البرز (البرز | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال بیمه البرز)

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت بیمه البرز
نماد البرز
سال تاسیس تیر ماه 1338
سال عرضه اولیه مهر ماه 1388
موضوع فعالیت بیمه و صندوق ازنشستگی بجز تامین اجتماعی
منابع درآمدی درآمد از عقد بیمه نامه جدید
تاثیر دلار افزایش نرخ دلار بصورت غیر مستقیم منجر به رشد درآمد های غیرعملیاتی شرکت میشود
سهامداران عمده ش گروه توسعه مالی مهر آیندگان 20% / موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر 13% / ش تعاونی خردمندان صابرعصر10% 

سهم البرز (شرکت بیمه البرز) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۷۶ بصورت شرکت سهامی خاص در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۳۸ تحت شماره ۶۷۹۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و پس از طی تشریفات لازم در تاریخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۶ پروانه فعالیت خود را در کلیه رشته های بیمه از بیمه مرکزی دریافت نمود. نوع شرکت در سال ۱۳۵۲ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و متعاقبا در اجرای لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری، ملی اعلام گردید. 

عوامل موثر بردرآمد شرکت البرز

شرکت علاوه بر گسترش فروش بیمه نامه های خود قراردادهای بزرگ کشوری منعقد نموده است گروه بیمه گذاران عمومی، دولتی، صنعتی و دانشگاهی بازار شرکت را شامل میشود.

محصولات و خدمات البرز

 • انجام عملیات بیمه ای در انواع رشته ها
 • قبول و واگذاری بیمه های اتکائی در داخل و خارج از کشور
 • سرمایه گذاری از محل سرمایه ، ذخایر و اندوخته ها
 • هر نوع عملیات شامل تاسیس شرکتهای فرعی، خرید و تملک سهام شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال آنها

عوامل موثر بر هزینه های شرکت البرز

ادامۀ حیات شرکت‌ها و سایر بنگاه‌ها در بازار آزاد که در آن رقابت روزبه‌روز شدیدتر و بی‌رحمانه‌تر می‌شود بدون برخورداری از سطحی مطلوب از اثربخشی در دستیابی به اهداف و کارآیی و صرفۀ اقتصادی و مدیریت بهینۀ منابع امکان‌پذیر نیست.
به طور معمول باقی ماندن شرکت‌ها در عرصۀ رقابت در یک صنعت رقابتی به دو طریق امکان‌پذیر است. افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها. بخش عمده‌ای از هزینه‌ها در صنعت بیمه به عملیات بیمه‌ای شرکت مربوط می‌شود که خسارت‌ها و هزینه‌های جانبی بیمه‌ای مربوط نمونه‌ای از آنهاست و مدیریت این‌گونه هزینه‌ها کاملاً تخصصی است؛ اما بخش دیگری از هزینه‌ها در شرکت‌های بیمه همچون دیگر شرکت‌ها به هزینه‌های عمومی و اداری و پرسنلی بازمی‌گردد.

حقوق پرداختی به پرسنل شرکت، هزینۀ شعب نمونه‌ای از این هزینه‌ها به شمار می‌روند. در این گزارش سعی شده است که هزینه‌های عمومی، اداری و پرسنلی شرکت‌های صنعت بیمه به لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار گیرند. جامعۀ آماری مورد بررسی در این گزارش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است

بخش عمده‌ای از هزینه‌های عمومی و اداری و پرسنلی از سوی شرکت‌های بیمه در شعب این شرکت‌ها صرف می‌شود.

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ نیز با هدف اراﺋـﻪ‌ی ﺧـﺪﻣﺎت بیمه‌ای مثل ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎلی ﺑﻴﻤﻪﮔﺬاران در ازای درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ بیمه، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. اﻳـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، به ﻣﻨﻈﻮر واگذاری ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد و اراﺋﻪ‌ی ﭘﻮﺷـﺶﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧﻄﺮات ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻣﺮ بیمه‌های اتکایی نیز می‌پردازند. در این بخش به توضیح برخی از هزینه‌های شرکتهای بیمه خواهیم پرداخت:

 • هزینه صدور
 • هزینه بیمه
 • هزینه بیمه اضافی
 • هزینه بیمه برگشتی
 • هزینه بیمه عاید نشده و ذخیره حق بیمه
 • هزینه بیمه مازاد
 • هزینه بیمه شده (در بیمه اموال)
 • هزینه خسارت
 • هزینه‌های بیمه ای (عملیاتی)
 • هزینه های کارشناسی بیمه
 • هزینه خسارت
 • هزینه خسارت واقع شده
 • هزینه خسارت واقع شده اما پرداخت نشده
 • هزینه خسارات معوق
 • هزینه ذخیره خسارت معوق
 • هزینه استهلاک

اثر نرخ ارز بر البرز

مسائل ارزی از سه جنبه بر صنعت بیمه اثرگذار بوده که شامل درآمد، هزینه و مسائل اتکایی است.به نحوی که به خاطر افزایش نرخ ارز که نیاز به منابع ارزی را افزایش داده و از سوی دیگر سرمایه کارخانه هارا به لحاظ ارزشی بالا برده است باید حق بیمه نیز افزایش یابد و این موضوع روی درآمد شرکت های بیمه و بزرگشدن کیک بیمه ای در اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود.صنعت بیمه نه توان بیمه کردن نوسانات نرخ ارز را دارد و نه در دنیا این موضوع خیلی مرسوم است. به این معنیکه ۹۵ درصد کشورها ریسک های سیستماتیک را بیمه نمی کنند. چرا که نمی توان ریسکی را بیمه کرد که بخشعمده ای از کشور از آن اثر می پذیرد.اکنون پیش بینی اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری مواجه است و بنابراین تغییرات نرخ ارز نیز اثرات مثبت و یا منفیبر روی آن به جای می گذارد.

سایر عوامل سود و زیان موثر بر البرز

 • افزایش سالانه نرخ دیه و عدم افزایش حق بیمه متناسب با آن
 • افزایش میزان تقلب و تخلف افراد سودجو به ویژه در شرایط بحرانی اقتصادی
 • فرهنگ نامناسب ترافیک و غیراستاندارد بودن جاده ها
 • وجود ناوگان حمل و نقل فرسوده در جاده ها و شهرهای کشور و وضعیت ایمنی برخی از خودروهای تولیدی کشور
 • عدم توجه به سوابق رانندگان در تعیین حق بیمه
 • افزایش قیمت تعمیرات خودروهای آسیب دیده با توجه به وضعیت فعلی اقتصادکشور.

آخرین اخبار و آپدیت سهم البرز (البرز | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال بیمه البرز)


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

صورت مالی 12 ماهه نماد البرز منتهی به اسفند ماه سال 1401

نوشته شده در 2023-05-27

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت ماه سال 1402 ) نماد البرز

ثبت رکورد فروش ماهانه و افشای اطلاعات با اهمیت سهم البرز ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2023-05-24

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد البرز تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال 1402

نوشته شده در 2023-05-08

گزارش فعالیت ماهانه ( فروردین ماه سال 1402 ) نماد البرز

درآمد عملیاتی بیمه البرز از محل حق بیمه صادره برابر با 770 میلیارد تومان بوده است و خسارات پرداختی معادل 372 میلیارد تومان که در نتیجه شاهد تراز مثبت 107 درصدی در بیمه البرز هستیم.

نوشته شده در 2023-05-06

تحلیل گزارش فعالیت اسفند ماه 1401 سهم البرز

نماد البرز (بیمه البرز) در آخرین ماه از سال ۱۴۰۱ یعنی اسفند ماه حدود 1091 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که بیشترین آن سهم بیمه های ثالث اجباری با سهم 246 میلیارد تومان در رتبه نخست و پس از آن بیمه های درمان با سهم 278 میلیارد تومان در رتبه دوم بوده است.

همچنین البرز در اسفندماه حدود 796 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که بیشترین آن سهم بیمه های شخص ثالث با سهم 304 میلیارد تومان و پس از آن در رتبه دوم بیمه های درمان با سهم 250 میلیارد تومان بوده است.

بنابراین البرز با ثبت تراز مثبت 295 میلیارد تومانی در پایان سال ۱۴۰۱ توانست عملکرد مثبتی را از خود نشان دهد.

نوشته شده در 2023-04-17

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد البرز تاریخ 6 فروردین ماه سال 1402

نماد البرز در محدوده پر ریسک مقاومت سقف تاریخی در قیمت 2400 ریال میباشد، در صورتی که سهم البرز موفق به عبور از این محدوده مقاومتی گردد، حرکت سهم تا 2900 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت افزایش فشار عرضه و ورود سهم به فاز اصلاحی، اولین حمایت سهم 2000 ریال خواهد بود.

نوشته شده در 2023-03-26

گزارش فعالیت ماهانه ( بهمن ماه ) سال 1401 نماد البرز

شرکت بیمه البرز با نماد البرز با افزایش 5 درصدی حق فروش بیمه نامه جدید درآمد خود را به 808 میلیارد تومان رساند، خسارات پرداختی نیز با افزایش 13 درصدی نسبت به ماه قبل به رقم 545.3 میلیارد تومانی رسید، تراز عملکرد بهمن ماه نماد البرز 48 درصد مثبت گزارش شده و مجموع درآمد نسبت به مدت مشابه طی عملکرد 11 ماهه 41% رشد داشته است.

 

نوشته شده در 2023-03-01

گزارش فعالیت ماهانه ( دی ماه ) سال 1401 نماد البرز

نماد البرز در دی ماه از محل بیمه نامه جدید 769.8 میلیارد تومان درآمد محقق نمود، و معادل 483.1 میلیارد تومان نیز از محل خسارات پرداخت نمود اما در مجموع تراز دی ماه خود را 59% مثبت گزارش نمود و عملکرد تجمیعی خود را از اپتدای سال 42% نسبت به مدت مشابه افزایش داد.

نوشته شده در 2023-03-01

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد البرز 17 بهمن ماه 1401

نماد البرز که روند صعودی خود را ادامه داده و تا نزدیکی سقف تاریخی خود هم پیش روی کرده، در حال حاضر مقاومت 2250 ریال را دارا میباشد، در صورت ادامه دار شدن فشار خرید و عبور از این مقاومت حرکت سهم تا 2450 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت اصلاح، به ترتیب حمایت های 2000 ریال و 1810 ریال بر سر راه سهم قرار خواهند داشت.

نوشته شده در 2023-02-06

صورت مالی 9 ماهه منتهی به آذر ماه 1401 سهم البرز

شرکت بیمه البرز (البرز)  در گزارش صورت مالی میان دوره ای نه ماهه 1401  به ازای هر سهم 269 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12% افزایش داشته است.
همچنین حق بیمه خالص 36 درصد رشد ، درآمدهای بیمه ای 35 درصد رشد ، خسارت و مزایای پرداختی 46 درصد رشد ، سود (زیان) عملیاتی 13 درصد رشد را تجربه نموده است . مجموعا نماد البرز در مقایسه با همگروهیان ، درآمد متعادلی را گزارش نموده است . 

نوشته شده در 2023-01-28

بررسی گزارش آذر ماه 1401 سهم البرز

نماد البرز (شرکت بیمه البرز)  در آذر ماه  سال 1401 حدود مبلغ 1188 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 60% افزایش پیدا کرده است.

همچنین البرز در آذر ماه مبلغ 635 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 17 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور  تراز البرز با 172% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به مثبت 553 میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی سهم البرز در آذر ماه:

 1. بیمه های درمان 44 درصد
 2. بیمه های شخص ثالث 14 درصد 
 3. بیمه های آتش سوزی 13 درصد 

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/04/31  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 2885 میلیارد تومان به‌مبلغ 3500 میلیارد تومان ( از محل سود انباشته مبلغ 565 میلیارد تومان، از محل اندوخته مبلغ 50 میلیارد تومان) در تاریخ 1401/09/23 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 

نوشته شده در 2023-01-13

تحلیل بنیادی سهم البرز؛ بررسی گزارش آبان ماه

نماد البرز (شرکت بیمه البرز)  در آبان ماه  سال 1401 حدود مبلغ 891 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 15% افزایش پیدا کرده است.

همچنین البرز در آبان ماه مبلغ 397 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 5 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور  تراز البرز با 24% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 494 میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی سهم البرز در آبان ماه:

 1. بیمه های درمان 32 درصد
 2. بیمه های شخص ثالث 21 درصد 
 3. بیمه های آتش سوزی 8 درصد 

نوشته شده در 2022-12-13

تحلیل تکنیکال البرز 22 آذر 1401

قیمت سهام البرز در قالب یک کانال صعودی در حال رشد و حرکت به سمت مقاومت ناحیه ۲۰۰ تومان می باشد در صورتی که نماد البرز بتواند این ناحیه مقاومتی مهم را پشت سر بگذارد، مقاومت بعدی نماد البرز ناحیه سقف تاریخی ۲۳۰ تومان می باشد. اما در صورت بروز واکنش منفی نسبت به این مقاومت مهم حمایت بعدی سهم البرز ناحیه ۱۲۵تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده در 2022-12-13

صورت مالی میان دوره ای شش ماهه بیمه البرز

ای پی اس محقق شده شرکت بیمه البرز در گزارش صورت مالی میان دوره ای 6 ماهه با تغییر 9 درصدی به  242  ریال سود رسیده است . مدت مشابه این رقم برابر با 223  ریال بود.همچنین حق بیمه خالص 37 درصد رشد ، خسارت و مزایای پرداختی 55 درصد افت و سود عملیاتی نیز رشد 12 درصدی را تجربه نموده است .مورد با اهمیت دیگری در گزارش تفسیری مدیریت اعلام نگردیده است .

نوشته شده در 2022-11-22

گزارش مهر ماه بیمه البرز

سهم البرز (شرکت بیمه البرز) در انتهای برج 7 مبلغ 666.2 میلیارد تومان از محل فروش حق بیمه درآمد داشته و افت 15 درصدی نسبت به ماه قبل را نشان میدهد .  و همچنین مبلغ 521.1 میلیارد تومان به عنوان خسارت پرداختنی داشته است. این رقم افزایش 53 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است سهم البرز در این دوره تراز مثبت 145 میلیارد تومان (28%) را ثبت کرده است. تراز البرز در این دوره نسبت به ماه قبل 67% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 35% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 42% افزایش تراز داشته است.

 

نوشته شده در 2022-11-05

گزارش شهریور ماه بیمه البرز

سهم البرز (شرکت بیمه البرز) در انتهای شهریور ماه معادل مبلغ 781.9 میلیارد تومان از محل فروش حق بیمه درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 12 درصد کاهش داشته  و همچنین مبلغ 340.8 میلیارد تومان به عنوان خسارت پرداختنی داشته است.این رقم نیز افت 14 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است .  سهم البرز در این دوره تراز مثبت 441 میلیارد تومان (129%) را ثبت کرده است. تراز نماد البرز در این دوره نسبت به ماه قبل 11% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 147% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 1198% افزایش تراز داشته است.

نوشته شده در 2022-11-05

تداوم رشد تراز بیمه البرز در مرداد ماه

سهم البرز (شرکت بیمه البرز) در مرداد ماه  سال 1401 حدود مبلغ 891 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 15% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد البرز در مرداد ماه مبلغ 397 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 5 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور  تراز البرز با 24% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 494 میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی سهم البرز در مرداد ماه:

 1. بیمه های درمان 24 درصد
 2. بیمه های آتش سوزی  22 درصد
 3. بیمه های شخص ثالث 18 درصد

نوشته شده در 2022-09-23

تحلیل تکنیکال البرز 2 شهریور 1401

قیمت سهم البرز پس از اصلاح تا ناحیه حمایتی 190 تومان رشدی را آغاز کرده که طی آن مقاومت ناحیه خط روند نزولی را پیش روی خود دارد در صورت عبور قیمت از خط روند نزولی می تواند خود را به مقاومت ناحیه ۲۵۰ تومان برساند اما در صورت عدم توانایی قیمت در شکست خط روند نزولی و اصلاح مجدد، قیمت می تواند با شکست حمایت ناحیه ۱۹۰ تومان خود را به ناحیه حمایتی ۱۵۰ تومان نیز برساند.

نوشته شده در 2022-08-24

رشد تراز بیمه البرز در تیر ماه

سهم البرز (شرکت بیمه البرز) در تیر ماه  سال 1401 حدود مبلغ 778 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 18% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد البرز در تیر ماه مبلغ 378 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 5 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور  تراز البرز با 34% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 400 میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی البرز در تیر ماه:

 1. بیمه های درمان 26 درصد
 2. بیمه های شخص ثالث 20 درصد
 3. بیمه های آتش سوزی  19  درصد

نوشته شده در 2022-08-24

رشد تراز سهم البرز در خرداد ماه

سهم البرز (شرکت بیمه البرز) در خرداد ماه  سال 1401 حدود مبلغ 658 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 7% افزایش پیدا کرده است.

همچنین سهم البرز در خرداد ماه مبلغ 359 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 7  درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور  تراز نماد البرز  با 31% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 299 میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی البرز در خرداد ماه:

 1. بیمه های درمان 28 درصد
 2. بیمه های شخص ثالث 24 درصد
 3. بیمه های آتش سوزی  13 درصد

نوشته شده در 2022-08-24

گزارش فعالیت اردیبهشت ماه

 سهم البرز (شرکت بیمه البرز) طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه  نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است.
سهم البرز در این ماه تراز مثبت %43 را ثبت نموده است. همچنین شرکتدر خصوص عرضه بلوکی خود اطلاعیه زیر را افشا نموده است . 

نوشته شده در 2022-06-19

تحلیل تکنیکال البرز خرداد ماه

قیمت سهام البرز در حال حاضر درگیر محدوده سقف کانال نزولی میان مدت میباشد در صورت ادامه دار شدن فشار تقاضا و شکست پر فشار این مقاومت حرکت قیمت تا محدوده مقاومت استاتیک 3100 ریال محتمل خواهد بود و همچنین در صورت اصلاح، حمایت بعدی سهم البرز 2100 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

 

نوشته شده در 2022-05-24

عملکرد 1 ماهه منتهی به فروردین البرز

شرکت بیمه البرز از محل فروش حق بیمه 4,460,695 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 17% کاهش داشته داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت %43 را ثبت نموده است.

همچنین بررسی عمده سهام موجود در پرتفوی بیمه البرز ، نشان دهنده رشد ارزش پرتفوی سهام این شرکت و ارزش افزوده بیش از 2800 میلیارد تومانی می باشد.

نوشته شده در 2022-05-24

آپدیت تکنیکال البرز اردیبهشت

قیمت در حال نزدیک شدن به سقف کانال میان مدت نزولی خود میباشد در صورت ادامه دار شدن حجم تقاضا و شکست پر قدرت سقف کانال حرکت قیمت تا محدوده قیمتی 3000 ریال محتمل خواهد بود و در صورتی که قیمت وارد فاز اصلاحی شود اولین حمایت سهم میدلاین کانال در نظر گرفته خواهد شود که در این صورت حد ضرر فعال خواهد شد.

نوشته شده در 2022-05-16

گزارش فعالیت اسفند ماه ...

بیمه البرز در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1400، مبلغ 965.2 میلیارد تومان از محل فروش حق بیمه درآمد و همچنین مبلغ 516.5 میلیارد تومان به عنوان خسارت پرداختنی داشته است.شرکت در این دوره تراز مثبت 448.7 میلیارد تومان (87%) را ثبت کرده است. تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 132% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 76% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 2% کاهش تراز داشته است.

نوشته شده در 2022-04-08

کاهش تراز بهمن ماه بیمه البرز

شرکت بیمه البرز در بهمن ماه ۱۴۰۰ مجموعا ۶۳۰ میلیارد تومان حق بیمه جدید صادر کرده است که ۲۷ % معادل ۱۷۲ میلیارد تومان از آن بیمه های درمانی و ۲۲ % معادل ۱۳۹ میلیارد تومان از آن بیمه شخص ثالث اجباری میباشد. همچنین این شرکت در بهمن ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۴۳۶ میلیارد تومان به بیمه های خودرو خسارت پرداخت کرده که ۵۷ % آن سهم بیمه‌های درمانی بوده است.

در نتیجه تراز این شرکت در بهمن ماه مبلغ مثبت ۱۹۴ میلیارد تومان بوده که این میزان نسبت به تراز دی ماه ۱۹ % کاهش پیدا کرده است.

نوشته شده در 2022-03-05

تحلیل تکنیکال البرز ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

با توجه به شکست خط روند نزولی قیمت و تثبیت بر روی آن پس از تایید پولبک قیمت می‌تواند تا محدوده ۱۶۵ تومان صعود داشته باشد اما در صورت برگشت قیمت و عدم تایید پولبک قیمت می تواند محدوده حمایتی ۱۳۴ تومان را تست کند.

نوشته شده در 2022-03-05

گزارش دی ماه بیمه البرز

شرکت در این دوره تراز مثبت 239.1 میلیارد تومان (59%) را ثبت کرده است.
تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 82% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 9% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 17% افزایش تراز داشته است.
 

نوشته شده در 2022-02-12

تحلیل تکنیکال البرز دی ماه 1400

 نماد بیمه ای البرز در حال حاضر با شکست مقاومت در آر اس آی و واگرایی مثبت در محدوده حمایت استاتیک واقع شده که تثبیت قیمت درین سطح را  محتمل مینماید و مقاومت های 190 و 200 تومان تا تست قله تاریخی قیمت بر سر راه سهم قرار دارد همچنین در صورت از بین رفتن این سطح ، منطقه حمایت بعدی عدد رند 130تومان میباشد  .

نوشته شده در 2022-01-18

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30

شرکت بیمه البرز طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 از محل فروش حق بیمه 5,174,863 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 19% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %34 را ثبت نموده است

نوشته شده در 2022-01-08

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1ماهه منتهی به 1400/08/30

تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 33% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 78% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 70% کاهش تراز داشته است.

نوشته شده در 2021-12-24

ثبت افزایش سرمایه

شرکت در مرحله ششم و ثبت افزایش سرمایه  143 درصدی از محل سود انباشته میباشد . 

 

نوشته شده در 2021-12-24

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31

شرکت در این دوره تراز مثبت 491.6 میلیارد تومان (215%) را ثبت کرده است.
تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 28% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 43% افزایش داشته است.

نوشته شده در 2021-08-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

شرکت در این دوره تراز مثبت 385.4 میلیارد تومان (169%) را ثبت کرده است.
تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 1459% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 17% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 115% افزایش تراز داشته است.

نوشته شده در 2021-08-28

افزایش سرمایه

شرکت در مرحله پنجم از روند  افزایش_سرمایه و برگزاری مجمع جهت افزایش سرمایه 143 درصدی از سود انباشته میباشد.

 

نوشته شده در 2021-07-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/03/31

شرکت در این دوره تراز مثبت 157 میلیارد تومان (71%) را ثبت کرده است.
تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 61% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 62% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 12% افزایش تراز داشته است.

نوشته شده در 2021-07-28

شروع رسمی روند افزایش سرمایه

شرکت در مرحله اول از روند  افزایش سرمایه و پیشنهاد هیئت مدیره به  مجمع عمومی فوق العاده درخصوص  افزایش سرمایه 142 درصدی از محل سود انباشته میباشد .

 

نوشته شده در 2021-06-25

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/30

شرکت دراردیبهشت تراز مثبت 406.4 میلیارد تومان (239%) را ثبت کرده است.
نسبت به ماه قبل 5.25% کاهش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 146.% افزایش تراز داشته است.
شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه 1400 تراز مثبت  (301%) را ثبت کرده است.
تراز شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل 211% افزایش یافته است.

همچنین بیمه البرز قرار داد حدود  171 میلیارد تومان جهت انجام خدمات بیمه ای با وزارت نفت  بسته است.

نوشته شده در 2021-05-31

آخرین آپدیت ها