ختوقا (ختوقا| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران )

 

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران 
نماد ختوقا
سال تاسیس 1352
سال عرضه اولیه مهر ماه 1370
موضوع فعالیت خودرو و ساخت قطعات
عوامل موثر بر نرخ فروش هیئت مدیره شرکت و دخالت دولت جهت نرخ گذاری دستوری
سهامداران عمده شرکت سرمایه گذاری سمند 44 درصد / شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان 4 درصد / صندوق سرمایه گذاری امید لوتوس پارسیان 2 درصد

نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) در سال ۱۳۵۲ به نام شرکت صنعتی رضا تاسیس و در شهرستان مشهد به ثبت رسید در سال ۱۳۵۷ به شرکت قطعات اتومبیل ایران تغییر نام پیدا کرد و متعاقب آن در تاریخ سی‌ام مهرماه سال ۱۳۷۰ طبق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده به منظور ارائه سهام شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از یک میلیارد به ۳ میلیارد ریال افزایش یافت.

فعالیت اصلی شرکت ختوقا

سرمایه گذاري، خرید، اداره وتوسعه، تکمیل، فروش، واگذاري و اجاره انواع کارخانجات و واحدهاي اقتصادي، تولیـدي و صنعتی و هرگونه اموري که با فعالیت فوق مرتبط باشد، انجام معاملات کلیه سهام و اوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید وفروش باشند

عوامل موثر بر درآمد شرکت ختوقا

بازار های اصلي شرکتهای تحت پوشش تامین خطوط تولید OEM گروه صنعتي ایران خودرو مي باشد.از نگاه شرکتهای تحت پوشش، بازار داخلي و خارجي، فروش خودرو و مشتریان آن مي باشد که در حوزه محصول خودرو بازار داخل و خارج و در حوزه خدماتي، مالي و اقتصادی مشتریان بازار داخل کشور شامل حوزه های مرتبط با صدور انواع بیمه نامه، لیزینگ و اعتبار سنجي و وصول مطالبات و سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام شرکتهای بورسي مي باشد.

عوامل موثر بر هزینه های شرکت ختوقا

 افزایش هزینه های عمومي و جاری تولید و افـزا یش تـورم موجـب افـزا یش قیمت نهادههای تولید و بهای تمام شـده کالاهـا ی تولیـدی و خـدمات ارائـه شـده ميگـردد.

تاثیر قیمت دلار بر سودآوری و هزینه های شرکت ختوقا

نوسانات نرخ ارز اثر مستقیم بر روی نرخ سهام شرکت دارد که  بخشي از  نوسان نرخ سهام،  ناشي از نوسان نرخ  ارز در شرکتهای سرمایه پذیر مي باشد (افزایش بهای تمام شده تولید) .راهکارهای شرکت جهت کنترل و مدیریت این ریسک تعریف پروژه های داخلي سازی از طریق همکاری با شرکتهای دانش بنیان مي باشد.

سایر عوامل موثر بر سود و زیان شرکت ختوقا

 • زیان ده بودن برخي از شرکت های تحت پوشش 
 • کمبود نقدینگي و نیاز به استقراض شرکت های تحت پوشش
 • تحریمهای بین المللي علیه ایران و محدودیتهای تعاملي با کشورها در خصوص دستیابي به تکنولوژیها و دانش  فني و اختلال در سیستم بانکي و مبادلات ارزی
 • عدم امکان توسعه و اخذ منابع مالي مناسب توسط شرکت های سرمایه پذیر با توجه به محدودیتهای بانکي و بازار سرمایه
 • کاهش احتمالي عوارض و تعرفه های واردات خودرو
 • افزایش ریسک های سرمایه گذاری های داخلي و خارجي با توجه به تأثیرات عوامل محیطي بر فضای کسب و کار کشور
 • شگرایش و تمایل مشتریان به سمت خودروهای وارداتي و بالتبع آن استفاده از قطعات مصرفي وارداتي

آخرین اخبار و آپدیت سهم ختوقا (ختوقا| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران )


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1402 ) نماد ختوقا

سهم ختوقا در محدوده میانگین نسبت قیمت به ارزش روز خالص دارائیهای همگروهیان قرار داشته و در محدوده ارزش ذاتی معامله میگردد ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2023-04-29

تحلیل گزارش فعالیت اسفند ماه 1401 سهم ختوقا

آخرین ارزش پرتفوی نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 15% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود مبلغ 383 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد ختوقا به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. الکتريک خودرو شرق با سهم 311 میلیارد تومان
 2. صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF) با سهم 27 میلیارد تومان 

ضمنا نماد ختوقا در این ماه خرید جدیدی نداشته اما حدود 7 میلیارد تومان از سهام شرکت سیمان اصفهان را به فروش رسانده که از این میزان حدود 1 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

 

نوشته شده در 2023-04-24

تحلیل تکنیکال سهم ختوقا 4 اردیبهشت 1402

قیمت سهم ختوقا با برخورد به مقاومت ناحیه ۷۵۰ تومان وارد اصلاح شده و حمایت(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2023-04-24

گزارش فعالیت ماهانه (بهمن ماه) سال 1401 نماد ختوقا

نماد ختوقا که در بهمن ماه سهامی را واگذاری ننمود و از این محل سودی شناسایی نکرد، طی عملکرد 11 ماهه 216.5 میلیارد تومان سود مجامع داشته است و پورتفوی بورسی خود را طی این مدت 34% افزایش داده.

 

نوشته شده در 2023-02-27

صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه سال 1401 نماد ختوقا

EPS ختوقا در گزارش صورت مالی 9 ماهه منتهی به آذر سال 1401 معادل 6 ریال زیان گزارش شده، هرچند این زیان نسبت به مدت مشابه کاهش 68 درصدی داشته است، جمع درآمد های عملیاتی نماد ختوقا رشد 1015 درصدی داشته که عمدتا ناشی از سود سهام شرکت الکتریکی خودروی شرق و سیمان اصفهان میباشد، هزینه های عملیاتی نیز افت 2 درصدی داشته که ناشی از کاهش هزینه های تسعیر ارز بدهی های عملیاتی شرکت های فرعی، هزینه های جذب نشده در تولید و افزایش درآمد فروش ضایعات و سود حاصل از تسعیر میباشد.

 

نوشته شده در 2023-02-27

گزارش فعالیت ماهانه (دی ماه 1401) سهم ختوقا

گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران با نماد ختوقا در دی ماه 1401 درآمدی را شناسایی ننموده و صرفا مبلغ ۲,۱۶۲,۶۹۹ میلیون ریال سود در مجمع شناسایی نموده است . همچنین پورتفوی بورسی سهم ختوقا رشد 65% در انتهای دی ماه داشته است . 

نوشته شده در 2023-02-21

آپدیت تحلیل تکینکال نماد ختوقا 25 بهمن ماه 1401

نماد ختوقا در حال حاضر حمایت، 3800 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 5500 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی، حمایت بعدی 3100 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده در 2023-02-14

بررسی گزارش آذر ماه ۱۴۰۱ سهم ختوقا

آخرین ارزش پرتفوی نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) در آذر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 17% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود مبلغ 482 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد ختوقا به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. الکتريک خودرو شرق با سهم 444 میلیارد تومان
 2. صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF) با سهم 20 میلیارد تومان 

ضمنا نماد ختوقا در این ماه حدود ۳۵ میلیارد تومان خرید جدید بورسی و ۴۳ میلیارد تومان خرید غیربورسی داشته است. در بخش فروش نیز هیچگونه فروشی نداشته است 

نوشته شده در 2023-01-15

گزارش پورتفوی نماد ختوقا در آبان ماه 1401

آخرین ارزش پرتفوی نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) در آبان ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 16% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود مبلغ 413 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد ختوقا به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. الکتريک خودرو شرق با سهم 332 میلیارد تومان
 2. سیمان اصفهان با سهم 2 میلیارد تومان 

ضمنا نماد ختوقا در این ماه هیچگونه خرید و فروشی نداشته است.

نوشته شده در 2022-12-19

تحلیل تکنیکال سهم ختوقا 28 آذر 1401

قیمت سهام ختوقا پس از حمایت از محدوده کف کانال صعودی اکنون مقاومت مهم ناحیه ۴۶۰ تومان را پیش روی خود دارد که می‌تواند در صورت عبور از این ناحیه رشد خود را تا مقاومت ناحیه ۶۵۰ تومان نیز ادامه دهد. در صورت اصلاح حمایت بعدی سهم ختوقا ناحیه کف کانال صعودی یعنی ناحیه ۳۰۰ تومان می باشد.

نوشته شده در 2022-12-19

تحلیل بنیادی نماد ختوقا؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 1401

Eps محقق شده نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) در صورت مالی میان دوره ای 6 ماهه با 83 درصد کاهش به زیان 2 ریال رسیده است . سود (زیان) خالص هر سهم در مدت مشابه سال قبل 12 ریال زیان گزارش شده بود . درآمد عملیاتی 852 درصد رشد و سود زیان خالص 85 درصد افت داشته است . تغییر با اهمیت دیگری در گزارش تفسیری مدیریت نماد ختوقا گزارش نشده است . 

نوشته شده در 2022-11-21

تحلیل بنیادی نماد ختوقا؛ بررسی گزارش مهر ماه 1401

نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) در انتهای مهر ماه درآمدی از محل واگذاری سهام نداشته و صرفا مبلغ  ۲,۱۶۰,۲۴۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است همچنین چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 21% به مبلغ 3,550,530 میلیون ریال رسیده است.

نوشته شده در 2022-11-10

گزارش فعالیت شهریور ماه 1401 نماد ختوقا

نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) تا پایان شهریور درامدی از طریق واگذاری سهام بدست نیاورده است اما  مبلغ ۲,۱۶۰,۲۴۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است همچنین چندین شرکت  در پرتفوی بورسی خود دارد که  رشد (16%) داشته است. 

نوشته شده در 2022-10-13

افت نامحسوس ارزش پورتفوی ختوقا در مرداد ماه 1401

آخرین ارزش پرتفوی نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 2% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود مبلغ 334 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد ختوقا به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. الکتريک خودرو شرق با سهم 332 میلیارد تومان
 2. سیمان اصفهان با سهم 2 میلیارد تومان 

ضمنا سهم ختوقا در این ماه هیچگونه خرید و فروشی نداشته است.

نوشته شده در 2022-08-29

تحلیل بنیادی نماد ختوقا؛ بررسی صورت مالی 3 ماهه منتهی به خرداد ماه 1401

درآمد های عملیاتی: 10 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  994% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشته  5 میلیارد تومان زیان عملیاتی  شناسایی شده بود.
سود خالــص: 3 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشته  4 میلیارد تومان زیان خالص  شناسایی شده بود.
EPS نماد ختوقا: 6 ریال که که در دوره مشابه گذشته  7 ریال زیان خالص هر سهم شناسایی شده بود.

دلایل تغییرات سود نماد ختوقا:

 • به استحضار می رساند افزايش درآمدناشي ازسود سهام مصوب مجمع شرکت الکتريک خودرو شرق وافزايش ارزش سهم سيمان اصفهان مي باشد .

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • با توجه به ماهیت نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) و همچنین رعایت مفاد اساسنامه شرکت ، پرتفوی شرکت در حوزه قطعه سازی حفظ خواهد شد .

 

نوشته شده در 2022-08-29

پرداخت سود سهام نماد ختوقا

احتراما با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نماد ختوقا برای سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ و تقسیم سود ۳۱ ریالی برای هر سهم ، سود سهام مصوب در مجمع این شرکت با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سهامی عام ) از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) پرداخت می گردد .

لذا سهامداران محترمی که تاکنون ثبت نام خود را در سامانه سجام نهایی ننموده اند ضروری است به منظور دریافت سود سهام خود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و یا تکمیل مشخصات خود در سامانه سجام اقدام نمایند .

همچنین برنامه زمانبندی منتشر شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ در سامانه کدال با توجه به تصمیم مجمع عمومی برگزار شده در خصوص پرداخت سود سهامداران حقیقی قبل از مهلت قانونی اگهی منتشره قبلی به شرح ذیل اصلاح می گردد.

 

 • سهامداران حقیقی: واریز به شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
 • سهامداران حقوقی: واریز به شماره حساب معرفی شده به شرکت در مهلت قانونی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/21
نوشته شده در 2022-07-30

گزارش فعالیت تیر ماه 1401 سهم ختوقا

آخرین ارزش پرتفوی نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) در تیر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 22% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود مبلغ 339 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد ختوقا به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. الکتريک خودرو شرق با سهم 336 میلیارد تومان
 2. سیمان اصفهان با سهم 3 میلیارد تومان 

ضمنا نماد ختوقا در این ماه هیچگونه خرید و فروشی نداشته است.

نوشته شده در 2022-07-30

تحلیل تکنیکال سهم ختوقا مرداد ماه 1401

نوشته شده در 2022-07-27

گزارش فعالیت خرداد ماه ختوقا

ختوقا  در انتهای خرداد ماه درآمدی کسب ننموده اما چندین شرکت با بهای تمام شده 292.4 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (48%) به مبلغ 433.4 میلیارد تومان رسیده است. ختوقا تا پایان خرداد ماه  2159488 میلیون ریال سود مجمع از زیرمجموعه ها محقق کرده است .

نوشته شده در 2022-07-19

گزارش فعالیت اردیبهشت ماه

در پایان مجمع ختوقا به ازای هر سهم ۳۱ ریال سود نقدی تقسیم شد که از طریق  سامانه سجام پرداخت خواهد شد.

همچنین در مجمع عنوان شد نوسان نرخ دلار، کمبود مواد اولیه به ویژه فلزات، تداوم کرونا، تداوم تحریم ها، کمبود مناع مالی و نقدینگی از موانع و متغیرهای پیشگیرانه به شمار می رود.
سودعملیاتی ختوقا در سال 1400 معادل 5 برابر رشد را تجربه کرده و سود خالص این شرکت نیز در این سال، رکورد شکنی کرده است.
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران با استفاده از اهرم بدهی، میزان هزینه ها را تا حد چشمگیری کاهش داد.

شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود داشته که در پایان اردیبهشت با رشد 46% به مبلغ 4,280,995 میلیون ریال رسیده است و در حال حاضر سهم با ۰/86 NAV خود در بازار معامله میگردد. 

نوشته شده در 2022-06-14

گزارش ماهانه

شرکت درین ماه درآمدی محقق ننموده اما شرکت در انتهای فروردین ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 292.4 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (24%) به مبلغ 361.5 میلیارد تومان رسیده است.

 

همچنین شرکت تا پایان اسفند ماه 798 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.

نوشته شده در 2022-05-09

آپدیت تکنیکال ختوقا اردیبهشت ماه

در حال حاضر قیمت درگیر مقاومت های سقف کانال و محدوده استاتیک میباشد در صورت ادامه دار شدن فشار تقاضا و شکستن این دو مقاومت و تثبیت بالای آن حرکت قیمت تا 4200 ریال محتمل خواهد بود و در صورتی که سهم وارد فاز اصلاحی شود اولین و دومین حمایت سهم به ترتیب 3000 و 2900 ریال در نظر گرفته خواهد شد

 

نوشته شده در 2022-05-09

گزارش فعالیت اسفند ماه

شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 292.4 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با افت (1%) به مبلغ 289.6 میلیارد تومان رسیده استو 798 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.

نوشته شده در 2022-04-12

گزارش فعالیت بهمن ماه

ختوقا درین ماه درآمدی شناسایی ننموده اما در انتهای بهمن ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 292.4 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با افت (13%) به مبلغ 254 میلیارد تومان رسیده است و ۷۹۸,۴۲۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است.

 

نوشته شده در 2022-04-12

گزارش فعالیت دی ماه ختوقا

 

شرکت تا پایان دی ماه 798 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.شرکت در انتهای دی ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 292.4 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (3.3%) به مبلغ 302.1 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده در 2022-02-18

آپدیت تکنیکال بهمن ماه ختوقا

قیمت در حال حاضر به محدوده حمایتی مشخص شده واکنش نشان داده و درصورت تثبیت مقاومت استاتیک و عدد رند 3000 ریال را سر راه خود دارد،در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی نزول قیمت تا 1800 ریال محتمل میباشد که در این صورت حد ضرر فعال خواهد شد.

نوشته شده در 2022-02-09

گزارش فعالیت آذر ختوقا

شرکت در انتهای آذر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 292.4 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (1.59%) به مبلغ 297.1 میلیارد تومان رسیده است.

و شرکت  تا آخر اذر ۷۹۸,۴۲۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است و همچنان سهم در حال حاضر ۰/۷۴ NAV خود معامله می شود

نوشته شده در 2022-01-11

صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1400/08/30

شرکت در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 292.4 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (43.15%) به مبلغ 418.6 میلیارد تومان رسیده است و ختوقا تا آبان  با  شناسایی سود 798 میلیارد ریالی از مجامع مواجه  بوده است.

نوشته شده در 2021-12-25

گزارش فعالیت مهر ماه ختوقا

 شرکت در انتهای مهر ماه درآمدی شناسایی ننموده و ارزش سهام پورتفوی ختوقا تا پایان مهر ماه  رشد 50 درصدی داشته است ختوقا تا پایان مهرماه 798 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.

نوشته شده در 2021-11-07

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/06/31

شرکت در انتهای شهریور ماه چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود دارد که رشد (49%) داشته است.

نوشته شده در 2021-10-09

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31

 شرکت در انتهای مرداد ماه درآمدی شناسایی ننموده و چندین شرکت با بهای تمام شده 2,959,018 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 75% به مبلغ 5,188,629 میلیون ریال رسیده است.
 

نوشته شده در 2021-08-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31


 شرکت در انتهای تیر ماه درآمدی شناسایی ننموده اما چندین شرکت با بهای تمام شده 2,959,018 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 24% به مبلغ 3,669,488 میلیون ریال رسیده است.

نوشته شده در 2021-08-28

اطلاعات و صورت مالی 3 ماهه

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران در دوره 3 ماهه منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1400 به ازای هر سهم 07 ریال زیان محقق کرده است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل شرکت به ازای هر سهم مبلغ 12 ریال سود محقق کرده بود.

زیان خالص: 4.2 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 7.5 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده بود.
زیان عملیاتی: 4.9 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 7.1 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی کرده بود.
جمع درآمدهای عملیاتی: 92% افت داشته است.

نوشته شده در 2021-07-28

اطلاعات و صورت مالی 12 ماهه

ای پی اس در گزارش سالانه منتهی به اسفند 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل  (258%) افزایش داشته است.

سود خالص:257% رشد داشته است.
سود عملیاتی:  156% رشد داشته است.
جمع درآمدهای عملیاتی:  26% رشد داشته است.

نوشته شده در 2021-05-31

آخرین آپدیت ها