support

کوثر | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال بیمه کوثر

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت بیمه کوثر
نماد کوثر
سال تاسیس مهر ماه 1389
سال عرضه اولیه آذر ماه 1392
موضوع فعالیت بیمه و صندوق ازنشستگی بجز تامین اجتماعی
منابع درآمدی درآمد از عقد بیمه نامه جدید
تاثیر دلار افزایش نرخ دلار بصورت غیر مستقیم منجر به رشد درآمد های غیرعملیاتی شرکت میشود
سهامداران عمده موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیرو های مسلح 20% /  ش س تامین اجتماعی نیرو های مسلح 15% / صندوق بیمه عمر پرسنل سپاه 10% 

 

نماد کوثر (شرکت بیمه کوثر) (سهامی عام) به استناد قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی و قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۶ تحت شماره ۳۸۶۱۹۸ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. پس از طی مراحل ثبت، شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، در انواع رشته های بیمه اموال، اشخاص و مسئولیت در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۲۷ مجوز فعالیت را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و فعالیت بیمه ای خود را آغاز نموده است.

عوامل موثر برشرکت و درآمد کوثر 

 • بازار بالفعل و بالقوه در نیروهای مسلح
 • بازار عامه کشور
 • بازارهای منطقه و خارج از کشور

محصولات و خدمات بیمه کوثر

 • انجام عملیات بیمه‌ای بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و ضوابطی که بیمه مرکزی اعلام می نماید
 • تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره
 • سرمایه گذاری از محل سرمایه ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی
 • درمان،  ثالث اجباری، ثالث مازاد دیه، حوادث سرنشین بدنه خودرو، آتش سوزی، باربری، مسئولیت کشتی، هواپیما، نفت و انرژی، اعتباری، عمرو پول

 تاثیر نرخ ارز بر کوثر 

مسائل ارزی از سه جنبه بر صنعت بیمه اثرگذار بوده که شامل درآمد، هزینه و مسائل اتکایی است.به نحوی که به خاطر افزایش نرخ ارز که نیاز به منابع ارزی را افزایش داده و از سوی دیگر سرمایه کارخانه هارا به لحاظ ارزشی بالا برده است باید حق بیمه نیز افزایش یابد و این موضوع روی درآمد شرکت های بیمه و بزرگشدن کیک بیمه ای در اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود.صنعت بیمه نه توان بیمه کردن نوسانات نرخ ارز را دارد و نه در دنیا این موضوع خیلی مرسوم است. به این معنیکه ۹۵ درصد کشورها ریسک های سیستماتیک را بیمه نمی کنند. چرا که نمی توان ریسکی را بیمه کرد که بخشعمده ای از کشور از آن اثر می پذیرد.اکنون پیش بینی اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری مواجه است و بنابراین تغییرات نرخ ارز نیز اثرات مثبت و یا منفیبر روی آن به جای می گذارد. بنابراین فعالان اقتصادی انتظار دارند تا بتوان اقتصاد را به صورت پیش بینی پذیرداشته باشند

فاکتور تاثیر گذار بر هزینه های کوثر 

ادامۀ حیات شرکت‌ها و سایر بنگاه‌ها در بازار آزاد که در آن رقابت روزبه‌روز شدیدتر و بی‌رحمانه‌تر می‌شود بدون برخورداری از سطحی مطلوب از اثربخشی در دستیابی به اهداف و کارآیی و صرفۀ اقتصادی و مدیریت بهینۀ منابع امکان‌پذیر نیست.
به طور معمول باقی ماندن شرکت‌ها در عرصۀ رقابت در یک صنعت رقابتی به دو طریق امکان‌پذیر است. افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها. بخش عمده‌ای از هزینه‌ها در صنعت بیمه به عملیات بیمه‌ای شرکت مربوط می‌شود که خسارت‌ها و هزینه‌های جانبی بیمه‌ای مربوط نمونه‌ای از آنهاست و مدیریت این‌گونه هزینه‌ها کاملاً تخصصی است؛ اما بخش دیگری از هزینه‌ها در شرکت‌های بیمه همچون دیگر شرکت‌ها به هزینه‌های عمومی و اداری و پرسنلی بازمی‌گردد.حقوق پرداختی به پرسنل شرکت، هزینۀ شعب نمونه‌ای از این هزینه‌ها به شمار می‌روند. در این گزارش سعی شده است که هزینه‌های عمومی، اداری و پرسنلی شرکت‌های صنعت بیمه به لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار گیرند. جامعۀ آماری مورد بررسی در این گزارش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است

بخش عمده‌ای از هزینه‌های عمومی و اداری و پرسنلی از سوی شرکت‌های بیمه در شعب این شرکت‌ها صرف می‌شود.

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ نیز با هدف اراﺋـﻪ‌ی ﺧـﺪﻣﺎت بیمه‌ای مثل ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎلی ﺑﻴﻤﻪﮔﺬاران در ازای درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ بیمه، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. اﻳـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، به ﻣﻨﻈﻮر واگذاری ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد و اراﺋﻪ‌ی ﭘﻮﺷـﺶﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧﻄﺮات ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻣﺮ بیمه‌های اتکایی نیز می‌پردازند. در این بخش به توضیح برخی از هزینه‌های شرکتهای بیمه خواهیم پرداخت:

 • هزینه صدور
 • هزینه بیمه
 • هزینه بیمه اضافی
 • هزینه بیمه برگشتی
 • هزینه بیمه عاید نشده و ذخیره حق بیمه
 • هزینه بیمه مازاد
 • هزینه بیمه شده (در بیمه اموال)
 • هزینه خسارت
 • هزینه‌های بیمه ای (عملیاتی)
 • هزینه های کارشناسی بیمه
 • هزینه خسارت
 • هزینه خسارت واقع شده
 • هزینه خسارت واقع شده اما پرداخت نشده
 • هزینه خسارات معوق
 • هزینه ذخیره خسارت معوق
 • هزینه استهلاک

سایر عوامل سود وزیان موثر بر کوثر 

 • زیان مالی ناشی از عد توانایی در پرداخت تعهدات یا تغییر شرای اعتباری طر قرارداد شرکت بیمه شامل بدهکاران، شرکت های بیمه اتکایی، واسطه ها
 • تغییرات متغییر های مالی از قبیل نرخ بهره، قیمت سهام و اوراق قرضه، قیمت املاک و نرخ ارز از مهمترین عوامل پدید آورنده ی ریسک است که ممکن است به عدم تناسب دارایی ها و بدهی های شرکت منجر گردد.
 • ریسک ناکافی بودن دارایی های نقد بیمه گر برای پوش تعهدات خود

آخرین اخبار و آپدیت سهم کوثر   (کوثر | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال بیمه کوثر)


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد کوثر تاریخ 18 شهریور ماه سال 1402

بروز رسانی و بررسی چارت تکنیکال سهم کوثر ... ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط Mina در 18 شهریور 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مرداد ماه سال 1402 ) نماد کوثر

نوشته شده توسط Mina در 11 شهریور 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( تیر ماه سال 1402 ) نماد کوثر

درآمد بیمه کوثر طی گزارش فعالیت تیر ماه سال 1402 531 میلیارد تومان و خسارات پرداختی بیمه کوثر برابر با 609.5 میلیارد تومان گزارش گردیده است، به دلیل افت درآمد عملیاتی بیمه کوثر ناشی از کاهش صدور حق بیمه نامه جدید، تراز ماهانه نیز افت 13 درصدی داشته است، اما تراز تجمیعی عملکرد 4 ماهه مثبت 91% ارزیابی شده که به دلیل درامد چشمگیر شناسایی شده در خرداد ماه میباشد.

نوشته شده توسط Mina در 09 مرداد 1402

تحلیل تکنیکال سهم کوثر 19 تیر 1402

قیمت سهم کوثر سر بر روی حمایت مهم ناحیه ۳۸۰ تومان قرار گرفته است. در صورت حفظ این ناحیه اولین مقاومت سهم کوثر ناحیه ۵۰۰تومان و در صورت شکست مقاومت بعدی سهم کوثر ناحیه ۷۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت از دست رفتن ناحیه حمایتی مهم 380 تومان، اولین حمایت سهم کوثر ناحیه ۲۸۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط محسن در 19 تیر 1402

آخرین اخبار سهم کوثر؛ تحلیل گزارش خرداد ماه 1402

نماد کوثر (شرکت بیمه کوثر) در خرداد ماه سال 1402 حدود مبلغ 1822 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 149% افزایش پیدا کرده است.

همچنین کوثر در خرداد ماه مبلغ 560 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 11 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز کوثر با 454% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به مثبت 1262 میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی کوثر در خرداد ماه:

 1. بیمه های درمان 43 درصد
 2. بیمه های زندگی غیر اندوخته دار 17 درصد 
 3. بیمه های ثالث 14 درصد

نوشته شده توسط محسن در 19 تیر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت ماه سال 1402 ) نماد کوثر

عملکرد ماهانه نماد کوثر ( بکوثر ) نشان میدهد که درآمد حق بیمه صادره سهم کوثر برابر با 731.7 و خسارات پرداختی 504 میلیارد تومان بوده است، که هرچند تراز عملیاتی کوثر مثبت 45% گزارش شده اما نسبت به ماه گذشته افت 57 درصدی تجربه نموده.

نوشته شده توسط Mina در 17 خرداد 1402

صورت مالی 12 ماهه نماد کوثر منتهی به اسفند ماه سال 1401

سهم کوثر در صورت مالی سالانه به سود 1087 ریالی به ازای هر سهم رسیده، که نشان از رشد خوب 170 درصدی EPS دارد، همچنین درآمد های بیمه ای سهم کوثر ( بکوثر ) 56% و خسارات پرداختی آن 59% رشد داشته است، سود عملیاتی بیمه کوثر به 1828 میلیارد تومان رسیده که رشد 132 درصدی را نشان میدهد.

نوشته شده توسط Mina در 06 خرداد 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1402 ) نماد کوثر

درآمد عملیاتی نماد کوثر در فروردین ماه سال 1402 و درآغاز سال مالی به میزان 756.7 میلیارد تومان گزارش شده، این در حالی است که خسارات پرداختی 638.8 میلیارد تومان بوده است، در نتیجه تراز فروردین ماه سال 1402 بیمه کوثر برابر با مثبت 105% میباشد.

نوشته شده توسط Mina در 16 اردیبهشت 1402

تحلیل گزارش فعالیت اسفند ماه 1401 سهم کوثر

نماد کوثر (بیمه کوثر) در آخرین ماه از سال ۱۴۰۱ یعنی اسفند ماه حدود 617 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که بیشترین آن سهم بیمه های ثالث اجباری با سهم 250 میلیارد تومان در رتبه نخست و پس از آن بیمه های بدنه خودرو با سهم 73 میلیارد تومان در رتبه دوم بوده است.

همچنین کوثر در اسفندماه حدود 654 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که بیشترین آن سهم بیمه های درمان با سهم 236 میلیارد تومان و پس از آن در رتبه دوم بیمه های شخص ثالث با سهم 144 میلیارد تومان بوده است.

بنابراین آسیا با ثبت تراز منفی 37 میلیارد تومانی در پایان سال ۱۴۰۱ نتوانست عملکرد مثبتی را از خود نشان دهد.

نوشته شده توسط محسن در 28 فروردین 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد کوثر تاریخ 6 فروردین ماه سال 1402

نماد کوثر در محدوده کم ریسک حمایتی 3000 ریال قرار دارد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده حرکت سهم تا 4000 ریال محتمل میباشد، همچنین در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی، حمایت بعدی 2400 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 06 فروردین 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( بهمن ماه ) سال 1401 نماد کوثر

با توجه به کاهش 14 درصدی حق فروش بیمه نامه جدید در بهمن ماه درآمد بیمه کوثر معادل 453.8 میلیارد تومان گزارش شده است، همچنین خسارات پرداختی نماد کوثر با رشد 22 درصدی نسبت به ماه قبل به رقم 586.8 میلیارد تومانی رسیده و تراز ماهانه را به منفی 23% رسانده است، مجموع درآمد بیمه کوثر طی عملکرد 11 ماهه مشابه سال قبلبوده است.

نوشته شده توسط Mina در 10 اسفند 1401

گزارش فعالیت ماهانه ( دی ماه ) سال 1401 نماد کوثر

شرکت بیمه کوثر با نماد کوثر در دی ماه از محل فروش بیمه نامه جدید به درآمد 530 میلیارد تومانی رسیده و از محل خسارات نیز 479.4 میلیارد تومان پرداختی را ثبت نموده است، تراز بیمه کوثر در دی ماه مثبت 11% گزارش شده است، مجموع درآمد بیمه کوثر نسبت به مدت مشابه رشد 37 درصدی نیز داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 10 اسفند 1401

تحلیل بنیادی نماد کوثر؛ بررسی صورت مالی 9 ماهه منتهی به آذر ماه 1401

درآمد های بیمه ای: 5131 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  57% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 931 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  18% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 851 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  21% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 504 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  21% افزایش   یافته است.
 

 

نوشته شده توسط محسن در 30 دی 1401

بررسی گزارش آذر ماه 1401 سهم کوثر

نماد کوثر (شرکت بیمه کوثر) در آذر ماه  سال 1401 حدود مبلغ 1389 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 63% افزایش پیدا کرده است.

همچنین کوثر در آذر ماه مبلغ 489 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 8 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز کوثر با 182% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به مثبت 900 میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی کوثر در آذر ماه:

 1. بیمه های درمان 60 درصد
 2. بیمه های ثالث 13 درصد 
 3. بیمه های نفت و انرژی 7 درصد

با توجه به مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت ها اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1401/08/15 هیئت مدیرة نماد کوثر مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 1688 میلیارد تومان به مبلغ 2500 میلیارد تومان از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته به منظور افزايش ظرفيت هاي شرکت به منظور اصلاح ساختار مالي و برقراري تناسب بين سرمايه شرکت و حق بيمه صادره، ذخاير فني، آماده سازي شرکت جهت حضور شايسته و پرتوان در بازار سرمايه کشور ارائه می گردد.

نوشته شده توسط محسن در 30 دی 1401

وضعیت نماد کوثر؛ بررسی گزارش آبان ماه

نماد کوثر (شرکت بیمه کوثر) در آبان ماه  سال 1401 حدود مبلغ 851 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 88% افزایش پیدا کرده است.

همچنین کوثر در آبان ماه مبلغ 532 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 52 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز کوثر با 213% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 319 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 22 آذر 1401

تحلیل تکنیکال کوثر 22 آذر 1401

قیمت سهام نماد کوثر پس از خروج از کانال نزولی کوتاه مدت خود اکنون با برخورد به مقاومت مهم ناحیه ۴۰۰ تومان نزولی شده و می‌تواند با اصلاح بیشتر خود را به حمایت ناحیه ۳۰۰ تومان برساند. در صورتی که قیمت سهام نماد کوثر بتواند از مقاومت مهم ناحیه ۴۰۰تومان عبور کند مقاومت بعدی نماد کوثر ناحیه مقاومتی ۵۷۰ تومان می باشد.

نوشته شده توسط محسن در 22 آذر 1401

صورت مالی میان دوره ای شش ماهه کوثر

ای پی اس محقق شده شرکت بیمه کوثر  در گزارش صورت مالی میان دوره ای 6 ماهه با تغییر59 درصدی به  420  ریال سود رسیده است . مدت مشابه این رقم برابر با 264 ریال بود.همچنین حق بیمه خالص 64 درصد رشد ، خسارت و مزایای پرداختی  97 درصد افت  ،سود عملیاتی 48 درصد رشد و سود خالص نیز رشد 59 درصدی  را تجربه نموده است .در گزارش تفسیری مدیریت به مورد با اهمیت دیگری اشاره نگردیده است . 

نوشته شده توسط Mina در 01 آذر 1401

تحلیل بنیادی کوثر؛ بررسی گزارش مهرماه

نماد کوثر (شرکت بیمه کوثر) در انتهای مهر ماه  مبلغ 452.9 میلیارد تومان از محل فروش حق بیمه درآمد داشته که 58 درصد افت نسبت به ماه قبل داشته است.  و همچنین مبلغ 351.5 میلیارد تومان به عنوان خسارت پرداختنی داشته است و این رقم 15 درصد افت نسبت به ماه قبل داشته است.  سهم کوثر در این دوره تراز مثبت 101.4 میلیارد تومان (29%) را ثبت کرده است. تراز کوثر در این دوره نسبت به ماه قبل 85% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 50% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 88% افزایش تراز داشته است.

 

نوشته شده توسط Mina در 14 آبان 1401

بررسی گزارش شهریور سهم کوثر

نماد کوثر (شرکت بیمه کوثر) در عملکرد شهریور ماه خود معادل مبلغ 1,075.5 میلیارد تومان از محل فروش حق بیمه درآمد داشته این رقم رشد 168 درصدی نسبت به ماه گذشته را داشته است .همچنین مبلغ 415.5 میلیارد تومان به عنوان خسارت پرداختنی داشته است. رقم پرداختی ها نیز معادل 227 درصد افزایش نسبت به ماه قبل داشته است . سهم کوثر در این دوره تراز مثبت 660 میلیارد تومان (159%) را ثبت کرده است. تراز کوثر در این دوره نسبت به ماه قبل 46% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 491% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 90% افزایش تراز داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 02 آبان 1401

عملکرد فوق العاده سهم کوثر در مرداد ماه

نماد کوثر (شرکت بیمه کوثر) در مرداد ماه  سال 1401 حدود مبلغ 827 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 98% افزایش پیدا کرده است.

همچنین سهم کوثر در مرداد ماه مبلغ 375 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 21 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز این کوثر با 322% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 452 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 02 مهر 1401

تحلیل تکنیکال کوثر 2 شهریور 1401

قیمت سهم کوثر پس از برخورد به ناحیه حمایتی کف کانال نزولی کوتاه مدت رشد کرده و از سقف کانال نزولی کوتاه مدت خود خارج شده اما ناحیه مهم ۳۵۰ الی 400 تومان برای قیمت مقاومتی مهم به حساب می آید زیرا ناحیه سقف کانال نزولی درازمدت سهام نیز می باشد که در صورت شکست آن قیمت سهم کوثر می تواند مقاومت های ناحیه 410 و در صورت شکست ناحیه 550 راه پیش  روی خود ببیند. اما در صورت بروز واکنش منفی نسبت به سقف کانال نزولی درازمدت قیمت نماد کوثر می تواند اصلاح خود را تا ناحیه حمایتی ۳۰۰ تومان نیز ادامه دهد.

نوشته شده توسط محسن در 02 شهریور 1401

گزارش عملکرد تیر ماه بیمه کوثر

نماد کوثر (شرکت بیمه کوثر) در تیر ماه  سال 1401 حدود مبلغ 418 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 62% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نماد کوثر در تیر ماه مبلغ 311 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 3 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور  تراز کوثر با 86% کاهش در مقایسه با ماه گذشته به 107 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 02 شهریور 1401

رشد خیره کننده تراز بیمه کوثر در خرداد ماه

نماد کوثر (شرکت بیمه کوثر) در خرداد  ماه  سال 1401 حدود مبلغ 1089 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 214% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد کوثر در خرداد ماه مبلغ 303 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 18 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور  تراز کوثر با 764% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 786 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 02 شهریور 1401

سود سهام نماد کوثر

 بر اساس مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ، برنامه زمانبندی پرداخت سود سهامداران محترم شرکت بیمه کوثر (سهامی عام) که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ سهامدار این شرکت بوده اند ، به شرح زیر اعلام می گردد: ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط محسن در 02 شهریور 1401

گزارش عملکرد اردیبهشت بیمه کوثر

کوثر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اردیبهشت نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است و تراز مثبت %77 را ثبت نموده است.
.

نوشته شده توسط Mina در 29 خرداد 1401

آپدیت تکنیکال کوثر خرداد ماه

قیمت بعد از برخورد به مقاومت خط داینامیک نزولی شروع به اصلاح کرده و در حال حاضر به محدوده حمایتی پر تراکم استاتیک و عدد رند و روانی 4000 ریال رسیده در صورت ادامه دار شدن حجم عرضه و شکست پر قدرت این محدوده حمایتی نزول قیمت تا حمایت استاتیک در محدوده قمتی 3500 ریال محتمل خواهد بود و همچنین در صورت تثبیت قیمت اولین و دومین مقاومت سهم به ترتیب 4500 و 4800 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 03 خرداد 1401

گزارش عملکرد فروردین ماه بیمه کوثر

شرکت بیمه کوثر در زمینه انجام انواع خدمات بیمه‌ای فعالیت دارد بیشترین سهم از فروش بیمه‌نامه‌های شرکت در رشته‌های ثالث، درمان، آتش‌سوزی، عمر و سرمایه‌گذاری است.

این شرکت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 از محل فروش حق بیمه 3,542,238 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 11% افزایش داشته داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت %77 را ثبت نموده است.

 

نوشته شده توسط Mina در 01 خرداد 1401

تحلیل تکنیکال کوثر 20 فروردین 1401

قیمت پس از حدود ۳۰ % رشد از محدوده میانی کانال توانسته با شکست ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط محسن در 20 فروردین 1401

گزارش فعالیت اسفند ماه

شرکت در این دوره تراز منفی 44.4 میلیارد تومان (11-%) را ثبت کرده است. تراز شرکت در این دوره نسبت به میانگین ماه های قبل 119% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 1264% کاهش تراز داشته است.

همچنین باید در نظر داشت پیشنهاد واگذاری ملک مازاد شرکت در نیاوران مورد قبول شرکت بیمه کوثر واقع نگردید.

نوشته شده توسط Mina در 19 فروردین 1401

تراز منفی شرکت بیمه کوثر در بهمن‌ماه ۱۴۰۰

شرکت بیمه کوثر در بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ ۳۰۲ میلیارد تومان حق بیمه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با حق بیمه های صادر شده در دی ماه با ۳۱ % افت روبرو شده است. همچنین شرکت در بهمن ماه حدود مبلغ ۳۲۸ میلیارد تومان به  بیمه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان نسبت به خسارت‌های پرداختی دی ماه ۱۰ % افزایش پیدا کرده است.

لذا با توجه به کاهش درآمد شرکت و همچنین افزایش خسارت‌های پرداختی شرکت در بهمن ماه تراز این شرکت از۱۴۱ میلیارد تومان دردی ماه به منفی ۲۶ میلیارد تومان در بهمن ماه تقلیل یافت.

نوشته شده توسط محسن در 14 اسفند 1400

تحلیل تکنیکال کوثر ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

در صورت قرار دادن اصلاح قیمت درون یک کانال  نزولی مشاهده می کنیم که چطور قیمت به خط میانی کانال واکنش‌هایی را از خود نشان می‌دهد. با توجه به فشردگی قیمت در روزهای اخیر و کاهش حجم معاملات مقاومت پیشروی قیمت محدوده سقف کانال نزولی می باشد که در صورت شکست آن می تواند تا محدوده مقاومتی ۴۵۰ تومان نیز رشد خود را ادامه دهد. اما در صورت برگشت مجدد و شکست محدوده حمایتی ۳۰۰تومان می‌تواند نزولی را تا محدوده کف کانال نزولی داشته باشد.

نوشته شده توسط محسن در 14 اسفند 1400

گزارش فعالیت دی ماه کوثر

شرکت در این دوره تراز مثبت 141.3 میلیارد تومان (48%) را ثبت کرده است.
تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 64% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 41% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 205% افزایش تراز داشته است.

همچنین باید در نظر داشت شرکت بیمه کوثر در نظر دارد ملک مازاد خود، واقع در تهران خیابان شهید باهنر نرسیده به یاسر به متراژ 2572.5 متر مربع را از طریق مزایده به فروش رساند

نوشته شده توسط Mina در 23 بهمن 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30

شرکت بیمه کوثر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 از محل فروش حق بیمه 7,023,009 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 66% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %129 را ثبت نموده است

بیمه کوثر شرکت بیمه کوثر در راستای تسویه بخشی از سود سهام و همچنین تسویه مطالبات بیمه مرکزی ج.ا.ا اقدام به واگذاری بخشی از سرمایه گذاری ها از مورخ 1400/07/01 لغایت 1400/09/24 
شرکت اعلام کرده تا تاریخ  27 آذر 7815 میلیارد ریال سود فروش سرمایه  گذاری ها شناسایی شده است  . 
شایان  ذکر است بخش عمده درامد سود نقدی سرمایه گذاری ها در پایان  سال و از محل سود نقدی دریافتی از غدیر و پارسان محقق خواهد شد

نوشته شده توسط Mina در 18 دی 1400

آپدیت تکنیکال کوثر

کوثر در اینترمدیت نزولی در حال حاضر با ایجاد واگرایی مثبت در محدوده حمایت استاتیک واقع شده و محتمل هست درین منطقه بیس سازی نماید وبه سمت تست مقاومت 4300 از تلاقی سقف کانال و قله قیمتی حرکت نماید. حمایت معتبر سهم در صورت از بین رقتن حمایت استاتیک منطقه 3000 میباشد .

نوشته شده توسط Mina در 30 آذر 1400

گزارش فعالیت آبان بیمه کوثر

تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 385% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 23% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 109% افزایش تراز داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 30 آذر 1400

افزایش سرمایه

شزکت در مرحله پنجم از روند  افزایش سرمایه 160 درصدی از محل سود انباشته  میباشد .

 

نوشته شده توسط Mina در 30 آذر 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31

 شرکت بیمه کوثر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 از محل فروش حق بیمه 3,773,414 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 28% افزایش داشته داشته است.همچنین طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل فروش حق بیمه 20,778,351 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 51% افزایش داشته داشته است.

شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %118 را ثبت نموده است

نوشته شده توسط Mina در 06 شهریور 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

شرکت در این دوره تراز مثبت 160 میلیارد تومان (69%) را ثبت کرده است.
تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 64% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 37% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 49% کاهش تراز داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 06 مرداد 1400

افزایش سرمایه

شرکت مرحله اول از روند  افزایش سرمایه و پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه 10 درصدی از محل سود انباشته میباشد.

 

نوشته شده توسط Mina در 06 مرداد 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/03/31

شرکت در این دوره تراز مثبت 449.2 میلیارد تومان (212%) را ثبت کرده است.
تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 290% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 190% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 243% افزایش تراز داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 06 مرداد 1400

شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر مبنی بر خسارت

 پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری صدا و سيماي ج.ا.ا مبنی بر خسارت پالايشگاه شهيد تندگويان(پالايشگاه نفت تهران) به استحضار می رساند بيمه نامه موصوف به کنسرسيوم G9 با راهبري بيمه ايران صادر شده است و سهم شرکت بيمه کوثر از بيمه نامه مذکور پس از کسر اتکايي واگذاري 1.54 درصد ميباشد و اثرات سود و زياني آن براي شرکت قابل توجه نخواهد بود

نوشته شده توسط Mina در 21 خرداد 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/30

شرکت در این دوره تراز مثبت  (65%) را ثبت کرده است.
تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 40.88% کاهش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 1083.34% افزایش تراز داشته است.

 

نوشته شده توسط Mina در 10 خرداد 1400
آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود