اتکای | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال بیمه اتکایی ایرانیان

 

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
نماد اتکای
سال تاسیس اسفند 1388
سال عرضه اولیه آبان 1393
موضوع فعالیت بیمه و صندوق ازنشستگی بجز تامین اجتماعی
منابع درآمدی درآمد از عقد بیمه نامه جدید
تاثیر دلار افزایش نرخ دلار بصورت غیر مستقیم منجر به رشد درآمد های غیرعملیاتی شرکت میشود
سهامداران عمده تامین آتیه سرمایه انسانی گروه مالی پاسارگاد 11% / ش بیمه پاسارگاد 9% / ش گروه ارزش آفرینان پاسارگاد 5% / ش س فرهنگیان 4% / بازرگانی همقدم 4%

نماد اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان) براساس موافقت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ تحت شماره ۳۷۰۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۵۲۲ در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. پروانه فعالیت شرکت برای انجام عملیات بیمه اتکایی در کلیه رشته های بیمه ای نیز در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر و اولین قرارداد اتکایی قبولی شرکت در تاریخ
۱۳۸۸/۱۲/۲۶ منعقد شده است. سهام شرکت اولین بار در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ در بازار پایه توافقی معامله شد. شرکت از تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ در بازار فرا بورس پذیرفته شده است و معاملات سهام شرکت در حال حاضر در بازار دوم فرابورس انجام می شود.

عوامل موثر بر درآمد شرکت اتکای

حق بیمه های دریافتی توسط این صنعت منبع اصلی برای سرمایه گذاری و ایجاد درآمد محسوب میشود،تنها با سرمایه گذاری مبالغ حاصل از عملیات بیمه گری می تواند سود موثری ایجاد نماید

وجود رکود عمیق در اقتصاد، برآورده نشدن کامل توقعات ناشی از توافق برجام در گسترش مناسبات و همکاریهای اقتصادی بین المللی و برداشته شدن تحریم ها، بالا بودن نرخ سود بانکی ، فروش اوراق بدهی با نرخهای بالای سود به منظور تامین مالی و پرداخت بدهی های دولت، نوسانات شدید قیمت نفت ، تغییرات مدیریتی در سازمان بورس و اوراق بهادار و هیجانات ناشی از اتفاقات سیاسی در دنیا ، عوامل موثر بر صنعت بیمه و محیط پیرامون شرکت می باشد 

بیشترین درآمدشرکت به افراد حقیقی است و تورم و افزایش قیمت ها منجر به کاهش توان پرداخت حق بیمه میگردد.

موضوع و حدود فعاليت شركت اتکای

 • قبول بيمه هاي اتكايي و اتكايي مجدد ، در كليه رشته هاي بيمه از بازارهاي داخلي و خارجي بر اساس پروانه فعاليت صادره از سوي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در محدوده ظرفيت و مقررات مربوطه ؛
 • تاسيس ، مشاركت و يا اداره صندوق هاي بيمه اتكايي داخلي و خارجي ؛
 • تحصيل پوشش اتكايي در ارتباط با تعهدات بيمه اي پذيرفته شده ؛
 • سرمايه گذاري از مح ل سرمايه ،اندوخته ها ، ذخاير فني و ساير منابع مالي شركت در چارچوب ضوابط مقررات مصوب شورايعالي بيمه ؛
 • عرضه خدمات مشاوره اي ، جانبي و تكميلي در زمينه بيمه هاي اتكايي ؛
 • فعاليت در ساير زمينه هايي كه با هدف ها و موضوع فعاليت شركت مرتبط و مكمل آن باشد

عوامل تاثیر گذار بر هزینه های اتکای

ادامۀ حیات شرکت‌ها و سایر بنگاه‌ها در بازار آزاد که در آن رقابت روزبه‌روز شدیدتر و بی‌رحمانه‌تر می‌شود بدون برخورداری از سطحی مطلوب از اثربخشی در دستیابی به اهداف و کارآیی و صرفۀ اقتصادی و مدیریت بهینۀ منابع امکان‌پذیر نیست.
به طور معمول باقی ماندن شرکت‌ها در عرصۀ رقابت در یک صنعت رقابتی به دو طریق امکان‌پذیر است. افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها. بخش عمده‌ای از هزینه‌ها در صنعت بیمه به عملیات بیمه‌ای شرکت مربوط می‌شود که خسارت‌ها و هزینه‌های جانبی بیمه‌ای مربوط نمونه‌ای از آنهاست و مدیریت این‌گونه هزینه‌ها کاملاً تخصصی است؛ اما بخش دیگری از هزینه‌ها در شرکت‌های بیمه همچون دیگر شرکت‌ها به هزینه‌های عمومی و اداری و پرسنلی بازمی‌گردد.

حقوق پرداختی به پرسنل شرکت، هزینۀ شعب نمونه‌ای از این هزینه‌ها به شمار می‌روند. در این گزارش سعی شده است که هزینه‌های عمومی، اداری و پرسنلی شرکت‌های صنعت بیمه به لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار گیرند. جامعۀ آماری مورد بررسی در این گزارش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است

بخش عمده‌ای از هزینه‌های عمومی و اداری و پرسنلی از سوی شرکت‌های بیمه در شعب این شرکت‌ها صرف می‌شود.

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ نیز با هدف اراﺋـﻪ‌ی ﺧـﺪﻣﺎت بیمه‌ای مثل ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎلی ﺑﻴﻤﻪﮔﺬاران در ازای درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ بیمه، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. اﻳـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، به ﻣﻨﻈﻮر واگذاری ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد و اراﺋﻪ‌ی ﭘﻮﺷـﺶﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧﻄﺮات ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻣﺮ بیمه‌های اتکایی نیز می‌پردازند. در این بخش به توضیح برخی از هزینه‌های شرکتهای بیمه خواهیم پرداخت:

 • هزینه صدور
 • هزینه بیمه
 • هزینه بیمه اضافی
 • هزینه بیمه برگشتی
 • هزینه بیمه عاید نشده و ذخیره حق بیمه
 • هزینه بیمه مازاد
 • هزینه بیمه شده (در بیمه اموال)
 • هزینه خسارت
 • هزینه‌های بیمه ای (عملیاتی)
 • هزینه های کارشناسی بیمه
 • هزینه خسارت
 • هزینه خسارت واقع شده
 • هزینه خسارت واقع شده اما پرداخت نشده
 • هزینه خسارات معوق
 • هزینه ذخیره خسارت معوق
 • هزینه استهلاک

تاثیر نرخ ارز بر اتکای

با توجه به ميزان قابل توجه سپرده هاي بانكي و دارايي هاي ارزي شركت مي تواند بر درآمد هاي سرمايه گذاري، درآمد هاي غير بيمه اي , مطالبات و بدهي هاي ارزي و نيز استقبال عمومي جامعه نسبت به بيمه هاي عمر تاثير گذار باشد .مسائل ارزی از سه جنبه بر صنعت بیمه اثرگذار بوده که شامل درآمد، هزینه و مسائل اتکایی است.به نحوی که به خاطر افزایش نرخ ارز که نیاز به منابع ارزی را افزایش داده و از سوی دیگر سرمایه کارخانه هارا به لحاظ ارزشی بالا برده است باید حق بیمه نیز افزایش یابد و این موضوع روی درآمد شرکت های بیمه و بزرگ شدن کیک بیمه ای در اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود.صنعت بیمه نه توان بیمه کردن نوسانات نرخ ارز را دارد و نه در دنیا این موضوع خیلی مرسوم است. به این معنی که ۹۵ درصد کشورها ریسک های سیستماتیک را بیمه نمی کنند. چرا که نمی توان ریسکی را بیمه کرد که بخش عمده ای از کشور از آن اثر می پذیرد.اکنون پیش بینی اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری مواجه است و بنابراین تغییرات نرخ ارز نیز اثرات مثبت و یا منفی بر روی آن به جای می گذارد. بنابراین فعالان اقتصادی انتظار دارند تا بتوان اقتصاد را به صورت پیش بینی پذیرداشته باشند .

سایر عوامل سود و زیان موثر بر اتکای

 • ریسک کاهش نرخ سود بانکی
 • ریسک عملیاتی
 • ریسک بیمه‌گری
 • ریسک بازار
 • ریسک اعتبار

آخرین اخبار و آپدیت سهم اتکای   (اتکای | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال بیمه اتکایی ایرانیان)


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

سود سهام اتکای

سود مجمع سهم اتکای

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در تاریخ یکشنبه مورخ ۲۰ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ و با حضور بیش از ۶۵ % از سهامداران برگزار گردید که در آن ضمن تصویب دستور جلسه، از مبلغ 514 ريال حدود 39 درصد معادل 200  ريال به عنوان سود تقسیمی بین سهامداران تقسیم شد. 

زمان پرداخت سود اتکای

به اطلاع سهامداران گرامی میرساند سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ کلیه سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ سهامدار شرکت و در سامانه سجام ثبت نام نموده باشند بر اساس زمان بندی ذیل پرداخت خواهد شد:

 • سهامداران حقیقی: در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ از طریق سامانه سجام
 • صندوق های سرمایه گذاری و سبد گردان ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ از طریق سامانه سجام

نوشته شده توسط محسن در 01 اردیبهشت 1403

آخرین اخبار سهم اتکای؛ تحلیل گزارش اسفند ماه 1402

سهم اتکای (شرکت بیمه اتکائی ایرانیان) در اسفند ماه سال 1402 حدود مبلغ ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط محسن در 01 اردیبهشت 1403

سود سهام اتکای؛ بررسی صورت مالی 3 ماهه منتهی به اسفند ماه 1402

سود سهام اتکای

درآمد های بیمه ای: 148 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  47% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 134 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  50% کــــاهش  یافته است.
سود خالــص: 109 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  48% کــــاهش  یافته است.
EPS نماد اتکای: 95 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  48% کــــاهش  یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد اتکای

 •  با توجه به بررسی‌های صورت گرفته توسط کارشناسان انجمن خبرگان به استحضار می رساند کاهش سود عملیاتی این شرکت در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به مبلغ 134 میلیارد تومان نسبت به دوره سه ماهه مشابه سال قبل به میزان حدود ۵۰ درصد ، عمدتاً ناشی از کاهش رشد نرخ ارز نیمایی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل میباشد که موجب کاهش سود تسعیر ارز داراییها و بدهیهای ارزی شرکت نسبت به دوره مشابه قبل شده است. 

 پیش بینی سود سهم اتکای

 • نماد اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 663  میلیارد تومان از خدمات خود را پیش‌بینی کرده است.

نوشته شده توسط محسن در 01 اردیبهشت 1403

تحلیل تکنیکال سهم اتکای 1 اردیبهشت ماه 1403

سهم اتکای مقاومت مهم ناحیه ۴۹۰۰ ریال را پیش روی خود دارد ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط محسن در 01 اردیبهشت 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( بهمن ماه سال 1402 ) نماد اتکای

عملکرد ماهانه سهم اتکای 

بیمه اتکای ایرانیان ( اتکایی ) در بهمن ماه سال 1402 عملکرد ضعیفی از خود بر جای گذاشت، به طوری که درآمد های عملیاتی نسبت به ماه گذشته 41% کاهش و هزینه های مرتبط با آن نیز 89% کاهش داشته است.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت بیمه :

بهبود عملکرد نماد کوثر در گزارشات کدالی

اخبار جدید سهم پر نوسان ودی

بررسی موقعیت تکنیکالی دانا

نوشته شده توسط Mina در 16 اسفند 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( دی ماه سال 1402 ) نماد اتکای

بررسی گزارش ماهانه کدال نماد اتکای ( اتکایی )

بیمه اتکای مبلغ 78.4 میلیارد تومان به عنوان درآمد عملیاتی و مبلغ 20.6 میلیارد تومان را به عنوان هزینه های مرتبط با آن را در گزارش ماهانه خود روی کدال قرار داد.

عملکرد ماهانه سهم اتکای نشان میدهد که حق بیمه صادره افزایش 13 درصدی و خسارات پرداختی به سپرده ها افزایش 232 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است و در نتیجه تراز بیمه اتکایی ایرانیان در دی ماه مثبت 281% گزارش شده است.

 

برای مشاهده تحلیل جدید نماد آسیا از گروه بیمه این لینک را کلیک کنید.

نوشته شده توسط Mina در 14 بهمن 1402

افزایش سرمایه اتکای

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲ آبان سال ۱۴۰۲ افزایش سرمایه سهم اتکای در تاریخ ۲۹ آذر ماه سال ۱۴۰۲ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. جزئیات افزایش سرمایه سهم اتکای را در بخش پایین ملاحظه می‌فرمایید:

جزئیات افزایش سرمایه سهم اتکای

 • سرمایه فعلی: 800 میلیارد تومان 
 • مبلغ افزایش سرمایه: 350 میلیارد تومان
 • درصد افزایش سرمایه: 44 درصد 
 • منبع تامین افزایش سرمایه: از محل سود انباشته 
 • موضوع افزایش سرمایه:  اصلاح ساختار مالی

همچنین نماد البرز (شرکت بیمه البرز) دیگر نمادی از صنعت بیمه میباشد که افزایش سرمایه جذابی خواهد داشت. شما میتوانید با کلیک بر روی این گزینه از جزئیات افزایش سرمایه این سهم مطلع شوید.

نوشته شده توسط محسن در 10 دی 1402

آخرین اخبار سهم اتکای؛ تحلیل گزارش آذر ماه 1402

سهم بيمه اتکايي ايرانيان

سهم اتکای (شرکت بیمه اتکائی ایرانیان) در آذر ماه  سال 1402 حدود مبلغ 69 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 11% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد اتکای در آذر ماه مبلغ 6 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 50 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز اتکای با 26% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 63 میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی اتکای در آذر ماه:

 1. بیمه های نفت و انرژی 49 درصد معادل 34 میلیارد تومان
 2. بیمه های مهندسی 14 درصد معادل 10 میلیارد تومان
 3. بیمه های آتش سوزی 13 درصد  معادل 9 میلیارد تومان

ضمنا بهترین عملکرد صنعت بیمه ای در آذر ماه برای نماد کوثر بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

نمودار عملکرد ماهانه اتکای 

نوشته شده توسط محسن در 10 دی 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( آبان ماه سال 1402 ) نماد اتکای

گزارش فعالیت نماد اتکای آبان ماه سال 1402

نماد اتکای ( اتکایی ) طی عملکرد ماهانه از محل حق بیمه صادره درآمد 62.3 میلیارد تومان را شناسایی نموده است که افزایش 21 درصدی در مقایسه با ماه گذشته داشته است.

میزان خسارات پرداختی سهم اتکای با کاهش 18 درصدی به رقم 12 میلیارد تومان رسیده است.

تراز عملیاتی بیمه اتکایی مثبت 419% گزارش شده است.

افزایش سرمایه نماد اتکای در آبان ماه سال 1402

سهم اتکای در مرحله برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود انباشته میباشد و سهام جایزه پس از ثبت رسمی افزایش سرمایه به سهامدارانی که در مجمع 22 آبان ماه سال 1402 مشارکت داشتند تعلق خواهد گرفت.

برای مشاهده تحلیل بنیادی سهم البرز بعنوان سهم فاندامنتالی در صنعت بیمه این لینک را مطالعه کنید. 

 

نوشته شده توسط Mina در 08 آذر 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد اتکای تاریخ 27 آبان ماه سال 1402

در بررسی نمودار تکنیکال نماد اتکای، قیمت سهم حدودا 30% رشد داشته است، در حال حاضر مقاومت اتکای محدوده 4700 ریال در نظر گرفته خواهد شد، در صورت ادامه دار شدن صعود و عبور قیمت از این محدوده مقاومتی، مقاومت بعدی سهم اتکای سطح 5500 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی، اولین حمایت اتکای محدوده 4000 ریال و حمایت بعدی 3500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 27 آبان 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مهر ماه سال 1402 ) نماد اتکای

وضعیت اتکای در گزارش عملکرد مهر ماه که در کدال بارگزای شده، کاهش 42 درصدی درآمد و همچنین کاهش 51 درصدی هزینه نسبت به ماه گذشته را نشان میدهد، با این حال تراز اتکای در گزارش فعالیت ماهانه مثبت 249% میباشد، باید در نظر داشت مجمع نماد اتکای در 22 آبان ماه برگزار میگردد.

افزایش سرمایه اتکای 44% از محل سود انباشته میباشد، مشارکت در مجمع سهام اتکای کم ریسک و بلامانع ارزیابی میگردد و سهام جایزه اتکای پس پایان ثبت رسمی افزایش سرمایه به پورتفوی سهامداران اضافه خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 17 آبان 1402

صورت مالی 9 ماهه نماد اتکایی منتهی به 31 شهریور ماه سال 1402

EPS نماد اتکای ( اتکایی ) در صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه 451 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه رشد 17 درصدی را تجربه نموده است، سود عملیاتی بیمه اتکایی ایرانیان طی دوره 9 ماهه برابر با 420 میلیارد تومان گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه افزایش 29 درصدی داشته است، سهم اتکای طی این دوره عملکرد متعادلی داشته است و حاشیه سود عملیاتی 103 درصدی را به ثبت رسانده است که تغییر محسوسی با دوره مشابه نداشته است.

نوشته شده توسط Mina در 06 آبان 1402

تحلیل تکنیکال سهم اتکای 8 مهر ماه 1402

قیمت سهم اتکای بر روی حمایت ناحیه ۵۹۰ تومان قرار گرفته است. لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار و حمایت از این ناحیه، مقاومت‌های سهم اتکای  به ترتیب نواحی ۷۹۰ و ۹۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت عدم ایجاد تقاضا و از دست رفتن حمایت ناحیه ۵۹۰ تومان، حمایت بعدی سهم اتکای  ناحیه ۵۲۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط محسن در 08 مهر 1402

تحلیل بنیادی سهم اتکای؛ بررسی صورت های مالی 6 ماهه منتهی به خرداد ماه 1402

درآمد های بیمه ای: 243 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  54% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 394 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  4% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 325 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  4% افزایش   یافته است.
EPS نماد اتکای: 406 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  55% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد اتکای:

  • به استحضار میرساند سود عملیاتی این شرکت در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به مبلغ ۳٬۹۳۸,۷۵۳ میلیون ریال میباشد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۶/۸ درصد افزایش داشته است. این رشد عمدتا ناشی از سود حاصل از تسعیر ارز داراییها و بدهیهای ارزی شرکت و در پی افزایش نرخ ارز بوده است.
  • با توجه به مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های بورسی به پیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 800 میلیارد تومان به مبلغ 1600 میلیارد تومان از محل سود انباشته ,سایر اندوخته ها شرکت ارائه می گردد.

   پیش بینی های شرکت اتکای در خصوص تولید و فروش محصولات:

  • نماد اتکای (شرکت بیمه بیمه اتکایی ایرانیان) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 103 میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است.

  • نماد اتکای با ثبت فروش 243 میلیارد تومانی در پایان شش ماهه ابتدایی سال توانست حدود 74 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

نوشته شده توسط محسن در 08 مهر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( شهریور ماه سال 1402 ) نماد اتکای

حق بیمه صادره نماد اتکای ( اتکایی ) طی دوره ماهانه به 87.9 میلیارد تومان رسیده است که افزایش 154 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است، همچنین میزان خسارات پرداختی بیمه اتکایی ایرانیان نیز به 30 میلیارد تومان رسیده است.

تراز عملیاتی سهم اتکای در شهریور ماه مثبت 193% گزارش شده است.

باید در نظر داشت اتکای در مرحله اظهار نظر حسابرس جهت تصویب افزایش سرمایه 100 درصدی از سود انباشته میباشد و این افزایش سرمایه نمیتواند تغییرات و نوسانات قیمتی روی چارت ایجاد نماید و مشارکت در مجمع اتکایی هم برای سهامداران بلند مدت بلامانع بوده اما جذاب نیست.

نوشته شده توسط Mina در 05 مهر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مرداد ماه سال 1402 ) نماد اتکای

نماد اتکای ( اتکایی ) طی عملکرد ماهانه از محل حق بیمه صادره میلغ 34.6 میلیارد تومان شناسایی نموده است، همچنین در مرداد ماه مبلغ 1.7 میلیارد تومان نیز خسارات پرداختی داشته است و تراز مثبت 1935% را به ثبت رسانده است، درآمد های شرکت بیمه اتکایی ایرانیان طی چند ماه اخیر خطی بوده و خسارات پرداختی و هزینه های شرکت روندی نزولی گرفته و موجب بهبود تراز و فاکتور بنیادی این شرکت گردیده است.

نوشته شده توسط Mina در 05 شهریور 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( تیر ماه سال 1402 ) نماد اتکای

درامد بیمه اتکایی ایرانیان ( نماد اتکای ) در گزارش فعالیت ماهانه تیر ماه سال 1402 برابر با 37.6 میلیارد تومان و خسارات پرداختی برابر با 12.2 میلیارد تومان گزارش شده است، تراز ماهانه سهم اتکای 208% و تراز تجمیعی عملکرد 4 ماهه 257% ارزیابی گردیده است.

نوشته شده توسط Mina در 09 مرداد 1402

آخرین اخبار سهم اتکای؛ تحلیل گزارش خرداد ماه 1402

سهم اتکای (شرکت بیمه اتکائی ایرانیان) در خرداد ماه سال 1402 حدود مبلغ 35 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته

نوشته شده توسط محسن در 27 تیر 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد اتکای تاریخ 21 تیر ماه سال 1402

نماد اتکای با از دست رفتن سطح حمایتی 6800 ریال به سمت کف کانال صعودی در محدوده قیمتی 5700 ریال میباشد، در تثبیت قیمت مقاومت های سهم 6800 و 7700 ریال در نظر گرفته خواهند شد، در حال حاضر سهم از ریسک بالایی برخوردار میباشد و سیگنال ورودی صادر نشده است.

نوشته شده توسط Mina در 21 تیر 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد اتکای تاریخ 25 خرداد ماه سال 1402

حمایت نماد اتکای به سطح 6800 ریال رسیده، در صورت از دست رفتن این ناحیه، حمایت بعدی محدوده 6000 ریال ارزیابی میگردد، که برای ورود پله ای مناسب خواهد بود، همچنین در صورت تثبیت قیمت 7800 و 10000 ریال تارگت های سهم در نظر گرفته خواهند شد.

نوشته شده توسط Mina در 25 خرداد 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت ماه سال 1402 ) نماد اتکای

عملکرد ماهانه نماد اتکای ( اتکایی ) در اردیبهشت ماه سال 1402 نشان میدهد، که درآمدی برابر با 74.9 میلیارد تومان و خسارات به میزان 13 میلیارد تومان پرداخت گردیده است، در نتیجه تراز عملیاتی بیمه اتکایی ایرانیان برابر با 476% میباشد که نسبت به ماه گذشته 59% رشد تراز داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 17 خرداد 1402

صورت مالی میاندوره ای 3 ماهه نماد اتکای منتهی به اسفند ماه سال 1401

EPs نماد اتکای ( اتکایی ) با افزایش 294 درصدی در اولین 3 ماهه سال مالی به 264 ریال رسیده است، طی دوره 3 ماهه بیمه اتکایی ایرانیان در درآمد های نگهداری بیمه 37% و درآمد های بیمه 22% رشد را تجربه نموده، همچنین خسارات اتکای طی دوره 3 ماهه سال مالی 148% افزایش را تجربه نموده، با این حال سود عملیاتی اتکای رشد خوب 401 درصدی را داشته.

نوشته شده توسط Mina در 06 خرداد 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد اتکای تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال 1402

نماد اتکای سقف تاریخی خود را بصورت فیک شکست و مجددا به زیر این محدوده نفوذ کرده و در حال اصلاح میباشد، در حال حاضر پیشنهاد به جایگزینی این نماد میشود، اولین حمایت سهم اتکای 7800 ریال خواهد بود، همچنین مقاومت های سهم به ترتیب محدوده 9000 و 11500 ریال ارزیابی میگردند.

نوشته شده توسط Mina در 18 اردیبهشت 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1402 ) نماد اتکای

درآمد عملیاتی بیمه اتکای ایرانیان در گزارش ماهانه فروردین ماه سال 1402 به میزان 34.3 میلیارد تومان و میزان خسارات پرداختی برابر با 8.6 میلیارد تومان بوده است، لذا تراز اتکای در فروردین ماه مثبت 299% ارزیابی میگردد.

نوشته شده توسط Mina در 16 اردیبهشت 1402

تحلیل بنیادی سهم اتکای؛ بررسی صورت های مالی 12 ماهه منتهی به دی ماه 1401

درآمد های بیمه ای اتکای : 508 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  85% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی اتکای : 636 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  3% افزایش   یافته است.
سود خالــص اتکای : 567 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  14% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم اتکای : 709 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  14% کـــــاهش  یافته است.
 

نوشته شده توسط محسن در 07 فروردین 1402

تحلیل گزارش فعالیت اسفند ماه 1401 سهم اتکای

سهم اتکای (شرکت بیمه اتکائی ایرانیان) در اسفند ماه  سال 1401 حدود مبلغ 62 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 44% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد اتکای در اسفند ماه مبلغ 19 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 46 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز اتکای با 438% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 43 میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی اتکای در اسفند ماه:

 1. بیمه های آتش سوزی 41 درصد
 2. بیمه های مهندسی 25 درصد
 3. بیمه های درمان 23 درصد 

نوشته شده توسط محسن در 07 فروردین 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد اتکای تاریخ 6 فروردین ماه سال 1402

نماد اتکای در حال شکست محدوده مقاومتی 6200 ریال میباشد، در صورت تثبیت قیمت سهم اتکای در این محدوده حرکت سهم تا 6800 ریال و بعد از آن 7800 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی، حمایت بعدی 5600 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 06 فروردین 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( بهمن ماه ) سال 1401 نماد اتکای

اتکای که در بهمن ماه 42.5 میلیارد تومان از محل بیمه نامه جدید دریافت نمود، معادل 35 میلیارد تومان نیر بایت خسارات پرداختی داشت و تراز خود را در بهمن ماه مثبت 21% گزارش نمود.

نوشته شده توسط Mina در 10 اسفند 1401

گزارش فعالیت ماهانه ( دی ماه ) سال 1401 نماد اتکای

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با نماد اتکای در دی ماه به درآمد 5.1 میلیارد تومان رسیده که کاهش چشمگیر 46 درصدی نسبت به ماه قبل را تجربه نموده است، اما با توجه به میزان خسارات پرداختی که 200 میلیون تومان گزارش شده، موفق به ثبت تراز 2071 درصدی در دی ماه گردیده.

نوشته شده توسط Mina در 10 اسفند 1401

بررسی گزارش آذر ماه 1401 سهم اتکای

سهم اتکای (شرکت بیمه اتکائی ایرانیان) در آذر ماه  سال 1401 حدود مبلغ 90 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 73% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد اتکای در آذر ماه مبلغ 7 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 56 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز اتکای با 131% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 83 میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی اتکای در آذر ماه:

 1. بیمه های آتش سوزی 37 درصد
 2. بیمه های نفت و انرژی 31 درصد
 3. بیمه های باربری 8 درصد 

نوشته شده توسط محسن در 30 دی 1401

تحلیل تکنیکال سهم اتکای 30 دی 1401

قیمت سهم اتکای پس از شکست خط روند نزولی خود پتانسیل رشد تا مقاومت ناحیه 815 تومان را دارد اما در صورت عدم تایید پولبک و برگشت مجدد، حمایت ناحیه ۶۰۰تومان اولین حمایت سهم اتکایی محسوب می شود. حمایت بعدی سهم اتکای در صورت شکست، حمایت ناحیه ۵۳۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط محسن در 30 دی 1401

تحلیل بنیادی اتکای؛ بررسی گزارش آبان ماه

سهم اتکای (شرکت بیمه اتکائی ایرانیان) در آبان ماه  سال 1401 حدود مبلغ 52 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 58% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد اتکای در آبان ماه مبلغ 16 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 16 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز اتکای با 157% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 36 میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی اتکای در آبان ماه:

 1. بیمه های درمان 63 درصد
 2. بیمه های مهندسی 10 درصد 
 3. بیمه های هواپیما 9 درصد

نوشته شده توسط محسن در 21 آذر 1401

صورت مالی میان دوره ای نه ماهه اتکای

ای پی اس محقق شده شرکتبیمه اتکایی ایرانیان در گزارش صورت مالی میان دوره ای 9 ماهه با تغییر 14 درصدی به 385 ریال سود رسیده است . مدت مشابه این رقم برابر با 337 ریال بود.همچنین حق بیمه خالص 88 درصد رشد ، خسارت و مزایای پرداختی 3درصد افت  ،سود عملیاتی 8 درصد رشد  و سود خالص نیز 14 درصد رشد را تجربه نموده است .مورد با اهمیت دیگری در گزارش تفسیری مدیریت قید نگردیده است . 

نوشته شده توسط Mina در 01 آذر 1401

تحلیل تکنیکال اتکای 7 آبان ماه

قیمت سهم اتکای در حال حاضر با از دست دادن حمایت 6000 ریال، حمایت 5000 ریال را پیش رو دارد، همچنین در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم اتکای تا 7000 ریال دور از ذهن نخواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 07 آبان 1401

گزارش عملکرد مهر ماه اتکای

نماد اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان)  طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 از محل فروش حق بیمه 333,634 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است و این رقم کاهش 53 درصدی نسبت به ماه قبل را داشته است. اتکای در این ماه 19.3 میلیارد تومان بعنوان خسارت پرداختی شناسایی نموده که این رقم نیز افت 37 درصدی نسبت به ماه قبل داشته . با اینحال اتکای در این ماه تراز مثبت %72 را ثبت نموده است

نوشته شده توسط Mina در 03 آبان 1401

عملکرد شهریور ماه بیمه اتکایی ایرانیان

نماد اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان)  طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/06/31 از محل فروش حق بیمه 698,071 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 487% و نسبت به ماه گذشته رشد 311 درصدی داشته داشته است.همچنین اتکای درین ماه مبلغ 30.7 میلیارد تومان را بعنوان خسارت پرداختی شناسایی نموده است .  اتکای در این ماه تراز مثبت %127 را ثبت نموده است.

باید در نظر داشت اتکای یک افزایش سرمایه 53 درصدی از محل سود انباشته را به ثبت رسانده است. 

نوشته شده توسط Mina در 03 آبان 1401

عملکرد فوق العاده اتکای در مرداد ماه

نماد اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان) در مرداد ماه  سال 1401 حدود مبلغ 17 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 70% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد اتکای در مرداد ماه مبلغ 1 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 50درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز اتکای با 100% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 16 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 01 مهر 1401

وضعیت اتکای؛ بررسی گزارش تیر ماه

نماد اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان)  در تیر ماه  سال 1401 حدود مبلغ 10 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 67% کاهش پیدا کرده است.

همچنین اتکایدر تیر ماه مبلغ 2 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 86 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز اتکای با 50% کاهش در مقایسه با ماه گذشته به 8 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 29 مرداد 1401

تحلیل بنیادی اتکای؛ بررسی گزارش خرداد ماه

نماد اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان)  در خرداد ماه  سال 1401 حدود مبلغ 30 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 11% افزایش پیدا کرده است.

همچنین سهم اتکای در خرداد ماه مبلغ 14 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 56 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز اتکای با 11% کاهش در مقایسه با ماه گذشته به 16  میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 29 مرداد 1401

تحلیل تکنیکال اتکای مرداد ماه

نماد اتکای (شرکت بیمه اتکایی ایرانیان) در حال حاضر مقاومت 12500 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از این مقاومت، حرکت سهم اتکای تا 14500 ریال دور از ذهن نخواهد بود، در صورت اصلاح سهم، حمایت بعدی نماد اتکای 10800 ریال خواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 02 مرداد 1401

گزارش فعالیت اردیبهشت اتکای

اتکای طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اردیبهشت نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %327 را ثبت نموده است

همچنین شرکت افشای اطلاعاتی داشته در خصوص علت اصلی افزایش سود عملیاتی شرکت :

افزایش سایر درآمدهای عملیاتی ناشی از  1) افزایش سود ناشی از تسعیر ارز به دلیل افزایش نرخ تسعیر نسبت به سال گذشته 2) افزایش درآمد سرمایه گذاری ها ناشی از تقسیم سود شرکت های سرمایه پذیر و خرید و فروش اوراق بهادار.

نوشته شده توسط Mina در 29 خرداد 1401

گزارش فعالیت فروردین ماه

شرکت بیمه پاسارگاد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به فروردین نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %410 را ثبت نموده است

نوشته شده توسط Mina در 29 خرداد 1401

گزارش اسفند ماه عملکرد بیمه اتکای

با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در تاریخ ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۰ حضور ۷۷ درصدی سهامداران شرکت، تصمیم بر آن شد که مبلغ ۲۰۰ ریال از ۹۵۹ ریال سود محقق شده بین سهامداران تقسیم شود.

شرکت بیمه اتکای در اسفند ماه ۱۴۰۰ و در آخرین ماه از سال حدود مبلغ ۱۱ میلیارد تومان حق بیمه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۷۲ % کاهش پیدا کرده است. همچنین شرکت در اسفند ماه حدود مبلغ ۶ میلیارد تومان به بیمه نامه‌های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان در مقایسه با خسارت های پرداختی بهمن ماه گذشته ۲۵ % کاهش پیدا کرده است.

لذا با توجه به کاهش بیشتر بیمه نامه های جدید دریافتی، تراز شرکت در اسفندماه با ۸۴%  کاهش به مثبت 5 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 18 فروردین 1401

تحلیل تکنیکال اتکای 18 فروردین 1401

قیمت پس از برخورد به محدوده مقاومتی خط روند نزولی الگوی اصلاحی را آغاز کرده که می تواند با شکست سقف الگوی اصلاحی، رشد خود را تا محدوده سقف کانال صعودی ادامه دهد اما در صورت شکست کف الگوی اصلاحی و خروج از آن محدوده حمایتی کف کانال صعودی را پیش روی خود دارد.

نوشته شده توسط محسن در 18 فروردین 1401

گزارش بهمن ماه بیمه اتکایی ایرانیان

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در بهمن ماه ۱۴۰۰ مجموعاً ۴۰ میلیارد تومان حق بیمه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۳۴۴ % رشد پیدا کرده است.

همچنین شرکت در دی ماه حدود دو میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده بود که این میزان در بهمن ماه با ۳۰۰ % رشد به ۸ میلیارد تومان رسید.

بیمه های درمانی با سهم ۴۱ % معادل ۱۷ میلیارد تومان و پس از آن بیمه های آتش سوزی با سهم ۲۹ % معادل ۱۲ میلیارد تومان  بیشترین سهم بیمه‌های صادر شده در بهمن ما را داشتند.  در بخش خسارت‌های پرداختی ۸۴ % معادل هفت میلیارد توماناز خسارت‌های پرداختی از آن بیمه های درمانی بوده است.

 

نوشته شده توسط محسن در 10 اسفند 1400

گزارش فعالیت دی ماه بیمه اتکایی ایرانیان

درآمد شرکت نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 413% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %468 را ثبت نموده است

نوشته شده توسط Mina در 23 بهمن 1400

آپدیت تکنیکال اتکای

قیمت در جریان حرکت صعودی کوتاه مدت خود مقاومت های 12500 و 14500 را تا تست قله تاریخی خو سر راه خود دارد . همچنین در صورت اصلاح قیمتی ، حمایت 10000 ریال در نظر گرفته خواهد شد . 

نوشته شده توسط Mina در 12 بهمن 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 از محل فروش حق بیمه 998,128 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 112% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %570 را ثبت نموده است

نوشته شده توسط Mina در 18 دی 1400

بررسی تکنیکالی چارت اتکای

قیمت پس از ایجاد واگرایی منفی با برخورد با سقف مقاومت داینامیک نزولی وارد فاز اصلاحی شده و د رحال حاضر در محدوده پرتراکم حمایتی و تلاقی آن با حمایت روانی هدد رند 10000 ریال واقع شده در صورت تثبیت مثاومت 12500 را سر راه خود داشته در غیر اینصورت اصلاح قیمتی تا 9000 ادامه خواهد داشت.

نوشته شده توسط Mina در 26 آذر 1400

افزایش سرمایه

شرکت در مرحله پنجم از وبرگزاری  مجمع عمومی فوق العاده و  تصویب افزایش سرمایه  10 درصدی از محل اندوخته میباشد .

 

نوشته شده توسط Mina در 06 شهریور 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 از محل فروش حق بیمه 116,310 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 46% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %151 را ثبت نموده است

همچنین طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی به 1400/09/30 از محل فروش حق بیمه 1,017,185 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 43% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %143 را ثبت نموده است

نوشته شده توسط Mina در 06 شهریور 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/03/31

 شرکت بیمه اتکایی ایرانیان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/03/31 از محل فروش حق بیمه 411,020 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 119% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %505 را ثبت نموده است

و طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1400/09/30 از محل فروش حق بیمه 901,314 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 69% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %155 را ثبت نموده است

نوشته شده توسط Mina در 06 مرداد 1400

شروع رسمی روند افزایش سرمایه


شرکت در مرحله ول از روند  افزایش سرمایه و پیشنهاد هیئت مدیره به  مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه 100 درصدی از محل سود انباشته میباشد.


 

نوشته شده توسط Mina در 04 تیر 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/30

درآمد شرکت نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 266% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %210 را ثبت نموده است.

ودرآمد شرکت طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/09/30  نسب به مدت مشابه سال قبل 42% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %72 را ثبت نموده است.

 

نوشته شده توسط Mina در 10 خرداد 1400
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود