیارد تومان 
 2. بانک پارسیان با سهم 2049 میلیارد تومان
 3. نیرو محرکه با سهم 789 میلیارد تومان

ضمنا سهم خگستر در مرداد ماه هیچ گونه خرید بورسی نداشته اما حدود مبلغ 11 میلیارد تومان خرید غیر بورسی داشته اما حدود 91 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 42 میلیون تومان زیان واگذاری شناسایی شده است.

نوشته شده در 2022-08-30

تحلیل تکنیکال نماد خگستر 9 مرداد 1401

قیمت سهم خگستر پس از برخورد به مقاومت ناحیه ۴۵۰ تومان با بروز واکنش منفی نسبت به این ناحیه مقاومتی وارد اصلاح شده و اکنون نیز حمایت ناحیه ۳۱۵ تومان را از دست داده است. حمایت ناحیه کف کانال صعودی می‌تواند از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری کند لذا قیمت سهم خگستر میتواند تا این ناحیه ریزش خود را ادامه دهد. شرایط برگشت مجدد به بالای این ناحیه حمایتی از دست رفته قیمت می تواند مقاومت سقف کانال صعودی خود را مجدد تست کند.

نوشته شده در 2022-07-31

سود سهام نماد خگستر

بدینوسیله برنامه زمانبندی پرداخت سود سهامداران نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) که در زمان مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ سهامدار شرکت می باشند به شرح زیر اعلام میگردد:

 • پرداخت سود سهامداران حقیقی: از طریق سامانه سجام در بهمن ماه ۱۴۰۱
 • پرداخت سود سهامداران حقوقی: از بهمن ماه ۱۴۰۱ در مهلت قانونی با مکاتبه سهامداران مذکور با معرفی شماره حساب

ضمنا از سهامدارن محترمی که تاکنون ثبت نام خود را در سامانه سجام نهایی نکرده اند درخواست میگردد به منظور امکان دریافت سود سهام، در اسرع وقت نسبت به ثبت نام با تکمیل مشخصات در سامانه مذکور اقدام فرمائید.

نوشته شده در 2022-07-31

آخرین ارزش پرتفوی نماد خگستر در تیر ماه 1401

آخرین ارزش پرتفوی نماد خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو) در تیر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 2% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 10265 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد خگستر به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. ایران خودرو با سهم 6553 میلیارد تومان 
 2. بانک پارسیان با سهم 1927 میلیارد تومان
 3. نیرو محرکه با سهم 716 میلیارد تومان

ضمنا سهم خگستر در تیر ماه هیچ گونه خریدی نداشته اما حدود 8 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 78 میلیون تومان زیان واگذاری شناسایی شده است.

نوشته شده در 2022-07-31

گزارش فعالیت عملکرد ماهانه خگستر

مهمترین شرکتهای بورسی گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو  عبارتند از:ايران خودرو - بانک پارسيان - صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران ) و مهرکام پارس که با رشد 148% به مبلغ 104,727,733 میلیون ریال رسیده است.و در حال حاضر با نسبت 88 درصدی پی به ان ای وی در حال معامله میباشد . 

باید در نظر داشت در پایان  مجمع سالیانه خگستر که در تاریخ  سه شنبه ۱۴ تیرماهبرگزار گردید  به ازای هر سهم 12 ریال سود تقسیمی تصویب شد.

نوشته شده در 2022-07-19

گزارش فروردین خگستر

 ۷۳٪ از پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت، بورسی و ۲۷٪ از شرکت‌های غیر بورسی تشکیل شده است که مهمترین شرکتهای بورسی خگستر عبارتند ازايران خودرو ، بانک پارسيان، صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران ) و مهرکام پارس که با رشد (167%) به مبلغ 11,283 میلیارد تومان تا پایان فروردین ماه  رسیده است. بالاترین ارزش دارایی‌های پرتفوی بورسی متعلق به شرکت ایران خودرو و بانک پارسیان می‌باشد و در حال حاضر با نسبت 94 درصدی پی به ان ای وی در حال معامله میباشد .

نوشته شده در 2022-05-09

آپدیت تکنیکال خگستر اردیبهشت ماه

قیمت موفق به شکستن مقاومت استاتیک شده و در حال حاضر در حال زدن پولبک به مقاومت شکسته شده است،در صورت ادامه دار شدن فشار تقاضا صعود قیمت تا 5300 ریال محتمل خواهد بود و در صورتی که سهم وارد فاز اصلاحی شود اولین حمایت سهم محدوده حمایتی استاتیک و عدد رند 3000 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر دوستان کوتاه مدتی فعال خواهد شد.

نوشته شده در 2022-05-09

گزارش فعالیت اسفند ماه

 

شرکت در انتهای اسفند ماه از واگذاری سهام درآمدی شناسایی ننموده منتها چندین شرکت با بهای تمام شده 4,218.2 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (167%) به مبلغ 11,281.3 میلیارد تومان رسیده است و با نسبت 79 درصدی پی به ان ای وی در حال معامله میباشد . 

 

 

نوشته شده در 2022-04-12

آخرین ارزش پرتفوی بورسی خگستر در بهمن ماه ۱۴۰۰

آخرین ارزش پرتفوی بورسی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با نماد خگستر در بهمن ماه ۱۴۰۰ با حدود ۴ % رشد نسبت به ماه گذشته حدود مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین سرمایه‌گذاری این شرکت بر روی صنعت خودرو و ساخت قطعات می باشد همچنین سنگینترین سرمایه‌گذاری بر روی این صنعت نیز بر روی شرکت ایران خودرو با سهم حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان و پس از آن در رتبه دوم برروی شرکت بانک پارسیان با حدود دو هزار میلیارد تومان می باشد

شرکت در بهمن ماه خرید قابل‌توجهی نداشته اما در فروش حدود مبلغ ۶ میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رساند که سه میلیارد تومان زیان واگذاری شناسایی شده است.

نوشته شده در 2022-03-12

اطلاعات مهم در صورت مالی 9 ماهه خگستر که باید بدانید

درآمدهای عملیاتی: 414 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  ۷۶ % کاهش   یافته است.
سود عملیاتی:362 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  ۷۹ % کاهش   یافته است.
سود خالــص: 366 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  ۷۶ % کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

 • عمده دلیل کاهش سودآوری شرکت در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته، کاهش فروش سرمایه گذاری ها با توجه به شرایط بازار سرمایه می باشد.

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

 1. پرداخت یک میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

 •  عمده درآمد حاصله ناشی از شناسایی سود نقدی شرکت صنعتی نیرو محرکه بیمه پارسیان و سمند می باشد
 • پیشرفت طرح توسعه راه اندازی خط مونتاژ AT با ارزش برآوردی ۷۵ میلیارد تومان تا انتهای سال ۱۴۰۰
 • پیشرفت طرح توسعه طراحی و تولید خانواده گیربکس جدید با ارزش برآوردی ۵۲۵ میلیارد تومان تا انتهای پاییز ۱۴۰۲
نوشته شده در 2022-03-12

گزارش فعالیت دی ماه خگستر

 

 

خگستر تا  دی ماه ۴,۲۷۰,۷۱۱ میلیون ریال سود مجمع دریافتی از زیرمجموعه ها محقق کرده است همچنین مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ايران خودرو - بانک پارسيان - صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران ) و مهرکام پارس که با رشد 134% به مبلغ 96,901,283 میلیون ریال رسیده است. و در حال حاضر سهم با نسبت 58 درصدی پی به ان ای وی در حال معامله میباشد .

نوشته شده در 2022-02-19

آپدیت تکنیکال بهمن ماه خگستر

قیمت بین محدوده حمایتی و مقاومتی 2100 و 2500 ریال محصور شده است در صورت شکست مقاومت داینامیک نزولی،صعود سهم تا 3000 ریال محتمل خواهد بود و درصورت شکست حمایت دره قیمتی ، نزول سهم تا 1800 ریال محتمل خواهد بود و حد ضرر فعال مینماید.

نوشته شده در 2022-02-09

گزارش فعالیت آذر ماه گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

شرکت در انتهای آذر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 4,143.2 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (134.51%) به مبلغ 9,715.9 میلیارد تومان رسیده است و در حال حاضر با نسبت 59 درصدی پی به ان ای وی در حال معامله می باشد .

نوشته شده در 2022-01-10

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/08/30

P/NAV: %52

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ايران خودرو - بانک پارسيان - صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران ) و مهرکام پارس.

شرکت در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 4,145.7 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (140%) به مبلغ 9,946.3 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده در 2021-12-28

ایجاد مومنتوم صعودی در حرکت برگشتی خگستر

سهم پس از تست دره قیمتی قبلی با ایجاد واگرایی مثبت و مومنتوم قدرتمند صعودی واکنش مثبتی نشان داده و  مقاومت های 2500 و 3300 بر سر راه حرکتی سهم قرار دارند . در ص.رت شکست مووینگ ماهانه حد ضرر فعال خواهد شد . 

نوشته شده در 2021-11-07

جذابیت گزارش فعالیت مهر ماه خگستر

رشد 140 درصدی ارزش پورتفوی بورسی خگستر و شناسایی  4,270 میلیارد ریال سود سهام در مجامع تا پایان مهر ماه موجب شده تا این شر کت با نصف ارزش خالص دارایی های خود در بازار معامله گردد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ايران خودرو - بانک پارسيان - صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران ) و مهرکام پارس.

نوشته شده در 2021-11-07

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/06/31

شرکت در انتهای شهریور ماه چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود دارد که به رشد (157.84%)  رسیده است و با نسبت 57 درصد ان ای وی معامله میگردد.
 

نوشته شده در 2021-10-09

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31

 شرکت در انتهای مرداد ماه چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود داشته که رشد 207% داشته است.
 

نوشته شده در 2021-10-09

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ايران خودرو - بانک پارسيان - صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران ) و محورسازان ايران خودرو.

 شرکت در انتهای تیر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 41,487,079 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 180% به مبلغ 116,098,406 میلیون ریال رسیده است.

نوشته شده در 2021-07-28

اطلاعات و صورت‌های مالی دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30

سود خالص:  2130% رشد داشته است.
سود عملیاتی:  2522% رشد داشته است.
جمع درآمدهای عملیاتی: 2242% رشد داشته است.
سرمایه: 3,960.5 میلیارد تومان که بدون تغییر بوده است.
 

نوشته شده در 2021-06-25

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/30

 شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 41,487,080 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 158% به مبلغ 106,947,890 میلیون ریال رسیده است.

نوشته شده در 2021-05-31

آخرین آپدیت ها