ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

نوین | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال بیمه نوین

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت بیمه نوین
نماد نوین
سال تاسیس دی ماه 1384
سال عرضه اولیه مرداد ماه 1390
موضوع فعالیت بیمه و صندوق ازنشستگی بجز تامین اجتماعی
منابع درآمدی درآمد از عقد بیمه نامه جدید
تاثیر دلار افزایش نرخ دلار بصورت غیر مستقیم منجر به رشد درآمد های غیرعملیاتی شرکت میشود
سهامداران عمده بانک اقتصاد نوین 20% / ش تامین آتیه درخشان نوین 9% / ش تامین سرمایه نوین 6% / ص س ب نوین پیشرو 6% / ش توسعه صنایع بهشهر 4% 

 

نماد نوین (شرکت بیمه نوین) (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۰ با شماره ۲۶۳۴۶۱ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و در تاریخ ۱۴ اسفند ماه سال ۱۳۸۴ پروانه فعالیت خود در کلیه رشته های بیمه ای را تحت شماره ۳۰۸۸۱ از بیمه مرکزی ج.ا.ایران دریافت و فعالیت خود را آغاز نمود.

عوامل  موثر بر درآمد های نوین

وجود رکود عمیق  در اقتصاد، برآورده نشدن کامل توقعات ناشی از توافق برجام در گسترش مناسبات و همکاریهای اقتصادی بین المللی و برداشته شدن تحریم ها، بالا بودن نرخ سود بانکی ، فروش اوراق بدهی با نرخهای بالای سود به منظور تامین مالی و پرداخت بدهی های دولت، نوسانات شدید قیمت نفت ، تغییرات مدیریتی در سازمان بورس و اوراق بهادار و هیجانات ناشی از اتفاقات سیاسی در دنیا ، عوامل موثر بر صنعت بیمه و محیط پیرامون شرکت می باشد

موضوع شركت نوین

 • الف) انجام عمليات بيمه‌ای در تمامي رشته‌های بيمه‌ای اعم از اشخاص، اموال، مسئوليت.
 • ب) سرمايه‌گذاری از محل سرمايه، اندوخته‌ها و ذخائر.
 • ج) انجام بيمه‌های اتكائی واگذاری (تحصيل پوشش اتكائی) حسب نياز.
 • تمامی عمليات شركت اعم از بخش بيمه‌گری و سرمايه‌گذاری در چارچوب قانون تأسيس بيمه مركزی ايران و بيمه‌گری، قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتی، قانون تجارت، مصوبات شورای عالی بيمه و اساسنامه شركت خواهد بود.

 عوامل موثر بر هزینه ه ای نوین

ادامۀ حیات شرکت‌ها و  سایر بنگاه‌ ه ا در بازار آزاد که در آن رقابت روزبه‌روز شدیدتر و بی‌رحمانه‌تر می‌شود بدون برخورداری از سطحی مطلوب از اثربخشی در دستیابی به اهداف و کارآیی و صرفۀ اقتصادی و مدیریت بهینۀ منابع امکان‌پذیر نیست.
به طور معمول باقی ماندن شرکت‌ها در عرصۀ رقابت در یک صنعت رقابتی به دو طریق امکان‌پذیر است. افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها. بخش عمده‌ای از هزینه‌ها در صنعت بیمه به عملیات بیمه‌ای شرکت مربوط می‌شود که خسارت‌ها و هزینه‌های جانبی بیمه‌ای مربوط نمونه‌ای از آنهاست و مدیریت این‌گونه هزینه‌ها کاملاً تخصصی است؛ اما بخش دیگری از هزینه‌ها در شرکت‌های بیمه همچون دیگر شرکت‌ها به هزینه‌های عمومی و اداری و پرسنلی بازمی‌گردد.

حقوق پرداختی به پرسنل شرکت، هزینۀ شعب نمونه‌ای از این هزینه‌ها به شمار می‌روند. در این گزارش سعی شده است که هزینه‌های عمومی، اداری و پرسنلی شرکت‌های صنعت بیمه به لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار گیرند. جامعۀ آماری مورد بررسی در این گزارش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است

بخش عمده‌ای از هزینه‌های عمومی و اداری و پرسنلی از سوی شرکت‌های بیمه در شعب این شرکت‌ها صرف می‌شود.

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ نیز با هدف اراﺋـﻪ‌ی ﺧـﺪﻣﺎت بیمه‌ای مثل ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎلی ﺑﻴﻤﻪﮔﺬاران در ازای درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ بیمه، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. اﻳـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، به ﻣﻨﻈﻮر واگذاری ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد و اراﺋﻪ‌ی ﭘﻮﺷـﺶﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧﻄﺮات ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻣﺮ بیمه‌های اتکایی نیز می‌پردازند. در این بخش به توضیح برخی از هزینه‌های شرکتهای بیمه خواهیم پرداخت:

 • هزینه صدور
 • هزینه بیمه
 • هزینه بیمه اضافی
 • هزینه بیمه برگشتی
 • هزینه بیمه عاید نشده و ذخیره حق بیمه
 • هزینه بیمه مازاد
 • هزینه بیمه شده (در بیمه اموال)
 • هزینه خسارت
 • هزینه‌های بیمه ای (عملیاتی)
 • هزینه های کارشناسی بیمه
 • هزینه خسارت
 • هزینه خسارت واقع شده
 • هزینه خسارت واقع شده اما پرداخت نشده
 • هزینه خسارات معوق
 • هزینه ذخیره خسارت معوق
 • هزینه استهلاک

 اثر نرخ ارز بر نوین 

مسائل ارزی از سه جنبه بر صنعت بیمه اثرگذار بوده که شامل درآمد، هزینه و مسائل اتکایی است.به نحوی که به خاطر افزایش نرخ ارز که نیاز به منابع ارزی را افزایش داده و از سوی دیگر سرمایه کارخانه هارا به لحاظ ارزشی بالا برده است باید حق بیمه نیز افزایش یابد و این موضوع روی درآمد شرکت های بیمه و بزرگشدن کیک بیمه ای در اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود. صنعت بیمه نه توان بیمه کردن نوسانات نرخ ارز را دارد و نه در دنیا این موضوع خیلی مرسوم است. به این معنیکه ۹۵ درصد کشورها ریسک های سیستماتیک را بیمه نمی کنند. چرا که نمی توان ریسکی را بیمه کرد که بخشعمده ای از کشور از آن اثر می پذیرد. اکنون پیش بینی اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری مواجه است و بنابراین تغییرات نرخ ارز نیز اثرات مثبت و یا منفیبر روی آن به جای می گذارد. بنابراین فعالان اقتصادی انتظار دارند تا بتوان اقتصاد را به صورت پیش بینی پذیرداشته باشند. با افزایش چشمگیر نرخ ارز در کشور موجب بوجود آمدن ریسک های مختلفی از قبیل عدم وصول مطالبات ارزی و همچنین افزایش تعهدات شرکت نسبت به بیمه نامه های ارزی گردد.

 سایر عوامل سود زیان موثر بر نوین 

 • نوسانات بازار سرمایه که در مقاطعی هم می تواند بعنوان فرصت محسوب گردد
 •  وابستگی شرکت به تامین کنندگان فن آوری اطالعات
 • عدم ثبات کشور در روابط بین المللی و تحریم ها، تاثیر آن بر صنعت بیمه 
 • ریسک وصول مطالبات از بیمه گذاران خارجی به دلیل تحریم ها 
 • ریسک وصول مطالبات از بیمه گذاران داخلی از جمله شرکت های پتروشیمی و نفتی به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه 
 • افزایش شرکتهای رقیب
 • محصوالت جایگزین مانند سپرده های سرمایه گذاری ، بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی 
 • وجود چندین نهاد نظارتی، عدم هماهنگی و تداخل برخی قوانین این نهادهای نظارت ی از جمله قانون مالیاتهای مستقیم، قانون تجارت، استانداردهای حسابداری و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه
 • برخورد سلیقه ای و بعضا غیر منطقی ماموران سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی 

آخرین اخبار و آپدیت سهم نوین   (نوین | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال بیمه نوین)


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

تحلیل تکنیکال سهم نوین 3 اردیبهشت ماه 1403

قیمت سهم نوین با برخورد به حمایت ناحیه ۱۵۰۰ ریال مورد تقاضا ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

نوشته شده توسط محسن در 03 اردیبهشت 1403

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد نوین تاریخ 21 بهمن ماه سال 1402

حمایت و مقاومت های مهم نوین :

تحلیل تکنیکال سهم نوین نشان میدهد که قیمت محدوده مقاومتی 2000 ریال را دارا میباشد، در صورت ادامه دار شدن فشار تقاضا و عبور قیمت از محدوده مقاومتی ذکر شده، مقاومت بعدی نوین 2500 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی، حمایت نوین 1500 ریال میباشد.

 

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم البرز این لینک را کلیک کنید.

 

نوشته شده توسط Mina در 21 بهمن 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد نوین تاریخ 27 آبان ماه سال 1402

در بررسی نمودار تکنیکال نماد نوین، قیمت سهم با اصلاحی که داشتی به محدوده حمایتی 1500 ریال واکنش مثبت نشان داده است، در صورت حفظ این محدوده، اولین مقاومت نوین 2200 ریال و مقاومت بعدی 3300 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی سهم نوین سطح 1250 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

برای مشاهده تحلیل بنیادی سهم البرز بعنوان سهم فاندامنتالی در صنعت بیمه این لینک را مطالعه کنید. 

 

نوشته شده توسط Mina در 27 آبان 1402

تحلیل تکنیکال سهم نوین 25 مهر ماه 1402

قیمت سهم نوین بر روی حمایت ناحیه ۱۶۰ تومان قرار گرفته است لذا در صورت حفظ ناحیه و ایجاد تقاضا در کلیت بازار، مقاومت‌های پیش روی سهم نوین ناحیه ۲۵۰ و ۳۲۰ تومان در میان مدت در نظر گرفته خواهد شد. همچنین در صورت از دست دادن حمایت ناحیه ۱۶۰ تومان، حمایت بعدی سهم نوین ناحیه ۱۲۵ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط محسن در 25 مهر 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد نوین تاریخ 15 مرداد ماه سال 1402

در بررسی نمودار تکنیکال نماد نوین، قیمت سهم در حال تثبیت روی محدوده حمایتی 1800 ریال میباشد، در صورت بیس سازی قیمت در این محدوده، حرکت سهم نوین تا 2500 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی نوین 1500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 15 مرداد 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد نوین تاریخ 25 خرداد ماه سال 1402

نماد نوین در حال نوسان مابین سطح حمایتی 2100 ریال و مقاومتی 2500 ریال میباشد، در صورت ادامه دار شدن اصلاح و فشار فروش و از دست رفتن محدوده حمایتی مذکور، حمایت بعدی 1700 ریال در نظر گرفته خواهد شد، در غیر این صورت تارگت های سهم 3300 و 3900 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 25 خرداد 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد نوین تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال 1402

نماد نوین که در مسیر اصلاح میباشد محدوده حمایتی 2500 ریال را دارا میباشد، در صورت از دست رفتن این محدوده پیشنهاد به جایگزینی این نماد میشود، همچنین در صورت تثبیت قیمت 3200 و 3900 ریال ارزیابی خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 18 اردیبهشت 1402

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد نوین تاریخ 6 فروردین ماه سال 1402

نماد نوین در حال حاضر درگیر محدوده مقاومتی 2100 ریال میباشد، در صورت ادامه دار شدن فشار تقاضا و عبور از این مقاومت، حرکت سهم تا 2500 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت ورود سهم نوین به فاز اصلاحی، اولین حمایت سهم 1600 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 06 فروردین 1402

آخرین اطلاعیه نماد نوین در آذر ماه 1401

نماد نوین (شرکت بیمه نوین) در آذر ماه  سال 1401 حدود مبلغ 422 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 42% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد نوین در آذر ماه مبلغ 160 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 4  درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور  تراز نماد نوین با 100% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 262 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 15 دی 1401

تحلیل تکنیکال نوین 8 آذر 1401

قیمت نماد نوین (شرکت بیمه نوین) پس از ایجاد الگوی دبل باتم در حال شکست خط گردن خخود برای رشد بیشتر میباشد اما درصورت از دست ررفتن ناحیه حمایت 150 تومان قیمت میتواند مجددا تا ناحیه کف 120 تومان نیز اصلاح خود را ادامه دهد. درصورت حفظ این ناحیه حمایتی مقاومت های مهم خخط روند نزولی پیش روی قیمت وجود دارد.

نوشته شده توسط محسن در 08 آذر 1401

تحلیل بنیادی نوین؛ بررسی گزارش آبان ماه

نماد نوین (شرکت بیمه نوین) در آبان ماه  سال 1401 حدود مبلغ 297 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 97% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد نوین در آبان ماه مبلغ 166 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 27 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور  تراز نماد نوین با 555% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 131 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 08 آذر 1401

تحلیل بنیادی نوین؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه نماد نوین

ای پی اس محقق شده نماد نوین (شرکت بیمه نوین)  در گزارش صورت مالی میان دوره ای 6 ماهه با تغییر 95-  درصدی به  10 ریال سود رسیده است . مدت مشابه این رقم برابر با 192  ریال بود.همچنین حق بیمه خالص 22 درصد رشد،  خسارت و مزایای پرداختی 96 درصد افت  ، سود عملیاتی 94 درصد افت و سود خالص نیز 95 درصد افت را تجربه نموده است .تغییر با اهمیت دیگری در گزارش تفسیری بیان نشده است . 

نوشته شده توسط Mina در 01 آذر 1401

گزارش مهر ماه نماد نوین (شرکت بیمه نوین)

نماد نوین (شرکت بیمه نوین) طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/07/30 از محل فروش حق بیمه 1,512,921 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه قبلی افت 40 درصدی داشته  و مبلغ 131.3 میلیارد تومان بابت خسارت پرداختی شناسایی نموده و این رقم نیز افت 9 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است .  نماد نوین در این ماه تراز مثبت(19.9) %15 را ثبت نموده است.

نوشته شده توسط Mina در 14 آبان 1401

عملکرد شهریور ماه بیمه نوین

نماد نوین (شرکت بیمه نوین) در مرداد ماه  سال 1401 حدود مبلغ 250میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 38% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نماد نوین در مرداد ماه مبلغ 145میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 14درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور  نوین در این ماه تراز مثبت %15 را ثبت نموده است.

نوشته شده توسط Mina در 03 آبان 1401

سود سهام نماد نوین کی پرداخت میشود؟

 براساس مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/11 سود سهام نقدی سهامداران حقیقی و حقوقی به شرح زیر پرداخت خواهد:


سود سهام نقدی مصوب مجمع عمومی عادی سالانه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 1400 به ازای هر سهم ۱۲ ریال

 • الف) سود نقدی سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شماره حساب بانکی معرفی شده در آن سازمان از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا 1401/۰۶/۳۱ واریز می گردد. در خصوص سایر سهامداران حقیقی که موفق به ثبت نام در سامانه سجام نشده اند بعد از اعلام شماره حساب خود تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ به امور سهام شرکت، سود نقدی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به شماره حسابهای اعلامی واریز می گردد.
 • ب) سود نقدی صندوق های سرمایه گذاری از تاریخ  ۱/۰۶/۰۱ ۱۴۰ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ با اعلام شماره حساب و شماره شبا واریز می گردد
 • ج) اشخاص حقوقی طبق مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحيه قانون تجارت می تواند طی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ تا پایان مهلت قانونی با اعلام شماره حساب و شماره شبا اقدام به دریافت سود نمایند.

لازم به ذکر است کلیه سهامداران حقیقی که تاکنون در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند جهت دریافت سود سهام باید تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ با مراجعه به سایت Www.sejarn.ir
نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

نوشته شده توسط محسن در 02 شهریور 1401

گزارش عملکرد بیمه نوین در مرداد ماه

نماد نوین (شرکت بیمه نوین) در مرداد ماه  سال 1401 حدود مبلغ 401 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 52% افزایش پیدا کرده است.

همچنین این نماد نوین در مرداد ماه مبلغ 127 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 18 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور  تراز نماد نوین با 77% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 274 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 02 شهریور 1401

رشد تراز بیمه نوین در تیر ماه

نماد نوین (شرکت بیمه نوین) در تیر ماه  سال 1401 حدود مبلغ 263 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 43% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد نوین در تیر ماه مبلغ 108 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 9 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور  تراز نوین با 138% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 155 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 02 شهریور 1401

رشد تراز بیمه نوین در خرداد ماه

نماد نوین (شرکت بیمه نوین) در خرداد ماه  سال 1401 حدود مبلغ 184 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 56% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد نوین در خرداد ماه مبلغ 119 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 27  درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور  تراز این سهم نوین  با 171% افزایش در مقایسه با ماه گذشته به 65 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده توسط محسن در 02 شهریور 1401

تحلیل تکنیکال نوین مرداد ماه

نماد نوین (شرکت بیمه نوین) در حال حاضر حمایت 1300 ریال را دارا میباشد،در صورت تثبیت قیمت حرکت سهم تا 1600 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی نوین 1200 ریال خواهد بود.

 

نوشته شده توسط Mina در 02 مرداد 1401

گزارش فعالیت اردیبهشت نوین

نوین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به اردیبهشت نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 23% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %129 را ثبت نموده است

شرکت درین ماه افزایش سرمایه 90 درصدی از سود انباشته را به ثبت رساند و به ازای هر سهم ۱۲ریال سود نقدی تقسیم شد.سود نقدی مجمع نیز در شهریورماه پرداخت خواهد شد.
برنامه این است که الباقی سود برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته نگهداری شود‌.

 

نوشته شده توسط Mina در 29 خرداد 1401

گزارش فعالیت فروردین ماه نوین

شرکت بیمه نوین از محل فروش حق بیمه 1,787,318 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 23% افزایش داشته داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت %129 را ثبت نموده است.باید در نظر داشت بیمه نوین افزایش سرمایه 90 درصدی از محل سود انباشته را به ثبت رسانید. 

نوشته شده توسط Mina در 03 خرداد 1401

گزارش فعالیت اسفند ماه

شرکت بیمه نوین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 از محل فروش حق بیمه 1,790,408 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 45% افزایش داشته داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت %33 را ثبت نموده است

شرکت در مرحله 5 و برگزار مجمع جهت برگزاری افزایش سرمایه 91 درصدی از محل سود انباشته میباشد . 

 

نوشته شده توسط Mina در 19 فروردین 1401

کاهش شدید تراز شرکت بیمه نوین در بهمن ماه ۱۴۰۰

شرکت بیمه نوین در بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ ۱۵۹ میلیارد تومان بیمه جدید صادر کرده که نسبت به دی ماه ۳ % افزایش پیدا کرده اما در بخش پرداخت خسارت مبلغ ۱۱۵ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که در مقایسه با خسارت‌های پرداختی دی ماه ۲۴ % رشد پیدا کرده است.

لذا با توجه به رشد بیشتر  خسارت‌های پرداختی در مقایسه با بیمه های جدید صادر شده تراز شرکت در بهمن ماه با ۴۱ % کاهش از ۶۲ میلیارد تومان به ۴۴ میلیارد تومان تقلیل یافت.

نوشته شده توسط محسن در 14 اسفند 1400

تحلیل تکنیکال نوین 20 اسفند ۱۴۰۰

قیمت پس از شکست خط روند نزولی کوتاه‌مدت خود رشد خود را تا محدوده مقاومتی خط روند نزولی درازمدت خود ادامه داده در صورت شکست این خط روند نزولی و مقاومت مهم  می‌تواند رشد خود را تا محدوده  مقاومتی ۲۵۰ تومان ادامه دهد اما در صورت بروز واکنش منفی نسبت  به این محدوده مقاومتی مهم محدوده حمایتی ۱۹۵ تومان را پیش روی خود دارد.

نوشته شده توسط محسن در 14 اسفند 1400

گزارش دی ماه نوین

درآمد شرکت بیمه نوین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/10/30 نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 89% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %67 را ثبت نموده است

همچنین مجوز افزایش سرمایه 129 درصدی نوین از محل سود انباشته صادر شد.

 

نوشته شده توسط Mina در 23 بهمن 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30

شرکت بیمه نوین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 از محل فروش حق بیمه 1,729,238 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 31% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %103 را ثبت نموده است.

شرکت در مرحله دوم و اظهار نظر حسابرس جهت افزایشش سرمایه 166 درصدی از محل آورده نقدی و سود انباشته میباشد . 

 

نوشته شده توسط Mina در 18 دی 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/08/30

 شرکت بیمه نوین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 از محل فروش حق بیمه 2,036,551 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 102% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %122 را ثبت نموده است

شرکت در مرحله دوم از روند افزایش سرمایه و اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 166 درصدی از محل آورده نقدی و سود انباشته میباشد.

نوشته شده توسط Mina در 05 دی 1400

تحلیل تکنیکال نوین

قیمت با رسیدن به محدوه حمایت استاتیک و همچنین کف کانال نزولی با ایجاد واگرایی مثبت واکنش مثبتی نشان داده و میتوان انتظار تثبیت قیمت درین محدوده را داشت درین صورت مقاومت 4000 تا سقف کانال 5000 سر راه سهم قرار دارد .

نوشته شده توسط Mina در 28 آذر 1400

افزایش سرمایه

شرکت در مرحله دوم از روند  افزایش سرمایه 166 درصدی از محل آورده نقدی و سود انباشته میباشد .

 

نوشته شده توسط Mina در 28 آذر 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/05/31

 شرکت بیمه نوین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 از محل فروش حق بیمه 1,385,497 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 56% کاهش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %110 را ثبت نموده است

همچنین طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل فروش حق بیمه 6,925,759 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 4% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %128 را ثبت نموده است

نوشته شده توسط Mina در 06 شهریور 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

شرکت بیمه نوین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/04/31 از محل فروش حق بیمه 1,366,140 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 15% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %75 را ثبت نموده است

و طی عملکرد 4 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل فروش حق بیمه 5,540,262 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 59% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %133 را ثبت نموده است

نوشته شده توسط Mina در 06 مرداد 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/03/31

شرکت بیمه نوین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/03/31 از محل فروش حق بیمه 1,821,274 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 99% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %196 را ثبت نموده است

و طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل فروش حق بیمه 4,174,122 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 81% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %161 را ثبت نموده است

نوشته شده توسط Mina در 06 مرداد 1400

شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر مبنی بر خسارت

سهم اين شرکت از بيمه نامه تندگویان 0.65 درصد مي باشد.با توجه به اينکه سهم شرکت بيمه نوين از خسارت اين بيمه نامه معادل 0.65 درصد مي باشد ، لذا اثر سود و زيان آن براي اين شرکت قابل توجه نبوده و مبلغ نهايي ريالي سهم از خسارت پس از اعلام راهبر کنسرسيوم (بيمه ايران) اطلاع رساني خواهد شد.

نوشته شده توسط Mina در 21 خرداد 1400

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/30

درآمد بانک  نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 76% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %149 را ثبت نموده است

و درآمد شرکت طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29سب به مدت مشابه سال قبل 70% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %139 را ثبت نموده است

 

نوشته شده توسط Mina در 10 خرداد 1400
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود