ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

ودی | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال بیمه دی

 

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت بیمه دی
نماد ودی
سال تاسیس 1381
سال عرضه اولیه اسفند 1383
موضوع فعالیت بیمه و صندوق ازنشستگی بجز تامین اجتماعی
منابع درآمدی درآمد از عقد بیمه نامه جدید
تاثیر دلار افزایش نرخ دلار بصورت غیر مستقیم منجر به رشد درآمد های غیرعملیاتی شرکت میشود
سهامداران عمده شرکت گروه مالی و اقتصادی دی 19٪ / بانک دی 16٪ / ش آتیه سازان دی 10٪ / ش تعاونی مسکن کارکنان بانک دی 9٪ 

نماد ودی (بیمه دی) در سال ۱۳۸۱ اعضای محترم هیأت مؤسس با بررسی بازار کشور و موقعیتهای تجاری و لحاظ نمودن فعالیتهای بیمه ای و منابع خود، تشکیل یک بنگاه اقتصادی کارآمد جهت انجام فعالیتهای بیمه گری و تحت پوشش قرار دادن شرکتهای تولیدی، تجاری و خدماتی تحت پوشش هیات موسس شامل سازمان اقتصادی کوثر، ش رکت سرمایه گذاری البرز، شرکت سرمایه گذاری ری و شرکت شاهد، تصمیم گرفتند در راستای سیاستهای کلان کشور مبتنی بر حضور فعال بخش خصوصی در عرصه بازار بیمه، شرکت بیمه دی را تاسیس نمایند. شرکت بیمه دی پس از اخذ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ج.ا.ایران و رعایت تشریفات قانونی، در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۳ تحت شماره ۲۴۱۵۱۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردید.

عوامل موثر بر درآمد ودی

حق بیمه های دریافتی توسط این صنعت منبع اصلی برای سرمایه گذاری و ایجاد درآمد محسوب میشود، تنها با سرمایه گذاری مبالغ حاصل از عملیات بیمه گری می تواند سود موثری ایجاد نماید

وجود رکود عمیق در اقتصاد، برآورده نشدن کامل توقعات ناشی از توافق برجام در گسترش مناسبات و همکاریهای اقتصادی بین المللی و برداشته شدن تحریم ها، بالا بودن نرخ سود بانکی ، فروش اوراق بدهی با نرخهای بالای سود به منظور تامین مالی و پرداخت بدهی های دولت، نوسانات شدید قیمت نفت ، تغییرات مدیریتی در سازمان بورس و اوراق بهادار و هیجانات ناشی از اتفاقات سیاسی در دنیا ، عوامل موثر بر صنعت بیمه و محیط پیرامون شرکت می باشد 

بیشترین درآمدشرکت به افراد حقیقی است و تورم و افزایش قیمت ها منجر به کاهش توان پرداخت حق بیمه میگردد.

فعالیت اصلی ودی

 • انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و غیر زندگی
 • تحصیل پوششهای بیمه های اتکایی در رابطه با بیمه نامه های صادره قبول بیمه های اتکایی از صندوق بیمه محلی منطقه‌ای و بین‌المللی به صورت متقابل در محدوده مورد تایید بیمه مرکزی
 • سرمایه گذاری از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چهارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه

عوامل موثر بر هزینه های ودی

ادامۀ حیات شرکت‌ها و سایر بنگاه‌ها در بازار آزاد که در آن رقابت روزبه‌روز شدیدتر و بی‌رحمانه‌تر می‌شود بدون برخورداری از سطحی مطلوب از اثربخشی در دستیابی به اهداف و کارآیی و صرفۀ اقتصادی و مدیریت بهینۀ منابع امکان‌پذیر نیست.
به طور معمول باقی ماندن شرکت‌ها در عرصۀ رقابت در یک صنعت رقابتی به دو طریق امکان‌پذیر است. افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها. بخش عمده‌ای از هزینه‌ها در صنعت بیمه به عملیات بیمه‌ای شرکت مربوط می‌شود که خسارت‌ها و هزینه‌های جانبی بیمه‌ای مربوط نمونه‌ای از آنهاست و مدیریت این‌گونه هزینه‌ها کاملاً تخصصی است؛ اما بخش دیگری از هزینه‌ها در شرکت‌های بیمه همچون دیگر شرکت‌ها به هزینه‌های عمومی و اداری و پرسنلی بازمی‌گردد.

حقوق پرداختی به پرسنل شرکت، هزینۀ شعب نمونه‌ای از این هزینه‌ها به شمار می‌روند. در این گزارش سعی شده است که هزینه‌های عمومی، اداری و پرسنلی شرکت‌های صنعت بیمه به لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار گیرند. جامعۀ آماری مورد بررسی در این گزارش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است

بخش عمده‌ای از هزینه‌های عمومی و اداری و پرسنلی از سوی شرکت‌های بیمه در شعب این شرکت‌ها صرف می‌شود.

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ نیز با هدف اراﺋـﻪ‌ی ﺧـﺪﻣﺎت بیمه‌ای مثل ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎلی ﺑﻴﻤﻪﮔﺬاران در ازای درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ بیمه، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. اﻳـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، به ﻣﻨﻈﻮر واگذاری ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد و اراﺋﻪ‌ی ﭘﻮﺷـﺶﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧﻄﺮات ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻣﺮ بیمه‌های اتکایی نیز می‌پردازند. در این بخش به توضیح برخی از هزینه‌های شرکتهای بیمه خواهیم پرداخت:

 • هزینه صدور
 • هزینه بیمه
 • هزینه بیمه اضافی
 • هزینه بیمه برگشتی
 • هزینه بیمه عاید نشده و ذخیره حق بیمه
 • هزینه بیمه مازاد
 • هزینه بیمه شده (در بیمه اموال)
 • هزینه خسارت
 • هزینه‌های بیمه ای (عملیاتی)
 • هزینه های کارشناسی بیمه
 • هزینه خسارت
 • هزینه خسارت واقع شده
 • هزینه خسارت واقع شده اما پرداخت نشده
 • هزینه خسارات معوق
 • هزینه ذخیره خسارت معوق
 • هزینه استهلاک

اثر نرخ ارز بر ودی

مسائل ارزی از سه جنبه بر صنعت بیمه اثرگذار بوده که شامل درآمد، هزینه و مسائل اتکایی است.به نحوی که به خاطر افزایش نرخ ارز که نیاز به منابع ارزی را افزایش داده و از سوی دیگر سرمایه کارخانه هارا به لحاظ ارزشی بالا برده است باید حق بیمه نیز افزایش یابد و این موضوع روی درآمد شرکت های بیمه و بزرگشدن کیک بیمه ای در اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود. صنعت بیمه نه توان بیمه کردن نوسانات نرخ ارز را دارد و نه در دنیا این موضوع خیلی مرسوم است. به این معنیکه ۹۵ درصد کشورها ریسک های سیستماتیک را بیمه نمی کنند. چرا که نمی توان ریسکی را بیمه کرد که بخشعمده ای از کشور از آن اثر می پذیرد. اکنون پیش بینی اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری مواجه است و بنابراین تغییرات نرخ ارز نیز اثرات مثبت و یا منفیبر روی آن به جای می گذارد. بنابراین فعالان اقتصادی انتظار دارند تا بتوان اقتصاد را به صورت پیش بینی پذیرداشته باشند

سایر عوامل سود و زیان بر ودی

 • ریسک کاهش نرخ سود بانکی
 • ریسک عملیاتی
 • ریسک بیمه‌گری
 • ریسک بازار
 • ریسک اعتبار

آخرین اخبار و آپدیت سهم ودی   (ودی | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال بیمه دی)


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت ماه سال 1403 ) نماد ودی

نوشته شده توسط Mina در 08 خرداد 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1402 ) نماد ودی

گزارش عملکرد ماهانه ودی 

بیمه دی در فروردین ماه از محل حق بیمه صادره مبلغ 1135.2 میلیارد تومان را به عنوان درامد شناسایی نمود، همچنین در این ماه به میزان 675.9 میلیارد تومان نیز به عنوان خسارات پرداختی گزارش نمود.

تراز عملیاتی بیمه دی مثبت 67% گزارش شده است.

 

برای مطالعه بیشتر در صنعت بانک :

حمایت و مقاومت نماد اتکای

بررسی تحلیل بنیادی سهم بپاس

اخبار جدید دانا

نوشته شده توسط Mina در 17 اردیبهشت 1403

افزایش سرمایه سهم ودی

با توجه به ماده ۱۰ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس، با عنایت به لزوم ارسال صورتجلسه و مستندات مجمع عمومی فوق العاده مربوط به اداره ثبت شرکتها ظرف مدت یک ماهه به استحضار می رساند صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ این شرکت طی نامه شماره ۱۴۳/۶۰۲/۶۹۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ که به تایید بیمه مرکزی ج. ایران رسیده برای طی مراحل بعدی به اداره ثبت اسناد و املاک کشور ارسال شده است. شما میتوانید جزئیات افزایش سرمایه سهم ودی را در بخش ذیل مطالعه فرمائید:

جزئیات افزایش سرمایه سهم ودی

 • سرمایه فعلی: 595 میلیارد تومان 
 • مبلغ افزایش سرمایه: 355 میلیارد تومان
 • درصد افزایش سرمایه: 60 درصد 
 • منبع تامین افزایش سرمایه: از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها
 • موضوع افزایش سرمایه:  اصلاح ساختار مالی 

نوشته شده توسط محسن در 01 اردیبهشت 1403

آخرین اخبار سهم ودی؛ تحلیل گزارش اسفند ماه 1402

بیمه دی

سهم ودی (شرکت بیمه دی) در اسفند ماه سال 1402 حدود مبلغ 606 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 27% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد ودی در اسفند ماه مبلغ 1583 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 33 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده است.

سود ودی

لذا با توجه به آمار مذکور تراز اسفند ماه این شرکت با 38 درصد رشد در ماه گذشته به منفی 977 میلیارد تومان در این ماه تبدیل شده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی ودی در اسفند ماه:

 1. بیمه های درمان 42 درصد معادل 252 میلیارد تومان 
 2. بیمه های ثالث 35 درصد معادل 212 میلیارد تومان 

عملکرد ماهانه ودی

نوشته شده توسط محسن در 01 اردیبهشت 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( بهمن ماه سال 1402 ) نماد ودی

عملکرد ماهانه سهم ودی 

مجموع درآمد های عملیاتی بیمه دی ( ودی ) در بهمن ماه سال 1402 نسبت به ماه گذشته 31% افزایش و هزینه ها مشابه ماه گذشته بوده است.

تراز عملیاتی بیمه دی در بهمن ماه با کمی بهبود به منفی 60% رسیده است.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت بیمه :

بهبود عملکرد نماد کوثر در گزارشات کدالی

اخبار جدید سهم پر نوسان ودی

بررسی موقعیت تکنیکالی دانا

نوشته شده توسط Mina در 16 اسفند 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد ودی تاریخ 21 بهمن ماه سال 1402

بروز رسانی و بررسی چارت تکنیکال سهم ودی ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط Mina در 21 بهمن 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( دی ماه سال 1402 ) نماد ودی

بررسی گزارش ماهانه کدال نماد ودی

بیمه دی مبلغ 365.6 میلیارد تومان به عنوان درآمد عملیاتی و مبلغ 1196.9 میلیارد تومان را به عنوان هزینه های مرتبط با آن را در گزارش ماهانه خود روی کدال قرار داد.

عملکرد ماهانه سهم ودی نشان میدهد که حق بیمه صادره کاهش 22 درصدی و خسارات پرداختی به سپرده ها افزایش 9 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است و در نتیجه تراز بیمه دی در دی ماه منفی 69% گزارش شده است.

 

برای مشاهده تحلیل جدید نماد آسیا از گروه بیمه این لینک را کلیک کنید.

نوشته شده توسط Mina در 14 بهمن 1402

صورت مالی 9 ماهه نماد ودی منتهی به 30 آذر ماه سال 1402

بررسی صورت مالی نماد ودی

بر اساس گزارش میاندوره ای 9 ماهه بیمه دی که در سایت کدال قرار گرفته است، شاهد تغییرات با اهمیت دوره نسبت به مدت مشابه هستیم؛

درآمد های بیمه ای 67% افزایش

هزینه های بیمه ای 36% افزایش

سود عملیاتی 167% افزایش

سود به ازای هر سهم ودی ( ذودی ) 1302 ریال گزارش شده است، این در حالی است که EPS نماد ودی طی مدت مشابه 518 ریال و افزایش 151 درصدی داشته است.

 

برای مشاهده تحلیل جدید سهم پارسیان در صنعت بیمه این لینک را کلیک کنید.

نوشته شده توسط Mina در 02 بهمن 1402

تحلیل تکنیکال سهم ودی 10 دی ماه 1402

مقاومت های سهم ودی

قیمت سهم بیمه دی در مسیر صعودی خود مقاومت ناحیه ۱۴۰۰ تومان را پیش روی خود دارد که در صورت حفظ فشار تقاضای به وجود آمده در کلیت بازار می‌تواند به این محدوده برسد. اما در صورت برگشت سهم و ایجاد فشار عرضه در کلیت بازار، مهمترین حمایت‌های سهم بیمه دی ناحیه ۹۰۰ و ۸۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نمودار سهم ودی

نوشته شده توسط محسن در 10 دی 1402

افزایش سرمایه نماد ودی

تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت ودی در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد. جزئیات افزایش سرمایه سهم ودی را در بخش پایین ملاحظه می‌فرمایید:

جزئیات افزایش سرمایه سهم ودی

 • سرمایه فعلی: 595 میلیارد تومان 
 • مبلغ افزایش سرمایه: 355 میلیارد تومان
 • درصد افزایش سرمایه: 60 درصد 
 • منبع تامین افزایش سرمایه: از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها
 • موضوع افزایش سرمایه:  اصلاح ساختار مالی 

همچنین نماد البرز (شرکت بیمه البرز) دیگر نمادی از صنعت بیمه میباشد که افزایش سرمایه جذابی خواهد داشت. شما میتوانید با کلیک بر روی این گزینه از جزئیات افزایش سرمایه این سهم مطلع شوید.

نوشته شده توسط محسن در 10 دی 1402

آخرین اخبار سهم ودی؛ تحلیل گزارش آذر ماه 1402

بیمه دی

سهم ودی (شرکت بیمه دی) در آذر ماه سال 1402 حدود مبلغ 470 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 6% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نماد ودی در آذر ماه مبلغ 1100 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 9 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز این شرکت با 24 درصد رشد در ماه گذشته به منفی 630 میلیارد تومان در این ماه تبدیل شده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی ودی در آذر ماه:

 1. بیمه های درمان 53 درصد معادل 248 میلیارد تومان 
 2. بیمه های ثالث 22 درصد معادل 103 میلیارد تومان 

ضمنا بهترین عملکرد صنعت بیمه ای در آذر ماه برای نماد کوثر بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

عملکرد ماهانه ودی

نوشته شده توسط محسن در 10 دی 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( آبان ماه سال 1402 ) نماد ودی

گزارش فعالیت نماد ودی آبان ماه سال 1402

نماد ودی ( ذودی ) طی عملکرد ماهانه از محل حق بیمه صادره درآمد 501.7 میلیارد تومان را شناسایی نموده است که افزایش 18 درصدی در مقایسه با ماه گذشته داشته است.

میزان خسارات پرداختی سهم ودی با افزایش 3 درصدی به رقم 1008.8 میلیارد تومان رسیده است.

تراز عملیاتی بیمه بپاس منفی 50% گزارش شده است.

افزایش سرمایه نماد ودی در آبان ماه سال 1402

سهم ودی در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 236 درصدی از محل آورده نقدی و سود انباشته میباشد.

برای مشاهده تحلیل بنیادی سهم البرز بعنوان سهم فاندامنتالی در صنعت بیمه این لینک را مطالعه کنید. 

 

نوشته شده توسط Mina در 08 آذر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مهر ماه سال 1402 ) نماد ودی

وضعیت نماد ودی در گزارش تحلیلی کدال با کاهش 6 درصدی درآمد و رشد 5 درصدی هزینه ها نسبت به ماه گذشته همراه بوده است، تراز عملیاتی بیمه دی در عملکرد مهر ماه -57% میباشد، باید در نظر داشت ودی در مرحله دوم و اظهار نظر حسابرس جهت افزایش سرمایه 236 درصدی از محل سود انباشته و آورده نقدی میباشد، مشارکت در مجمع سهم ودی به دلیل خواب سرمایه پیشنهاد داده نمیشود.

نوشته شده توسط Mina در 17 آبان 1402

صورت مالی 6 ماهه نماد ودی منتهی به 31 شهریور ماه سال 1402

نماد ودی ( ذودی ) در عملکرد نیم سال ابتدایی سال 1402 830 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی نموده است که در مقایسه با دوره مشابه 142% افزایش داشته است، بیمه دی در گزارش میاندوره ای 1088 ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است که افزایش مطلوب 122 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است، همچنین حاشیه سود عملیاتی بیمه دی با افزایش 48 درصدی به عدد 10% رسیده است.

نوشته شده توسط Mina در 06 آبان 1402

تحلیل بنیادی سهم ودی؛ بررسی صورت های مالی 3 ماهه منتهی به خرداد ماه 1402

درآمد های بیمه ای: 2270 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  48% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 433 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  118% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 331 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  101% افزایش   یافته است.
EPS نماد ودی : 556 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  101% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد ودی:

 • در خصوص تغییر بیش از ۳۰ درصدی سود (زیان) عملیاتی ( دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال مالی ۱۴۰۱ موارد زیر را میتوان اشاره نمود: 
  1. انعقاد قرارداد بیمه نامه درمان تکمیلی بنیاد شهید و امور ایثارگران برای سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ با سرانه هر نفر ۵.۷۰۰.۰۰۰ ریال و رشد ۶۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل
  2. واگذاری ۹۵ درصدی ۸۶) درصد واگذاری اختیاری و ۹ درصد واگذاری اجباری حق بیمه درمان بنیاد شهید و شناسایی کارمزد واگذاری دوماهه
  3. کاهش نسبت خسارت به میزان یک واحد نسبت به سال قبل
  4. آزاد سازی ذخایر حق بیمه های سال مالی قبل
  5. برآورد صحیح خسارتهای معوق سال مالی قبل
 • پیش بینی های شرکت ودی در خصوص تولید و فروش محصولات:

  • نماد ودی (شرکت بیمه دی) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 10100 میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.

  • نماد ودی با ثبت فروش 2270 میلیارد تومانی در پایان سه ماهه ابتدایی سال توانست حدود 16 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

نوشته شده توسط محسن در 08 مهر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( شهریور ماه سال 1402 ) نماد ودی

درآمد عملیاتی نماد ودی ( ذودی ) از محل حق بیمه صادره کاهش 34 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است و به 454.2 میلیارد تومان رسیده است، همچنین خسارات پرداختی بیمه دی رشد 7 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است و به 936.9 میلیارد تومان رسیده است و به همین دلیل تراز عملیاتی بیمه دی در شهریور ماه منفی 52% ارزیابی میشود.

تراز عملکرد تجمیعی ودی به دلیل فروش خوب اردیبهشت ماه مثبت 190% میباشد.

نوشته شده توسط Mina در 04 مهر 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد ودی تاریخ 18 شهریور ماه سال 1402

قیمت نماد ودی با صعودی خوبی که داشته به سطح مقاومتی 12000 ریال رسیده و به این سطح واکنش منفی نشان داده است، ادامه دار شدن صعود و حفظ قدرت خرید توسط خریداران، حرکت سهم ودی تا 17000 ریال تضمین خواهد شد، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی، اولین حمایت ودی محدوده 8500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 18 شهریور 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مرداد ماه سال 1402 ) نماد ودی

درآمد عملیاتی نماد ودی ( بیمه دی ) در مقایسه با ماه گذشته 107% رشد داشته و به رقم 684.3 میلیارد تومان رسیده است، همچنین خسارات پرداختی نماد ودی با افت 3 درصدی به رقم 877.4 میلیارد تومان رسیده است، تراز عملیاتی بیمه دی در مرداد ماه منفی 22% گزارش شده است.

تراز تجمیعی بیمه دی مثبت 213% از ابتدای سال مالی بوده است.

نوشته شده توسط Mina در 11 شهریور 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( تیر ماه سال 1402 ) نماد ودی

درآمد نماد ودی ( ذودی ) در گزارش فعالیت ماهانه تیر ماه سال 1402 برابر با 331.3 میلیارد تومان گزارش شده است و خسارات پرداختی بیمه دی طی این دوره 902.9 میلیارد تومان بوده است، تراز عملیاتی سهم ودی ( ذودی ) طی عملکرد ماهانه منفی 63% و طی عملکرد تجمیعی 4 ماهه مثبت 272% میباشد که عمدتا به دلیل شناسایی درامد قابل توجه در اردیبهشت ماه میباشد.

نوشته شده توسط Mina در 09 مرداد 1402

تحلیل تکنیکال سهم ودی 19 تیر 1402

قیمت سهم ودی بر روی مقاومت مهم ناحیه 820 تومان قرار گرفته است لذا در صورت توانایی قیمت نسبت به عبور از این ناحیه، مقاومت بعدی سهم ودی به ترتیب ناحیه ۹۵۰ تومان و 1250 تومان در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت تمایل قیمت نسبت به اصلاح بیشتر اولین حمایت سهم ودی ناحیه ۵۸۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط محسن در 19 تیر 1402

تحلیل بنیادی سهم ودی؛ بررسی صورت های مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه 1401

شرکت بیمه دی با نماد ودی در صورت مالی سالانه خود منتهی به اسفند ماه سال ۴۰۱ حدود مبلغ ۳۲۳ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۸ % کاهش پیدا کرده است.

همچنین eps نماد ودی ۵۴۳ ریال به ازای هر سهم تعیین شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸ % کاهش پیدا کرده است.

با توجه به مشاهده روند افزایش حق بیمه در سال های گذشته و عملکرد واقعی سال ۱۴۰۱ و تصمیم شرکت مبنی بر افزایش تولید حق بیمه از طریق بهره گیری از روش های نوین عرضه محصولات جاری ، حق بیمه ای معادل ۱۵۶.۵۲۸میلیارد ریال برای سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است که بیانگر افزایش ۶۳درصدی نسبت به عملکرد واقعی سال ۱۴۰۱می باشد.

 

نوشته شده توسط محسن در 19 تیر 1402

آخرین اخبار سهم ودی؛ تحلیل گزارش خرداد ماه 1402

سهم ودی (شرکت بیمه دی) در خرداد ماه سال 1402 حدود مبلغ 425 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 96% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نماد ودی در خرداد ماه مبلغ 804 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 13 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز این شرکت با منفی 104 درصد تغییر در ماه گذشته به منفی 379 میلیارد تومان در این ماه تبدیل شده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی ودی در خرداد ماه:

 1. بیمه های درمان 56 درصد
 2. بیمه های ثالث 25 درصد
 3. بیمه های مسئولیت 7 درصد

نوشته شده توسط محسن در 19 تیر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت ماه سال 1402 ) نماد ودی

عملکرد ماهانه نماد ودی ( ذودی ) در اردیبهشت ماه سال 1402 نشان میدهد که درآمدی برابر 11731 میلیارد تومان شناسایی شده که جهش جدی درآمد در بیمه دانا اتفاق افتاده است، همچنین به نسبت افزایش درآمد میزان خسارات پرداختی نیز به 926.6 میلیارد تومان رسیده است، تراز بانک دی در اردیبهشت ماه مثبت 1166% میباشد که افزایش درخشان در مقایسه با ماه گذشه داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 17 خرداد 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد ودی تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال 1402

نماد ودی به محدوده مقاومتی 8000 ریال واکنش منفی نشان داده و مانند بازار در حال اصلاح هست، محدوده 6500 ریال اولین حمایت سهم خواهد بود که در صورت از دست رفتن این محدوده پیشنهاد به جایگزینی نماد میشود، همچنین مقاومت بعدی سهم ودی 9700 ریال ارزیابی میگردد.

نوشته شده توسط Mina در 18 اردیبهشت 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1402 ) نماد ودی

درآمد عملیاتی بیمه دی در فروردین ماه سال 1402 از محل حق بیمه صادره 629.3 میلیارد تومان و میزان خسارات پرداختی برابر با 476.9 میلیارد تومان بوده است، عملکرد بیمه دی در مقایسه با مدت مشابه عملکرد ضعیفی بوده اما تراز مثبت 32% میباشد.

نوشته شده توسط Mina در 16 اردیبهشت 1402

تحلیل گزارش فعالیت اسفند ماه 1401 سهم ودی

نماد ودی (بیمه دی) در آخرین ماه از سال ۱۴۰۱ یعنی اسفند ماه حدود 409 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که بیشترین آن سهم بیمه های ثالث اجباری با سهم 151 میلیارد تومان در رتبه نخست و پس از آن بیمه های مسئولیت با سهم 99 میلیارد تومان در رتبه دوم بوده است.

همچنین ودی در اسفندماه حدود 943 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که بیشترین آن سهم بیمه نامه های درمان با سهم 735 میلیارد تومان و پس از آن در رتبه دوم بیمه های شخص ثالث با سهم 136 میلیارد تومان بوده است.

بنابراین آسیا با ثبت تراز منفی 534  میلیارد تومانی در پایان سال ۱۴۰۱ نتوانست عملکرد مثبتی را از خود بروز دهد.

 

نوشته شده توسط محسن در 28 فروردین 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد ودی تاریخ 6 فروردین ماه سال 1402

نماد ودی در محدوده حساس مقاومتی 4600 ریال قرار دارد، حمایت سهم 3800 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورتی که سهم ودی موفق به عبور از این محدوده مقاومتی گردد، حرکت سهم تا قیمت های 5500 و 6300 ریال محتمل خواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 06 فروردین 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( بهمن ماه ) سال 1401 نماد ودی

درآمد ودی با رشد 9 درصدی نسبت به ماه قبل به رقم 217.9 میلیارد تومان رشیده است و خسارات پرداختی نیز با رشد 7 درصدی نسبت به ماه قبل، معادل 730 میلیارد تومان گزارش شده و تراز بهمن ماه نماد ودی منفی 70% ثبت شد.

مجموع درآمد بیمه دی طی عملکرد 11 ماهه نسبت به مدت مشابه هیچگونه تغییری را نداشته است.

نوشته شده توسط Mina در 10 اسفند 1401

گزارش فعالیت ماهانه ( دی ماه ) سال 1401 نماد ودی

شرکت بیمه دی با نماد ودی در دی ماه درآمدی معادل 199.1 میلیارد تومان از محل بیمه نامه جدید را ثبت نمود، همچنین خسارات پرداختی بیمه دی 681.2 میلیارد تومان گزارش شد، در نتیجه تراز سهم ودی در دی ماه منفی 71% گزارش شده، مجموع درآمد سهم ودی طی عملکرد 10 ماه رشد 264 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته و تراز تجمیعی مثبت 57% است.

نوشته شده توسط Mina در 10 اسفند 1401

صورت مالی میان دوره ای نه ماهه 1401 سهم ودی

شرکت بیمه دی (ودی) طی دوره نه ماهه 1401  به ازای هر سهم 518 ریال سود محقق نموده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30% افت داشته است. سود عملیاتی سهم ودی نیز طی این دوره افت 39 درصد داشته است. علت این کاهش سود عمدتا ناشی از افزایش 132 درصد خسارات پرداختی و افزایش 52 درصدی هزینه های عمومی اداری بوده است . 

 پیش بینی شرکت بیمه دی تا پایان سال برای حق بیمه افزایش ۳۹ درصدی نسبت به عملکرد واقعی سال ۱۴۰۰ می باشد ، اما با توجه به افزایش سایر هزینه ها محتمل هست نماد ودی سودی معدل با سال قبل را محقق نماید . 

نوشته شده توسط Mina در 05 بهمن 1401

بررسی گزارش آذر ماه 1401 سهم ودی

سهم ودی (شرکت بیمه دی) در آذر ماه  سال 1401 حدود مبلغ 264 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 76% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نماد ودی در آذر ماه مبلغ 659 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 39 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز این شرکت با از مثبت 30 میلیارد تومان در ماه گذشته به منفی 395 میلیارد تومان در این ماه تبدیل شده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی ودی در آذر ماه:

 1. بیمه های درمان 27 درصد
 2. بیمه های ثالث 47 درصد
 3. بیمه های مسئولیت 6 درصد

نوشته شده توسط محسن در 23 دی 1401

تحلیل تکنیکال نماد ودی 23 دی 1401

قیمت سهم ودی پس از شکست خط روند نزولی تا مقاومت ناحیه ۵۷۰ تومان نزدیک شده است لذا می تواند با تست این مقاومت، قدرت ناحیه را بسنجد. در صورت توانایی عبور قیمت از این ناحیه مقاومتی، مقاومت بعدی سهم ودی ناحیه ۸۵۰ تومان در نظر گرفته می شود اما در صورت بروز واکنش منفی به ناحیه مقاومتی ۵۷۰ تومان حمایت ناحیه ۴۰۰ تومان می تواند سد راه قیمت از ریزش بیشتر شود.

نوشته شده توسط محسن در 23 دی 1401

تحلیل بنیادی ودی؛ بررسی گزارش آبان ماه

سهم ودی (شرکت بیمه دی) در آبان ماه  سال 1401 حدود مبلغ 162 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 4% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نماد ودی در آبان ماه مبلغ 740 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 68 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز این شرکت با 112% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به منفی 578 میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی ودی در آبان ماه:

 1. بیمه های ثالث 39 درصد
 2. بیمه های درمان 27 درصد
 3. بیمه های حوادث سرنشین 6 درصد

نوشته شده توسط محسن در 21 آذر 1401

تحلیل بنیادی نماد ودی؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه ودی

ای پی اس محقق شده نماد ودی (بیمه دی)  در گزارش صورت مالی میان دوره ای 6 ماهه با تغییر -21 درصدی به  503 ریال سود رسیده است . مدت مشابه این رقم برابر با 603 ریال بود.همچنین حق بیمه خالص 205 درصد رشد ، درآمدهای بیمه ای 89 درصد رشد و سود عملیاتی افت 21 درصد ی را تجربه نموده است . تعییر با اهمیت دیگری در گزارش تفسیری مدیریت بیان نگردیده است . 

نوشته شده توسط Mina در 01 آذر 1401

گزارش مهر ماه ودی

نماد ودی (بیمه دی) در انتهای مهر ماه از محل فروش حق بیمه 1,677,261 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 12% افزایش داشته داشته است.همچنین شرکت .

مبلغ 4410626 میلیون ریال را بعنوان خسارت پرداختی شناسایی نموده است . 

  نماد ودی در این ماه تراز منفی %62 (273.3-)را ثبت نموده است.

نوشته شده توسط Mina در 14 آبان 1401

تحلیل تکنیکال ودی 7 آبان ماه

نماد ودی (بیمه دی) وارد محدوده حمایتی 3000 ریال و مقاومتی 3500 ریال شده است، در صورت عبور از مقاومت، حرکت سهم ودی تا 3500 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن حمایت و ادامه دار شدن اصلاح، حمایت بعدی سهم ودی 2400 ریال خواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 07 آبان 1401

گزارش ودی در شهریور ماه

نماد ودی (بیمه دی) در عملکرد شهریور ماه خود از محل فروش حق بیمه 1,790,612 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 19% افزایش داشته داشته است.این رقم کاهش 42 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است . میزان خسارت پرداخت شده نماد ودی نیز 601.7 میلیارد تومان گزارش شده و  شرکت در این ماه تراز منفی %70 را ثبت نموده است.

نوشته شده توسط Mina در 01 آبان 1401

تراز ادامه دار منفی بیمه دی در مرداد ماه

نماد ودی (بیمه دی) در مرداد ماه  سال 1401 حدود مبلغ 308 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 38% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد ودی در مرداد ماه مبلغ 472 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 21 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز این شرکت با 56% کاهش در مقایسه با ماه گذشته به منفی 164 ممیلیارد تومان رسیده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی نماد ودی در مرداد ماه:

 1. بیمه های درمان 62 درصد
 2. بیمه های ثالث 17 درصد
 3. بیمه های مسئولیت 5درصد

نوشته شده توسط محسن در 22 شهریور 1401

تحلیل تکنیکال ودی شهریور ماه

نماد ودی در حال حاضر حمایت 4000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 5700 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی سهم ودی 3500 ریال خواهد بود که در اینصورت حد ضرر فعال خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 14 شهریور 1401

گزارش عملکرد تیر ماه بیمه دی

نماد ودی (بیمه دی) در تیر ماه  سال 1401 حدود مبلغ 224 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 62% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد ودی در تیر ماه مبلغ 595 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 38 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز این شرکت با 25% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به منفی 371 ممیلیارد تومان رسیده است.

 

نوشته شده توسط محسن در 20 مرداد 1401

گزارش عملکرد خرداد ماه بیمه دی

نماد ودی (بیمه دی) در خرداد ماه  سال 1401 حدود مبلغ 138 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 98% کاهش پیدا کرده است.

همچنین سهم ودی در خرداد ماه مبلغ 431 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 11 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز ودی  با 105% کاهش در مقایسه با ماه گذشته به منفی 105 ممیلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 20 مرداد 1401

سود سهام نماد ودی (بیمه دی)

برنامه زمانبندی پرداخت سود نماد ودی (بیمه دی) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰ شرکت بیمه دی، به شرح زیر به استحضار می رسد:

 1. سود سهام مصوب کلیه سهامداران حقیقی دارای کد سجام از طریق شماره حساب اعلام شده در سامانه سجام توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ پرداخت می گردد. سهامداران حقیقی که فاقد اطلاعات تائید شده سجام می باشند از تاریخ  ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ با مراجعه به شعب بانک دی در سراسر کشور و با ارائه اصل و تصویر کارت ملی و اعلام کد سهامداری نسبت به دریافت سود سهام خود اقدام نمایند
 2.  سود سهامداران حقوقی تا ۵ درصد از طریق واریز به حساب بانکی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ بر اساس درخواست کتبی به همراه فرم پیوست پرداخت خواهد شد.
 3. همچنین سود سهام سهامداران بالای ۵ درصد ظرف مهلت قانونی تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ بر اساس درخواست کتبی به همراه فرم پیوست پرداخت خواهد شد

توجه : اشخاص حقوقی باید فرم مذکور را در سربرگ شرکت و با امضای صاحبان مجاز و مهر شرکت تهیه و به همراه آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضای مجاز به آدرس ذیل ارسال و یا به شماره دورنگار اعلامی فکس نمایند. آدرس: بلوار میرداماد، بین نفت شمالی و مدرس، پلاک ۲۳۹

نوشته شده توسط محسن در 20 مرداد 1401

گزارش فعالیت اردیبهشت ماه

شرکت بیمه دی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اردیبهشت نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %122 را ثبت نموده است

باید در نظر داشت شرکت قصد دارد  تعداد 164،809،348 سهم معادل2.7 درصد را بطور عمده و نقد از طریق بازار اول فرابورس ایران به فروش برساند.

نوشته شده توسط Mina در 29 خرداد 1401

آپدیت تکنیکال ودی خرداد ماه

قیمت در حال حاضر مقاومت 6200 ریال را بر سر راه خود دارد،در صورت عبور از این مقاومت حرکت قیمت تا محدوده مقاومتی 7000 ریال دور از ذهن نخواهد بود و همچنین در صورتی که قیمت وارد فاز اصلاحی شود حمایت سهم 4400 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در اینصورت حد ضرر فعال میشود.

نوشته شده توسط Mina در 25 خرداد 1401

گزارش عملکرد فروردین ودی

درآمدی که بیمه دی در فروردین‌ماه از محل فروش حق بیمه شناسایی کرد، شاهد رشد چشمگیر ۲۶۸ درصدی نسبت به مدت مشاب سال گذشته بوده به‌گونه‌ای که توانسته در حدود ۷،۴۳۵ میلیارد ریال درآمد را ارائه کند.همچنین شرکت طی افشاییه ای از مناقصه خرید خدمت بیمه درمان تکمیلی بنیاد شهید و امور ایثارگران خبر داد.

 نتیجه مناقصه: احراز رتبه اول در مناقصه عمومي دو مرحله اي

مبلغ قرارداد : 67,200,000 میلیون ریال

نوشته شده توسط Mina در 02 خرداد 1401

تحلیل تکنیکال ودی 9 فروردین 1401

قیمت در یک کانال صعودی کوتاه مدت در حال نوسان می باشد که اکنون با برخورد به محدوده مقاومتی سقف کانال واکنش منفی را از خود نشان داده است. محدوده حمایتی کف کانال و سپس در صورت شکست کشف حمایتی ۳۰۰ تومان محدوده محکمی برای ایجاد تقاضای مجدد در قیمت می باشد که در صورت نزول قیمت آنها را خواهد دید اما در صورت رشد و شکست سقف کانال مقاومت بعدی و مهم محدوده ۴۳۵ تومان می باشد

نوشته شده توسط محسن در 09 فروردین 1401

تراز آخرین ماه سال ۱۴۰۰ بیمه دی چگونه بود؟

شرکت بیمه دی با نماد ودی در اسفند۱۴۰۰ حدود مبلغ 754 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که بیشترین آن از آن بیمه درمان با سهم 654 میلیارد تومان معادل 87 درصد بوده است.  همچنین شرکت در اسفند ماه حدود بیش از 654 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است که بیشترین آن از آن بیمه های درمانی با سهم 523 میلیارد تومان معادل 80% از خسارات کل پرداختی می باشد. فلذا تراز اسفند ماه شرکت بیمه دی مثبت 396 میلیارد تومان بوده است .

این شرکت در دی ماه تنها ۳۰۲ میلیارد تومان از محل بیمه های درمانی درآمد داشته است اما این میزان در بهمن ماه با ۷۵ % کاهش به مثبت ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 09 فروردین 1401

گزارش بهمن ماه ودی

شرکت بیمه دی با نماد ودی در بهمن ۱۴۰۰ مبلغ ۹۶۵ میلیارد تومان بیمه جدید صادر کرد که بیشترین آن از آن بیمه درمان با سهم ۸۶۷ میلیارد تومان معادل 92 درصد بوده است همچنین شرکت در بهمن ماه حدود بیش از ۵۶۹ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است که بیشترین آن از آن بیمه های درمانی با سهم 524 میلیارد تومان معادل ۹۲ % از خسارات کل پرداختی می باشد.

تراز بهمن ماه سهم ودی مثبت 396 میلیارد تومان بوده است .

این شرکت در دی ماه تنها ۳۰۲ میلیارد تومان از محل بیمه های درمانی درآمد داشته است اما این میزان در بهمن ماه با ۱۸۷ % رشد به ۸۶۷ میلیارد تومان رسید.

نوشته شده توسط محسن در 07 اسفند 1400

رشته بیمه درمان عمده‌ترین پرداختی ودی

درآمد بیمه دی در دی ماه نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 313% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز منفی %23 را ثبت نموده است

نوشته شده توسط Mina در 23 بهمن 1400

آپدیت تکنیکال ودی

ودی یک سطح حمایت استاتیک را شکسته و محدوده حمایتی بعدی 3000 ریال میباشد با توجه به ایجاد واگرایی مثبت محتمل هست قیمت درین محدوده واکنش مثبت نشان دهد 3800 و 4200 و 5300 و 6000 موانعی هت برگشت صعودی سهم در نظر گرفته میشوند. 

نوشته شده توسط Mina در 12 بهمن 1400

ثبت تراز مثبت ۴۵ درصدی ودی در آذرماه؛

 شرکت بیمه دی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 از محل فروش حق بیمه 7,556,787 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 617% افزایش داشته داشته است.بیشترین میزان پرداختی بیمه دی در آذرماه متعلق به بخش «درمان» بوده که نسبت به دوره مشابه ماه گذشته ۷ درصد افزایش پرداختی را به همراه داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %45 را ثبت نموده است

نوشته شده توسط Mina در 18 دی 1400

گزارش آبان ودی

شرکت بیمه دی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 از محل فروش حق بیمه 1,427,136 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 95% کاهش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز منفی %71 را ثبت نموده است

و طی عملکرد 8 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل فروش حق بیمه 13,119,666 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 65% کاهش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز منفی %49 را ثبت نموده است

نوشته شده توسط Mina در 17 آذر 1400

گزارش مهر ودی

 شرکت بیمه دی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 از محل فروش حق بیمه 1,494,280 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 15% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز منفی %55 را ثبت نموده است

▪️ و طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل فروش حق بیمه 11,692,530 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 98% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز منفی %44 را ثبت نموده است
 

نوشته شده توسط Mina در 17 آذر 1400

گزارش شهریور ودی

 شرکت بیمه دی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 از محل فروش حق بیمه 1,508,363 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 32% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز منفی %62 را ثبت نموده است

و  طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل فروش حق بیمه 10,198,250 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 121% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز منفی %42 را ثبت نموده است

 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل تامین: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی با درصد افزایش سرمایه: 169 درصد صادر گردید .

 


 

نوشته شده توسط Mina در 17 آذر 1400

گزارش مرداد ودی

شرکت بیمه دی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 از محل فروش حق بیمه 2,044,857 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 89% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز منفی %38 را ثبت نموده است

و طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل فروش حق بیمه 8,689,887 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 150% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز منفی %37 را ثبت نموده است
همچنین شرکت افزایش سرمایه خود را به ثبت رسانید.

نوشته شده توسط Mina در 17 آذر 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

 شرکت بیمه دی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 از محل فروش حق بیمه 1,893,199 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 121% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز منفی %30 را ثبت نموده است

همچنین طی عملکرد 4 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل فروش حق بیمه 6,645,030 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 178% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز منفی %36 را ثبت نموده است

نوشته شده توسط Mina در 06 شهریور 1400

افزایش سرمایه

 شرکت در مرحله  پنجم از روند  افزایش سرمایه و برگزاری مجمع جهت افزایش سرمایه 228 درصدی از محل تجدید ارزیابی و آورده نقدی میباشد.

 

نوشته شده توسط Mina در 06 مرداد 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/03/31

شرکت درین ماه  از محل فروش حق بیمه 1,168,637 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 102% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز منفی %65 را ثبت نموده است

همچنین طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل فروش حق بیمه 4,751,831 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 211% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز منفی %39 را ثبت نموده است

نوشته شده توسط Mina در 06 مرداد 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/30

 مجوز افزایش سرمایه 143 درصدی  از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد.

درآمد شرکت در اردیبهشت ماه نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 173% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز منفی %37 را ثبت نموده است

و طی عملکرد 2 ماهه  نسب به مدت مشابه سال قبل 278% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز منفی %18 را ثبت نموده است

نوشته شده توسط Mina در 10 خرداد 1400
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود