اتکای (اتکای | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال بیمه اتکایی ایرانیان)

 

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
نماد اتکای
سال تاسیس اسفند 1388
سال عرضه اولیه آبان 1393
موضوع فعالیت بیمه و صندوق ازنشستگی بجز تامین اجتماعی
منابع درآمدی درآمد از عقد بیمه نامه جدید
تاثیر دلار افزایش نرخ دلار بصورت غیر مستقیم منجر به رشد درآمد های غیرعملیاتی شرکت میشود
سهامداران عمده تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد 11% / ش بیمه پاسارگاد 9% / ش گروه ارزش آفرینان پاسارگاد 5% / ش س فرهنگیان 4% / بازرگانی همقدم 4%

نماد اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان) براساس موافقت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ تحت شماره ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲ در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. پروانه فعالیت شرکت برای انجام عملیات بیمه اتکایی در کلیه رشته های بیمه ای نیز در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و اولین قرارداد اتکایی قبولی شرکت در تاریخ
۱۳۸۸/۱۲/۲۶ منعقد شده است. سهام شرکت اولین بار در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ در بازار پایه توافقی معامله شد. شرکت از تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ در بازار فرا بورس پذیرفته شده است و معاملات سهام شرکت در حال حاضر در بازار دوم فرابورس انجام می شود.

عوامل موثر بر درآمد شرکت اتکای

حق بیمه های دریافتی توسط این صنعت منبع اصلی برای سرمایه گذاری و ایجاد درآمد محسوب میشود،تنها با سرمایه گذاری مبالغ حاصل از عملیات بیمه گری می تواند سود موثری ایجاد نماید

وجود رکود عمیق در اقتصاد، برآورده نشدن کامل توقعات ناشی از توافق برجام در گسترش مناسبات و همکاریهای اقتصادی بین المللی و برداشته شدن تحریم ها، بالا بودن نرخ سود بانکی ، فروش اوراق بدهی با نرخهای بالای سود به منظور تامین مالی و پرداخت بدهی های دولت، نوسانات شدید قیمت نفت ، تغییرات مدیریتی در سازمان بورس و اوراق بهادار و هیجانات ناشی از اتفاقات سیاسی در دنیا ، عوامل موثر بر صنعت بیمه و محیط پیرامون شرکت می باشد 

بیشترین درآمدشرکت به افراد حقیقی است و تورم و افزایش قیمت ها منجر به کاهش توان پرداخت حق بیمه میگردد.

موضوع و حدود فعاليت شركت اتکای

 • قبول بيمه هاي اتكايي و اتكايي مجدد ، در كليه رشته هاي بيمه از بازارهاي داخلي و خارجي بر اساس پروانه فعاليت صادره از سوي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در محدوده ظرفيت و مقررات مربوطه ؛
 • تاسيس ، مشاركت و يا اداره صندوق هاي بيمه اتكايي داخلي و خارجي ؛
 • تحصيل پوشش اتكايي در ارتباط با تعهدات بيمه اي پذيرفته شده ؛
 • سرمايه گذاري از مح ل سرمايه ،اندوخته ها ، ذخاير فني و ساير منابع مالي شركت در چارچوب ضوابط مقررات مصوب شورايعالي بيمه ؛
 • عرضه خدمات مشاوره اي ، جانبي و تكميلي در زمينه بيمه هاي اتكايي ؛
 • فعاليت در ساير زمينه هايي كه با هدف ها و موضوع فعاليت شركت مرتبط و مكمل آن باشد

عوامل تاثیر گذار بر هزینه های اتکای

ادامۀ حیات شرکت‌ها و سایر بنگاه‌ها در بازار آزاد که در آن رقابت روزبه‌روز شدیدتر و بی‌رحمانه‌تر می‌شود بدون برخورداری از سطحی مطلوب از اثربخشی در دستیابی به اهداف و کارآیی و صرفۀ اقتصادی و مدیریت بهینۀ منابع امکان‌پذیر نیست.
به طور معمول باقی ماندن شرکت‌ها در عرصۀ رقابت در یک صنعت رقابتی به دو طریق امکان‌پذیر است. افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها. بخش عمده‌ای از هزینه‌ها در صنعت بیمه به عملیات بیمه‌ای شرکت مربوط می‌شود که خسارت‌ها و هزینه‌های جانبی بیمه‌ای مربوط نمونه‌ای از آنهاست و مدیریت این‌گونه هزینه‌ها کاملاً تخصصی است؛ اما بخش دیگری از هزینه‌ها در شرکت‌های بیمه همچون دیگر شرکت‌ها به هزینه‌های عمومی و اداری و پرسنلی بازمی‌گردد.

حقوق پرداختی به پرسنل شرکت، هزینۀ شعب نمونه‌ای از این هزینه‌ها به شمار می‌روند. در این گزارش سعی شده است که هزینه‌های عمومی، اداری و پرسنلی شرکت‌های صنعت بیمه به لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار گیرند. جامعۀ آماری مورد بررسی در این گزارش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است

بخش عمده‌ای از هزینه‌های عمومی و اداری و پرسنلی از سوی شرکت‌های بیمه در شعب این شرکت‌ها صرف می‌شود.

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ نیز با هدف اراﺋـﻪ‌ی ﺧـﺪﻣﺎت بیمه‌ای مثل ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎلی ﺑﻴﻤﻪﮔﺬاران در ازای درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ بیمه، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. اﻳـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، به ﻣﻨﻈﻮر واگذاری ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد و اراﺋﻪ‌ی ﭘﻮﺷـﺶﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧﻄﺮات ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻣﺮ بیمه‌های اتکایی نیز می‌پردازند. در این بخش به توضیح برخی از هزینه‌های شرکتهای بیمه خواهیم پرداخت:

 • هزینه صدور
 • هزینه بیمه
 • هزینه بیمه اضافی
 • هزینه بیمه برگشتی
 • هزینه بیمه عاید نشده و ذخیره حق بیمه
 • هزینه بیمه مازاد
 • هزینه بیمه شده (در بیمه اموال)
 • هزینه خسارت
 • هزینه‌های بیمه ای (عملیاتی)
 • هزینه های کارشناسی بیمه
 • هزینه خسارت
 • هزینه خسارت واقع شده
 • هزینه خسارت واقع شده اما پرداخت نشده
 • هزینه خسارات معوق
 • هزینه ذخیره خسارت معوق
 • هزینه استهلاک

تاثیر نرخ ارز بر اتکای

با توجه به ميزان قابل توجه سپرده هاي بانكي و دارايي هاي ارزي شركت مي تواند بر درآمد هاي سرمايه گذاري، درآمد هاي غير بيمه اي , مطالبات و بدهي هاي ارزي و نيز استقبال عمومي جامعه نسبت به بيمه هاي عمر تاثير گذار باشد .مسائل ارزی از سه جنبه بر صنعت بیمه اثرگذار بوده که شامل درآمد، هزینه و مسائل اتکایی است.به نحوی که به خاطر افزایش نرخ ارز که نیاز به منابع ارزی را افزایش داده و از سوی دیگر سرمایه کارخانه هارا به لحاظ ارزشی بالا برده است باید حق بیمه نیز افزایش یابد و این موضوع روی درآمد شرکت های بیمه و بزرگ شدن کیک بیمه ای در اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود.صنعت بیمه نه توان بیمه کردن نوسانات نرخ ارز را دارد و نه در دنیا این موضوع خیلی مرسوم است. به این معنی که ۹۵ درصد کشورها ریسک های سیستماتیک را بیمه نمی کنند. چرا که نمی توان ریسکی را بیمه کرد که بخش عمده ای از کشور از آن اثر می پذیرد.اکنون پیش بینی اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری مواجه است و بنابراین تغییرات نرخ ارز نیز اثرات مثبت و یا منفی بر روی آن به جای می گذارد. بنابراین فعالان اقتصادی انتظار دارند تا بتوان اقتصاد را به صورت پیش بینی پذیرداشته باشند .

سایر عوامل سود و زیان موثر بر اتکای

 • ریسک کاهش نرخ سود بانکی
 • ریسک عملیاتی
 • ریسک بیمه‌گری
 • ریسک بازار
 • ریسک اعتبار

آخرین اخبار و آپدیت سهم اتکای (اتکای | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال بیمه اتکایی ایرانیان)


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

صورت مالی میاندوره ای 3 ماهه نماد اتکای منتهی به اسفند ماه سال 1401

رشد خوب EPS سهم اتکای و سایر درآمد های عملیاتی در اولین فصل سال مالی ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2023-05-27

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد اتکای تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال 1402

نوشته شده در 2023-05-08

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1402 ) نماد اتکای

درآمد عملیاتی بیمه اتکای ایرانیان در گزارش ماهانه فروردین ماه سال 1402 به میزان 34.3 میلیارد تومان و میزان خسارات پرداختی برابر با 8.6 میلیارد تومان بوده است، لذا تراز اتکای در فروردین ماه مثبت 299% ارزیابی میگردد.

نوشته شده در 2023-05-06

تحلیل بنیادی سهم اتکای؛ بررسی صورت های مالی 12 ماهه منتهی به دی ماه 1401

درآمد های بیمه ای اتکای : 508 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  85% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی اتکای : 636 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  3% افزایش   یافته است.
سود خالــص اتکای : 567 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  14% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم اتکای : 709 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  14% کـــــاهش  یافته است.
 

نوشته شده در 2023-03-27

تحلیل گزارش فعالیت اسفند ماه 1401 سهم اتکای

سهم اتکای (شرکت بیمه اتکائی ایرانیان) در اسفند ماه  سال 1401 حدود مبلغ 62 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 44% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد اتکای در اسفند ماه مبلغ 19 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 46 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز اتکای با 438% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 43 میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی اتکای در اسفند ماه:

 1. بیمه های آتش سوزی 41 درصد
 2. بیمه های مهندسی 25 درصد
 3. بیمه های درمان 23 درصد 

نوشته شده در 2023-03-27

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد اتکای تاریخ 6 فروردین ماه سال 1402

نماد اتکای در حال شکست محدوده مقاومتی 6200 ریال میباشد، در صورت تثبیت قیمت سهم اتکای در این محدوده حرکت سهم تا 6800 ریال و بعد از آن 7800 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی، حمایت بعدی 5600 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده در 2023-03-26

گزارش فعالیت ماهانه ( بهمن ماه ) سال 1401 نماد اتکای

اتکای که در بهمن ماه 42.5 میلیارد تومان از محل بیمه نامه جدید دریافت نمود، معادل 35 میلیارد تومان نیر بایت خسارات پرداختی داشت و تراز خود را در بهمن ماه مثبت 21% گزارش نمود.

نوشته شده در 2023-03-01

گزارش فعالیت ماهانه ( دی ماه ) سال 1401 نماد اتکای

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با نماد اتکای در دی ماه به درآمد 5.1 میلیارد تومان رسیده که کاهش چشمگیر 46 درصدی نسبت به ماه قبل را تجربه نموده است، اما با توجه به میزان خسارات پرداختی که 200 میلیون تومان گزارش شده، موفق به ثبت تراز 2071 درصدی در دی ماه گردیده.

نوشته شده در 2023-03-01

بررسی گزارش آذر ماه 1401 سهم اتکای

سهم اتکای (شرکت بیمه اتکائی ایرانیان) در آذر ماه  سال 1401 حدود مبلغ 90 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 73% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد اتکای در آذر ماه مبلغ 7 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 56 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز اتکای با 131% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 83 میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی اتکای در آذر ماه:

 1. بیمه های آتش سوزی 37 درصد
 2. بیمه های نفت و انرژی 31 درصد
 3. بیمه های باربری 8 درصد 

نوشته شده در 2023-01-20

تحلیل تکنیکال سهم اتکای 30 دی 1401

قیمت سهم اتکای پس از شکست خط روند نزولی خود پتانسیل رشد تا مقاومت ناحیه 815 تومان را دارد اما در صورت عدم تایید پولبک و برگشت مجدد، حمایت ناحیه ۶۰۰تومان اولین حمایت سهم اتکایی محسوب می شود. حمایت بعدی سهم اتکای در صورت شکست، حمایت ناحیه ۵۳۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده در 2023-01-20

تحلیل بنیادی اتکای؛ بررسی گزارش آبان ماه

سهم اتکای (شرکت بیمه اتکائی ایرانیان) در آبان ماه  سال 1401 حدود مبلغ 52 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 58% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد اتکای در آبان ماه مبلغ 16 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 16 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز اتکای با 157% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 36 میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی اتکای در آبان ماه:

 1. بیمه های درمان 63 درصد
 2. بیمه های مهندسی 10 درصد 
 3. بیمه های هواپیما 9 درصد

نوشته شده در 2022-12-12

صورت مالی میان دوره ای نه ماهه اتکای

ای پی اس محقق شده شرکتبیمه اتکایی ایرانیان در گزارش صورت مالی میان دوره ای 9 ماهه با تغییر 14 درصدی به 385 ریال سود رسیده است . مدت مشابه این رقم برابر با 337 ریال بود.همچنین حق بیمه خالص 88 درصد رشد ، خسارت و مزایای پرداختی 3درصد افت  ،سود عملیاتی 8 درصد رشد  و سود خالص نیز 14 درصد رشد را تجربه نموده است .مورد با اهمیت دیگری در گزارش تفسیری مدیریت قید نگردیده است . 

نوشته شده در 2022-11-22

تحلیل تکنیکال اتکای 7 آبان ماه

قیمت سهم اتکای در حال حاضر با از دست دادن حمایت 6000 ریال، حمایت 5000 ریال را پیش رو دارد، همچنین در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم اتکای تا 7000 ریال دور از ذهن نخواهد بود.

نوشته شده در 2022-10-29

گزارش عملکرد مهر ماه اتکای

نماد اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان)  طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 از محل فروش حق بیمه 333,634 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است و این رقم کاهش 53 درصدی نسبت به ماه قبل را داشته است. اتکای در این ماه 19.3 میلیارد تومان بعنوان خسارت پرداختی شناسایی نموده که این رقم نیز افت 37 درصدی نسبت به ماه قبل داشته . با اینحال اتکای در این ماه تراز مثبت %72 را ثبت نموده است

نوشته شده در 2022-10-25

عملکرد شهریور ماه بیمه اتکایی ایرانیان

نماد اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان)  طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/06/31 از محل فروش حق بیمه 698,071 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 487% و نسبت به ماه گذشته رشد 311 درصدی داشته داشته است.همچنین اتکای درین ماه مبلغ 30.7 میلیارد تومان را بعنوان خسارت پرداختی شناسایی نموده است .  اتکای در این ماه تراز مثبت %127 را ثبت نموده است.

باید در نظر داشت اتکای یک افزایش سرمایه 53 درصدی از محل سود انباشته را به ثبت رسانده است. 

نوشته شده در 2022-10-25

عملکرد فوق العاده اتکای در مرداد ماه

نماد اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان) در مرداد ماه  سال 1401 حدود مبلغ 17 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 70% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد اتکای در مرداد ماه مبلغ 1 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 50درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز اتکای با 100% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 16 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده در 2022-09-23

وضعیت اتکای؛ بررسی گزارش تیر ماه

نماد اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان)  در تیر ماه  سال 1401 حدود مبلغ 10 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 67% کاهش پیدا کرده است.

همچنین اتکایدر تیر ماه مبلغ 2 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 86 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز اتکای با 50% کاهش در مقایسه با ماه گذشته به 8 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده در 2022-08-20

تحلیل بنیادی اتکای؛ بررسی گزارش خرداد ماه

نماد اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان)  در خرداد ماه  سال 1401 حدود مبلغ 30 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 11% افزایش پیدا کرده است.

همچنین سهم اتکای در خرداد ماه مبلغ 14 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 56 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز اتکای با 11% کاهش در مقایسه با ماه گذشته به 16  میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده در 2022-08-20

تحلیل تکنیکال اتکای مرداد ماه

نماد اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان) در حال حاضر مقاومت 12500 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از این مقاومت، حرکت سهم اتکای تا 14500 ریال دور از ذهن نخواهد بود، در صورت اصلاح سهم، حمایت بعدی نماد اتکای 10800 ریال خواهد بود.

نوشته شده در 2022-07-24

گزارش فعالیت اردیبهشت اتکای

اتکای طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اردیبهشت نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %327 را ثبت نموده است

همچنین شرکت افشای اطلاعاتی داشته در خصوص علت اصلی افزایش سود عملیاتی شرکت :

افزایش سایر درآمدهای عملیاتی ناشی از  1) افزایش سود ناشی از تسعیر ارز به دلیل افزایش نرخ تسعیر نسبت به سال گذشته 2) افزایش درآمد سرمایه گذاری ها ناشی از تقسیم سود شرکت های سرمایه پذیر و خرید و فروش اوراق بهادار.

نوشته شده در 2022-06-19

گزارش فعالیت فروردین ماه

شرکت بیمه پاسارگاد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به فروردین نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %410 را ثبت نموده است

نوشته شده در 2022-06-19

گزارش اسفند ماه عملکرد بیمه اتکای

با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۰ حضور ۷۷ درصدی سهامداران شرکت، تصمیم بر آن شد که مبلغ ۲۰۰ ریال از ۹۵۹ ریال سود محقق شده بین سهامداران تقسیم شود.

شرکت بیمه اتکای در اسفند ماه ۱۴۰۰ و در آخرین ماه از سال حدود مبلغ ۱۱ میلیارد تومان حق بیمه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۷۲ % کاهش پیدا کرده است. همچنین شرکت در اسفند ماه حدود مبلغ ۶ میلیارد تومان به بیمه نامه‌های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان در مقایسه با خسارت های پرداختی بهمن ماه گذشته ۲۵ % کاهش پیدا کرده است.

لذا با توجه به کاهش بیشتر بیمه نامه های جدید دریافتی، تراز شرکت در اسفندماه با ۸۴%  کاهش به مثبت 5 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده در 2022-04-07

تحلیل تکنیکال اتکای 18 فروردین 1401

قیمت پس از برخورد به محدوده مقاومتی خط روند نزولی الگوی اصلاحی را آغاز کرده که می تواند با شکست سقف الگوی اصلاحی، رشد خود را تا محدوده سقف کانال صعودی ادامه دهد اما در صورت شکست کف الگوی اصلاحی و خروج از آن محدوده حمایتی کف کانال صعودی را پیش روی خود دارد.

نوشته شده در 2022-04-07

گزارش بهمن ماه بیمه اتکایی ایرانیان

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در بهمن ماه ۱۴۰۰ مجموعاً ۴۰ میلیارد تومان حق بیمه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۳۴۴ % رشد پیدا کرده است.

همچنین شرکت در دی ماه حدود دو میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده بود که این میزان در بهمن ماه با ۳۰۰ % رشد به ۸ میلیارد تومان رسید.

بیمه های درمانی با سهم ۴۱ % معادل ۱۷ میلیارد تومان و پس از آن بیمه های آتش سوزی با سهم ۲۹ % معادل ۱۲ میلیارد تومان  بیشترین سهم بیمه‌های صادر شده در بهمن ما را داشتند.  در بخش خسارت‌های پرداختی ۸۴ % معادل هفت میلیارد توماناز خسارت‌های پرداختی از آن بیمه های درمانی بوده است.

 

نوشته شده در 2022-03-01

گزارش فعالیت دی ماه بیمه اتکایی ایرانیان

درآمد شرکت نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 413% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %468 را ثبت نموده است

نوشته شده در 2022-02-12

آپدیت تکنیکال اتکای

قیمت در جریان حرکت صعودی کوتاه مدت خود مقاومت های 12500 و 14500 را تا تست قله تاریخی خو سر راه خود دارد . همچنین در صورت اصلاح قیمتی ، حمایت 10000 ریال در نظر گرفته خواهد شد . 

نوشته شده در 2022-02-01

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 از محل فروش حق بیمه 998,128 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 112% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %570 را ثبت نموده است

نوشته شده در 2022-01-08

بررسی تکنیکالی چارت اتکای

قیمت پس از ایجاد واگرایی منفی با برخورد با سقف مقاومت داینامیک نزولی وارد فاز اصلاحی شده و د رحال حاضر در محدوده پرتراکم حمایتی و تلاقی آن با حمایت روانی هدد رند 10000 ریال واقع شده در صورت تثبیت مثاومت 12500 را سر راه خود داشته در غیر اینصورت اصلاح قیمتی تا 9000 ادامه خواهد داشت.

نوشته شده در 2021-12-17

افزایش سرمایه

شرکت در مرحله پنجم از وبرگزاری  مجمع عمومی فوق العاده و  تصویب افزایش سرمایه  10 درصدی از محل اندوخته میباشد .

 

نوشته شده در 2021-08-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 از محل فروش حق بیمه 116,310 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 46% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %151 را ثبت نموده است

همچنین طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1400/09/30 از محل فروش حق بیمه 1,017,185 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 43% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %143 را ثبت نموده است

نوشته شده در 2021-08-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/03/31

 شرکت بیمه اتکایی ایرانیان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/03/31 از محل فروش حق بیمه 411,020 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 119% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %505 را ثبت نموده است

و طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/09/30 از محل فروش حق بیمه 901,314 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 69% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %155 را ثبت نموده است

نوشته شده در 2021-07-28

شروع رسمی روند افزایش سرمایه


شرکت در مرحله ول از روند  افزایش سرمایه و پیشنهاد هیئت مدیره به  مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود انباشته میباشد.


 

نوشته شده در 2021-06-25

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/30

درآمد شرکت نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 266% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %210 را ثبت نموده است.

ودرآمد شرکت طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/09/30  نسب به مدت مشابه سال قبل 42% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %72 را ثبت نموده است.

 

نوشته شده در 2021-05-31

آخرین آپدیت ها