خاور (خاور| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت ایران خودرو دیزل )

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت ایران خودرو دیزل
نماد خاور
سال تاسیس اسفند ماه 1338
سال عرضه اولیه اسفند ماه 1372
موضوع فعالیت خودرو و ساخت قطعات
عوامل موثر بر نرخ فروش هیئت مدیره شرکت و دخالت دولت جهت نرخ گذاری دستوری
محصول شرکت انواع خودرو های سنگین و نیمه سنگین
مواد اولیه شرکت مواد مستقیم مصرفی
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت افزایش نرخ دلار منجر به رشد بهای تمام شده محصولات شرکت خواهد شد
مهم ترین هزینه های شرکت مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید
سهامداران عمده شرکت سرمایه گذاری سمند 23 درصد / شرکت ایران خودرو 24 درصد / ص س بازارگردانی امید لوتوس پارسیان 2 درصد 

سهم خاور (شرکت گروه صنعتي خاور) در تاريخ 1338/12/1  در اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرانتفاعي تهران ثبت گردي ده و درسال 1339 به بهره برداري رسيده است.مطابق صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1378/03/09 نام شرکت از گروه صنعتي خاور به شرکت ايران خودروديزل (سهامي عام)تغيير يافته است.سهام شرکت ايران خودروديزل(سهام ي عام)در تاريخ23/72/7312در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده و با طبقه بندي در صنعت خودروسازي با نماد خاور مورد معامله قرار گرفته است.

عوامل موثر بر در آمدهای خاور

شرکت ایران خودرو دیزل بزرگترین خط تول ید اتوبوس در خاورمیانه و افزایش ظرفیت تولید سالانه به بیش از بیست هزار دستگاه انواع اتوبوس، کامیون، ون، پیکاپ و مینی بوس افتخار دارد تا به عنوان طلایه دار سازندگان خودروهای کار، علاوه بر کمک به کاهش آلودگی ، با تولید محصولات کیفی مطابق با استانداردهای بین المللی، جز پیشگامان در عرصه این  صنعت باشد برنامه دارد، سهم بیشتری از بازار خودروهای کار را در داخل و خارج از کشور به خود اختصاص دهد.

محصولات خاور

صدور خدمات فنی و مهندسی - طراحی ، ساخت ، تولید و فروش و خدمات پس از فروش اتوبوس - مینی بوس - کامیون - کامیونت - کشنده - وانت - ون و سایر انواع خودروهای شخصی و تجاری ، قطعات مربوط به آنها ، خرید و فروش و صادرات و واردات ، ارائیه خدمات انواع خودرو و قطعات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

تاثیر قیمت دلار بر خاور

با توجه به این که قریب به 43 درصد از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر وارد ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﻟﺬا ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش و ﺳﻮدآوري ﺷﺮﻛﺖ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . دراﻳﻨﺨﺼﻮص ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ارزي ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي و دوﻟﺖ در اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ رﻳﺴﻚ ﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.

عوامل موثر بر هزینه های خاور

 افزایش نرخ مواد اولیه، افزایش هزینه حمل و نقل ، افزایش بهای حامل های انرژی همچون گاز و برق موجب افزایش بهای تمام شده محصول می گردد.همچنین افزایش نرخ بهره و ﻟﺰوم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺬ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻲ از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮدآوري ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

سایر عوامل موثر بر سودو زیان خاور

تغییرات مقررات دولتی و تحریم های بین المللی :تامین مواد اولیه CKD مورد نیاز تولید محصولات بدلیل تحرم های بین المللی با مشکلاتی همراه است.

نقدینگی : ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺸﻜﻼت رﻛﻮد ﺑﺎزار و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮوش و درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻲ از ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي از ﺟمله ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮدرو را در ﻣﻌﺮض رﻳﺴﻚ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻗﺮار دهد.

 


آخرین اخبار و آپدیت سهم خاور (خاور| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت ایران خودرو دیزل )


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

تحلیل تکنیکال نماد خاور تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال 1402

نوشته شده در 2023-05-10

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1402 ) نماد خاور

نوشته شده در 2023-04-29

تحلیل تکنیکال سهم خاور 16 فروردین 1402

قیمت سهم خاور در حال تشکیل یک کنج نزولی می باشد در صورت خروج از کف(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2023-04-05

تحلیل گزارش فعالیت اسفند ماه 1401 سهم خاور

سهم خاور (شرکت گروه صنعتي ایران خودرو دیزل) در اسفند ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 4429 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 82% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 136% رشد پیدا کرده است.

سهم خاور در اسفند ماه حدود بیش از 2121 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 88% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در اسفند ماه می توان به انواع کامیون سنگین با سهم 3198 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است.

ضمنا شرکت از بازار پایه فرابورس به بازار دوم فرابورس ارتقا یافت و در آینده نزدیک دامنه نوسان خاور از مثبت و منفی 3 درصد به مثبت و منفی 7 درصد ارتقا پیدا میکند.

نوشته شده در 2023-04-05

تحلیل گزارش فعالیت بهمن ماه 1401 سهم خاور

سهم خاور (شرکت گروه صنعتي ایران خودرو دیزل) در بهمن ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 2436 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 45% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 136% رشد پیدا کرده است.

سهم خاور در بهمن ماه حدود بیش از 1130 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 43% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در بهمن  ماه می توان به انواع کامیون سنگین با سهم 1981 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است.

نوشته شده در 2023-04-05

گزارش فعالیت ماهانه (دی ماه 1401) سهم خاور

شرکت ایران خودرو دیزل با نماد خاور در دهمین ماه از سال مالی به درآمد 4423.8 میلیارد تومانی رسیده است. تغییرات درآمدی سهم خاور به شرح زیر میباشد :

نسبت به ماه قبل : 12% کاهش

نسبت به میانگین ماهانه : 66% افزایش

نسبت به مدت مشابه سال قبل : 157% افزایش

مقدار تولید نماد خاور در دی ماه 23درصد و مقدار فروش 11 درصد کمتر ازماه گذشته گزارش شده است .

مجموع درآمد سهم خاور طی عملکرد 10 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 279% رشد داشته است.

همچنین باید در نظر داشت شرکت ایران خودرو دیزل طی افشاییه ای از ارتقاء و پذيرش در بازار بالاتر فرابورس خبر داده است که میتواند توجه معامله گران بازار را به این خبر جلب نموده و موجب واکنش مثبت قیمت گردد.

 

نوشته شده در 2023-02-21

آپدیت تحلیل تکینکال نماد خاور 25 بهمن ماه 1401

نماد خاور در حال حاضر درگیر محدوده مقاومتی 3550 ریال میباشد، در صورت ادامه دار شدن فشار خرید و عبور از این محدوده مقاومتی، حرکت نماد خاور تا 4000 ریال دور از ذهن نمیباشد، همچنین در صورت اصلاح، اولین حمایت سهم 3200 رایل در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده در 2023-02-14

صورت مالی میان دوره ای نه ماهه 1401 سهم خاور

شرکت ایران خودرو دیزل (خاور) در گزارش صورت مالی نه ماهه 1401 معادل 24 هزار میلیارد تومان فروش را به ثبت رسانده که رشد 337 درصدی را نسبت به مدت مشابه داشته است همچنین  به ازای هر سهم ۵۰۳ ریال سود محقق نموده است که این رقم نیز افزایش 698 درصدی داشته است . سود ناخالص 305 درصد افزایش ، سودعملیاتی 410 درصد افزایش  ، هزینه های مالی 13 درصد کاهش را تجربه نموده اند. سهم خاور عمکرد قابل قبولی را ثبت نموده است .

 

نوشته شده در 2023-01-29

گزارش آذر ماه 1401 سهم خاور

سهم خاور (شرکت گروه صنعتي ایران خودرو دیزل) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 5008 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 23% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 150% رشد پیدا کرده است.

سهم خاور در آذر ماه حدود بیش از 2210 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 20% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در آذر ماه می توان به انواع کامیون سنگین با سهم 3894 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است.

همچنین نرخ فروش محصول اصلی سهم خاور یعنی انواع کامیون سنگین در این ماه 2/380/000/000 تومان بوده که این میزان در مقایسه با نرخ فروش ماه گذشته حدود 2 درصد افزایش پیدا کرده است.

نوشته شده در 2023-01-11

تحلیل تکنیکال سهم خاور 21 دی 1401

قیمت سهم خاور در مدار صعودی خود اکنون به مقاومت مهم ناحیه 350 تومان رسیده است لذا در صورت تمایل قیمت به اصلاح، میتواند اصلاحی را تا ناحیه ۲۷۰ تومان داشته باشد اما در صورت عدم تمایل قیمت به اصلاح، مقاومت بعدی سهم خاور ناحیه ۳۹۰ تومان در نظر گرفته می‌شود.

نوشته شده در 2023-01-11

بررسی گزارش آبان ماه سهم خاور

سهم خاور (شرکت گروه صنعتي ایران خودرو دیزل) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 4064 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 14% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 322% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خاور در آبان ماه حدود بیش از 1830 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 3% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در آبان ماه می توان به انواع کامیون سنگین با سهم 3460 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است.

همچنین نرخ فروش محصول اصلی سهم خاور یعنی انواع کامیون سنگین در این ماه 2/330/000/000 تومان بوده که این میزان در مقایسه با نرخ فروش ماه گذشته حدود 8 درصد افزایش پیدا کرده است.

نوشته شده در 2022-12-16

تحلیل بنیادی سهم خاور؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 1401

ای پی اس محقق شده سهم خاور (شرکت گروه صنعتي ایران خودرو دیزل) در دوره 6 ماهه  266 ریال گزارش شده که این رقم  نسبت به دوره مشابه سال قبل (731%) افزایش داشته است. همچنین سود خالص 272% رشد، سود ناخالص 216% رشد ،  سود عملیاتی 373% رشد، درآمدهای عملیاتی243 % رشد و هزینه های مالی 15% افت داشته است.باید در نظر داشت حاشیه سود ناخالص سهم خاور در شش ماهۀ سال گذشته 29.8 درصد بود که در این دوره به 27.4 درصد کاهش یافته است.

نوشته شده در 2022-11-19

گزارش مهر ماه 1401 سهم خاور

سهم خاور (شرکت گروه صنعتي ایران خودرو دیزلدر انتهای مهر ماه  معادل 35,744,091 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 1318% افزایش داشته است.

درآمد سهم خاور نسبت به ماه قبل کاهش 25  و نسبت به میانگین ماهانه رشد 88 درصدی داشته است .خاور در این ماه 1427دستگاه کامیون سنگین را به فروش داخلی رساند که کاهش1.52%- نسبت به ماه گذشته نشان می دهد با این حال نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 5.17% افزایش داشته است

نوشته شده در 2022-11-08

تحلیل تکنیکال خاور 11 آبان ماه

سهم خاور (شرکت گروه صنعتي ایران خودرو دیزلکه بر خلاف بازار روند صعودی را در پیش گرفته بود، در ادامه اصلاح خود حمایت 1800 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، حرکت سهم خاور تا 2500 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی نماد خاور 1500 ریال خواهد بود.

 

نوشته شده در 2022-11-02

جامپ درآمد سهم خاور در شهریور ماه ۱۴۰۱

سهم خاور (شرکت گروه صنعتي ایران خودرو دیزل) در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1401، مبلغ 4,781.8 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 148% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 261% افزایش داشته است.
سهم خاور نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 482% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2022-10-13

انعقاد یک قرارداد مهم برای سهم خاور

سهم خاور (شرکت گروه صنعتي ایران خودرو دیزل) در تاریخ ۲۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ با وزارت کشور قراردادی مبنی بر فروش تعداد ۵ هزار دستگاه ون درون شهری بنزینی با ارزش حدود 5100 میلیارد تومان بسته است که   30درصد کل مبلغ قرارداد معادل 300ر15 میلیارد ریال پس از ابلاغ اجرایی شدن قرارداد طی 2 مرحله پرداخت می گردد.

در مرحله اول 25درصد مبلغ قرارداد بصورت پیش پرداخت و در مرحله دوم در هرنوبت از تحویل ون ها 5درصد از مبلغ هردستگاه ون موضوع قرارداد به مبلغ 550ر2 میلیارد ریال همزمان با تحویل نهایی پرداخت می گردد. 70درصد مابقی مبلغ قرارداد پس از ابلاغ ، مطابق مفادقرارداد پرداخت خواهد شد.

نوشته شده در 2022-09-15

بررسی گزارش مرداد ماه ۱۴۰۱ سهم خاور

سهم خاور (شرکت گروه صنعتي ایران خودرو دیزل) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 1927 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 1% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 219% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خاور در مرداد ماه حدود بیش از 1044 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 1% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در مرداد ماه می توان به انواع کامیون سنگین با سهم 1633 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است.

همچنین نرخ فروش محصول اصلی سهم خاور یعنی انواع کامیون سنگین در این ماه 1/858/000/000 تومان بوده که این میزان در مقایسه با نرخ فروش ماه گذشته حدود 4 درصد کاهش پیدا کرده است.

نوشته شده در 2022-09-15

تحلیل بنیادی سهم خاور؛ بررسی صورت مالی ۳ ماهه منتهی به خرداد ماه 1401

فروش شرکت: 2804 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  100% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 897 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  114% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 695 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  176% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 555 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  1274% افزایش  یافته است
EPS سهم خاور: 153 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  1291% افزایش  یافته است

دلایل تغییرات سود نماد خاور:

 1. دلایل افزایش تولید و فروش در ادریبهشت ماه:
  افزایش تولید در اردیبهشت ماه بابت برنامه ریزی تولید و ایفای تعهدات صورت گرفته از محل پیش دریافت های اخذ شده می باشد. همچنین بخشی از افزایش تولید و فروش در اردیبهشت ماه مربوط به تامین کسری قطعات که در فروردین ماه به علت نیمه تعطیل بودن با مشکل مواجه شده بود می باشد.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • سهم خاور (شرکت گروه صنعتي ایران خودرو دیزلبرای سال مالی آتی خود هیچگونه پیشبینی فروشی ارائه نکرده است.

نوشته شده در 2022-08-13

رشد درآمد خاور در تیر ماه 1401

سهم خاور (شرکت گروه صنعتي ایران خودرو دیزل) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 1903 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 37% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 281% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خاور در تیر ماه حدود بیش از 1000 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 27% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات خاور در تیر ماه می توان به انواع کامیون سنگین با سهم 1696 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است.

همچنین نرخ فروش محصول اصلی خاور  یعنی انواع کامیون سنگین در این ماه 1/943/000/000 تومان بوده که این میزان در مقایسه با نرخ فروش ماه گذشته حدود 1 درصد افزایش پیدا کرده است.

نوشته شده در 2022-08-13

اطلاعات مهم در صورت مالی 12 ماهه خاور که باید بدانید

فروش شرکت: 11723 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  168% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 3244 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  251% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 2309 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  645% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 1430 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتــه  595 میلیارد تومان زیان خالص  شناسایی شده بود.
سود خالـص هر سهم: 393 ریال که در دوره مشابه گذشتــه  164% ریال زیان خالص  شناسایی شده بود.

دلایل تغییرات:

 1. دلایل افزایش تولید و فروش در ادریبهشت ماه:
  افزایش تولید در اردیبهشت ماه بابت برنامه ریزی تولید و ایفای تعهدات صورت گرفته از محل پیش دریافت های اخذ شده می باشد. همچنین بخشی از افزایش تولید و فروش در اردیبهشت ماه مربوط به تامین کسری قطعات که در فروردین ماه به علت نیمه تعطیل بودن با مشکل مواجه شده بود می باشد.
 2. نحوه شناسایی در آمد و بودجه ریزی شرکت: 
  شناسایی درآمد در شرکت براساس فاکتور فروش می باشد. همچنین بودجه ریزی تولید براساس ظرفیت تولید و تقاضای بازار می باشد.
 3. تداوم روند رو به رشد تولید و فروش تا پایان سال 
  با توجه به پیش فروش و سفارش های انجام گرفته پیش بینی می شود در صورت تداوم شرایط فعلی، روند تولید و فروش تا پایان سال به همین شکل ادامه داشته باشد. لازم به ذکر است شرکت با ریسک هایی مانند عدم تامین قطعات از طرف شرکت های طرف قرار داد، قطعی برق در فصل تابستان و افزایش قیمت دلار و ... مواجه است که در صورت بالفعل شدن هر یک از این ریسک های اشاره شده می تواند روند تولید را تحت تاثیر قرار دهد.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • شرکت برای سال مالی آتی خود هیچگونه پیشبینی فروشی ارائه نکرده است.

نوشته شده در 2022-08-13

آپدیت تکنیکال خاور مرداد ماه

خاور در حال حاضر بین محدوده حمایتی کف کانال صعودی در محدوده قیمتی 1800 ریال و مقاومتی 2000 ریال در نوسان است، در صورت عبور از مقاومت، حرکت سهم تا 2600 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی 1580 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

نوشته شده در 2022-07-26

گزارش فعالیت خرداد ماه خاور

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 1% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 96% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 19% افزایش درآمد داشته است

بیشترین سهم فروش کاميون سنگين  گزارش شده است که سهم 90 درصدی از کل فروش این ماه را بخود اختصاص داده است . 

شرکت در 3 ماهه 28036 میلیارد ریال فروش داشته است که مشابه سال قبل 13998 میلیارد ریال است این بدان معنی است که فروش شرکت در بهار 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد فصلی 100 درصدی را داشته است.

نوشته شده در 2022-07-13

گزارش فعالیت اردیبهشت ماه خاور

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 8591% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 520% افزایش درآمد داشته است.

 

نوشته شده در 2022-06-13

گزارش فروردین شرکت ایران خودرو دیزل

ایران خودرو دیزل در دوره یک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 1401، مبلغ 16.1 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 55.81% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2022-05-09

رشد نامحسوس درآمد ماه ایران خودرو دیزل در آخرین ماه سال

شرکت ایران خودرو دیزل با نماد خاور در اسفندماه ۱۴۰۲ در آخرین ماه از سال حدود مبلغ ۱۸۷۸ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۹ % و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰ % رشد پیدا کرده است.

این شرکت در اسفندماه ۱۰۱۶ دستگاه از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با ماه گذشته کاهش نامحسوس یک درصدی را تجربه کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در اسفند ماه می توان به کامیون سنگین اشاره کرد که سهم ۷۴ درصدی از فروش دارد.

لازم به ذکر است که افزایش نرخ فروش پرفروش ترین محصول شرکت در کنار رشد نامحسوس حجم فروش منجر به رشد ۹ درصدی مبلغ کل فروش در اسفند ماه شده است

نوشته شده در 2022-03-30

افت عملکرد خاور در بهمن ماه

شرکت ایران خودرو دیزل در بهمن ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۱۷۱۸ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۱۴ % افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۳۲ % رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در بهمن ماه مجموعه 1030دستگاه از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 25 % افت پیدا کرده است!

شرکت این میزان کاهش حجم فروش را با افزایش نامحسوس نرخ فروش محصولاتش تا حد زیادی جبران کرده است 

پرفروش ترین محصول این شرکت در بهمن ماه کامیون سنگین بوده که ۱۴۷۷ میلیارد تومان از مبلغ فروش را سهم داشته است.

نوشته شده در 2022-02-27

گزارش فعالیت دی ماه خاور

شرکت در دی با یک فروش خاص 2هزار میلیارد تومان فروش داشت،درآمد این دوره نسبت به ماه قبل 108% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 227% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 520% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2022-02-19

آپدیت تکنیکال بهمن ماه خاور

قیمت بعد از بازگشائی به اولین تارگت خود رسیده و درگیر مقاومت فیبو 2.618 گردیده است و در ادامه مسیر تارگت سقف کانال احتمالی را دارا میباشد همچنین با توجه به پتانسیل ایجاد واگرائی منفی در صورت ورود به فاز اصلاحی حمایت 1050 ریال را سر راه خود دارد و با عبور از این سطح حد ضرر فعال خواهد نمود.

نوشته شده در 2022-02-04

گزارش فعالیت ماهانه آذر خاور

درآمد شرکتنسبت به ماهی تغییر محسوسی نداشته ولی  نسبت به میانگین ماه های قبل 70% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 126% افزایش درآمد داشته است.

باید در نظر داشت شرکت در مرحله سوم از روند افزایش سرمایه بوده و مجوز افزایش سرمایه 138 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر گردیده است.

همچنین  مدیرعامل ایرانخودرو دیزل اعلام داشته:

امسال وضعیت تولید و فروش ایران خودرو دیزل نسبت به سال 98 بیش از 14 برابر خواهد شد.

ما در سال 1400 نسبت به 1399 بیش از 100% جهش تولید خواهیم داشت و برنامه ریزی ما بر جهش تولید 100% مجدد در سال 1401 است.

ما امیدواریم در مجمع سال 1402 سود توزیع کنیم.

ما زمانی 4 دستگاه در روز تولید می کردیم الان در بعضی از روزها  به بیش از 50 دستگاه رسیده ایم.

نوشته شده در 2022-01-11

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/08/30

شرکت در مرحله  ششم از روند افزایش سرمایه (پایان رسمی روند افزایش سرمایه) 628 درصدی از محل تجدید ارزایبی دارایی ها میباشد . 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 282% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 89% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 178% افزایش درآمد داشته است.
 

نوشته شده در 2021-12-23

یادآوری رعایت حد ضرر در صورت شکست کف حمایتی

سهامداران خاور در نظر داشته باشند با توجه به شکل گیری سروشانه در اسکیل پایین تر، در صورت شکست حمایت 6350 حد ضرر معامله گران فعال شده و چارت میتواند قیمت های پایین تری را تجربه کند در صورت تثبیت مقاومت اول 7500 میباشد .

 

نوشته شده در 2021-11-01

افزایش سرمایه

شرکت در مرحه چهارم و آگهی دعوت به مجمع افزایش سرمایه 628 درصدی از تجدید ارزیابی جهت اصلاح ساختار مالی و خروج از ماده 141 قانون تجارت میباشد .

و همچنین در مرحله دوم نیز یک افزایش سرمایه از محل اورده نقدی در راه دارد .

 

نوشته شده در 2021-11-01

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/06/31

 شرکت ایران خودرو دیزل طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 201% افزایش داشته است.

و طی عملکرد 6 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 239% رشد داشته است.

نوشته شده در 2021-10-09

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 21% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 27% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 168% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2021-08-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 57% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 77% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 245% افزایش درآمد داشته است.
 

نوشته شده در 2021-07-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/03/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 417% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 889% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 985% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2021-07-28

افزایش سرمایه

شرکت در مرحله اول از روند  افزایش سرمایه و پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 1900 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی و آورده نقدی میباشد 

 

نوشته شده در 2021-07-28

شفاف سازی در مورد انعقاد قرارداد

خرید 50 دستگاه اتوبوس شهری دیزلی 12 متری آتروس توسط خریدار (شهرداری کرج) بنحوی که فروشنده متعهد است 10 روز پس از پیش پرداخت از سوی خریدار همزمان با تسویه نقدی ، اتوبوسهای مربوطه را به نسبت وجوه نقد واریز شده تحویل نماید.

نوشته شده در 2021-06-25

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/30

درآمد شرکت در اردیبهشت  نسبت به ماه قبل 2084% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 64% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2021-05-31

آخرین آپدیت ها