خچرخش (شرکت چرخشگر )

عوامل موثر بر در آمدهای شرکت

تمرکز فروش شرکت تولید و بازرگانی انواع گیربکس و جعبه فرمان خودور های تجاری و سبک  در بازار داخلی میباشد.

 

محصولات شرکت

تولید ، ساخت و واردات سیستم موتور و محرکه خودروها ( موتور ، گیربکس ، دیفرانسیل ، اکسل ، جعبه فرمان و غیره ) و ملحقات مربوط به واردات ماشین آلات و ابزار آلات و مواد اولیه و تجهیزات و قطعات یدکی وفروش و صادرات محصولات صنعتی از هرنوع و انجام کلیه عملیات لازم و مفید براي حصول به اهداف فوق است

 

تاثیر قیمت دلار

با توجه به وارداتی بودن برخی  از قطعات و مواد اوليه و هم چنین ماشین آلات  هرگونه نوسان در نرخ ارزو شرایط محدود کننده  می تواند باعث کاهش فعالیت های شرکت شود.

 

عوامل موثر بر هزینه های شرکت افزایش نرخ بهره و  ﻟﺰوم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺬ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺎﻟﻲ از ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮدآوري ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 توسعه زنجیره تامین شرکت در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی

 

سایر عوامل موثر بر سود و زیان شرکت

اﻟﺘﻬﺎب ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎزار ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،تحیم ها ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮ خ ﻣﻮا د اوﻟﯿﻪ و ارز ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﺧﻮدرو ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ، ﺑﯿﻤﻪ و اﻧﺘﻘﺎ ل ارز این ﺷﺮﮐﺖ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼ ت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﻤﻮد ه اﺳﺖ

عدم وصول مطالبات بعضی از مشتریان باعث افزایش مطالبات و در نتیجه کاهش توان پرداخت بدهی ها شود

 

 

 

 


آخرین اخبار و آپدیت سهم خچرخش (شرکت چرخشگر )


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

آپدیت تکنیکال خچرخش اردیبهشت ماه

نوشته شده در 2022-05-11

کاهش نامحسوس درآمد شرکت چرخشگر در آخرین ماه سال

شرکت چرخشگر با نماد خچرخش در اسفندماه ۱۴۰0 و در آخرین ماه از سال(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2022-03-30

تحلیل تکنیکال خچرخش 10 فروردین 1401

نوشته شده در 2022-03-30

اطلاعات مهم در صورت مالی 9 ماهه خچرخش که باید بدانید

فروش شرکت: 497 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  109% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 53 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  143% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 28 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  431% افزایش   یافته است.
سود خالــص: ۱۹ میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشته 3 میلیارد تومان زیان خالص شناسایی شده بود
حاشیه سود خالص: 4%

دلایل تغییرات:

  • افزایش حجم تولید و فروش و همچنین افزایش فروش خدمات و ضایعات دلیل اصلی افزایش سودآوری شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته میباشد

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

  1. دریافت ۳۴ میلیارد تومان حاصل از فروش
  2. پرداخت ۴ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
  3. پرداخت ۴ میلیارد تومان بابت سود تسهیلات
  4. در نتیجه رشد ۱۸۴۱ درصدی موجودی نقد شرکت از 3 میلیارد تومان به ۵۵ میلیارد تومان

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

  • شرکت در انتهای آذر ماه حدود  64 درصد از پیش بینی فروش ۶ ماهه دوم خود را تحقق بخشیده فلذا در خصوص پیش بینی فروش سه ماهه باقیمانده سال1400 مبلغ  183 میلیارد تومان را به عنوان پیش بینی فروش سه ماه باقیمانده سال اعلام کرده که در مقایسه با فروش محقق شده سه ماهه سوم با 10 درصد رشد در نظر گرفته شده است

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:

  • در قیمت محصول گیربکس نیمه سنگین برای سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰ افزایش نرخ فروش خواهیم داشت اما میزان آن بیان نشده

پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

  • تغییرات بخش خصوصی پیش بینی نشده است

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

  • نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ خرید ۹ ماهه ابتدایی سال بوده و تغییر به خصوصی پیش بینی نخواهد شد

 

نوشته شده در 2022-02-27

رشد مجدد درآمد ماهانه چرخشگر در بهمن ماه 1400

شرکت چرخشگر با نماد خچرخش در بهمن ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۶۴ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته ۱۲ % و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸۳ % رشد درآمد داشته است.

این شرکت در بهمن ماه مجموعه ۳۹۰۰ دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که در مقایسه با دی ماه رشد نامحسوس دو درصدی را تجربه کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات شرکت در بهمن ماه می توان به گیربکس های نیمه سنگین با سهم ۲۷ میلیارد و گیربکسهای سنگین با سهم ۱۸ میلیارد تومان از فروش اشاره کرد.

با توجه به رشد نامحسوس حجم فروش شرکت در بهمن ماه علت افزایش ۱۲ درصدی مبلغ درآمد این شرکت، رشد نرخ فروش بعضی از محصولات این شرکت بوده است که در بهمن ماه باعث رشد ۱۲ درصدی مبلغ فروش شده است.

 

 

نوشته شده در 2022-02-27

گزارش فعالیت دی ماه شرکت چرخشگر

 

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 12% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 11% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 6% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2022-02-19

آپدیت تکنیکال دی ماه خچرخش

با توجه به افزایش مومنتوم فروش و شکست پر قدرت دو حمایت و پولبک به آن ادامه نزول قیمت تا اولین حمایت 4500 ریال دور ذهن نیست و با توجه به واگرائی ایجاد شده تثبیت قیمت را در محدوده حمایتی مذکور را محتمل مینماید و همچنین در صورت تثبیت در همین ناحیه مقاومت 5500 ریال سر راه سهم وجود دارد.

نوشته شده در 2022-02-04

گزارش فعالیت آذر ماه شرکت چرخشگر

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 18% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 30% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 48% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2022-01-10

شرکت چرخشگر در آبان ماه

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 12% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 12% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 86% افزایش درآمد داشته است.

 

نوشته شده در 2021-12-23

خستگی چارت خچرخش

خچرخش از معدود چارت هایی هست که پس از اصلاح قیمتی عمیق، باز به زیر کف کانال نزولی خودش نفوذ پیدا کرده،ایجاد واگرایی مثبت و محدوده حمایتی 75000 ریال منطقه حمایتی جهت مانع شدن از ریزش قیمت سهم خواهد شد با توجه به ریزش قیمتی عمیق محتمل هست که قیمت درین محدوده تثبیت و نوسان مثبتی دهد و فرصتی برای اصلاح سبد به سهامداران دهد همچنین باید در نظر داشت 10000ریال مقاومت و 70000 ریال اولین منطقه حمایتی پس از مشخص شدن تثبیت قیمت سهم خواهد بود. 

 

.

نوشته شده در 2021-11-01

چرخش خاص خچرخش در مهر ماه

شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 35% افزایش درآمد و طی عملکرد 7 ماهه سال مالی منتهی نسبت به مدت مشابه سال قبل 128% رشد داشته است.همچنین باید در نظر داشت با توجه به افزایش مواد تشکیل دهنده این محصول مانند نرخ فولاد آلیاژی و قطعات ریخته گری و نرخ ارز خرید قطعات و سایر هزینه های مربوطه ( حمل و نقل و ... ) ، شرکت افزایش نرخ فروش محصول را دریافت نموده ، افزایش نرخ گیربکس نیمه سنگین به صورت پلکانی خواهد بود . شایان ذکر است که این موضوع و افزایش نرخ ، تاثیر قابل توجهی در سودوزیان اعلامی شرکت نخواهد داشت .

 

 

نوشته شده در 2021-11-01

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/06/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 260% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 176% افزایش داشته است.

 طی عملکرد 6 ماهه سال مالی  نسبت به مدت مشابه سال قبل 162% رشد داشته است.
 

نوشته شده در 2021-10-09

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 24% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 27% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 15% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2021-08-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 21% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 6% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 50% افزایش درآمد داشته است.

نوشته شده در 2021-07-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/03/30

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 4% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 32% افزایش و  نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 156% افزایش درآمد داشته است.
جمع درآمدها  ازابتدای سال مالی 250%درصد افزایش یافته است.
 

نوشته شده در 2021-06-25

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/30

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 72% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 236% افزایش درآمد داشته است.
 

نوشته شده در 2021-05-31

آخرین آپدیت ها