ودی (ودی | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال بیمه دی)

 

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت بیمه دی
نماد ودی
سال تاسیس 1381
سال عرضه اولیه اسفند 1383
موضوع فعالیت بیمه و صندوق ازنشستگی بجز تامین اجتماعی
منابع درآمدی درآمد از عقد بیمه نامه جدید
تاثیر دلار افزایش نرخ دلار بصورت غیر مستقیم منجر به رشد درآمد های غیرعملیاتی شرکت میشود
سهامداران عمده شرکت گروه مالی و اقتصادی دی 19٪ / بانک دی 16٪ / ش آتیه سازان دی 10٪ / ش تعاونی مسکن کارکنان بانک دی 9٪ 

نماد ودی (بیمه دی) در سال ۱۳۸۱ اعضای محترم هیأت مؤسس با بررسی بازار کشور و موقعیتهای تجاری و لحاظ نمودن فعالیتهای بیمه ای و منابع خود، تشکیل یک بنگاه اقتصادی کارآمد جهت انجام فعالیتهای بیمه گری و تحت پوشش قرار دادن شرکتهای تولیدی، تجاری و خدماتی تحت پوشش هیات موسس شامل سازمان اقتصادی کوثر، ش رکت سرمایه گذاری البرز، شرکت سرمایه گذاری ری و شرکت شاهد، تصمیم گرفتند در راستای سیاستهای کلان کشور مبتنی بر حضور فعال بخش خصوصی در عرصه بازار بیمه، شرکت بیمه دی را تاسیس نمایند. شرکت بیمه دی پس از اخذ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ج.ا.ایران و رعایت تشریفات قانونی، در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۳ تحت شماره ۲۴۱۵۱۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردید.

عوامل موثر بر درآمد ودی

حق بیمه های دریافتی توسط این صنعت منبع اصلی برای سرمایه گذاری و ایجاد درآمد محسوب میشود، تنها با سرمایه گذاری مبالغ حاصل از عملیات بیمه گری می تواند سود موثری ایجاد نماید

وجود رکود عمیق در اقتصاد، برآورده نشدن کامل توقعات ناشی از توافق برجام در گسترش مناسبات و همکاریهای اقتصادی بین المللی و برداشته شدن تحریم ها، بالا بودن نرخ سود بانکی ، فروش اوراق بدهی با نرخهای بالای سود به منظور تامین مالی و پرداخت بدهی های دولت، نوسانات شدید قیمت نفت ، تغییرات مدیریتی در سازمان بورس و اوراق بهادار و هیجانات ناشی از اتفاقات سیاسی در دنیا ، عوامل موثر بر صنعت بیمه و محیط پیرامون شرکت می باشد 

بیشترین درآمدشرکت به افراد حقیقی است و تورم و افزایش قیمت ها منجر به کاهش توان پرداخت حق بیمه میگردد.

فعالیت اصلی ودی

 • انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و غیر زندگی
 • تحصیل پوششهای بیمه های اتکایی در رابطه با بیمه نامه های صادره قبول بیمه های اتکایی از صندوق بیمه محلی منطقه‌ای و بین‌المللی به صورت متقابل در محدوده مورد تایید بیمه مرکزی
 • سرمایه گذاری از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چهارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه

عوامل موثر بر هزینه های ودی

ادامۀ حیات شرکت‌ها و سایر بنگاه‌ها در بازار آزاد که در آن رقابت روزبه‌روز شدیدتر و بی‌رحمانه‌تر می‌شود بدون برخورداری از سطحی مطلوب از اثربخشی در دستیابی به اهداف و کارآیی و صرفۀ اقتصادی و مدیریت بهینۀ منابع امکان‌پذیر نیست.
به طور معمول باقی ماندن شرکت‌ها در عرصۀ رقابت در یک صنعت رقابتی به دو طریق امکان‌پذیر است. افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها. بخش عمده‌ای از هزینه‌ها در صنعت بیمه به عملیات بیمه‌ای شرکت مربوط می‌شود که خسارت‌ها و هزینه‌های جانبی بیمه‌ای مربوط نمونه‌ای از آنهاست و مدیریت این‌گونه هزینه‌ها کاملاً تخصصی است؛ اما بخش دیگری از هزینه‌ها در شرکت‌های بیمه همچون دیگر شرکت‌ها به هزینه‌های عمومی و اداری و پرسنلی بازمی‌گردد.

حقوق پرداختی به پرسنل شرکت، هزینۀ شعب نمونه‌ای از این هزینه‌ها به شمار می‌روند. در این گزارش سعی شده است که هزینه‌های عمومی، اداری و پرسنلی شرکت‌های صنعت بیمه به لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار گیرند. جامعۀ آماری مورد بررسی در این گزارش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است

بخش عمده‌ای از هزینه‌های عمومی و اداری و پرسنلی از سوی شرکت‌های بیمه در شعب این شرکت‌ها صرف می‌شود.

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ نیز با هدف اراﺋـﻪ‌ی ﺧـﺪﻣﺎت بیمه‌ای مثل ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎلی ﺑﻴﻤﻪﮔﺬاران در ازای درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ بیمه، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. اﻳـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، به ﻣﻨﻈﻮر واگذاری ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد و اراﺋﻪ‌ی ﭘﻮﺷـﺶﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧﻄﺮات ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻣﺮ بیمه‌های اتکایی نیز می‌پردازند. در این بخش به توضیح برخی از هزینه‌های شرکتهای بیمه خواهیم پرداخت:

 • هزینه صدور
 • هزینه بیمه
 • هزینه بیمه اضافی
 • هزینه بیمه برگشتی
 • هزینه بیمه عاید نشده و ذخیره حق بیمه
 • هزینه بیمه مازاد
 • هزینه بیمه شده (در بیمه اموال)
 • هزینه خسارت
 • هزینه‌های بیمه ای (عملیاتی)
 • هزینه های کارشناسی بیمه
 • هزینه خسارت
 • هزینه خسارت واقع شده
 • هزینه خسارت واقع شده اما پرداخت نشده
 • هزینه خسارات معوق
 • هزینه ذخیره خسارت معوق
 • هزینه استهلاک

اثر نرخ ارز بر ودی

مسائل ارزی از سه جنبه بر صنعت بیمه اثرگذار بوده که شامل درآمد، هزینه و مسائل اتکایی است.به نحوی که به خاطر افزایش نرخ ارز که نیاز به منابع ارزی را افزایش داده و از سوی دیگر سرمایه کارخانه هارا به لحاظ ارزشی بالا برده است باید حق بیمه نیز افزایش یابد و این موضوع روی درآمد شرکت های بیمه و بزرگشدن کیک بیمه ای در اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود. صنعت بیمه نه توان بیمه کردن نوسانات نرخ ارز را دارد و نه در دنیا این موضوع خیلی مرسوم است. به این معنیکه ۹۵ درصد کشورها ریسک های سیستماتیک را بیمه نمی کنند. چرا که نمی توان ریسکی را بیمه کرد که بخشعمده ای از کشور از آن اثر می پذیرد. اکنون پیش بینی اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری مواجه است و بنابراین تغییرات نرخ ارز نیز اثرات مثبت و یا منفیبر روی آن به جای می گذارد. بنابراین فعالان اقتصادی انتظار دارند تا بتوان اقتصاد را به صورت پیش بینی پذیرداشته باشند

سایر عوامل سود و زیان بر ودی

 • ریسک کاهش نرخ سود بانکی
 • ریسک عملیاتی
 • ریسک بیمه‌گری
 • ریسک بازار
 • ریسک اعتبار

آخرین اخبار و آپدیت سهم ودی (ودی | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال بیمه دی)


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد ودی تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال 1402

نوشته شده در 2023-05-08

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1402 ) نماد ودی

سهم ودی در فروردین ماه سال 1402 با کاهش درآمد و افزایش هزینه های پرداختی مواجه بوده است ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2023-05-06

تحلیل گزارش فعالیت اسفند ماه 1401 سهم ودی

نماد ودی (بیمه دی) در آخرین ماه از سال ۱۴۰۱ یعنی اسفند ماه حدود 409 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که بیشترین آن سهم بیمه های ثالث اجباری با سهم 151 میلیارد تومان در رتبه نخست و پس از آن بیمه های مسئولیت با سهم 99 میلیارد تومان در رتبه دوم بوده است.

همچنین ودی در اسفندماه حدود 943 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که بیشترین آن سهم بیمه نامه های درمان با سهم 735 میلیارد تومان و پس از آن در رتبه دوم بیمه های شخص ثالث با سهم 136 میلیارد تومان بوده است.

بنابراین آسیا با ثبت تراز منفی 534  میلیارد تومانی در پایان سال ۱۴۰۱ نتوانست عملکرد مثبتی را از خود بروز دهد.

 

نوشته شده در 2023-04-17

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد ودی تاریخ 6 فروردین ماه سال 1402

نماد ودی در محدوده حساس مقاومتی 4600 ریال قرار دارد، حمایت سهم 3800 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورتی که سهم ودی موفق به عبور از این محدوده مقاومتی گردد، حرکت سهم تا قیمت های 5500 و 6300 ریال محتمل خواهد بود.

نوشته شده در 2023-03-26

گزارش فعالیت ماهانه ( بهمن ماه ) سال 1401 نماد ودی

درآمد ودی با رشد 9 درصدی نسبت به ماه قبل به رقم 217.9 میلیارد تومان رشیده است و خسارات پرداختی نیز با رشد 7 درصدی نسبت به ماه قبل، معادل 730 میلیارد تومان گزارش شده و تراز بهمن ماه نماد ودی منفی 70% ثبت شد.

مجموع درآمد بیمه دی طی عملکرد 11 ماهه نسبت به مدت مشابه هیچگونه تغییری را نداشته است.

نوشته شده در 2023-03-01

گزارش فعالیت ماهانه ( دی ماه ) سال 1401 نماد ودی

شرکت بیمه دی با نماد ودی در دی ماه درآمدی معادل 199.1 میلیارد تومان از محل بیمه نامه جدید را ثبت نمود، همچنین خسارات پرداختی بیمه دی 681.2 میلیارد تومان گزارش شد، در نتیجه تراز سهم ودی در دی ماه منفی 71% گزارش شده، مجموع درآمد سهم ودی طی عملکرد 10 ماه رشد 264 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته و تراز تجمیعی مثبت 57% است.

نوشته شده در 2023-03-01

صورت مالی میان دوره ای نه ماهه 1401 سهم ودی

شرکت بیمه دی (ودی) طی دوره نه ماهه 1401  به ازای هر سهم 518 ریال سود محقق نموده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30% افت داشته است. سود عملیاتی سهم ودی نیز طی این دوره افت 39 درصد داشته است. علت این کاهش سود عمدتا ناشی از افزایش 132 درصد خسارات پرداختی و افزایش 52 درصدی هزینه های عمومی اداری بوده است . 

 پیش بینی شرکت بیمه دی تا پایان سال برای حق بیمه افزایش ۳۹ درصدی نسبت به عملکرد واقعی سال ۱۴۰۰ می باشد ، اما با توجه به افزایش سایر هزینه ها محتمل هست نماد ودی سودی معدل با سال قبل را محقق نماید . 

نوشته شده در 2023-01-25

بررسی گزارش آذر ماه 1401 سهم ودی

سهم ودی (شرکت بیمه دی) در آذر ماه  سال 1401 حدود مبلغ 264 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 76% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نماد ودی در آذر ماه مبلغ 659 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 39 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز این شرکت با از مثبت 30 میلیارد تومان در ماه گذشته به منفی 395 میلیارد تومان در این ماه تبدیل شده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی ودی در آذر ماه:

 1. بیمه های درمان 27 درصد
 2. بیمه های ثالث 47 درصد
 3. بیمه های مسئولیت 6 درصد

نوشته شده در 2023-01-13

تحلیل تکنیکال نماد ودی 23 دی 1401

قیمت سهم ودی پس از شکست خط روند نزولی تا مقاومت ناحیه ۵۷۰ تومان نزدیک شده است لذا می تواند با تست این مقاومت، قدرت ناحیه را بسنجد. در صورت توانایی عبور قیمت از این ناحیه مقاومتی، مقاومت بعدی سهم ودی ناحیه ۸۵۰ تومان در نظر گرفته می شود اما در صورت بروز واکنش منفی به ناحیه مقاومتی ۵۷۰ تومان حمایت ناحیه ۴۰۰ تومان می تواند سد راه قیمت از ریزش بیشتر شود.

نوشته شده در 2023-01-13

تحلیل بنیادی ودی؛ بررسی گزارش آبان ماه

سهم ودی (شرکت بیمه دی) در آبان ماه  سال 1401 حدود مبلغ 162 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 4% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نماد ودی در آبان ماه مبلغ 740 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 68 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز این شرکت با 112% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به منفی 578 میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی ودی در آبان ماه:

 1. بیمه های ثالث 39 درصد
 2. بیمه های درمان 27 درصد
 3. بیمه های حوادث سرنشین 6 درصد

نوشته شده در 2022-12-12

تحلیل بنیادی نماد ودی؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه ودی

ای پی اس محقق شده نماد ودی (بیمه دی)  در گزارش صورت مالی میان دوره ای 6 ماهه با تغییر -21 درصدی به  503 ریال سود رسیده است . مدت مشابه این رقم برابر با 603 ریال بود.همچنین حق بیمه خالص 205 درصد رشد ، درآمدهای بیمه ای 89 درصد رشد و سود عملیاتی افت 21 درصد ی را تجربه نموده است . تعییر با اهمیت دیگری در گزارش تفسیری مدیریت بیان نگردیده است . 

نوشته شده در 2022-11-22

گزارش مهر ماه ودی

نماد ودی (بیمه دی) در انتهای مهر ماه از محل فروش حق بیمه 1,677,261 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 12% افزایش داشته داشته است.همچنین شرکت .

مبلغ 4410626 میلیون ریال را بعنوان خسارت پرداختی شناسایی نموده است . 

  نماد ودی در این ماه تراز منفی %62 (273.3-)را ثبت نموده است.

نوشته شده در 2022-11-05

تحلیل تکنیکال ودی 7 آبان ماه

نماد ودی (بیمه دی) وارد محدوده حمایتی 3000 ریال و مقاومتی 3500 ریال شده است، در صورت عبور از مقاومت، حرکت سهم ودی تا 3500 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن حمایت و ادامه دار شدن اصلاح، حمایت بعدی سهم ودی 2400 ریال خواهد بود.

نوشته شده در 2022-10-29

گزارش ودی در شهریور ماه

نماد ودی (بیمه دی) در عملکرد شهریور ماه خود از محل فروش حق بیمه 1,790,612 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 19% افزایش داشته داشته است.این رقم کاهش 42 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است . میزان خسارت پرداخت شده نماد ودی نیز 601.7 میلیارد تومان گزارش شده و  شرکت در این ماه تراز منفی %70 را ثبت نموده است.

نوشته شده در 2022-10-23

تراز ادامه دار منفی بیمه دی در مرداد ماه

نماد ودی (بیمه دی) در مرداد ماه  سال 1401 حدود مبلغ 308 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 38% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد ودی در مرداد ماه مبلغ 472 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 21 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز این شرکت با 56% کاهش در مقایسه با ماه گذشته به منفی 164 ممیلیارد تومان رسیده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی نماد ودی در مرداد ماه:

 1. بیمه های درمان 62 درصد
 2. بیمه های ثالث 17 درصد
 3. بیمه های مسئولیت 5درصد

نوشته شده در 2022-09-13

تحلیل تکنیکال ودی شهریور ماه

نماد ودی در حال حاضر حمایت 4000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 5700 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی سهم ودی 3500 ریال خواهد بود که در اینصورت حد ضرر فعال خواهد شد.

نوشته شده در 2022-09-05

گزارش عملکرد تیر ماه بیمه دی

نماد ودی (بیمه دی) در تیر ماه  سال 1401 حدود مبلغ 224 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 62% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد ودی در تیر ماه مبلغ 595 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 38 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز این شرکت با 25% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به منفی 371 ممیلیارد تومان رسیده است.

 

نوشته شده در 2022-08-11

گزارش عملکرد خرداد ماه بیمه دی

نماد ودی (بیمه دی) در خرداد ماه  سال 1401 حدود مبلغ 138 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 98% کاهش پیدا کرده است.

همچنین سهم ودی در خرداد ماه مبلغ 431 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 11 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز ودی  با 105% کاهش در مقایسه با ماه گذشته به منفی 105 ممیلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده در 2022-08-11

سود سهام نماد ودی (بیمه دی)

برنامه زمانبندی پرداخت سود به سهامداران محترم منتهی به سال مالی ۱۴۰۰ شرکت بیمه دی، به شرح زیر به استحضار می رسد: (متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2022-08-11

گزارش فعالیت اردیبهشت ماه

شرکت بیمه دی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اردیبهشت نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %122 را ثبت نموده است

باید در نظر داشت شرکت قصد دارد  تعداد 164،809،348 سهم معادل2.7 درصد را بطور عمده و نقد از طریق بازار اول فرابورس ایران به فروش برساند.

نوشته شده در 2022-06-19

آپدیت تکنیکال ودی خرداد ماه

قیمت در حال حاضر مقاومت 6200 ریال را بر سر راه خود دارد،در صورت عبور از این مقاومت حرکت قیمت تا محدوده مقاومتی 7000 ریال دور از ذهن نخواهد بود و همچنین در صورتی که قیمت وارد فاز اصلاحی شود حمایت سهم 4400 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در اینصورت حد ضرر فعال میشود.

نوشته شده در 2022-06-15

گزارش عملکرد فروردین ودی

درآمدی که بیمه دی در فروردین‌ماه از محل فروش حق بیمه شناسایی کرد، شاهد رشد چشمگیر ۲۶۸ درصدی نسبت به مدت مشاب سال گذشته بوده به‌گونه‌ای که توانسته در حدود ۷،۴۳۵ میلیارد ریال درآمد را ارائه کند.همچنین شرکت طی افشاییه ای از مناقصه خرید خدمت بیمه درمان تکمیلی بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر داد.

 نتیجه مناقصه: احراز رتبه اول در مناقصه عمومي دو مرحله اي

مبلغ قرارداد : 67,200,000 میلیون ریال

نوشته شده در 2022-05-23

تحلیل تکنیکال ودی 9 فروردین 1401

نوشته شده در 2022-03-29

تراز آخرین ماه سال ۱۴۰۰ بیمه دی چگونه بود؟

شرکت بیمه دی با نماد ودی در اسفند۱۴۰۰ حدود مبلغ 754 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که بیشترین آن از آن بیمه درمان با سهم 654 میلیارد تومان معادل 87 درصد بوده است.  همچنین شرکت در اسفند ماه حدود بیش از 654 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است که بیشترین آن از آن بیمه های درمانی با سهم 523 میلیارد تومان معادل 80% از خسارات کل پرداختی می باشد. فلذا تراز اسفند ماه شرکت بیمه دی مثبت 396 میلیارد تومان بوده است .

این شرکت در دی ماه تنها ۳۰۲ میلیارد تومان از محل بیمه های درمانی درآمد داشته است اما این میزان در بهمن ماه با ۷۵ % کاهش به مثبت ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده در 2022-03-29

گزارش بهمن ماه ودی

شرکت بیمه دی با نماد ودی در بهمن ۱۴۰۰ مبلغ ۹۶۵ میلیارد تومان بیمه جدید صادر کرد که بیشترین آن از آن بیمه درمان با سهم ۸۶۷ میلیارد تومان معادل 92 درصد بوده است همچنین شرکت در بهمن ماه حدود بیش از ۵۶۹ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است که بیشترین آن از آن بیمه های درمانی با سهم 524 میلیارد تومان معادل ۹۲ % از خسارات کل پرداختی می باشد.

تراز بهمن ماه سهم ودی مثبت 396 میلیارد تومان بوده است .

این شرکت در دی ماه تنها ۳۰۲ میلیارد تومان از محل بیمه های درمانی درآمد داشته است اما این میزان در بهمن ماه با ۱۸۷ % رشد به ۸۶۷ میلیارد تومان رسید.

نوشته شده در 2022-02-26

رشته بیمه درمان عمده‌ترین پرداختی ودی

درآمد بیمه دی در دی ماه نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 313% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز منفی %23 را ثبت نموده است

نوشته شده در 2022-02-12

آپدیت تکنیکال ودی

ودی یک سطح حمایت استاتیک را شکسته و محدوده حمایتی بعدی 3000 ریال میباشد با توجه به ایجاد واگرایی مثبت محتمل هست قیمت درین محدوده واکنش مثبت نشان دهد 3800 و 4200 و 5300 و 6000 موانعی هت برگشت صعودی سهم در نظر گرفته میشوند. 

نوشته شده در 2022-02-01

ثبت تراز مثبت ۴۵ درصدی ودی در آذرماه؛

 شرکت بیمه دی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 از محل فروش حق بیمه 7,556,787 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 617% افزایش داشته داشته است.بیشترین میزان پرداختی بیمه دی در آذرماه متعلق به بخش «درمان» بوده که نسبت به دوره مشابه ماه گذشته ۷ درصد افزایش پرداختی را به همراه داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %45 را ثبت نموده است

نوشته شده در 2022-01-08

گزارش آبان ودی

شرکت بیمه دی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 از محل فروش حق بیمه 1,427,136 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 95% کاهش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز منفی %71 را ثبت نموده است

و طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل فروش حق بیمه 13,119,666 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 65% کاهش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز منفی %49 را ثبت نموده است

نوشته شده در 2021-12-07

گزارش مهر ودی

 شرکت بیمه دی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 از محل فروش حق بیمه 1,494,280 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 15% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز منفی %55 را ثبت نموده است

▪️ و طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل فروش حق بیمه 11,692,530 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 98% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز منفی %44 را ثبت نموده است
 

نوشته شده در 2021-12-07

گزارش شهریور ودی

 شرکت بیمه دی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 از محل فروش حق بیمه 1,508,363 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 32% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز منفی %62 را ثبت نموده است

و  طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل فروش حق بیمه 10,198,250 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 121% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز منفی %42 را ثبت نموده است

 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل تامین: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی با درصد افزایش سرمایه: 169 درصد صادر گردید .

 


 

نوشته شده در 2021-12-07

گزارش مرداد ودی

شرکت بیمه دی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 از محل فروش حق بیمه 2,044,857 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 89% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز منفی %38 را ثبت نموده است

و طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل فروش حق بیمه 8,689,887 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 150% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز منفی %37 را ثبت نموده است
همچنین شرکت افزایش سرمایه خود را به ثبت رسانید.

نوشته شده در 2021-12-07

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

 شرکت بیمه دی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 از محل فروش حق بیمه 1,893,199 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 121% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز منفی %30 را ثبت نموده است

همچنین طی عملکرد 4 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل فروش حق بیمه 6,645,030 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 178% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز منفی %36 را ثبت نموده است

نوشته شده در 2021-08-28

افزایش سرمایه

 شرکت در مرحله  پنجم از روند  افزایش سرمایه و برگزاری مجمع جهت افزایش سرمایه 228 درصدی از محل تجدید ارزیابی و آورده نقدی میباشد.

 

نوشته شده در 2021-07-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/03/31

شرکت درین ماه  از محل فروش حق بیمه 1,168,637 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 102% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز منفی %65 را ثبت نموده است

همچنین طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل فروش حق بیمه 4,751,831 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 211% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز منفی %39 را ثبت نموده است

نوشته شده در 2021-07-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/30

 مجوز افزایش سرمایه 143 درصدی  از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد.

درآمد شرکت در اردیبهشت ماه نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 173% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز منفی %37 را ثبت نموده است

و طی عملکرد 2 ماهه  نسب به مدت مشابه سال قبل 278% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز منفی %18 را ثبت نموده است

نوشته شده در 2021-05-31

آخرین آپدیت ها