ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

ختوقا| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران

 

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران 
نماد ختوقا
سال تاسیس 1352
سال عرضه اولیه مهر ماه 1370
موضوع فعالیت خودرو و ساخت قطعات
عوامل موثر بر نرخ فروش هیئت مدیره شرکت و دخالت دولت جهت نرخ گذاری دستوری
سهامداران عمده شرکت سرمایه گذاری سمند 44 درصد / شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان 4 درصد / صندوق سرمایه گذاری امید لوتوس پارسیان 2 درصد

نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) در سال ۱۳۵۲ به نام شرکت صنعتی رضا تاسیس و در شهرستان مشهد به ثبت رسید در سال ۱۳۵۷ به شرکت قطعات اتومبیل ایران تغییر نام پیدا کرد و متعاقب آن در تاریخ سی‌ام مهرماه سال ۱۳۷۰ طبق تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده به منظور ارائه سهام شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از یک میلیارد به ۳ میلیارد ریال افزایش یافت.

فعالیت اصلی شرکت ختوقا

سرمایه گذاري، خرید، اداره وتوسعه، تکمیل، فروش، واگذاري و اجاره انواع کارخانجات و واحدهاي اقتصادي، تولیـدي و صنعتی و هرگونه اموري که با فعالیت فوق مرتبط باشد، انجام معاملات کلیه سهام و اوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید وفروش باشند

عوامل موثر بر درآمد شرکت ختوقا

بازار های اصلي شرکتهای تحت پوشش تامین خطوط تولید OEM گروه صنعتي ایران خودرو مي باشد.از نگاه شرکتهای تحت پوشش، بازار داخلي و خارجي، فروش خودرو و مشتریان آن مي باشد که در حوزه محصول خودرو بازار داخل و خارج و در حوزه خدماتي، مالي و اقتصادی مشتریان بازار داخل کشور شامل حوزه های مرتبط با صدور انواع بیمه نامه، لیزینگ و اعتبار سنجي و وصول مطالبات و سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام شرکتهای بورسي مي باشد.

عوامل موثر بر هزینه های شرکت ختوقا

 افزایش هزینه های عمومي و جاری تولید و افـزا یش تـورم موجـب افـزا یش قیمت نهادههای تولید و بهای تمام شـده کالاهـا ی تولیـدی و خـدمات ارائـه شـده ميگـردد.

تاثیر قیمت دلار بر سودآوری و هزینه های شرکت ختوقا

نوسانات نرخ ارز اثر مستقیم بر روی نرخ سهام شرکت دارد که  بخشي از  نوسان نرخ سهام،  ناشي از نوسان نرخ  ارز در شرکتهای سرمایه پذیر مي باشد (افزایش بهای تمام شده تولید) .راهکارهای شرکت جهت کنترل و مدیریت این ریسک تعریف پروژه های داخلي سازی از طریق همکاری با شرکتهای دانش بنیان مي باشد.

سایر عوامل موثر بر سود و زیان شرکت ختوقا

 • زیان ده بودن برخي از شرکت های تحت پوشش 
 • کمبود نقدینگي و نیاز به استقراض شرکت های تحت پوشش
 • تحریمهای بین المللي علیه ایران و محدودیتهای تعاملي با کشورها در خصوص دستیابي به تکنولوژیها و دانش  فني و اختلال در سیستم بانکي و مبادلات ارزی
 • عدم امکان توسعه و اخذ منابع مالي مناسب توسط شرکت های سرمایه پذیر با توجه به محدودیتهای بانکي و بازار سرمایه
 • کاهش احتمالي عوارض و تعرفه های واردات خودرو
 • افزایش ریسک های سرمایه گذاری های داخلي و خارجي با توجه به تأثیرات عوامل محیطي بر فضای کسب و کار کشور
 • شگرایش و تمایل مشتریان به سمت خودروهای وارداتي و بالتبع آن استفاده از قطعات مصرفي وارداتي

آخرین اخبار و آپدیت سهم ختوقا   (ختوقا| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران )


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت ماه سال 1403 ) نماد ختوقا

نوشته شده توسط Mina در 12 خرداد 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1403 ) نماد ختوقا

عملکرد فروردین 1403 ختوقا در سایت کدال قرار گرفت.

پورتفوی بورسی گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران ( ختوقا ) در انتهای فروردین ماه سال 1403 نسبت به بهای تمام شده افزایش 143 درصدی داشته است، مهمترین شرکتهای بورسی گروه بهمن عبارتند از: الکتریک خودرو شرق.

نماد ختوقا از محل واگذاری سهام 0 میلیون تومان سود شناسایی نموده است.

ارزش سرمایه گذاری خارج بورس خبهمن 366.8 میلیارد تومان برآورد شده است.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :

تحلیل بنیادی نماد خاهن

تحلیل تکنیکال و حمایت مقاومت سهم خاور

تحلیل جدید نماد خبهمن

اخبار و مجمع سهم ختراک

نوشته شده توسط Mina در 10 اردیبهشت 1403

آخرین اخبار سهم ختوقا؛ تحلیل گزارش اسفند ماه 1402

آخرین ارزش پرتفوی نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) در اسفند ماه سال 1402 با حدود 2% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود مبلغ 729 میلیارد تومان تخمین زده شد.

پورتفوی نماد ختوقا 

بیشترین وزن پرتوی نماد ختوقا به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. الکتريک خودرو شرق با سهم 729 میلیارد تومان

ضمنا نماد ختوقا در این ماه هیچگونه خرید و فروشی نداشته است.

نوشته شده توسط محسن در 19 فروردین 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( بهمن ماه سال 1402 ) نماد ختوقا

عملکرد ماهانه سهم ختوقا 

پورتفوی سرمایه گذاری بورسی گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران ( ختوقا ) در بهمن ماه 1402 افزایش 150 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا هم بر سهام شرکت الکتریک خودرو شرق استوار بوده است.

تحلیل بنیادی

ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سهم ختوقا معادل 366 میلیارد تومان برآورد شده است و از ابتدای سال 7 میلیارد تومان سود نقدی با مشارکت در مجامع دریافت نموده است.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :

بهبود عملکرد نماد خموتور در گزارشات کدالی

اخبار جدید سهم پر نوسان خساپا

بررسی موقعیت تکنیکالی خزر

نوشته شده توسط Mina در 08 اسفند 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد ختوقا تاریخ 23 بهمن ماه سال 1402

بروز رسانی و بررسی سطوح حمایت و مقاومت سهم ختوقا ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط Mina در 23 بهمن 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( دی ماه سال 1402 ) نماد ختوقا

بررسی گزارش ماهانه کدال دی ماه سال 1402 نماد ختوقا

سرمایه گذاری بورسی گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران ( نماد ختوقا ) که عمدتا بر خودرو و ساخت قطعات استوار میباشد در انتهای دی ماه 159% رشد داشته است.

سهم ختوقا تا پایان دی ماه 7 میلیارد تومان سود سهام محقق شده با مشارکت در مجامع داشته است.

 

جهت مشاهده تحلیل تکنکیال و بنیادی سهم خبهمن این لینک را کلیک کنید.

نوشته شده توسط Mina در 16 بهمن 1402

صورت مالی 9 ماهه نماد ختوقا منتهی به 30 آذر ماه سال 1402

بررسی صورت مالی نماد ختوقا

بر اساس گزارش میاندوره ای نماد ختوقا که در سایت کدال قرار گرفته، درآمد عملیاتی سهم ختوقا 56% افزایش داشته است که ناشی از افزایش چشمگیر سود تضمین شده میباشد.

سود عملیاتی ختوقا به واسطه رشد هزینه ها کاهش 64 درصدی داشته است.

سود هر سهم ختوقا در گزارش 9 ماهه -2 ریال گزارش شده است، این در حالی است که مدت مشابه 6 ریال زیان شناسایی نموده و کاهش 67 درصدی زیان را تجربه نموده است.

 

برای مشاهده تحلیل جدید سهم خفنر در صنعت بانکداری این لینک را کنید.

نوشته شده توسط Mina در 02 بهمن 1402

آخرین اخبار سهم ختوقا؛ تحلیل گزارش آذر ماه 1402

آخرین ارزش پرتفوی نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) در آذر ماه سال 1402 با حدود 3% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود مبلغ 746 میلیارد تومان تخمین زده شد.

پورتفوی نماد ختوقا 

بیشترین وزن پرتوی نماد ختوقا به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. الکتريک خودرو شرق با سهم 746 میلیارد تومان

ضمنا نماد ختوقا در این ماه حدود مبلغ ۳۵ میلیارد تومان از سهام شرکت کابل خودرو سبزوار را که یک شرکت غیر بورسی محسوب می‌شود خریداری نموده است همچنین در فروش نیز حدود 15 میلیارد تومان از واحد های صندوق نوع دوم کارا را به فروش رسانده که از این میزان حدود 365 میلیون تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

ضمناً از جمله مطلوب‌ترین گزارشاتی که در آذر ماه برای صنعت خودرو و ساخت قطعات منتشر شده برای نماد خزامیا بوده که می‌توانید از طریق این لینک مشروح آخرین گزارش نماد را مطالعه بفرمایید.

نوشته شده توسط محسن در 19 دی 1402

تحلیل تکنیکال سهم ختوقا 19 دی ماه 1402

سهم ختوقا را نگه داریم؟

قیمت سهم ختوقا مقاومت ناحیه 640 تومان را پیش روی خود دارد که در صورت حفظ تقاضای به وجود آمده در کلیت بازار و همچنین عبور از این ناحیه، مقاومت‌های بعدی سهم ختوقا  به ترتیب نواحی ۱۱۰۰ و ۱۶۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت بروز واکنش منفی نسبت به مقاومت ناحیه ۶۴۰ تومان، حمایت های معتبر سهم ختوقا  به ترتیب نواحی 500 و 400 تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نمودار سهم ختوقا 

نوشته شده توسط محسن در 19 دی 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( آبان ماه سال 1402 ) نماد ختوقا

گزارش فعالیت نماد ختوقا آبان ماه سال 1402

سهم ختوقا که عمدتا بر صنعت خودرو و ساخت قطعات سرمایه گذاری نموده است، افزایش 155 درصدی ارزش پورتفوی بورسی را تجربه نموده است، ختوقا از محل مشارکت در مجمع تا پایان آبان ماه 9.8 میلیارد تومان سود نقدی دربافت کرده و در این ماه 237 میلیون تومان نیز سود از محل واگذاری سهام شناسایی نموده است.

ارزش سرمایه گذاری خارج بورس ختوقا 331.8 میلیارد تومان برآورد گردیده است.

تحلیل نماد ختوقا

قیمت ختوقا در بورس بالاتر از ارزش ذاتی و NAV معامله شده و قیمت سهم ختوقا گران میباشد و توصیه به خرید از منظر بنیادی داده نمیشود.

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم خبهمن بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت خودرو و ساخت قطعات این لینک را مطالعه کنید . 

 

نوشته شده توسط Mina در 07 آذر 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مهر ماه سال 1402 ) نماد ختوقا

پورتفوی سرمایه گذاری بورسی گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران ( نماد ختوقا ) که عمدتا بر صنعت خودرو و ساخت قطعات استوار میباشد رشد 122 درصدی نسبت به بهای تمام شده را تجربه نموده است، سهم ختوقا در عملکرد مهر ماه 236 میلیون تومان از محل واگذاری سهام شناسایی نموده است و تا پایان مدت 7 ماه 9.8 میلیارد تومان سود نقدی به جهت مشارکت در مجامع دریافت نموده است.

ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی سهم ختوقا 331.8 میلیارد تومان برآورد شده است.

نوشته شده توسط Mina در 17 آبان 1402

صورت مالی 6 ماهه نماد ختوقا منتهی به 31 شهریور ماه سال 1402

گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران ( نماد ختوقا ) عملکرد متعادلی را در گزارش میاندوره ای 6 ماهه بر جای گذاشت، درآمد های عملیاتی سهم ختوقا طی این دوره 64% نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است، سود عملیاتی ختوقا طی 6 ماهه 4.2 میلیارد تومان گزارش شده است، این در حالی است که در مدت مشابه 278 میلیون تومان زیان شناسایی نموده بود.

EPS ختوقا طی این دوره 7 ریال گزارش شده است، این در حالی است که در مدت مشابه 2 ریال زیان به ازای هر سهم محقق نموده بود.

باید در نظر داشت طی این دوره حاشیه سود عملیاتی نماد ختوقا از 28% ارزیابی شده است.

نوشته شده توسط Mina در 07 آبان 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( شهریور ماه سال 1402 ) نماد ختوقا

پورتفوی بورسی نماد ختوقا طی دوره ماهانه به 660 میلیارد تومان رسیده است که افزایش 129 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است، سهم ختوقا از محل واگذاری سهام 457 تومان سود شناسایی نموده است و در نیم سال اول مبلغ 9.2 میلیارد تومان سود نقدی به جهت مشارکت در مجامع دریافت نموده است.

ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی ختوقا 352 میلیارد تومان شناسایی شده است.

نوشته شده توسط Mina در 05 مهر 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد ختوقا تاریخ 19 شهریور ماه سال 1402

در بررسی نمودار تکنیکال ختوقا، قیمت سهم در حال نوسان مابین سطح حمایتی 5000 ریال و مقاومتی 6800 ریال میباشد، در صورت تقویت تقاضا در این منطقه و عبور قیمت از سطح مقاومتی ذکر شده، مقاومت بعدی نماد ختوقا 9000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی 5000 ریال، اصلاح قیمت تا محدوده 3800 ریال دور از ذهن نخواهد بود.

نوشته شده توسط Mina در 19 شهریور 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( مرداد ماه سال 1402 ) نماد ختوقا

ارزش سرمایه گذاری های بورسی نماد ختوقا به 581 میلیارد تومان رسیده است که رشد 95 درصدی از بهای تمام شده داشته است، سهم ختوقا از واگذاری سهام 786 میلیون تومان و از طریق مشارکت در مجامع تا پایان مرداد ماه 8.9 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است، ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی ختوقا 51.7 میلیارد تومان گزارش شده است.

نوشته شده توسط Mina در 04 شهریور 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( تیر ماه سال 1402 ) نماد ختوقا

ارزش سرمایه گذاری های بورسی نماد ختوقا با رشد 133 درصدی به 689.6 میلیارد تومان رسیده است، مهمترین شرکت بورسی سهم ختوقا خشرق میباشد، ختوقا تا پایان تیر ماه 8.5 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع دریافت نموده، ارزش سرمایه گذاری های ختوقا به 352 میلیارد تومان رسیده است و باید در نظر داشت ماهیت فعالیت شرکت به هلدینگ تغییر یافته است.

نوشته شده توسط Mina در 12 مرداد 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( خرداد ماه سال 1402 ) نماد ختوقا

پورتفوی بورسی نماد ختوقا با افزایش 167 درصدی به ارزش 789.5 میلیارد تومان رسیده، عمده سرمایه گذاری بورسی سهم ختوقا مربوط به شرکت الکتریک خودرو شرق میباشد، نماد ختوقا از محل واگذاری سهام 1.8 میلیارد تومان سود در خرداد ماه سال 1402 شناسایی نموده و تا پایان این ماه بیش از 8 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری خارج بورس گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران برابر با 352 میلیارد تومان ارزیابی میگردد و بر اساس افشای اطلاعات با اهمیت ختوقا این شرکت به نهاد مالی - شرکت مادر ( هلدینگ ) تبدیل شده است، همچنین باید در نظر داشت در مجمع ختوقا به ازای هر سهم 31 ریال سود نقدی تقسیم گردیده است.

نوشته شده توسط Mina در 06 تیر 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد ختوقا تاریخ 28 خرداد ماه سال 1402

نماد ختوقا درگیر سطح حمایتی 6800 ریال شده، حفظ این ناحیه حرکت سهم تا 9000 ریال و بعد از آن تا 11500 ریال را به همراه دارد، همچنین از دست رفتن این سطح اصلاح را تا حمایت محدوده 5000 ریال ادامه دار خواهد کرد.

نوشته شده توسط Mina در 28 خرداد 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت ماه سال 1402 ) نماد ختوقا

پورتفوی بورسی نماد ختوقا که عمدتا بر صنعت خودرو و ساخت قطعات استوار است با رشد 191 درصدی همراه بوده و به ارزش بازار 930 میلیارد تومانی رسیده است، ختوقا از محل واگذاری سهام 588 میلیون تومان و از طریق مشارکت در مجمع 672 میلیون تومان سود شناسایی نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس ختوقا 351.7 میلیارد تومان میباشد.

نوشته شده توسط Mina در 17 خرداد 1402

صورت مالی 12 ماهه منتهی به اسفند ماه سال 1401 نماد ختوقا

EPS ختوقا در سال مالی 1401 یا کاهش 39 درصدی نسبت به مدت مشابه به 189 ریال رسیده است، همچنین درآمد های عملیاتی که ناشی از سود سهام مجامع و سرمایه گذاری در صندوق ها میباشد افت 33 درصدی داشته، همچنین سود عملیاتی سهم ختوقا نیز با کاهش 37 درصدی همراه بوده است، همچنین مبدل خودروی پاک که از شرکت های زیر مجموعه نماد ختوقا میباشد در 12 ماهه به سود 295.7 میلیارد تومانی رسیده که نسبت به مدت مشابه 25% بهتر عمل نموده، همچنین تولیدی قطعات محوری خراسان نیز به سود 34.4 میلیارد تومانی رسیده، اگزوز خودرو یکی دیگز از زیر مجموعه های سهم ختوقا سود 64.6 میلیارد تومانی داشته که در صورت مالی ختوقا موثر بوده اند.

نوشته شده توسط Mina در 17 خرداد 1402

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1402 ) نماد ختوقا

با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران بررسی عملکرد و گزارش کدال متفاوت از هم گروهیان خود میباشد، در بررسی وضعیت پورتفوی بورسی سهم ختوقا شاهد ارزش 918 میلیارد تومان سرمایه گذاری بورسی هستیم که عمدتا بر صنعت خودرو و ساخت قطعات استوار بوده است، شرکت الکتریک خودرو شرق بیشترین وزن سبد بورسی نماد ختوقا را به خود اختصاص داده است، سهم ختوقا در فروردین ماه از محل واگذاری سهام به سود 2 میلیارد تومانی دست یافته و 316 میلیون تومان نیز سود در مجمع محقق نموده، ارزش سرمایه گذاری های خارج از بورس ختوقا نیز در انتهای فروردین به 352 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده توسط Mina در 09 اردیبهشت 1402

تحلیل گزارش فعالیت اسفند ماه 1401 سهم ختوقا

آخرین ارزش پرتفوی نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 15% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود مبلغ 383 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد ختوقا به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. الکتريک خودرو شرق با سهم 311 میلیارد تومان
 2. صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF) با سهم 27 میلیارد تومان 

ضمنا نماد ختوقا در این ماه خرید جدیدی نداشته اما حدود 7 میلیارد تومان از سهام شرکت سیمان اصفهان را به فروش رسانده که از این میزان حدود 1 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

 

نوشته شده توسط محسن در 04 اردیبهشت 1402

تحلیل تکنیکال سهم ختوقا 4 اردیبهشت 1402

قیمت سهم ختوقا با برخورد به مقاومت ناحیه ۷۵۰ تومان وارد اصلاح شده و حمایت ناحیه ۶۶۰ تومان را نیز پیش روی خود دارد که در صورت از دست دادن آن می تواند اصلاح خود را تا ناحیه ۶۲۰ تومان نیز ادامه دهد. همچنین در صورت حمایت و رشد مجدد، مقاومت ناحیه 850 و 1150 تومان مقاومت مهم سهم ختوقا به حساب می آیند.

نوشته شده توسط محسن در 04 اردیبهشت 1402

گزارش فعالیت ماهانه (بهمن ماه) سال 1401 نماد ختوقا

نماد ختوقا که در بهمن ماه سهامی را واگذاری ننمود و از این محل سودی شناسایی نکرد، طی عملکرد 11 ماهه 216.5 میلیارد تومان سود مجامع داشته است و پورتفوی بورسی خود را طی این مدت 34% افزایش داده.

 

نوشته شده توسط Mina در 08 اسفند 1401

صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه سال 1401 نماد ختوقا

EPS ختوقا در گزارش صورت مالی 9 ماهه منتهی به آذر سال 1401 معادل 6 ریال زیان گزارش شده، هرچند این زیان نسبت به مدت مشابه کاهش 68 درصدی داشته است، جمع درآمد های عملیاتی نماد ختوقا رشد 1015 درصدی داشته که عمدتا ناشی از سود سهام شرکت الکتریکی خودروی شرق و سیمان اصفهان میباشد، هزینه های عملیاتی نیز افت 2 درصدی داشته که ناشی از کاهش هزینه های تسعیر ارز بدهی های عملیاتی شرکت های فرعی، هزینه های جذب نشده در تولید و افزایش درآمد فروش ضایعات و سود حاصل از تسعیر میباشد.

 

نوشته شده توسط Mina در 08 اسفند 1401

گزارش فعالیت ماهانه (دی ماه 1401) سهم ختوقا

گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران با نماد ختوقا در دی ماه 1401 درآمدی را شناسایی ننموده و صرفا مبلغ ۲,۱۶۲,۶۹۹ میلیون ریال سود در مجمع شناسایی نموده است . همچنین پورتفوی بورسی سهم ختوقا رشد 65% در انتهای دی ماه داشته است . 

نوشته شده توسط Mina در 02 اسفند 1401

آپدیت تحلیل تکینکال نماد ختوقا 25 بهمن ماه 1401

نماد ختوقا در حال حاضر حمایت، 3800 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 5500 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی، حمایت بعدی 3100 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 25 بهمن 1401

بررسی گزارش آذر ماه ۱۴۰۱ سهم ختوقا

آخرین ارزش پرتفوی نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) در آذر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 17% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود مبلغ 482 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد ختوقا به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. الکتريک خودرو شرق با سهم 444 میلیارد تومان
 2. صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF) با سهم 20 میلیارد تومان 

ضمنا نماد ختوقا در این ماه حدود ۳۵ میلیارد تومان خرید جدید بورسی و ۴۳ میلیارد تومان خرید غیربورسی داشته است. در بخش فروش نیز هیچگونه فروشی نداشته است 

نوشته شده توسط محسن در 25 دی 1401

گزارش پورتفوی نماد ختوقا در آبان ماه 1401

آخرین ارزش پرتفوی نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) در آبان ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 16% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود مبلغ 413 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد ختوقا به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. الکتريک خودرو شرق با سهم 332 میلیارد تومان
 2. سیمان اصفهان با سهم 2 میلیارد تومان 

ضمنا نماد ختوقا در این ماه هیچگونه خرید و فروشی نداشته است.

نوشته شده توسط محسن در 28 آذر 1401

تحلیل تکنیکال سهم ختوقا 28 آذر 1401

قیمت سهام ختوقا پس از حمایت از محدوده کف کانال صعودی اکنون مقاومت مهم ناحیه ۴۶۰ تومان را پیش روی خود دارد که می‌تواند در صورت عبور از این ناحیه رشد خود را تا مقاومت ناحیه ۶۵۰ تومان نیز ادامه دهد. در صورت اصلاح حمایت بعدی سهم ختوقا ناحیه کف کانال صعودی یعنی ناحیه ۳۰۰ تومان می باشد.

نوشته شده توسط محسن در 28 آذر 1401

تحلیل بنیادی نماد ختوقا؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه منتهی به شهریور ماه 1401

Eps محقق شده نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) در صورت مالی میان دوره ای 6 ماهه با 83 درصد کاهش به زیان 2 ریال رسیده است . سود (زیان) خالص هر سهم در مدت مشابه سال قبل 12 ریال زیان گزارش شده بود . درآمد عملیاتی 852 درصد رشد و سود زیان خالص 85 درصد افت داشته است . تغییر با اهمیت دیگری در گزارش تفسیری مدیریت نماد ختوقا گزارش نشده است . 

نوشته شده توسط Mina در 30 آبان 1401

تحلیل بنیادی نماد ختوقا؛ بررسی گزارش مهر ماه 1401

نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) در انتهای مهر ماه درآمدی از محل واگذاری سهام نداشته و صرفا مبلغ  ۲,۱۶۰,۲۴۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است همچنین چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 21% به مبلغ 3,550,530 میلیون ریال رسیده است.

نوشته شده توسط Mina در 19 آبان 1401

گزارش فعالیت شهریور ماه 1401 نماد ختوقا

نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) تا پایان شهریور درامدی از طریق واگذاری سهام بدست نیاورده است اما  مبلغ ۲,۱۶۰,۲۴۲ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است همچنین چندین شرکت  در پرتفوی بورسی خود دارد که  رشد (16%) داشته است. 

نوشته شده توسط Mina در 21 مهر 1401

افت نامحسوس ارزش پورتفوی ختوقا در مرداد ماه 1401

آخرین ارزش پرتفوی نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 2% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود مبلغ 334 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد ختوقا به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. الکتريک خودرو شرق با سهم 332 میلیارد تومان
 2. سیمان اصفهان با سهم 2 میلیارد تومان 

ضمنا سهم ختوقا در این ماه هیچگونه خرید و فروشی نداشته است.

نوشته شده توسط محسن در 07 شهریور 1401

تحلیل بنیادی نماد ختوقا؛ بررسی صورت مالی 3 ماهه منتهی به خرداد ماه 1401

درآمد های عملیاتی: 10 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  994% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشته  5 میلیارد تومان زیان عملیاتی  شناسایی شده بود.
سود خالــص: 3 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشته  4 میلیارد تومان زیان خالص  شناسایی شده بود.
EPS نماد ختوقا: 6 ریال که که در دوره مشابه گذشته  7 ریال زیان خالص هر سهم شناسایی شده بود.

دلایل تغییرات سود نماد ختوقا:

 • به استحضار می رساند افزايش درآمدناشي ازسود سهام مصوب مجمع شرکت الکتريک خودرو شرق وافزايش ارزش سهم سيمان اصفهان مي باشد .

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

 • با توجه به ماهیت نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) و همچنین رعایت مفاد اساسنامه شرکت ، پرتفوی شرکت در حوزه قطعه سازی حفظ خواهد شد .

 

نوشته شده توسط محسن در 07 شهریور 1401

پرداخت سود سهام نماد ختوقا

احتراما با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نماد ختوقا برای سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ و تقسیم سود ۳۱ ریالی برای هر سهم ، سود سهام مصوب در مجمع این شرکت با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سهامی عام ) از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) پرداخت می گردد .

لذا سهامداران محترمی که تاکنون ثبت نام خود را در سامانه سجام نهایی ننموده اند ضروری است به منظور دریافت سود سهام خود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و یا تکمیل مشخصات خود در سامانه سجام اقدام نمایند .

همچنین برنامه زمانبندی منتشر شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ در سامانه کدال با توجه به تصمیم مجمع عمومی برگزار شده در خصوص پرداخت سود سهامداران حقیقی قبل از مهلت قانونی اگهی منتشره قبلی به شرح ذیل اصلاح می گردد.

 

 • سهامداران حقیقی: واریز به شماره حساب معرفی شده در سامانه سجام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
 • سهامداران حقوقی: واریز به شماره حساب معرفی شده به شرکت در مهلت قانونی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/21

نوشته شده توسط محسن در 08 مرداد 1401

گزارش فعالیت تیر ماه 1401 سهم ختوقا

آخرین ارزش پرتفوی نماد ختوقا (شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران) در تیر ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 22% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود مبلغ 339 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد ختوقا به ترتیب اختصاص دارد به:

 1. الکتريک خودرو شرق با سهم 336 میلیارد تومان
 2. سیمان اصفهان با سهم 3 میلیارد تومان 

ضمنا نماد ختوقا در این ماه هیچگونه خرید و فروشی نداشته است.

نوشته شده توسط محسن در 08 مرداد 1401

تحلیل تکنیکال سهم ختوقا مرداد ماه 1401

قیمت سهم ختوقا در حال حاضر حمایت 2650 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 3000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی سهم ختوقا 2400 ریال خواهد بود که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

نوشته شده توسط Mina در 05 مرداد 1401

گزارش فعالیت خرداد ماه ختوقا

ختوقا  در انتهای خرداد ماه درآمدی کسب ننموده اما چندین شرکت با بهای تمام شده 292.4 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (48%) به مبلغ 433.4 میلیارد تومان رسیده است. ختوقا تا پایان خرداد ماه  2159488 میلیون ریال سود مجمع از زیرمجموعه ها محقق کرده است .

نوشته شده توسط Mina در 28 تیر 1401

گزارش فعالیت اردیبهشت ماه

در پایان مجمع ختوقا به ازای هر سهم ۳۱ ریال سود نقدی تقسیم شد که از طریق  سامانه سجام پرداخت خواهد شد.

همچنین در مجمع عنوان شد نوسان نرخ دلار، کمبود مواد اولیه به ویژه فلزات، تداوم کرونا، تداوم تحریم ها، کمبود مناع مالی و نقدینگی از موانع و متغیرهای پیشگیرانه به شمار می رود.
سودعملیاتی ختوقا در سال 1400 معادل 5 برابر رشد را تجربه کرده و سود خالص این شرکت نیز در این سال، رکورد شکنی کرده است.
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران با استفاده از اهرم بدهی، میزان هزینه ها را تا حد چشمگیری کاهش داد.

شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود داشته که در پایان اردیبهشت با رشد 46% به مبلغ 4,280,995 میلیون ریال رسیده است و در حال حاضر سهم با ۰/86 NAV خود در بازار معامله میگردد. 

نوشته شده توسط Mina در 24 خرداد 1401

گزارش ماهانه

شرکت درین ماه درآمدی محقق ننموده اما شرکت در انتهای فروردین ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 292.4 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (24%) به مبلغ 361.5 میلیارد تومان رسیده است.

 

همچنین شرکت تا پایان اسفند ماه 798 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.

نوشته شده توسط Mina در 19 اردیبهشت 1401

آپدیت تکنیکال ختوقا اردیبهشت ماه

در حال حاضر قیمت درگیر مقاومت های سقف کانال و محدوده استاتیک میباشد در صورت ادامه دار شدن فشار تقاضا و شکستن این دو مقاومت و تثبیت بالای آن حرکت قیمت تا 4200 ریال محتمل خواهد بود و در صورتی که سهم وارد فاز اصلاحی شود اولین و دومین حمایت سهم به ترتیب 3000 و 2900 ریال در نظر گرفته خواهد شد

 

نوشته شده توسط Mina در 19 اردیبهشت 1401

گزارش فعالیت اسفند ماه

شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 292.4 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با افت (1%) به مبلغ 289.6 میلیارد تومان رسیده استو 798 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.

نوشته شده توسط Mina در 23 فروردین 1401

گزارش فعالیت بهمن ماه

ختوقا درین ماه درآمدی شناسایی ننموده اما در انتهای بهمن ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 292.4 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با افت (13%) به مبلغ 254 میلیارد تومان رسیده است و ۷۹۸,۴۲۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است.

 

نوشته شده توسط Mina در 23 فروردین 1401

گزارش فعالیت دی ماه ختوقا

 

شرکت تا پایان دی ماه 798 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.شرکت در انتهای دی ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 292.4 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (3.3%) به مبلغ 302.1 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده توسط Mina در 29 بهمن 1400

آپدیت تکنیکال بهمن ماه ختوقا

قیمت در حال حاضر به محدوده حمایتی مشخص شده واکنش نشان داده و درصورت تثبیت مقاومت استاتیک و عدد رند 3000 ریال را سر راه خود دارد،در صورت از دست رفتن این محدوده حمایتی نزول قیمت تا 1800 ریال محتمل میباشد که در این صورت حد ضرر فعال خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 20 بهمن 1400

گزارش فعالیت آذر ختوقا

شرکت در انتهای آذر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 292.4 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (1.59%) به مبلغ 297.1 میلیارد تومان رسیده است.

و شرکت  تا آخر اذر ۷۹۸,۴۲۹ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است و همچنان سهم در حال حاضر ۰/۷۴ NAV خود معامله می شود

نوشته شده توسط Mina در 21 دی 1400

صورت وضعیت پورتفوی دوره 1 ماهه منتهی به 1400/08/30

شرکت در انتهای آبان ماه چندین شرکت با بهای تمام شده 292.4 میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود دارد که با رشد (43.15%) به مبلغ 418.6 میلیارد تومان رسیده است و ختوقا تا آبان  با  شناسایی سود 798 میلیارد ریالی از مجامع مواجه  بوده است.

نوشته شده توسط Mina در 04 دی 1400

گزارش فعالیت مهر ماه ختوقا

 شرکت در انتهای مهر ماه درآمدی شناسایی ننموده و ارزش سهام پورتفوی ختوقا تا پایان مهر ماه  رشد 50 درصدی داشته است ختوقا تا پایان مهرماه 798 میلیارد ریال سود سهام در مجامع شناسایی کرده است.

نوشته شده توسط Mina در 16 آبان 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/06/31

شرکت در انتهای شهریور ماه چندین شرکت در پرتفوی بورسی خود دارد که رشد (49%) داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 17 مهر 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31

 شرکت در انتهای مرداد ماه درآمدی شناسایی ننموده و چندین شرکت با بهای تمام شده 2,959,018 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 75% به مبلغ 5,188,629 میلیون ریال رسیده است.
 

نوشته شده توسط Mina در 06 شهریور 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31


 شرکت در انتهای تیر ماه درآمدی شناسایی ننموده اما چندین شرکت با بهای تمام شده 2,959,018 میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد 24% به مبلغ 3,669,488 میلیون ریال رسیده است.

نوشته شده توسط Mina در 06 شهریور 1400

اطلاعات و صورت مالی 3 ماهه

شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران در دوره 3 ماهه منتهی به تاریخ 31 خرداد ماه 1400 به ازای هر سهم 07 ریال زیان محقق کرده است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل شرکت به ازای هر سهم مبلغ 12 ریال سود محقق کرده بود.

زیان خالص: 4.2 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 7.5 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده بود.
زیان عملیاتی: 4.9 میلیارد تومان بوده است و این در حالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل مبلغ 7.1 میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی کرده بود.
جمع درآمدهای عملیاتی: 92% افت داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 06 مرداد 1400

اطلاعات و صورت مالی 12 ماهه

ای پی اس در گزارش سالانه منتهی به اسفند 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل  (258%) افزایش داشته است.

سود خالص:257% رشد داشته است.
سود عملیاتی:  156% رشد داشته است.
جمع درآمدهای عملیاتی:  26% رشد داشته است.

نوشته شده توسط Mina در 10 خرداد 1400
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود