ملت (ملت|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال بیمه ملت)

 

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت بیمه ملت
نماد ملت
سال تاسیس آبان 1382
سال عرضه اولیه تیر 1391
موضوع فعالیت بیمه و صندوق ازنشستگی بجز تامین اجتماعی
منابع درآمدی درآمد از عقد بیمه نامه جدید
تاثیر دلار افزایش نرخ دلار بصورت غیر مستقیم منجر به رشد درآمد های غیرعملیاتی شرکت میشود
سهامداران عمده ش گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری 20% / ش افق نیلی خلیج فارس 12% / ش س صبا تامین 10% / ش گروه بهمن 11% 

نماد ملت (شرکت بیمه ملت) (سهامی عام) در آبان ماه سال ۱۳۸۲ به شماره ثبت ۲۱۱۲۳۰ و با مجوز شماره ۲۳۸۶۳ بیمه مرکزی ایران بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال، تأسیس گردید. دفتر مرکزی شرکت بیمه ملت واقع در تهران - میدان ونک- بزرگراه حقانی- پلاک ۴۸ و ساختمان شماره ۲ واقع در تهران میدان ونک- بزرگراه حقانی- پلاک ۵۱ میباشد.

عوامل موثر بر درامد ملت

حق بیمه های دریافتی توسط این صنعت منبع اصلی برای سرمایه گذاری و ایجاد درآمد محسوب میشود، تنها با سرمایه گذاری مبالغ حاصل از عملیات بیمه گری می تواند سود موثری ایجاد نمایدبیشترین درآمدشرکت به افراد حقیقی است و تورم و افزایش قیمت ها منجر به کاهش توان پرداخت حق بیمه میگردد.

محصولات و خدمات شرکت ملت

 • انجام عملیات بیمه‌ای بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و ضوابطی که بیمه مرکزی اعلام می نماید
 • تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره
 • سرمایه گذاری از محل سرمایه ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی

عوامل موثر بر هزینه های شرکت ملت

ادامۀ حیات شرکت‌ها و سایر بنگاه‌ها در بازار آزاد که در آن رقابت روزبه‌روز شدیدتر و بی‌رحمانه‌تر می‌شود بدون برخورداری از سطحی مطلوب از اثربخشی در دستیابی به اهداف و کارآیی و صرفۀ اقتصادی و مدیریت بهینۀ منابع امکان‌پذیر نیست.
به طور معمول باقی ماندن شرکت‌ها در عرصۀ رقابت در یک صنعت رقابتی به دو طریق امکان‌پذیر است. افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها. بخش عمده‌ای از هزینه‌ها در صنعت بیمه به عملیات بیمه‌ای شرکت مربوط می‌شود که خسارت‌ها و هزینه‌های جانبی بیمه‌ای مربوط نمونه‌ای از آنهاست و مدیریت این‌گونه هزینه‌ها کاملاً تخصصی است؛ اما بخش دیگری از هزینه‌ها در شرکت‌های بیمه همچون دیگر شرکت‌ها به هزینه‌های عمومی و اداری و پرسنلی بازمی‌گردد.

حقوق پرداختی به پرسنل شرکت، هزینۀ شعب نمونه‌ای از این هزینه‌ها به شمار می‌روند. در این گزارش سعی شده است که هزینه‌های عمومی، اداری و پرسنلی شرکت‌های صنعت بیمه به لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار گیرند. جامعۀ آماری مورد بررسی در این گزارش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است

بخش عمده‌ای از هزینه‌های عمومی و اداری و پرسنلی از سوی شرکت‌های بیمه در شعب این شرکت‌ها صرف می‌شود.

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ نیز با هدف اراﺋـﻪ‌ی ﺧـﺪﻣﺎت بیمه‌ای مثل ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺧﺴﺎرت اﺣﺘﻤﺎلی ﺑﻴﻤﻪﮔﺬاران در ازای درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ بیمه، ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. اﻳـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، به ﻣﻨﻈﻮر واگذاری ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد و اراﺋﻪ‌ی ﭘﻮﺷـﺶﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺧﻄﺮات ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻣﺮ بیمه‌های اتکایی نیز می‌پردازند. در این بخش به توضیح برخی از هزینه‌های شرکتهای بیمه خواهیم پرداخت:

 • هزینه صدور
 • هزینه بیمه
 • هزینه بیمه اضافی
 • هزینه بیمه برگشتی
 • هزینه بیمه عاید نشده و ذخیره حق بیمه
 • هزینه بیمه مازاد
 • هزینه بیمه شده (در بیمه اموال)
 • هزینه خسارت
 • هزینه‌های بیمه ای (عملیاتی)
 • هزینه های کارشناسی بیمه
 • هزینه خسارت
 • هزینه خسارت واقع شده
 • هزینه خسارت واقع شده اما پرداخت نشده
 • هزینه خسارات معوق
 • هزینه ذخیره خسارت معوق
 • هزینه استهلاک

تاثیر نرخ ارز بر ملت

مسائل ارزی از سه جنبه بر صنعت بیمه اثرگذار بوده که شامل درآمد، هزینه و مسائل اتکایی است. به نحوی که به خاطر افزایش نرخ ارز که نیاز به منابع ارزی را افزایش داده و از سوی دیگر سرمایه کارخانه هارا به لحاظ ارزشی بالا برده است باید حق بیمه نیز افزایش یابد و این موضوع روی درآمد شرکت های بیمه و بزرگشدن کیک بیمه ای در اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود.صنعت بیمه نه توان بیمه کردن نوسانات نرخ ارز را دارد و نه در دنیا این موضوع خیلی مرسوم است. به این معنیکه ۹۵ درصد کشورها ریسک های سیستماتیک را بیمه نمی کنند. چرا که نمی توان ریسکی را بیمه کرد که بخشعمده ای از کشور از آن اثر می پذیرد. اکنون پیش بینی اقتصاد ایران با مشکلات بسیاری مواجه است و بنابراین تغییرات نرخ ارز نیز اثرات مثبت و یا منفیبر روی آن به جای می گذارد. بنابراین فعالان اقتصادی انتظار دارند تا بتوان اقتصاد را به صورت پیش بینی پذیرداشته باشند

سایر عوامل سود و زیان موثر بر ملت

 • ریسک بازار در اثر نوسان قیمت بازار دارایی ها
 • ریسک صنعت مانند آزادسازی نرخ‌های حق بیمه از سوی بیمه مرکزی که موجب کاهش نرخ حق بیمه در فضای رقابتی شده است
 • ریسک فروش و مشتری های محدود
 • ریسک اعتباری و ریسک تورم

آخرین اخبار و آپدیت سهم ملت (ملت|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال بیمه ملت)


متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد ملت تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال 1402

نوشته شده در 2023-05-08

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد آملت سیا تاریخ 6 فروردین ماه سال 1402

نماد ملت در حال حاضر در حال پشت سر گذاشتن نوسان قیمتی میباشد، حمایت سهم 1300 ریال و مقاومت سهم 1600 ریال ارزیابی میگردد.

نوشته شده در 2023-03-26

صورت مالی میان دوره ای نه ماهه سهم ملت

 شرکت بیمه ملت (ملت)  در صورت مالی میان دوره ای 9 ماهه  به ازای هر سهم 30 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 62% افت داشته است.همچنین در این دوره حق بیمه خالص 34 درصد افزایش ، درآمدهای بیمه ای 24 درصد افزایش، خسارت و مزایای پرداختی 47 درصد افزایش، سود (زیان) عملیاتی 106 درصد کاهش و هزینه های اداری و عمومی 40 درصد افزایش را تجربه نموده است . 

نوشته شده در 2023-01-28

بررسی آخرین وضعیت سهم ملت در آذر ماه 1401

سهم ملت (شرکت بیمه ملت) در آذر ماه  سال 1401 حدود مبلغ 274 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 19% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نماد ملت در آذر ماه مبلغ 183 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با کاهش 30 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز ملت از منفی 30 میلیارد تومان در ماه گذشته به مثبت 91 میلیارد تومان تغییر پیدا کرده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی ملت در آذر ماه:

 1. بیمه های ثالت 28 درصد
 2. بیمه های درمان 25 درصد
 3. بیمه های زندگی 13 درصد 

نوشته شده در 2023-01-20

تحلیل تکنیکال ملت 21 آذر 1401

قیمت سهام ملت پس از برخورد دوباره به مقاومت مهم ناحیه ۱۶۰ تومان با ایجاد واگرایی نزولی در اندیکاتور احتمال نزول تا ناحیه حمایتی ۱۲۵تومان را افزایش داده است لذا می تواند با شکست خط روند صعودی کوتاه مدت خود این اصطلاح را انجام دهد. اما در صورتی که قیمت نماد ملت بتواند از این مقاومت مهم عبور کند می تواند رشد خود را تا مقاومت مهم ناحیه ۲۲۰ تومان نیز ادامه دهد.

نوشته شده در 2022-12-12

وضعیت ملت؛ بررسی گزارش آبان ماه

سهم ملت (شرکت بیمه ملت) در آبان ماه  سال 1401 حدود مبلغ 231 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 53% کاهش پیدا کرده است.

همچنین نماد ملت در آبان ماه مبلغ 261 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان با افزایش 88 درصدی نسبت به ماه گذشته روبرو شده و لذا با توجه به آمار مذکور تراز ملت با 109% کاهش در مقایسه با ماه گذشته به منفی 30 میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین حق بیمه اعطایی ملت در آبان ماه:

 1. بیمه های ثالت 30 درصد
 2. بیمه های درمان 20 درصد
 3. بیمه های زندگی 15 درصد 

نوشته شده در 2022-12-12

تحلیل بنیادی ملت؛ بررسی صورت مالی 6 ماهه ملت

ای پی اس محقق شده نماد ملت (شرکت بیمه ملت) در گزارش صورت مالی میان دوره ای 6 ماهه با تغییر-72 درصدی به  17 ریال سود رسیده است . مدت مشابه این رقم برابر با 61 ریال بود.همچنین حق بیمه خالص 47 درصد رشد ، خسارت و مزایای پرداختی  71 درصد کاهش  ،سود عملیاتی 75 درصد کاهش ،سود عملیاتی کاهش 75 درصد و سود خالص نیز 72 درصد کاهش را تجربه نموده است . تغییر عمده و با اهمیت دیگری در گزارش تفسیری اعلام نگردیده است . 

نوشته شده در 2022-11-22

تحلیل بنیادی ملت؛ بررسی گزارش مهرماه

نماد ملت (شرکت بیمه ملت) در انتهای مهر ماه مبلغ 488.6 میلیارد تومان از محل فروش حق بیمه درآمد داشته و رشد 100 درصدی نسبت به ماه قبل داشته  و همچنین مبلغ 138.8 میلیارد تومان به عنوان خسارت پرداختنی داشته است و افت 25 درصدی نسبت به ماه قبل داشته است .

سهم ملت در این دوره تراز مثبت 349.8 میلیارد تومان (252%) را ثبت کرده است. تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 496% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 813% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 1% افزایش تراز داشته است.

نوشته شده در 2022-11-05

گزارش عملکرد شهریور ماه ملت

نماد ملت (شرکت بیمه ملت) در عملکرد شهریور ماه خود معادل  مبلغ 244.4 میلیارد تومان از محل فروش حق بیمه درآمد داشته که کاهش یک درصدی نسبت به ماه قبل را نشان میدهد و همچنین مبلغ 185.7 میلیارد تومان به عنوان خسارت پرداختنی داشته است که این بخش هم افزایش 15 درصدی نست به ماه قبل داشته است .

با اینحال سهم ملت در این دوره تراز مثبت 58.7 میلیارد تومان (32%) را ثبت کرده است. تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 28% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 72% افزایش داشته است. ملت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 61% کاهش تراز داشته است.

نوشته شده در 2022-10-24

گزارش تیر ماه سهم ملت

نماد ملت (شرکت بیمه ملت) در مرداد ماه  سال 1401 حدود مبلغ 246 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 9% کاهش پیدا کرده است.

همچنین سهم ملت در مرداد ماه مبلغ 164 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان نسبت به ماه گذشته 9% کاهش یافته است لذا با توجه به آمار مذکور تراز این ملت با 8% کاهش در مقایسه با ماه گذشته به مثبت 82 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده در 2022-09-15

تحلیل تکنیکال ملت 23 مرداد 1401

قیمت سهم ملت روند خنثایی را بین ناحیه مقاومتی 125 تومان و ناحیه حمایتی 100 تومان در پیش گرفته است. لذا در صورت شکست مقاومت ناحیه ۱۲۵تومان می‌تواند رشد خود را تا ناحیه مقاومتی خط روند نزولی و درصورت شکست همچنین مقاومت ناحیه ۱۶۰ تومان ادامه دهد. اما در صورت از دست رفتن حمایت ناحیه ۱۰۰ تومان قیمت می تواند با شتاب بیشتری خود را به ناحیه حمایتی ۸۵ تومان برساند.

نوشته شده در 2022-08-14

سود سهام نماد ملت

بدینوسلیه برنامه زمانبندی پیشنهادی هیئت مدیره در خصوص پرداخت سود نقدی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

 1. سهامداران محترم حقیقی : سود سهام مصوب سهامداران حقیقی دارای کد سجام از طریق شرکت سپرده گذاری اوارق بهادار و تسویه وجوه به شماره حساب اعلام شده در سامانه سجام واریز خواهد شد.
  سود سهام مصوب سهامداران حقیقی فاقد کد سجام از طریق کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور با ارائه کارت ملی و اعلام کد سهامداری قابل دریافت خواهد بود.
 2. سهامداران حقوقی: • سهام مصوب سهامداران حقوقی از طریق امور مالی شرکت بیمه ملت، با اعلام شماره حساب و شبای بانکی به صورت مکتوب در سربرگ و با ارائه آخرین روزنامه رسمی تغییرات، قابل پرداخت خواهد بود. 
نوشته شده در 2022-08-14

گزارش تیر ماه نماد ملت

نماد ملت (شرکت بیمه ملت) در تیر ماه  سال 1401 حدود مبلغ 269 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 164% افزایش پیدا کرده است.

همچنین سهم ملت در تیر ماه مبلغ 180 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان نسبت به ماه گذشته 23% افزایش یافته است لذا با توجه به آمار مذکور تراز ملتبا منفی 302% کاهش در مقایسه با ماه گذشته به مثبت 89  میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده در 2022-08-14

ثبت تراز منفی در گزارش خرداد ماه بیمه ملت!

شرکت بیمه ملت با نماد ملت در خرداد ماه  سال 1401 حدود مبلغ 102 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 43% کاهش پیدا کرده است.

همچنین این شرکت در خرداد ماه مبلغ 146 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان نسبت به ماه گذشته 43% افزایش یافته است لذا با توجه به آمار مذکور تراز این شرکت با منفی 158% کاهش در مقایسه با ماه گذشته به منفی 44 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده در 2022-08-14

افت نامحسوس تراز بیمه ملت در اردیبهشت ماه

شرکت بیمه ملت با نماد ملت در اردیبهشت ماه  سال 1401 حدود مبلغ 178 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 16% افزایش پیدا کرده است.

همچنین این شرکت در اردیبهشت ماه مبلغ 102 میلیارد تومان به بیمه نامه های خود خسارت پرداخت کرده که این میزان نسبت به ماه گذشته 42% افزایش یافته است لذا با توجه به آمار مذکور تراز این شرکت با 7% کاهش در مقایسه با ماه گذشته به 76 میلیارد تومان رسیده است.

نوشته شده در 2022-08-14

گزارش فعالیت فروردین ماه بیمه ملت

شرکت بیمه ملت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به  اولین ماه از سال مالی از محل فروش حق بیمه 1,541,449 میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 69% افزایش داشته داشته است. شرکت در این ماه تراز مثبت %113 را ثبت نموده است.

نوشته شده در 2022-05-24

رشد تراز بیمه ملت در آخرین ماه از سال ۱۴۰۰

شرکت بیمه ملت با نماد ملت در اسففند ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ 486 میلیارد تومان بیمه نامه جدید صادر کرد که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 54% افزایش پیدا کرد همچنین حدود مبلغ 234 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 44% افزایش پیدا کرده است.

در نتیجه با توجه به رشد بیشتر بیمه نامه های جدید تراز این شرکت در اسفند ماه با 65% رشد نسبت به بهمن ماه مواجه شده و بر روی مثبت 252 میلیارد تومان ایستاده است.

بیشترین حق بیمه صادر شده در اسفند ماه از نوع بیمه های درمانی بوده که 30% معادل 147میلیارد از درآمد را سهم داشته و همچنین در بخش پرداخت خسارات نیز بیمه شخص ثالث بیشترین سهم را داشته لذا در بهمن ماه 36% معادل 83 میلیارد تومان خسارت پرداختی برای بیمه های شخص ثالث بوده است.

نوشته شده در 2022-04-03

تحلیل تکنیکال ملت ۹ اسفند ۱۴۰۰

قیمت پس از رشد از محدوده حمایتی ۱۰۰ تومان اکنون به محدوده (متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نوشته شده در 2022-02-28

افت نامحسوس تراز بیمه ملت در بهمن ماه

شرکت بیمه ملت با نماد ملت در بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود مبلغ ۳۱۵ میلیارد تومان بیمه جدید صادر کرد که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۱۱ % کاهش پیدا کرد همچنین حدود مبلغ ۱۶۲ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۱۵ % کاهش پیدا کرده است.

در نتیجه تراز این شرکت در بهمن ماه با ۶ % افت نسبت به دی ماه مواجه شده و بر روی مثبت ۱۵۳ میلیارد تومان توقف کرده است.

بیشترین حق بیمه صادر شده در بهمن ماه از نوع بیمه های درمانی بوده که ۴۳ % معادل ۱۳۶ میلیارد از درآمد را سهم داشته و همچنین در بخش پرداخت خسارات نیز بیمه درمانی بیشترین سهم را داشته لذا در بهمن ماه ۴۳ % معادل ۷۰ میلیارد تومان خسارت پرداختی برای بیمه های درمانی بوده است.

 

نوشته شده در 2022-02-28

گزارش دی ماه بیمه ملت

شرکت در این دوره تراز مثبت 162.1 میلیارد تومان (85%) را ثبت کرده است.
تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 66% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 41% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 474% افزایش تراز داشته است.

نوشته شده در 2022-02-12

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30

شرکت بیمه ملت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 از محل فروش حق بیمه 2,202,511 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 97% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %79 را ثبت نموده است

نوشته شده در 2022-01-08

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/08/30

تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 79% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 41% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 303% افزایش تراز داشته است.

نوشته شده در 2021-12-26

آپدیت اطلاعات بیمه ملت

شرکت در این دوره تراز مثبت 73.1 میلیارد تومان (59.51%) را ثبت کرده است.
تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 79% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 41% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 303% افزایش تراز داشته است.

همجنین در بررسی تکنیکالی سهم، قیمت با ایحاد واگرایی مثبت در محدوده حمایت استاتیک واقع شده و محتمل هست مدتی در محدوده 1000 تا 1300 در نوسان باشد .

 

نوشته شده در 2021-12-21

تغییرات با اهمیت در صورت مالی بیمه ملت

شرکت در این دوره تراز مثبت 73.1 میلیارد تومان (59.51%) را ثبت کرده است.
تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 79% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 41% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 303% افزایش تراز داشته است.

همجنین در گزارش میان دوره ای 6 ماهه شرکت 95 در صد کاهش ای پی اس و 50 درصد افت در در آمد های عملیاتی خود داشته است .

نوشته شده در 2021-12-19

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/04/31

شرکت در این دوره تراز مثبت 96.7 میلیارد تومان (115%) را ثبت کرده است.
تراز شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 122% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 92% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 28% کاهش تراز داشته است.

نوشته شده در 2021-08-28

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/03/31

شرکت بیمه ملت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/03/31 از محل فروش حق بیمه 1,417,395 میلیون ریال درآمد داشته  که نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 42% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %44 را ثبت نموده است

و طی عملکرد 3 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 از محل فروش حق بیمه 3,905,735 میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل 81% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %64 را ثبت نموده است

نوشته شده در 2021-07-28

اطلاعات و صورت های مالی دوره 12 ماهه منتهی به1399/12/30

تغییرات با اهمیت در صورت مالی 12 ماهه به شرح زیر میباشد :

ای پی اس نسبت به دوره مشابه سال قبل 444% افزایش داشته است.

سود عملیاتی:  448% رشد داشته است.
حق بیمه صادره (قبولی اتکایی): 40% رشد داشته است.

نوشته شده در 2021-06-25

تصویب افزایش سرمایه در مجمع

شرکت در مرحله پنجم و برگزاری  مجمع عمومی فوق العاده جهت افزایش سرمایه 976% از محل  مازاد  تجدید ارزیابی دارایی ها میباشد.

 

نوشته شده در 2021-06-11

شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر مبنی بر خسارت

پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مبنی بر خسارت پالايشگاه تندگويان (پالايشگاه تهران) به استحضار می رساند بيمه نامه فوق به صورت کنسرسيومي و با راهبري بيمه ايران صادر شده است و سهم شرکت بيمه ملت از بيمه نامه مذکور پس از کسر اتکايي واگذاري 1.21 درصد مي باشد و اثرات سود و زياني آن براي شرکت قابل توجه نخواهد بود

نوشته شده در 2021-06-11

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به 1400/02/30

درآمد بانک نسبت به عملکرد 1 ماهه مشابه سال قبل 102% افزایش داشته داشته است.
شرکت در این ماه تراز مثبت %65 را ثبت نموده است

و درآمد طی عملکرد 2 ماهه سال مالی منتهی به 1400/12/29 نسب به مدت مشابه سال قبل 113% افزایش داشته داشته است.
شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %77 را ثبت نموده است

 

نوشته شده در 2021-05-31

آخرین آپدیت ها