ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

خچرخش| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت چرخشگر

 

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت صنعتی چرخشگر
نماد خچرخش 
سال تاسیس شهریور ماه 1348
سال عرضه اولیه اسفند ماه 1372
موضوع فعالیت خودرو و ساخت قطعات
عوامل موثر بر نرخ فروش هیئت مدیره شرکت و دخالت دولت جهت نرخ گذاری دستوری
محصول شرکت انواع گیربکس های سنگین و نیمه سنگین و قطعات جانبی
مواد اولیه شرکت قطعات منفصله گیربکس ها و قطعات خام آماده تولید
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت افزایش نرخ دلار منجر به رشد بهای تمام شده محصولات شرکت خواهد شد
مهم ترین هزینه های شرکت مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید
سهامداران عمده شرکت ایران خودرو دیزل 49% / شرکت ZF آلمان 17% / ش سرمایه گذاری سلیم 9%

نماد خچرخش (شرکت صنعتی چرخشگر)  با در تاریخ 20 شهریور ماه 1348 به صورت شرکت سهامی خاص و جهت ایجاد، نگه داری و بهره برداری از کارخانجات ساخت موتور های دیزلی بریتیش لیلاند در اداره ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسید 

عوامل موثر بر در آمدهای خچرخش

تمرکز فروش شرکت تولید و بازرگانی انواع گیربکس و جعبه فرمان خودور های تجاری و سبک  در بازار داخلی میباشد.

محصولات خچرخش

تولید ، ساخت و واردات سیستم موتور و محرکه خودروها ( موتور ، گیربکس، دیفرانسیل، اکسل، جعبه فرمان و غیره) و ملحقات مربوط به واردات ماشین آلات و ابزار آلات و مواد اولیه و تجهیزات و قطعات یدکی وفروش و صادرات محصولات صنعتی از هرنوع و انجام کلیه عملیات لازم و مفید براي حصول به اهداف فوق است

تاثیر قیمت دلار بر خچرخش

با توجه به وارداتی بودن برخی  از قطعات و مواد اوليه و هم چنین ماشین آلات  هرگونه نوسان در نرخ ارزو شرایط محدود کننده  می تواند باعث کاهش فعالیت های شرکت شود.

عوامل موثر بر هزینه های خچرخش

افزایش نرخ بهره و  ﻟﺰوم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺬ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻲ از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮدآوري ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 توسعه زنجیره تامین شرکت در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی

سایر عوامل موثر بر سود و زیان خچرخش

اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،تحیم ها ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮ خ ﻣﻮا د اوﻟﯿﻪ و ارز ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺧﻮدرو، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﯿﻤﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ارز این ﺷﺮﮐﺖ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼ ت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ

عدم وصول مطالبات بعضی از مشتریان باعث افزایش مطالبات و در نتیجه کاهش توان پرداخت بدهی ها شود


آخرین اخبار و آپدیت سهم خچرخش   (خچرخش| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت چرخشگر )


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خچرخش تاریخ 21 خرداد ماه سال 1403

بروز رسانی و بررسی چارت تکنیکال سهم خچرخش ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط Mina در 21 خرداد 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت ماه سال 1403 ) نماد خچرخش

نوشته شده توسط Mina در 12 خرداد 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1403 ) نماد خچرخش

عملکرد فروردین 1403 خچرخش در سایت کدال قرار گرفت.

شرکت چرخشگر با نماد خچرخش در این ماه به فروش 66.4 میلیارد تومانی دست یافت، فروش ماهانه خچرخش در مقایسه با ماه گذشته 65% کاهش و در مقایسه به فروردین سال گذشته 31% افزایش داشته است.

محصول اصلی و پر فروش خچرخش 

گیربکس های نیمه سنگین با سهم درآمد 56% از تولید داخلی، مهم‌ترین گروه محصولات تولیدی شرکت است، مقدار تولید این محصول در مقایسه با ماه قبل 52% کاهش و مقدار فروش آن 47% کاهش داشته است، نرخ فروش نیز افزایش 0 درصدی داشته است.

در گروه گیربکسهای سنگین 82 درصد کاهش مقدار تولید و 30 درصد کاهش مقدار فروش نسبت به اسفند ماه گزارش شده است. نرخ این محصول 73 درصد کمتر از اسفند ماه بوده که به دلیل فروش نوع خاصی از محصول طبق سفارش مشتری در اسفند ماه بوده است.

تحلیل جدید خچرخش 

نماد خفنر طی عملکرد 1 ماهه 4% از کل درآمد سال قبل را محقق نموده است.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :

تحلیل بنیادی نماد خاهن

تحلیل تکنیکال و حمایت مقاومت سهم خاور

تحلیل جدید نماد خبهمن

اخبار و مجمع سهم ختراک

نوشته شده توسط Mina در 10 اردیبهشت 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( اسفند ماه سال 1402 ) نماد خچرخش

فروش ماهانه خچرخش

خچرخش در اسفند ماه از طریق فروش داخلی به فروش 191.1میلیارد تومانی دست یافت. 

فروش خچرخش در این ماه افزایش 26% در مقایسه با ماه گذشته داشته است . همچنین در مقایسه به مدت مشابه 109% و نسبت به متوسط ماهانه47% افزایش داشته است . 

محصول اصلی خچرخش در اسفند 1402

پر فروش ترین محصول خچرخش گيربکسهاي سنگين بوده که سهم 44 درصدی از فروش داخلی را بخود اختصاص داده است. 

 تولید ، فروش و نرخ محصولات خچرخش 

گيربکسهاي سنگين در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است :

میزان تولید: 6% افزایش

مقدار فروش: 42% کاهش

نرخ فروش: 233% افزایش

تحلیل بنیادی خچرخش

مجموع فروش یکساله خچرخش در مقایسه با مدت مشابه افزایش 19درصدی داشته و انتظار میرود شرکت چرخشگر (خچرخش) در صورت مالی سالانه خود با ثبات EPS همراه باشد . 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :

تحلیل جدید سهم بنیادی خاور

مطالعه اخبار جدید خساپا

در مجمع خلنت چه گذشت؟

نوشته شده توسط Mina در 08 فروردین 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( بهمن ماه سال 1402 ) نماد خچرخش

عملکرد ماهانه سهم خچرخش 

شرکت چرخشگر ( خچرخش ) در بهمن ماه 1402 فروش 152 میلیارد تومانی را به دست آورده که افزایش 6 درصدی در مقایسه با ماه گذشته و همچنین رشد 19 درصدی نسبت به متوسط ماهانه داشته است، 

درآمد ماهانه خچرخش نسبت به بهمن ماه سال گذشته 9% کاهش را تجربه نموده است.

عامل موثر بر درآمد و فروش نماد خچرخش در بهمن ماه سال 1402

بخش اصلی درامد سهم خچرخش جعبه فرمان های سنگین بوده که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 9 درصدی مقدار و افزایش 1 درصدی نرخ را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی خچرخش 

نماد خچرخش طی 11 ماه به فروش 1433.7 میلیارد تومان دست یافته است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 12% درصدی داشته و طی این مدت 5% بیشتر از کل درآمد سال گذشته درامد زایی داشته است.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :

بهبود عملکرد نماد خموتور در گزارشات کدالی

اخبار جدید سهم پر نوسان خساپا

بررسی موقعیت تکنیکالی خزر

نوشته شده توسط Mina در 12 اسفند 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خچرخش تاریخ 24 بهمن ماه سال 1402

حمایت و مقاومت های مهم خچرخش :

تحلیل تکنیکال سهم خچرخش نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 26000 ریال و حمایتی 20000 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم خچرخش 30000 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی خچرخش 18500 ریال در نظر گرفته میشوند.

آیا سهم خچرخش را نگه داریم؟

سهامدران کوتاه مدتی نماد خچرخش در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند.

 

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم خفنر این لینک را کلیک نمائید.

 

نوشته شده توسط Mina در 24 بهمن 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( دی ماه سال 1402 ) نماد خچرخش

عملکرد ماهانه ( دی ماه سال 1402 ) سهم خچرخش

شرکت چرخشگر از طریق فروش داخلی درآمد 143.7 میلیارد تومان شناسایی نمود، درآمد ماهانه نماد خچرخش نسبت به ماه گذشته 2% رشد، نسبت به متوسط ماهانه 14% رشد و نسبت به مدت مشابه 1% افت را تجربه نموده است.

محصول پر فروش نماد خچرخش در دی ماه سال 1402

محصول اصلی خچرخش در دی ماه گیربکس نیمه سنگین گزارش شده است که در مقایسه با ماه گذشته با افت 1 درصدی مقدار فروش و همچنین رشد 0 درصدی نرخ فروش همراه بوده است.

تحلیل بنیادی خچرخش 

مجموع عملکرد 10 ماهه سهم خچرخش نسبت به مدت مشابه افزایش 16 درصدی داشته و طی این مدت 94% از کل درآمد سال قبلی درآمد زایی داشته است.

 

برای مشاهده تحلیل جدید خودرو این لینک را کلیک کنید.

نوشته شده توسط Mina در 09 بهمن 1402

صورت مالی 9 ماهه نماد خچرخش منتهی به 30 آذر ماه سال 1402

تحلیل بنیادی گزارش کدال نماد خچرخش :

نماد خچرخش صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.

بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:

درآمد عملیاتی سهم خچرخش : 32% رشد

سود ناخالص خچرخش : 45% رشد

سود عملیاتی نماد خچرخش : 59% رشد

حاشیه سود ناخالص سهم خچرخش 81% افت داشته است.

سود هر سهم خچرخش :

سود هر سهم نماد خچرخش 1489 ریال گزارش شده است.

این در حالی است که EPS خچرخش طی مدت مشابه 546 ریال بوده است و افزایش 173 درصدی را تجربه نموده است.

پیش بینی درآمد خچرخش تا پایان سال 1402 :

خچرخش از طریق فروش داخلی میتواند 1658 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 1365 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.

 

برای مطالعه تحلیل بنیادی نماد خودرو این لینک را کلیلک کنید.

نوشته شده توسط Mina در 01 بهمن 1402

آخرین اخبار سهم خچرخش؛ تحلیل گزارش آذر ماه 1402

تحلیل سهم خچرخش

نماد خچرخش (شرکت چرخشگر) در آذر ماه سال 1402 حدود مبلغ 141 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 57 درصد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 13 درصد رشد پیدا کرده است..

محصولات سهم خچرخش

سهم خچرخش در آذر ماه نیز حدود بیش از 4780 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته 34% افزایش پیدا کرده است

همچنین از پرفروش ترین محصولات خچرخش در آذر ماه می توان به گيربکسهاي نيمه سنگين با سهم 75 میلیارد تومان در رتبه اول  و گیربکس های سنگین با سهم 45 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.

ضمناً از جمله مطلوب‌ترین گزارشاتی که در آذر ماه برای صنعت خودرو و ساخت قطعات منتشر شده برای نماد خزامیا بوده که می‌توانید از طریق این لینک مشروح آخرین گزارش نماد را مطالعه بفرمایید.

عملکرد ماهانه سهم خچرخش

نوشته شده توسط محسن در 18 دی 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( آبان ماه سال 1402 ) نماد خچرخش

گزارش فعالیت نماد خچرخش آبان ماه سال 1402

درآمد آبان ماه سال 1402 سهم خچرخش 90.3 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 52% افت داشته است.

فروش ماهانه خچرخش در مقایسه با متوسط ماهانه 30% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 27% افت را نشان میدهد.

مجموع عملکرد 8 ماهه خچرخش

نماد خچرخش طی عملکرد 8 ماهه افزایش 19 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 73% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

محصول اصلی نماد خچرخش در آبان ماه سال 1402

سهم خچرخش در صنعت خودرو و ساخت قطعات فعالیت داشته و محصول اصلی خچرخش در آبان ماه سال 1402 گیربکس های نیمه سنگین بوده است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته افزایش 7 درصدی داشته است، نرخ فروش آن بدون تغییر باقی مانده است.

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم خبهمن بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت خودرو و ساخت قطعات این لینک را مطالعه کنید . 

 

نوشته شده توسط Mina در 06 آذر 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خچرخش تاریخ 30 آبان ماه سال 1402

بروز رسانی و بررسی نماد تکنیکال و سطوح حمایت و مقاومت سهم خچرخش ... ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط Mina در 30 آبان 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مهر ماه سال 1402 ) نماد خچرخش

بررسی تحلیل بنیادی خچرخش درآمد 189.9 میلیارد تومان را در گزارش عملکرد ماهانه نشان میدهد، فروش نماد خچرخش در مهر ماه سال 1402 تغییرات زیر را تجربه نموده است:

نسبت به مدت مشابه: 48% افزایش

نسبت به ماه گذشته: 66% افزایش

نسبت به متوسط ماهانه: 55% افزایش

محصول اصلی و پر فروش شرکت چرخشگر ( سهم خچرخش )، گیربکس های سنگین میباشد که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 107درصدی مقدار و افزایش 179 درصدی نرخ فروش را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی صورت سود و زیان سهم خچرخش نشان میدهد که طی عملکرد 7 ماهه نسبت به مدت مشابه 30% رشد داشته است و طی این مدت حدود 68% از کل درآمد سال قبلی خود را پوشش داده است.

نوشته شده توسط Mina در 17 آبان 1402

صورت مالی تلفیقی 6 ماهه نماد خچرخش منتهی به 31 شهریور ماه سال 1402

شرکت چرخشگر ( نماد خگردش) عملکرد مطلوبی در گزارش میاندوره ای 6 ماهه میان همگروهیان بر جای گذاشت، درآمد های عملیاتی سهم خگردش طی این دوره 39% و سود ناخالص 42% نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است، سود عملیاتی خچرخش طی دوره 6 ماهه 52% و سود خالص 309% رشد را تجربه نموده است.

EPS خچرخش طی این دوره 938 ریال گزارش شده است، این در حالی است که در مدت مشابه 229 ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است و افزایش 310 درصدی داشته است.

باید در نظر داشت حاشیه سود عملیاتی نماد خچرخش از 11% نیم سال ابتدایی سال 1401 به 10% رسیده است و برآورد میشود در 6 ماهه دوم 881 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 799میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

نوشته شده توسط Mina در 07 آبان 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( شهریور ماه سال 1402 ) نماد خچرخش

نماد خچرخش طی گزارش فعالیت ماهانه به فروش 96.7 میلیارد تومان دست یافته است که از متوسط ماهانه و همچنین شهریور ماه سال گذشته کاهش 21 درصدی داشته است، همچنین فروش ماهانه سهم شغدیر نسبت به ماه قبلی افزایش 14 درصدی داشته است.

گیربکس نیمه سنگین به عنوان محصول پر فروش شرکت چرخشگر افزایش 38 درصدی مقدار و 5 درصدی نرخ فروش را نسبت به ماه گذشته تجربه نموده است.

مجموع عملکرد سهم خچرخش طی نیم سال اول افزایش 23 درصدی داشته و طی این مدت 52% از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است و پیش بینی میشود خچرخش در گزارش میاندوره ای با ثبات سود همراه باشد.

نوشته شده توسط Mina در 05 مهر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مرداد ماه سال 1402 ) نماد خچرخش

نماد خچرخش طی عملکرد ماهانه مرداد ماه سال 1402 با افت شدید درآمد همراه بوده و فروش 85.1 میلیارد تومان را گزارش نموده است، درآمد ماهانه سهم خچرخش در مقایسه با ماه قبل و متوسط ماهانه 36% و نسبت به مرداد ماه سال گذشته 20% کاهش داشته است، گیربکس های نیمه سنگین به عنوان محصول اصلی شرکت چرخشگر ( خچرخش ) با افت 5 درصدی نرخ و افت 33 درصدی مقدار فروش مواجه بوده است.

مجموع عملکرد نماد خچرخش طی 5 ماه از سال مالی در مقایسه با مدت مشابه 34% رشد داشته و طی این مدت 45% از کل درآمد سال قبل محقق شده است.

نوشته شده توسط Mina در 05 شهریور 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خچرخش تاریخ 16 مرداد ماه سال 1402

قیمت نماد خچرخش، اصلاح داشته و در حال حاضر به محدوده 20000 ریال رسیده و به این محدوده واکنش مثبت نشان داده است، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده حرکت سهم خچرخش به ترتیب تا 37000 و 45000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت ادامه دار شدن فشار فروش و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی این نماد 18000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 16 مرداد 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( تیر ماه سال 1402 ) نماد خچرخش

نماد خچرخش با افت 26 درصدی درآمد نسبت به ماه گذشته فروش 134 میلیارد تومانی را اعلام نموده است، فروش ماهانه خمحرکه نسبت به مدت مشابه سال قبل 25% رشد داشته و مشابه متوسط ماهانه عمل نموده است، محصول پر فروش شرکت چرخشگر گیربکس نیمه سنگین میباشد که با کاهش 5 درصدی نرخ فروش و 3 درصدی مقدار فروش نسبت به ماه گذشته مواجه بوده است، همچنین مجموع عملکرد خچرخش از ابتدای سال مالی 51% رشد را تجربه نموده و طی این مدت 39% از کل درآمد سال گذشته تحقق یافته است.

نوشته شده توسط Mina در 12 مرداد 1402

آخرین اخبار سهم خچرخش؛ تحلیل گزارش خرداد ماه 1402

نماد خچرخش (شرکت چرخشگر) در خرداد ماه سال 1402 حدود مبلغ 181 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 7 درصد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 66 درصد رشد پیدا کرده است.

سهم خچرخش در خرداد ماه نیز حدود بیش از 5200 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته 5% کاهش پیدا کرده است

همچنین از پرفروش ترین محصولات خچرخش در خرداد ماه می توان به گيربکسهاي نيمه سنگين با سهم 64 میلیارد تومان در رتبه اول  و گیربکس های سنگین با سهم 55 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.

ضمنا  در مجمع عمومی عادی سالانه خپرخش که در تاریخ سه شنبه مورخ ۳۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۲ و با حضور بیش از ۷۹ % سهامداران برگزار شد مبلغ ۱۴۰ ریال معادل ۱۱ % eps ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد. 

نوشته شده توسط محسن در 17 تیر 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد خچرخش تاریخ 11 خرداد ماه سال 1402

در تحلیل تکنیکال نمودار نماد خچرخش که گارد اصلاحی داشت در حال حاضر به محدوده حمایتی 25000 ریال رسیده، در صورت حفظ این حمایت، خچرخش میتواند تا محدوده 37000 ریال حرکت کند، اگر محدوده حمایتی ذکر شده از دست برود، حمایت بعدی 20000 ریال خواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 11 خرداد 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت ماه سال 1402 ) نماد خچرخش

در بررسی بنیادی شرکت چرخشگر ( نماد خچرخش ) شاهد ثبت رکورد جدیدی در عملکرد ماهانه هستیم فروش اردیبهشت ماه سال 1402 برابر با 169.4 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به مدت مشابه 34% و نسبت به ماه قبل 235% افزایش را نشان میدهد، پر فروش ترین محصول سهم خچرخش مربوط به گیربکس های سنگین میباشد، که نرخ فروش این محصول در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:

نرخ فروش: 37% افزایش

مقدار فروش: 252% افزایش

میزان تولید: 132% افزایش

مجموع عملکرد دو ماهه سهم خچرخش نسبت به مدت مشابه افزایش 58 درصدی داشته و 16% از درامد سال قبل تحقق یافته است.

نوشته شده توسط Mina در 09 خرداد 1402

صورت مالی 12 ماهه تلفیقی نماد خچرخش منتهی به اسفند ماه سال 1401

EPS نماد خچرخش در گزارش سالانه تلفیقی با رشد 270 درصدی معادل 1426 ریال به ثبت رسیده است، درآمد های عملیاتی سهم خچرخش 136%، سود ناخالص 250% و سوده عملیاتی 310% رشد داشته است، با این وجود بهای تمام شده نیز 119%، هزینه های مالی 489% نسبت به مدت مشابه رشد داشته، حاشیه سود ناخالص شرکت چرخشگر ( خچرخش ) نسبت به سال گذشته بیش از 7% رشد داشته و به 19% رسیده.

نوشته شده توسط Mina در 31 اردیبهشت 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1402 ) نماد خچرخش

شرکت چرخشگر با نماد خچرخش درآمد فروردین ماه سال 1402 خود را رقمی معادل 50.5 میلیارد تومان به ثبت رسانده است، هرچند این رقم رشد فوق العاده 288 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته اما نسبت به ماه گذشته کاهش 45 درصدی داشته است، تمام درآمد سهم خچرخش از طریق فروش داخلی تامین شده و گیربکس های نیمه سنگین بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را به خود اختصاص داده اند، نرخ فروش این محصول نسبت به ماه گذشته تغییر چشم گیری نداشته اما در مقدار فروش و تولید آن به ترتیب با افت 49 و 53 درصدی مواجه بوده است.

نوشته شده توسط Mina در 06 اردیبهشت 1402

تحلیل گزارش فعالیت اسفند ماه 1401 سهم خچرخش

نماد خچرخش (شرکت چرخشگر) در اسفند ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 92 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 45 درصد کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 48 درصد رشد پیدا کرده است.

سهم خچرخش در اسفند ماه نیز حدود بیش از 4300 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته ۲۰ % کاهش پیدا کرده است

همچنین از پرفروش ترین محصولات خچرخش در اسفند ماه می توان به گيربکسهاي نيمه سنگين با سهم 45 میلیارد تومان در رتبه اول  و گیربکس های سنگین با سهم 22 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه شناخته شده اند.

نوشته شده توسط محسن در 01 اردیبهشت 1402

تحلیل تکنیکال سهم خچرخش 1 اردیبهشت 1402

قیمت سهم خچرخش پس از خروج ناموفق از الگوی استراحت خود در قالب یک کانال صعودی در حال رشد می باشد که اکنون توانسته مقاومت مهم سقف کانال صعودی و همچنین مقاومت سقف تاریخی ناحیه ۲۸۰۰ تومان را از سر راه خود بردارد. لذا در صورت تداوم رشد مقاومت ناحیه ۶۰۰۰تومان اولین مقاومت سهم خچرخش در نظر گرفته شده است. همچنین در صورت برگشت مجدد به درون کانال حمایت اصلی سهم خچرخش ناحیه 2200  تومان تعیین شده است.

نوشته شده توسط محسن در 01 اردیبهشت 1402

گزارش فعالیت ماهانه (بهمن ماه) سال 1401 نماد خچرخش

نماد خچرخش در بهمن ماه با ثبت رکورد جدیدی در گزارش ماهانه به درآمد 167.6 میلیارد تومانی رسیده، به طوری که نسبت به ماه گذشته افزایش 16 درصدی، نسبت به متوسط ماهانه افزایش 51 درصدی و نسبت به مدت مشابه رشد 162 درصدی را تجربه نموده است، پر فروش ترین محصول سهم خچرخش گیربگس های سنگین گزارش شده که سهم 37 درصدی از فروش ماهانه را به خود اختصاص داده، مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته 4% و نرخ فروش آن 6% رشد داشته اند، مجموع درآمد خچرخش طی عملکرد 11 ماهه رشد 124 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته.

نوشته شده توسط Mina در 08 اسفند 1401

گزارش فعالیت ماهانه (دی ماه 1401) سهم خچرخش

شرکت چرخشگر با نماد خچرخش در دهمین ماه از سال مالی به درآمد 145 میلیارد تومانی رسید . تمام درآمد شرکت چرخشگر از طریق فروش داخلی تامین گردیده است. درآمد دی ماه خچرخش در مقایسه با ماه قبل 16 درصد ريال نسبت به میانگین ماهانه 36 درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 154 درصد رشد را تجربه نموده است . 

گيربکسهاي سنگين پر فروش ترین محصول این شرکت با سهم 39 درصدی از فروش ماهانه معرفی شده است .نرخ فروش این محصول رشد 6 درصدی در مقایسه با ماه قبل داشته است. 

طی عملکرد تجمیعی 10 ماهه نیز درآمد نماد خچرخش رشد 118 درصد را تجربه نموده است. 

نوشته شده توسط Mina در 01 اسفند 1401

صورت مالی میان دوره ای نه ماهه 1401 سهم خچرخش

شرکت چرخشگر (خچرخش) در گزارش صورت مالی نه ماهه 1401 به ازای هر سهم ۵۴۶ ریال سود محقق نموده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 170 درصدی داشته است . همچنین سود ناخالص 205 درصد افزایش ، سودعملیاتی 290 درصد افزایش  ، هزینه های مالی 552 درصد افزایش را تجربه نموده اند. 

سهم خچرخش تا انتهای سال هم انتظار افزایش نرخ و در نتیجه افزایش بهای تمام شده محصولات خود را داشته و برآورده میگردد تا انتهای سال ۳,۵۰۵,۴۱۴ میلیون ریال را محقق نموده تا فروش سال مالی را به ۱۳,۶۱۰,۸۲۹ برساند در این صورت فروش شرکت نسبت به سال قبل 110 درصد افزایش میابد. 

 

نوشته شده توسط Mina در 09 بهمن 1401

بررسی آخرین وضعیت سهم خچرخش در آذر ماه 1401

نماد خچرخش (شرکت چرخشگر) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 125 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 1 درصد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 95 درصد رشد پیدا کرده است.

سهم خچرخش در آذر ماه نیز حدود بیش از 4900 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته تغییری پیدا نکرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات خچرخش در آذر ماه می توان به گيربکسهاي نيمه سنگين با سهم 54 میلیارد تومان در رتبه اول  و گیربکس های سنگین با سهم 39 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نوشته شده توسط محسن در 23 دی 1401

گزارش آبان ماه 1401 سهم خچرخش

نماد خچرخش (شرکت چرخشگر) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 124 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 3 درصد کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 125 درصد رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم خچرخش در آبان ماه حدود بیش از 4900 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 12%  افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات خچرخش در آبان ماه می توان به گيربکسهاي نيمه سنگين با سهم 50 میلیارد تومان در رتبه اول  و گیربکس های سنگین با سهم 32 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نوشته شده توسط محسن در 24 آذر 1401

تحلیل تکنیکال خچرخش 24 آذر 1401

قیمت سهم خچرخش پس از یک رالی صعودی پرقدرت اکنون در الگوی استراحت به سر می‌برد لذا در صورت خروج از الگوی استراحت و شکست مقاومت ناحیه 2200 تومان می‌تواند رشد خود را تا ناحیه سقف تاریخی مقاومت ۲۹۰۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورت شکست الگوی اصلاحی از کف حمایت مهم ناحیه ۱۲۰۰ تومان پیشروی قیمت سهم خچرخش خواهد بود.

نوشته شده توسط محسن در 24 آذر 1401

تحلیل بنیادی نماد خچرخش؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 1401

ای پی اس محقق شده نماد خچرخش (شرکت صنعتی چرخشگر) در دوره 6 ماهه 211 ریال گزارش شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (140%) افزایش داشته است.همچنین سود خالص141% رشد، سود ناخالص 230% رشد ، سود عملیاتی 450% رشد ، درآمدهای عملیاتی 106% رشد و هزینه های مالی 854% رشد داشته است.

علت افزایش درآمد عملیاتی خچرخش افزایش میزان فروش ، تنوع سبد محصول و فروش برخی محصولات با حاشیه سود بالاتر عنوان شده است . 

بهـاي تمـام شـده كـالاي فـروش رفتـه نسـبت بـه دوره مـالي مشـابه قبـل ، افزايشـي عمـده داشـته كـه ايــن افــزايش عمــدتا " ناشــي از تغييــرات در مقــدار و مبلــغ فروش بوده است.

مطالبـات نماد خچرخش نیز نسـبت بـه سـال مـالي 1400 حـدود 14 درصـد افـزايش داشـته اسـت كـه ايـن موضـوع مربـوط بـه افـزايش ميزان فروش مي باشد.

نوشته شده توسط Mina در 28 آبان 1401

گزارش مهر ماه 1401 نماد خچرخش

نماد خچرخش (شرکت صنعتی چرخشگر) در انتهای مهر ماه معادل 1,284,214 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 168% افزایش داشته است.درآمد شرکت نسبت به ماه قبل +5% و نسبت به میانگین ماهانه 32+%تغییر داشته است . گيربکسهاي نيمه سنگين  با سهم 33 درصدی و گيربکسهاي سنگين  با سهم 28 درصدی از کل فروش این ماه به ترتیب در صدر  پر فروش ترین محصولات شرکت قرار گرفتند .

نوشته شده توسط Mina در 17 آبان 1401

گزارش شهریور ماه سال 1401 سهم خچرخش

نماد خچرخش (شرکت صنعتی چرخشگر) در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1401، مبلغ 122.7 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 14% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 33% افزایش داشته است.
نماد خچرخش نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 18% افزایش درآمد داشته است.

باید در نظر داشت خچرخش یک تغيير در نرخ فروش محصولات داشته که تاثیر قابل توجهی در سودوزیان اعلامی شرکت نخواهد داشت .

نوشته شده توسط Mina در 21 مهر 1401

تحلیل تکنیکال خچرخش 23 شهریور 1401

قیمت سهم خچرخش پس از برخورد به ناحیه حمایتی ۱۳۰۰ تومان مجدد وارد فاز صعودی شده و اکنون مقاومت مهم ناحیه ۲۱۰۰ تومان را پیش رو دارد در صورت توانایی قیمت در عبور از این مقاومت مهم می‌تواند رشد خود را تا ناحیه مقاومتی ۲۸۰۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورت عدم توانایی قیمت سهم خچرخش در عبور از این مقاومت مجدد می تواند تا حمایت ناحیه ۱۳۰۰ تومان اصلاح کند و روند خنثی را بسازد.

نوشته شده توسط محسن در 23 شهریور 1401

بررسی گزارش مرداد ماه سال 1401 نماد خچرخش

نماد خچرخش (شرکت صنعتی چرخشگر) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 107 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته بدون تغییر و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 269% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خچرخش در مرداد ماه حدود بیش از 4200 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 8%  افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خچرخش در مرداد ماه می توان به جعبه فرمانهاي سنگين با سهم 36 میلیارد تومان در رتبه اول  و گیربکس های نیمه سنگین با سهم 26 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند

نوشته شده توسط محسن در 23 شهریور 1401

گزارش تیر ماه سهم خچرخش

نماد خچرخش (شرکت صنعتی چرخشگر) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 107 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 2% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 182% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد خچرخش در تیر ماه حدود بیش از 3900 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 17% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات خچرخش در تیر ماه می توان به گیربکس های سنگین با سهم 40 میلیارد تومان در رتبه اول  و گیربکس های نیمه سنگین با سهم 32 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ما شناخته شده اند

نوشته شده توسط محسن در 22 مرداد 1401

تحلیل بنیادی نماد خچرخش؛ بررسی صورت مالی 3 ماهه منتهی به خرداد ماه 1401

فروش شرکت: 260 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  95% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 24 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  82% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 15 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  134% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 11 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  244% افزایش   یافته است.
EPS سهم خچرخش : 114 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  245% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 4%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه    1٪ افزایــــش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد خچرخش:

 • به استحضار می رساند افزایش سود عملیاتی عمدتا بابت افزایش ۳۷ درصدی حجم فروش محصولات بوده که منجر به رشد سودآوری شده است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • نماد خچرخش برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود بیش از 45 هزار دستگاه معادل 1113 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

 • خچرخش با ثبت فروش ۲۶۰ میلیارد تومانی در انتهای سه ماهه ابتدایی سال توانست حدود 16% از پیش بینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

نوشته شده توسط محسن در 22 مرداد 1401

سود مجمع سهم خچرش

سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی نماد خچرخش (شرکت صنعتی چرخشگر) با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام ) از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام ) به سهامداران پرداخت می گردد. لذا سهامداران محترمی که تا کنون ثبت نام خود در سامانه سجام را نهائی ننموده اند، ضروری است به منظور دریافت سود سهام خود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و با تکمیل مشخصات خود در سامانه سجام اقدام نمایند.

همچنین برنامه زمان بندی پرداخت سود سهامداران نماد خچرخش (شرکت صنعتی چرخشگر) که در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ سهامدار این شرکت بوده اند، به شرح زیر اعلام می گردد:

 1. سهامداران حقیقی: جهت تسهیل در امور سهامداران ، سود سهامداران حسینی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) | به شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام در دی ماه ۱۴۰۱ پرداخت می گردد.
 2. سهامداران حقوقی: سود سهامداران حقوقی با هماهنگی لازم باشرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ( سهامی عام) در مهلت قانونی از طریق سامانه سجام پرداخت خواهد شد.

شایان ذکر است این شرکت کلبه سود سهامداران جزء را تا تاریخ تحریر این نامه به حساب اعلامی سهامداران واریز نموده است لذا مجددا از کلیه سهامداران محترمی که موفق به دریافت سود سهام سنوات قبل نشده و همچنین موفق به ثبت نام در سامانه سجام نشده اند، تقاضا می شود که با واحد سهام این شرکت به شماره ۳۴۴۷۳۱۳۸ - ۰۴۱ تماس گرفته و با نسبت به معرفی شماره حساب بانکی خود از طریق شماره نمابر ۳۴۴۵۲۵۳۱ - ۰۴۱ در بافت سود سهام ، اقدام نمایند.

نوشته شده توسط محسن در 22 مرداد 1401

آپدیت تکنیکال خچرخش مرداد ماه

خچرخش در حال حاضر حمایت 15500 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت حرکت سهم تا 17500 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورا از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی 13000 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

نوشته شده توسط Mina در 03 مرداد 1401

بررسی صورت مالی 12 ماهه تلفیقی خچرخش

بر اساس گزارش فعالیت سالانه و تلفیقی شرکت چرخشگر  به ازای هر سهم 385 ریال سود محقق شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 686% افزایش داشته است

سود خالص: 691% رشد داشته است.

سود ناخالص:  101% رشد داشته است.

سود عملیاتی: 227% رشد داشته است.

درآمدهای عملیاتی:  75% رشد داشته است.

هزینه های مالی: 22% افت داشته است.

بهـاي تمـام شـده كـالاي فـروش رفتـه :72 درصد رشد داشته است ايـن افـزايش عمـدتا " ناشـي از تغييـرات در مقـدار و مبلـغ فروش بوده است .

مطالبات شـركت : 61 درصـد افـزايش داشـته اسـت كـه ايـن موضـوع مربـوط بـه افـزايش ميـزان فروش مي باشد.

دارايي هاي ثابت در 12 ماهه فوق نسبت به سال قبل تغييرات چنداني ندارد.

روند فروش و بهاي تمام شده محصولات در 6 سال اخير و سال جاري به شرح زیر میباشد :

 

نوشته شده توسط Mina در 20 تیر 1401

گزارش فعالیت خرداد ماه خچرخش

درآمد خچرخش در خردادماه 1088 میلیارد ریال بوده و در 3 ماهه سال مالی هم 2483 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عدد 1216 میلیارد ریال بود و تغییر 104 درصدی را داشته است . درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 14% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 56% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 126% افزایش درآمد داشته است.

گيربکسهاي سنگين در صدر پر فروش ترین محصول این شرکت گزارش شده که سهم 41 درصدی از میزان فروش در خرداد ماه را بخود اختصاص داده است .

نوشته شده توسط Mina در 20 تیر 1401

گزارش فعالیت اردیبهشت ماه

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 829% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 17% افزایش درآمد داشته است. 

 

نوشته شده توسط Mina در 23 خرداد 1401

گزارش فعالیت فروردین خچرخش

درآمد شرکت درین دوره  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 50% کاهش داشته است.

همچنین باید در نظر داشت شرکت طی افشاییه ای از افزایش نرخ فروش بیش از 10 درص محصولات خبر داده است که البته این موضوع و افزایش نرخ ، تاثیر قابل توجهی در سودوزیان اعلامی شرکت نخواهد داشت.

با توجه به افزایش مواد تشکیل دهنده این محصول مانند نرخ فولاد آلیاژی و قطعات ریخته گری و نرخ ارز خرید قطعات و سایر هزینه های مربوطه ( حمل و نقل و ... ) ، این افزایش نرخ محصول با توافق طرفین امضاء شده است ، افزایش نرخ گیربکس نیمه سنگین به صورت پلکانی خواهد بود که در هر سه ماه در صورت افزایش نرخ ، در سامانه کدال افشای لازم انجام خواهد گرفت . 

نوع محصول: گیربکس نیمه سنگین

نرخ قبلي: 83,500,000 ريال

نرخ جديد: 105,000,000 ريال

 

نوشته شده توسط Mina در 03 خرداد 1401

آپدیت تکنیکال خچرخش اردیبهشت ماه

قیمت در حال صعود شارپی به محدوده مقاومتی استاتیک در محدوده 12000 ریال رسیده است در صورت ادامه دار شدن فشار تقاضا و عبور از این مقاومت و تثبیت بالای آن حرکت قیمت تا 15500 ریال محتمل خواهد بود و در صورتی که قیمت وارد فاز اصلاحی شود اولین حمایت سهم محدوده حمایتی،روانی و عدد رند 10000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 21 اردیبهشت 1401

کاهش نامحسوس درآمد شرکت چرخشگر در آخرین ماه سال

شرکت چرخشگر با نماد خچرخش در اسفندماه ۱۴۰0 و در آخرین ماه از سال حدود مبلغ ۶۲ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۳ % افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۵ % رشد درآمد را تجربه کرده است.

همچنین شرکت حدود ۳۳۹۵ دستگاه از محصولات خود را در اسفندماه به فروش رساند که از پرفروش ترین آن می توان به گیربکس های نیمه سنگین با سهم ۲۳ میلیارد تومان و در رتبه دوم گیربکس های سنگین با سهم ۱۸ میلیارد تومان پس از فروش اشاره کرد.

حجم فروش کل شرکت در اسفند ۱۳۹۵ راه بوده که این میزان در مقایسه با بهمن ماه حدود ۱۳ % کاهش پیدا کرده است که شرکت این کاهش حجم فروش را با افزایش نرخ فروش گیربکس های سنگین و نیمه سنگین تا حدودی جبران کرده است

 

نوشته شده توسط محسن در 10 فروردین 1401

تحلیل تکنیکال خچرخش 10 فروردین 1401

قیمت پس از شکست فیک کف حمایتی کانال نزولی خود ریزش بیشتری را تجربه نکرده و مجدد با حمله به این مقاومت حمایت خود را پس گرفته است اکنون نیز پس از شکست خط روند نزولی خود محدوده مقاومتی سقف کانال نزولی و سپس در صورت شکست محدوده مقاومتی ۷۹۰ الی ۸۰۰ تومان را پیش روی خود خواهد داشت اما در صورت برگشت و اصلاح می تواند مجدد کف محدوده ۵۰۰ تومان را تست کند.

نوشته شده توسط محسن در 10 فروردین 1401

اطلاعات مهم در صورت مالی 9 ماهه خچرخش که باید بدانید

فروش شرکت: 497 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  109% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 53 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  143% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 28 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  431% افزایش   یافته است.
سود خالــص: ۱۹ میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشته 3 میلیارد تومان زیان خالص شناسایی شده بود
حاشیه سود خالص: 4%

دلایل تغییرات:

 • افزایش حجم تولید و فروش و همچنین افزایش فروش خدمات و ضایعات دلیل اصلی افزایش سودآوری شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته میباشد

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

 1. دریافت ۳۴ میلیارد تومان حاصل از فروش
 2. پرداخت ۴ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
 3. پرداخت ۴ میلیارد تومان بابت سود تسهیلات
 4. در نتیجه رشد ۱۸۴۱ درصدی موجودی نقد شرکت از 3 میلیارد تومان به ۵۵ میلیارد تومان

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • شرکت در انتهای آذر ماه حدود  64 درصد از پیش بینی فروش ۶ ماهه دوم خود را تحقق بخشیده فلذا در خصوص پیش بینی فروش سه ماهه باقیمانده سال1400 مبلغ  183 میلیارد تومان را به عنوان پیش بینی فروش سه ماه باقیمانده سال اعلام کرده که در مقایسه با فروش محقق شده سه ماهه سوم با 10 درصد رشد در نظر گرفته شده است

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:

 • در قیمت محصول گیربکس نیمه سنگین برای سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰ افزایش نرخ فروش خواهیم داشت اما میزان آن بیان نشده

پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

 • تغییرات بخش خصوصی پیش بینی نشده است

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

 • نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ خرید ۹ ماهه ابتدایی سال بوده و تغییر به خصوصی پیش بینی نخواهد شد

 

نوشته شده توسط محسن در 08 اسفند 1400

رشد مجدد درآمد ماهانه چرخشگر در بهمن ماه 1400

شرکت چرخشگر با نماد خچرخش در بهمن ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۶۴ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته ۱۲ % و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۳ % رشد درآمد داشته است.

این شرکت در بهمن ماه مجموعه ۳۹۰۰ دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که در مقایسه با دی ماه رشد نامحسوس دو درصدی را تجربه کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات شرکت در بهمن ماه می توان به گیربکس های نیمه سنگین با سهم ۲۷ میلیارد و گیربکسهای سنگین با سهم ۱۸ میلیارد تومان از فروش اشاره کرد.

با توجه به رشد نامحسوس حجم فروش شرکت در بهمن ماه علت افزایش ۱۲ درصدی مبلغ درآمد این شرکت، رشد نرخ فروش بعضی از محصولات این شرکت بوده است که در بهمن ماه باعث رشد ۱۲ درصدی مبلغ فروش شده است.

 

 

نوشته شده توسط محسن در 08 اسفند 1400

گزارش فعالیت دی ماه شرکت چرخشگر

 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 12% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 11% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 6% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 30 بهمن 1400

آپدیت تکنیکال دی ماه خچرخش

با توجه به افزایش مومنتوم فروش و شکست پر قدرت دو حمایت و پولبک به آن ادامه نزول قیمت تا اولین حمایت 4500 ریال دور ذهن نیست و با توجه به واگرائی ایجاد شده تثبیت قیمت را در محدوده حمایتی مذکور را محتمل مینماید و همچنین در صورت تثبیت در همین ناحیه مقاومت 5500 ریال سر راه سهم وجود دارد.

نوشته شده توسط Mina در 15 بهمن 1400

گزارش فعالیت آذر ماه شرکت چرخشگر

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 18% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 30% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 48% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 20 دی 1400

شرکت چرخشگر در آبان ماه

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 12% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 12% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 86% افزایش درآمد داشته است.

 

نوشته شده توسط Mina در 02 دی 1400

خستگی چارت خچرخش

خچرخش از معدود چارت هایی هست که پس از اصلاح قیمتی عمیق، باز به زیر کف کانال نزولی خودش نفوذ پیدا کرده،ایجاد واگرایی مثبت و محدوده حمایتی 75000 ریال منطقه حمایتی جهت مانع شدن از ریزش قیمت سهم خواهد شد با توجه به ریزش قیمتی عمیق محتمل هست که قیمت درین محدوده تثبیت و نوسان مثبتی دهد و فرصتی برای اصلاح سبد به سهامداران دهد همچنین باید در نظر داشت 10000ریال مقاومت و 70000 ریال اولین منطقه حمایتی پس از مشخص شدن تثبیت قیمت سهم خواهد بود. 

 

.

نوشته شده توسط Mina در 10 آبان 1400

چرخش خاص خچرخش در مهر ماه

شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 35% افزایش درآمد و طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی نسبت به مدت مشابه سال قبل 128% رشد داشته است.همچنین باید در نظر داشت با توجه به افزایش مواد تشکیل دهنده این محصول مانند نرخ فولاد آلیاژی و قطعات ریخته گری و نرخ ارز خرید قطعات و سایر هزینه های مربوطه ( حمل و نقل و ... ) ، شرکت افزایش نرخ فروش محصول را دریافت نموده ، افزایش نرخ گیربکس نیمه سنگین به صورت پلکانی خواهد بود . شایان ذکر است که این موضوع و افزایش نرخ ، تاثیر قابل توجهی در سودوزیان اعلامی شرکت نخواهد داشت .

 

 

نوشته شده توسط Mina در 10 آبان 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/06/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 260% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 176% افزایش داشته است.

 طی عملکرد 6 ماهه سال مالی  نسبت به مدت مشابه سال قبل 162% رشد داشته است.
 

نوشته شده توسط Mina در 17 مهر 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 24% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 27% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 15% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 06 شهریور 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 21% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 6% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 50% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 06 مرداد 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/03/30

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 4% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 32% افزایش و  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 156% افزایش درآمد داشته است.
جمع درآمدها  ازابتدای سال مالی 250%درصد افزایش یافته است.
 

نوشته شده توسط Mina در 04 تیر 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/30

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 72% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 236% افزایش درآمد داشته است.
 

نوشته شده توسط Mina در 10 خرداد 1400
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود